Patenty so značkou «železničný»

Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7259

Dátum: 02.10.2015

Autori: Matisková Darina, Balara Milan, Balog Michal

MPK: B60R 21/01, B61K 9/04

Značky: kontrolou, železničný, elektronickou, vozeň, stavu, technického

Text:

...blokové usporiadanie funkčných častí zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku l je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných častí. Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu je klasický železničný vozeň doplnený o dátovú centrálu l, ktorá prijíma informácie zo snímača g otáčok, zo snímača à teploty, zo snímača A tlaku, snímača...

Kompozitný železničný podval

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20099

Dátum: 13.01.2014

Autor: De Lisi Giovanni Maria

MPK: E01B 3/44

Značky: železničný, kompozitný, podval

Text:

...stavbu vysokým namáhaniam uvedené zaťaženia, v kombinácii s tuhosťou a hmotnosťou samotných podvalov, a tiež rýchlosťou vlakov,spôsobujú rozdrobovanie kolajového lôžka naspodku, ktoré je redukované na piesok a stáva sa mäkšim a slabým podporným systémom, takže nezaisťuje správne a pôvodné výškové a pozdĺžne znaky trati.0014 Ďalšia zjavná nevýhoda, týkajúca sa tuhosti železničných podvalov,vyrobených z PRC, je konštrukčné oslabenie...

Železničný vagón s otočným ložný priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16010

Dátum: 14.09.2010

Autori: Gieleta Roman, Dziewulski Pawel, Krason Wieslaw, Niezgoda Tadeusz, Slawinski Grzegorz, Barnat Wieslaw

MPK: B61D 3/18

Značky: priestorom, vagón, otočným, ložný, železničný

Text:

...zväčšený pohľad na hranu ložného priestoru s valčekmiObr. č. 5 zobrazuje zväčšený pohľad na vodiaci výčnelok s otvormiObr. č. 6 zobrazuje zväčšený pohľad na držiaky s otvormi a poistnými kolíkmiObr. č. 7 zobrazuje zväčšený pohľad na koncovú sekciu vagóna so stabilizátormi.0015 Železničný vagón zobrazený na obr. č. l a č. 2 tvorí trup 10 s koncovými sekciamí 11,12 namontovanými na podvozkoch 14 aprostrednou sekciou 13, ktorá je vzhľadom na...

Pozdĺžnik pre železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17387

Dátum: 09.10.2009

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/52

Značky: podvozok, železničný, pozdĺžnik

Text:

...I alebo tvaru dvojitého T a tvorí ho Vertikálna stojina 11, horný pás 12 a dolný pás 13, všetky tri všeobecne tvaru rovnobežnostena, zmontované zváraním a dimenzované, aby uniesli konkrétne záťaž odporúčanú konštrukčnými pravidlami. Uvedený horný 12 a dolný 13 pás sú všeobecne horizontálne.0011 Ďalej. pozdĺžny nosník 10 je na jednej strane opatrený dierou 14 v blizkosti stredu svojej stojiny 11, aby prijal kolísku, ktorá zabezpečuje...

Železničný vagón na prepravu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11592

Dátum: 11.09.2009

Autor: Giacone Marco

MPK: B60R 3/00, B61D 3/18, B60P 3/08...

Značky: železničný, prepravu, vozidiel, vagón, motorových

Text:

...stojky 42. Ďalej dva upevňovacie prvky 482, ktoré zaujímajú vrchnú polohu a spodnú polohu, sú vedené v puzdrách 485 navarených na pevnú stojku 42 a vyčnievajúce ako konzola z druhých. Pohyblivé stojky 46 majú pár dier 484 v dvoch oblastiach usadených vo vzdialenosti jedna od druhej tak, aby umožnili blokovanie pohyblivej časti 45 jednak v spustenom stave ajednak vo zdvihnutom stave, ako je to zobrazené na obrázkoch 3 a 4.0012 Skaždým modulom...

Nákladný železničný vagón s portálovými koľajnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4385

Dátum: 02.02.2006

Autori: Andrejkovičová Marta, Andrejkovič Ján

MPK: B61D 3/00

Značky: koľajnicami, portálovými, železničný, nákladný, vagón

Text:

...usporiadaný stredný portál, dlážka a kryty, ktoré prekrývajú úložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľne a prostredníctvom nosných kladiek uložiteľné na koľajničkách a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty sú vo vrchole rozdelené a vybavené k bom a tesnením. Nevýhodou tohto riešenia je technická...

Železničný vagón na prepravu rozmerných nákladov, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10631

Dátum: 28.11.2005

Autor: Korsakov Grigorij

MPK: B61D 3/04, B61D 3/18, B61D 47/00...

Značky: vagón, železničný, cestných, rozměrných, prepravu, najmä, nákladov, vozidiel

Text:

...daný čas mimo prevádzku, môže pri pripájaní dôjsť vplyvom nárazu pri pripojení ďalšieho vagónu k vlaku k priblíženiu koncov vagónu a tým k nemožnosti vrátenia plošiny a páky alebo pák do pôvodnej polohy, teda k nemožnosti ich zaistenia v prepravnej polohe bez popotažení jedného z koncov vagónu rušňom.Na tento účel môže byt použitý mechanizmus natáčania plošiny špeciálne upravený napríklad prepojením natáčania páky so zmenou jej dlžky. Dalšou...

Železničný prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3357

Dátum: 30.08.2005

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01F 9/04, E01C 9/00

Značky: prejazd, železničný

Text:

...plôch, jednako je možné, v pripade plôch cestných komunikácii,križujúcich železničné koľaje šikmo k smeru koľají, prostredníctvom vhodného vzájomného presadenia prvkov zádlažby koľají, ktoré nesú Iuminiscenčné značkové plochy, dosiahnut to, že vzájomne približne Iícujú kratšie stranytrojuholníka resp. strany kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, ktorésú usporiadané jedna za druhou pozdĺž bočného okraja cestnej komunikácie.0005 V...

Posuvná stena pre železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4215

Dátum: 03.08.2005

Autori: Höhne Wolfram, Wagener Paul-werner

MPK: B61D 17/04

Značky: vozeň, stěna, posuvná, nákladný, železničný

Text:

...sa navzdory odtokovým vývrtom zhromažďuje V spodnom páse, odvedie v každom prípade von. Pod odtokovým VÝVIĚOHL má spodný pás šikmo prebiehajúci mostík,takže voda nazhromáždená v spodnom páse odteká k odtokovémuÚloha vynalezu spočíva vo vytvorení posuvnej steny železničného nákladného vozňa tak, aby bolo trvalo zabránené prenikaniu vlhkosti a optický dojem nebol trvalo nevýhodneTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentového nároku...

Železničný zvršok so stabilnou polohou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284344

Dátum: 27.12.2004

Autori: Fasterding Günter, Meurer Klaus

MPK: E01B 1/00

Značky: spôsob, stabilnou, zvršok, polohou, železničný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok so stabilnou polohou, ktorého koľajnice (3) sú uložené na podvaloch (2) na pevnej nosnej vrstve (1) z asfaltu alebo betónu, pričom podvaly (2) sú vybavené profilom (7) pevne pripevneným k päte (9) podvalu (2), vystupujúcim z tejto päty (9) smerom dole, prebiehajúcim rovnobežne s koľajnicami (3) a vlepeným do drážky (8) v nosnej vrstve (1). Zhotovenie železničného zvršku pozostáva z nasledujúcich operácií: vytvorenie nosnej...

Železničný nákladný vozeň na vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284314

Dátum: 20.12.2004

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno

MPK: E01B 29/17, E01B 29/16

Značky: železničný, vozeň, nákladný, vykladanie, koľajníc, dlhých

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vozeň (1) na vykladanie dlhých koľajníc (12) je uskutočnený s vozňovým rámom (6), uloženým prostredníctvom podvozkov (3) na koľaji (5), s koľajnicami (7) upravenými v pozdĺžnom smere vozňa na posúvanie koľajnicového nakladacieho žeriavu (8) vybaveného pohonom (15), ku ktorému sú priradené pohony (10) pre výškovo a bočne prestaviteľné uchopovacie orgány (11) na zachytenie dlhej koľajnice (12). Železničný nákladný vozeň (1) je...

Nákladný železničný vozeň, predovšetkým na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284096

Dátum: 11.08.2004

Autor: Jost Dieter

MPK: B61D 19/00, B61D 39/00

Značky: vozeň, sypkých, materiálov, predovšetkým, železničný, nákladný, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nákladného železničného vozňa s podvozkovým ústrojenstvom, podvozkom a s ním spojenou skriňovou nadstavbou pozostávajúcou z rámovej konštrukcie s čelnými stenami, stĺpikmi bočných stien prepojenými vrchnými pozdĺžnymi nosníkmi, pričom čelné steny sú uzavreté a jedna alebo obidve bočné steny majú uzatvárateľný otvor na nakladanie a vykladanie. Riešenie podľa vynálezu predstavuje zdokonalenie nákladného vozňa tak, aby bolo možné...

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Gedenk Volker, Hoppmann Friedrich, Skiller John, Schmiechen Rolf

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, železničný

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Železničný podval s nanesenou vrstvou na spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 882

Dátum: 01.10.2002

Autori: Gärlich Hermann, Achler Rainer Ernst-günter

MPK: E01B 19/00, E01B 3/00

Značky: nanesenou, železničný, spodnej, vrstvou, podval, straně

Text:

...požadovaná tuhosť pri elastických podbitiach vyžaduje tak mäkké materiály, že odolnosť proti poškodeniuhranami štrku a špičkami štrku nemôže byť vylúčená.- Výroba a aplikácia podbitia vyhovujúcim požiadavkám je taká cenovo náročná, že môže byť prípadne výhodnépoužitie elastických upevnení koľajníc. VynálezÚlohou vynálezu je vytvoriť spôsob spojenia betónového telesa železničného podvalu, odolného proti šmykovým silám, s aspoň jednou elastickou...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Ahlborn Günter, Filk Eberhard

MPK: B61F 5/30, B61F 5/32

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov...

Železničný staničník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1413

Dátum: 05.03.1997

Autori: Vintr Jozef, Blizniak Peter

MPK: B61L 5/12

Značky: staničník, železničný

Text:

...plocha z nalepenej bielej reflexnej fólie, na ktorej sú prilepené čierne číslice znereflexnej fólie, podstatne sa zvyšuje i jej viditeľnost, najmä vPrehľad obrázkov na yýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia železničného staničníka podľa technického riešenia je schématicky znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr.1 je zobrazený pohľad V axonometrii na informačnú tabuľu neosadeného železničného staničníka s nalepenou bielou reflexnou...

Univerzálny železničný vagón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1116

Dátum: 03.04.1996

Autor: Veselý František

MPK: B61D 3/04

Značky: železničný, univerzálny, vagón

Text:

...konštrukciu železničného vagóna so zdvíhacím a stre 3 diacim zariadením, ktorý je určený na dopravu kontajnerov. Konštrukcia vagóna je rámová, plošinová. Na okrajoch rámu vagóna, ktorý tvorí dosadaciu plochu pre kontajner sú vytvorené dosadacie upevñovacie kolíky. V strednej časti rámu je na saniach uložené zdvíhacie a strediace zariadenie, ktoré sa môže posúvať V pozdĺžnom smere vagóna. Zdvíhacie zariadenie umiestnené na oboch koncoch...

Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278070

Dátum: 06.12.1995

Autori: Vobořil Roman, Hanka Jaromír, Schejbal František, Eisenreich Jan, Čapek Josef

MPK: E01C 9/04

Značky: prejazd, stavebnicových, železničný, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere koľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukončené na obidvoch stranách prejazdu ochranným dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zostaveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych výstuží (15), na ktorom je...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281097

Dátum: 07.12.1994

Autori: Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter

MPK: B61D 3/04, B60P 1/02, B61D 3/16...

Značky: vozeň, železničný, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň v podstate pozostáva z ložnej plošiny (1) a z dvoch dvojkolies (2), dvoch dvojnápravových podvozkov alebo dvoch otočných podvozkov, pričom vypruženie sa uskutočňuje prostredníctvom listových nosných pružníc (6), ktoré sú na koncoch (3) pružníc (6) zavesené hraníky (7). Nákladný železničný vozeň môže zachádzať pod nákladné predmety, najmä vymeniteľné nádoby, pričom sa ekonomickými prostriedkami vytvára možnosť...

Plošinový železničný vozeň na dopravu prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281166

Dátum: 09.11.1994

Autori: Nagy Iosif, Burian Fendall, Albulescu Sandu, Naceaev Vasile, Vajay György

MPK: B61D 3/18, B61D 3/20, B61D 47/00...

Značky: prívesov, plošinový, železničný, vozeň, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Plošinový železničný vozeň (1) na dopravu prívesov (17), pri ktorom aspoň časť povrchu medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) plošinového železničného vozňa je vynechaná, má nosnú plošinu (4), ktorá je usporiadaná medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) vo vynechanej časti povrchu plošinového železničného vozňa (1) a má dno (4c) pre nesenie prívesu (17) a dve bočné steny (4a) vybavené nosnými prostriedkami na nesenie nosnej plošiny (4) na...

Železničný nákladný vlak na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280474

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno

MPK: E01B 29/17, B61D 3/16, E01B 29/16...

Značky: železničný, vykladanie, prepravu, nákladný, nakladanie, dlhých, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vlak (1) na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc (5) má na podvozkoch (2) uložený vozový rám (3) a kolmo na pozdĺžny smer nákladného vozňa (4) upravené koľajnicové úložné zariadenia (6) s kladkami (9) na ukladanie dlhých koľajníc (5), ktoré majú najmenej na jednej koncovej strane obrubu (14), a medzi nimi upravené, zvislo usporiadané, dištančné lišty (13). Ku každej dlhej koľajnici (5) sú priradené dve v...

Montovaný železničný úrovňový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 547

Dátum: 10.08.1994

Autori: Kiš Pavol, Rákoš Stanislav, Lechan Vladimír

MPK: E01B 21/00, E01B 11/62

Značky: prejazd, železničný, montovaný, úrovňový

Text:

...železničný úrovňový prejazd je v priečnom reze znázornený na obr. l. Koľajnice l sú uložené pomocou koľajových upevňovaoích prvkov g na podvaloch 2. V priestore medzi koľajnicami je na podvale upevnené vnútorná plastová nosná konštrukcia Ž, na ktorej je vnútorná oceľová podložka 1 a vnútorná prejazdová vrstva z gumy s oceľovou výstuhou Q. Tieto tri časti tvoria navzájom vnútorný prejazdový panel li.Vonkajší prejazdový panel lg pozostáva z...

Železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 278676

Dátum: 15.04.1992

Autori: Wackermann Peter, Kampmann Gerhard, Ahlborn Günter, Reemtsema Karl-dieter

MPK: B60P 7/14, B61D 17/04, B61D 45/00...

Značky: železničný, vozeň, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň je vybavený čelnicami a pevne usporiadaným stredným portálom (4), dlážkou (2) a krytmi (5), ktoré prekrývajú ložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine, a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľné a prostredníctvom nosných kladiek (10) uložiteľné na koľajničkách (8), a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty (5) sú vo vrchole rozdelené a vybavené...

Železničný zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278164

Dátum: 17.12.1991

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34

Značky: zvršok, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok je vybavený štrkovým lôžkom, na ktorom sú uložené priečne podvaly (1) z betónu, najmä z predpätého betónu, majúceho vo svojej strednej časti menší prierez ako v oblasti uloženia koľajníc (3) a vybavené na svojich bočných plochách, smerujúcich k podkladu, drážkovými vybraniami (8), ktorých najväčšie priečne predĺženie prebieha rovnobežne s pozdĺžnou osou koľajníc (3), pričom tieto drážkové vybrania (8) sú vytvorené spolu s...