Patenty so značkou «železničného»

Systém konštrukčných prvkov na vytvorenie rôznych konštrukčných celkov, najmä skrine železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7260

Dátum: 02.10.2015

Autor: Hanzelka Pavel

MPK: B65D 90/00, B61D 17/00

Značky: vozidla, systém, konštrukčných, skříně, celkov, najmä, prvkov, vytvorenie, železničného, rôznych

Text:

...profilovaná lišta, na obrázku 2 je vyobrazená rohová kocka spájajúca základné lišty, na obrázku 3 je vyobrazená rohová kocka s upevňovacou skrutkou, na obrázku 4 je vyobrazený krycí prvok pomocou vkladaných a fixovaných matíc a skrutiek, na obrázku 5 je vyobrazená fiXácia vkladanej matice proti samovoľnému posunutiu pomocou plastového krúžku, na obrázku 6 je vyobrazená kotviaca skrutka na montáž skrine do vonkajšieho prostredia,na obrázku...

Zariadenie na kontrolu uvoľnenia železničného priecestia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6449

Dátum: 02.07.2013

Autori: Bačík Michal, Višnovský Karel

MPK: B61L 29/02

Značky: kontrolu, uvoľnenia, priecestia, železničného, zariadenie

Text:

...infračerveného lúča, ktorá je situovaná v podstate pozdĺž hranice nebezpečného pásma naprieč dopravnou cestou, a ďalej najmenej jednu dvojicu vysielač-prijímač infračerveného lúča, pretínajúceho šikmo krížom priestor železničného priecestia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na kontrolu uvoľnenia železničného priecestia zahŕňa aspoň jednu dvojicu vysielač-prijímač infračerveného lúča, ktorá je situovaná v podstate na...

Prekrytie strechy železničného vagóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6295

Dátum: 05.11.2012

Autor: Cvik Tibor

MPK: B61D 39/00

Značky: střechy, prekrytie, železničného, vagóna

Text:

...obrázkov l až 7. Vyobrazený pomer veľkostí a strán,počet priečok je len ilustrativny, v inom príklade môže byť použitá iná veľkosť zariadenia a iný počet priečok. Ilustratívne je zvolený aj náhľad na tvar zloženej plachty. Rozmerove pomery na obrázkoch nie je možné vykladať ako zužujúce rozsah ochrany, rovnako ako nie je možné zužovať rozsah ochrany na konkrétny typ a obchodné označenie vagónov.Na obr. l je bokorysný pohľad na železničný...

Zariadenie na plynulý prejazd z jedného železničného rozchodu na zmenený rozchod

Načítavanie...

Číslo patentu: 287915

Dátum: 27.02.2012

Autor: Beca Miloš

MPK: E01B 9/66

Značky: zariadenie, jedného, rozchod, zmenený, prejazd, železničného, plynulý, rozchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulý prejazd z jedného železničného rozchodu na zmenený rozchod pozostáva z redukčnej trate (1), prestaviteľného podvozka (2) a uzamykacieho mechanizmu (3). Redukčnú trať (1) tvoria dva krajné nábehovo-výbehové úseky (17), každý iného rozchodu, a stredný redukčný úsek (18). Koľaj rozchodu (11) je doplnená o vnútornú treciu koľaj (12), vonkajšiu treciu koľaj (12'), prítlačnú koľaj (13) a zámkovú koľaj (14). Po koľaji rozchodu...

Zariadenie železničného zvršku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20671

Dátum: 12.05.2011

Autori: Hellbach Jürgen, Christ Thomas, Kopilovitsch Harald, Bergk Thomas

MPK: E01B 7/02

Značky: zariadenie, železničného, zvršku

Text:

...zariadenia pozostávajú integrálne z Vysoko pevnej oceli, takže je daná vysoká odolnosť proti opotrebeniu. Súčasne Však môže byť toto zariadenie železničného zvršku Vyrobené z hľadiska materiálu výhodne, pretože spodný diel nie je V tvare bloku, ale pozostáva z dvoch od seba navzájom Vzdialených podpier,pozostávajúcich najmä zkonštrukčnej ocele, ktoré ohraničujú medzipriestor, V ktorom je V požadovanom rozsahu bez problémov usporiadané...

Mechanizmus na alternatívne zaistenie bočnice krytého nákladného železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5719

Dátum: 05.04.2011

Autori: Macejko Ján, Hlinka Jiří

MPK: E05D 15/00, B61D 17/00

Značky: nákladného, vozňa, mechanizmus, bočnice, krytého, zaistenie, alternativně, železničného

Text:

...na zaistenie bočnice nákladného železničného vozňa zhora (variant č. 1) bol použitý pri type Habbiins a Habbiillns (podvozkový štvorosový vozeň bez deliacich priečok a s deliacimi priečkami).Tento mechanizmus na zaistenie bočnice pozostáva z uzamykacej poistky 1 (obr. 3) a páky g (obr. 4) s objímkou 5, pričom l a g sú spojené pomocou tíahla á (obr. 5). Páka g je pomocou objimky 5 nastaviteľné spojená so stávajúcim otočným hriadeľom Q a...

Strmeň železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17463

Dátum: 31.03.2011

Autori: Saeler Kevin, Sicilia Anthony, Mcmillen Richard

MPK: B61G 9/20

Značky: železničného, strmeň, vozňa

Text:

...môže strmeň 100 poskytovať dlhšiu životnosť a zníženú hmotnosť. To môže byť dosahované začlenenim nových otvorov a konkávnych obrysov, ako aj zväčšenim veľkosti/polomerov určitých konkávnych obrysov. Napríklad strmeň 100 znázomeného uskutočnenia zahrnuje otvory 180 a 120, a konkávne obrysy 110, 130, 160 a 170. Tieto znaky môžu byť zahrnuté pri strmeni, ktorý splňuje zvláštnu normu samočinného spriahadla. Strmeň 100 môže byť napríklad použitý...

Oddeliteľný priečny nosník opatrený výškovo nastaviteľným kolesom na opretie návesu behom jeho nakladania, železničného transportu a vykladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19760

Dátum: 08.03.2011

Autori: Ober Jacques, Andre Jean-luc

MPK: B61D 45/00, B61D 47/00, B62D 53/08...

Značky: kolesom, nastavitelným, vykladania, priečny, výškovo, železničného, opretie, nakladania, nosník, opatrený, behom, oddělitelný, transportu, návěsu

Text:

...podľa vynálezu, Obr. 4 je pohľad na nosnú priečku z profilu podľa tohto vynálezu, zobrazujúci točňu Obr. 5 je zadný pohľad na nosnú priečku podľa tohto vynálezu, zobrazujúci otvory pre vidlice na zdvíhacom zariadeníObr. 6 je perspektívny pohľad na zadnú stranu nosnej priečky členovi v mieste nosnej železničnej štruktúryObr. 7 je pohľad z proñlu na časť obr. 6Obr. 8 až 15 sú po sebe idúce schematická znázornenie ukazujúce prevedení nosnej...

Mechanizmus na zaistenie bočnice krytého nákladného železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5558

Dátum: 07.10.2010

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B61D 17/00, E05D 15/10

Značky: železničného, bočnice, vozňa, zaistenie, krytého, nákladného, mechanizmus

Text:

...otváraní naopak, k odomknutiu bočnice. Mechanizmus môže byť vyrobený z akéhokoľvek pevnostne vyhovujúceho materiálu. Mechanizmus ne 40 vyžaduje žiadnu prídavnú činnosť, ani nekomplikuje obsluhu stávajúceho mechanizmu otvárania a zatvárania posuvnej bočnice. Spôsob uzatvárania bočnice je iný, ako u ostatných známych mechanizmov.45 Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomená bočnica pri uzamknutí, na ktorom vidieť polohu jednotlivých...

Podvozok železničného vagóna a vagón vybavený týmto podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286700

Dátum: 25.02.2009

Autori: Dufour Françis, Aelbrecht Jean Pierre, Millet Deronzier Alain

MPK: B61F 5/00, B61F 1/00

Značky: vagón, týmto, podvozok, vybavený, podvozkom, železničného, vagóna

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok železničného vagóna zahrnuje oporný priečnik (3) upevnený na pozdĺžniky (4) tvorené hornou pásnicou (6). Podvozok je charakterizovaný tým, že horná pásnica (5) je situovaná v horizontálnej rovine a jej šírka (L) sa strmo zväčšuje počínajúc jej koncami (5A, 5B), pričom vnútorný okraj (8) tejto pásnice (5) sa nachádza vo vopred určenej vzdialenosti (D) od zvislej roviny (P) prechádzajúcej vonkajšími bočnými stranami kolies (8) podvozka...

Držiak upevňujúci brzdový klátik železničného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5103

Dátum: 05.02.2009

Autori: Bujňák Matúš, Ochotnica Ján

MPK: B61H 1/00

Značky: železničného, upevňujúci, brzdový, držiak, vozidla, koľajového, klátik

Text:

...riešenia je držiak upevňujúci brzdový klátik železničného koľajového vozidla, ktorý pozostáva z dvoch bočníc kovaných v zápustke, opatrených zosilneníami v mieste votknutia puzdier a zosilneni v mieste výklenkov pre upevňovacie kliny klátikov brzdy, spojených so zakriveným plechom. Bočníce sú spojené so zakriveným plechom zvarom.Podstatou technického riešenia tiež je, že zakrivený plech má rovnomerný rádius zakrivenia a jeho hrúbka je 6,5...

Elektronický systém železničného zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9319

Dátum: 26.03.2008

Autori: Vlček Miloslav, Doubek Pavel, Jelínek Petr, Teplý Jiří, Burda Martin, Kiml Aleš, Veverková Zdeňka, Martinec Josef, Macháček Lubomír, Fuchs Pavel

MPK: B61L 21/00

Značky: elektronický, systém, zabezpečovacieho, zariadenia, železničného

Text:

...sblokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy A a blokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy B. Blok analógových vstupov vetvy Aje ďalej spojený s blokom analógových vstupov vetvy B. Vykonávacia úroveň môže byt detašované za použitia prostriedkov diaľkového prenosu dát.0015 Prednosťou tohto vynálezu je založenie elektronickej konfigurácie svyužitlm možnosti diaľkového ovládania a detašovania. Zariadenie umožňuje...

Napínač brzdy železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19223

Dátum: 07.02.2008

Autor: Emilsson Fred

MPK: F16D 65/66, B61H 15/00

Značky: napínač, železničného, brzdy, vozidla

Text:

...z hľadiska výroby, a to s príslušnými vyššími nákladmi. US 3 602 343 opisuje napínač brzdy železničného vozidla podľaúvodnej časti nároku 1.tohto Vynálezu odstránené prostredníctvom znakov nároku 1.0008 Vyvinutý napínač je dvojčinný, to znamená, že ma schopnosť zaistiť zníženie vôle, ktorá je príliš veľká napríklad V dôsledku opotrebenia brzdového bloku v príslušenstve brzdy, a zvýšiť vôľu, ktorá je príliš malá. Okrem odstránenia zhora...

Zariadenie na monitorovanie adhézie elektrického železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285922

Dátum: 08.10.2007

Autor: Liu Rong Fan

MPK: G01N 27/00

Značky: železničného, monitorovanie, vozňa, elektrického, zariadenie, adhézie

Zhrnutie / Anotácia:

Monitorovacie zariadenie na monitorovanie adhézie hnacej jednotky elektrického železničného vozňa zahŕňa regulačnú jednotku (18) na regulovanie elektrickej energie privádzanej do motora (12) hnacej jednotky a monitorovaciu jednotku (22) na napájanie regulačného stupňa (18) referenčným signálom generovaným na základe aspoň jedného prevádzkového parametra motora s cieľom regulovať preklzávanie kolies hnacej jednotky. Monitorovacie zariadenie...

Zariadenie na znižovanie hluku železničného kolesa pri pohybe po koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13277

Dátum: 19.07.2007

Autor: Cervello Steven

MPK: B60B 17/00

Značky: hluku, znižovanie, koľajnici, železničného, pohybe, kolesa, zariadenie

Text:

...môže byť zariadenie podľa predmetného vynálezu pripevnené na železničné koleso 19, ktoré má obvykle náboj 11, veniec 12 s pojazdovou plochou alebo behúňom 1 § a okolesnikom g na svojej vnútornej strane a prechodovú stenu alebo disk É, ktorý spája náboj 11 s vencom 12.0010 Toto zariadenie zahŕňa dve ploché medzikruhové kovové dosky 1 E 3,Ľ, s výhodou z nehrdzavejúcej ocele, obe so stredovým vitanim E 2 11. Ako vonkajší priemer, tak aj...

Tesniaca doska pre kotvové zariadenie železničného koľajnicového klipu a spôsob výroby podvalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15805

Dátum: 21.02.2007

Autori: Porrill John Phillip, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30, E01B 3/28

Značky: klipu, kotvové, výroby, zariadenie, železničného, doska, tesniaca, podvalu, koľajnicového, spôsob

Text:

...L.0012 Sedlová časť klipu môže mat povrch zachytávajúci klip, ktorý jevytvarovaný tak, aby Iícoval s profilom tej časti klipu, o ktorý sa má opierať. Prostredníctvom vytvarovania pätkových kontaktných oblastí tak, že lícujú s tvarom pätkových oporných oblastí klipu, bude redukovaný tlak na plastickú dosku.0013 Hlavné povrchy dosky môžu byť vytvorené s jedným alebo viacerými otvormi cez seba na zachytenie príslušnej časti kotvového...

Aplikácia hydropružiny do pojazdu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4560

Dátum: 07.09.2006

Autori: Chalupka Ján, Moravčík Marián, Meltzer Igor

MPK: B61F 5/00

Značky: pojazdu, vozidla, aplikácia, železničného, hydropružiny

Text:

...prihláš URAD i PRIEMYSELNEHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY v(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(48) Dátum vydania opravenćho úžitkového vzoru 5. 10. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade...

Menič jednosmerného trakčného napätia na nízke napätie železničného infraštruktúrneho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3809

Dátum: 04.05.2004

Autori: Faran Antonín, Korenc Vladimír, Srb Stanislav

MPK: H02M 3/24

Značky: měnič, zariadenia, napätia, infraštruktúrneho, trakčného, napätie, železničného, nízké, jednosmerného

Text:

...konvertora 3 je pri zahájení svojej činnosti pripojený v sérii s prvým kontaktom si prvého stýkača Sl, s rezistorom R, tlmívkou L a diódou D jednak prvý tranzistor Tl, jednak prvý kondenzátor C 1. Na druhú svorku 3-02 konvertora 3 je pripojený jednak druhý tranzistor T 2, jednak druhý kondenzátor C 2. Rezistor R je možné po zahájení činnosti konvertora 3 preklenúť prvým kontaktom s 2 druhého stýkača S 2. Konvertor je riadený z bloku...

Profil na nesenie troľajnicového drôtu u pevného nadzemného železničného elektrifikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 469

Dátum: 05.06.2003

Autori: Centellas Garcia Isaac, Melis Maynar Manuel, Suárez Esteban Berta, De Matias Jiménez Ildefonso, González Fernández Francisco Javier, Rodriguez Miranda Pablo, Vera Alvarez Carlos Jesus, Vadillo Vallejo Jesus, Royuela Modron Rafael, Paulin Jennifer, Blanquer Jaraiz Jorge Francisco

MPK: B60M 1/00

Značky: nesenie, troľajnicového, pevného, železničného, profil, systému, nadzemného, drôtu, elektrifikačného

Text:

...systému, a to aj pri veľmi vysokýchjeho rovnomernosti, rovnako ako jeho väčšej komplexnosti, čo umožňuje pôsobenie na rôzne faktory za účelomoptimalizácie celkového výkonu systému.Tento typ nadzemného vedenia však vyžaduje Vynaloženie vyššieho úsilia pri montáži a údržbe, rovnako ako Vynaloženie Výrazne vyšších nákladov na údržbu, pretože máVeľký počet zostavných prvkov.Ďalšia nevýhoda tohto systému spočíva V tony že má väčšie požiadavky 2...

Zariadenie na pripevnenie priečneho spájacieho nosníka na čeľusťovú brzdu železničného podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 568

Dátum: 04.03.2003

Autori: Syzmanski Stéphane, Lelasseux Gérard

MPK: B61H 13/00, B61H 1/00

Značky: čeľusťovú, spájacieho, pripevnenie, zariadenie, priečneho, brzdu, železničného, podvozku, nosníka

Text:

...prostriedok na svojom vonkajšom konci opatrený zarážkou, ktorá je v kontakte s kyvnym ramenom, ako aj dalšou, väčšouzaražkou tak, že vytvára hrdlo určené na jeho lahkePripevňovací prvok a jeho zarážka môžu mať valcovitý tvar a prostriedky na zaistenie proti uvoľneniu v smere posuvu môže tvoriť kolik prechádzajúci priečnym nosníkom a pripevňovacínl prvokom. Tieto prostriedky imobilizácie v smere posuvu môže tiež tvoriť skrutka...

Spôsob bezpečnostnej kontroly naklápania železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3078

Dátum: 07.10.2002

Autori: Feray-beaumont Stéphane, Auge De Fleury Bernard

MPK: B61L 3/00, B61F 5/02

Značky: železničného, kontroly, spôsob, naklápania, bezpečnostnej, vozidla

Text:

...vozňov iv závislosti najmä na znalosti povolenýchmedzných hodnôt naklápania (Bu, Bz)- bezpečnostný systém automatickej ochrany pri naklápaní, uložený na vozidle,vykonáva kontrolu polohy zarážok prostredníctvom snímačov po vyslaní riadiacich povelov na riadenie zarážok- zákaz naklápania rôznych vozñov ivozidla oez povolené medzné hodnoty naklápania (Bü, Bzi) sa uskutočňuje prostredníctvom bezpečnostného systému na automatickú ochranu pri...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Franckart Jean-pierre, Lechevin Eric, Rousseau Michel

MPK: B61L 23/00

Značky: súvisiace, spôsob, vozidla, přítomnosti, železničného, detekcie, pohybujúceho, zariadenie, tratí

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282243

Dátum: 22.10.2001

Autor: Ven Jean-michel

MPK: F16F 3/04, B60G 11/16, B61F 5/30...

Značky: pružného, železničného, závěsu, pridržovanie, ústrojenstva, vozidla, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla, kde pružné ústrojenstvo (2) je tvorené špirálovou vyvažovacou pružinou (3), v ktorej je uložená zaťažovacia pružina (4). Pružiny (3, 4) počas svojej činnosti spolupôsobia s príslušnou spodnou oporou (5) a hornou oporou (6). Zariadenie na pridržovanie pozostáva z krytu (10) zakrývajúceho pružné ústrojenstvo (2), ktorý prijíma zaťaženie rámu stláčajúceho pružné...

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282026

Dátum: 21.08.2001

Autor: Graaff Wolfgang

MPK: B61F 1/14

Značky: konštrukcie, podvozok, zariadenie, železničného, uloženie, vozňa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok pomocou valčekov, ktoré sú umiestnené medzi konštrukciou a podvozkom, a s dlhozdvihovým tlmičom nárazov pôsobiacim tlmiaco na železničný vozeň. V priestore dotykových plôch (12) podvozka (2) sú rozmiestnené bloky (5) valčekov s viacerými valčekmi (6) a v každom bloku (5) valčekov sú umiestnené štyri valčeky (6) optimalizujúce zaťaženie.

Univerzálny zdroj na napájanie infraštrukturálneho železničného zariadenia z trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2213

Dátum: 12.07.1999

Autori: Verzich Vladimír, Štangler Lubomír, Korenc Vladimír, Srb Stanislav, Matějka Jan, Choutka Stanislav, Faran Antonín

MPK: H02M 1/00

Značky: napájanie, železničného, vedenia, zariadenia, infraštrukturálneho, trolejového, zdroj, univerzálny

Text:

...tretieho kontrolného a prepínacieho poľa. Štvrtý výstup druhého kontrolného a prepínacieho poľa je pripojený na vstupštvrtého zdroja frekvencie, ktorého výstup je pripojený na štvrtývstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa. Prvý výstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa je pripojený na vstup prvého filtra, ktorého výstup je pripojený na vstup prvého snímača napätia a frekvencie. Prvý výstup prvého snímača napätia a frekvencie je...

Vonkajšie pozdĺžniky dvojnápravového železničného nákladného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280849

Dátum: 05.10.1994

Autori: Bieker Guido, Keil Klaus, Köhler Günter

MPK: B61F 1/08, B61F 1/00

Značky: železničného, dvojnápravového, nákladného, vonkajšie, pozdĺžniky, vozňa

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie pozdĺžniky (1) na dvojnápravové železničné vozne sú vytvorené na prevádzanie vodorovných nárazníkových síl a na zachytávanie zvislého zaťaženia naloženého materiálu a unášajú mechanizmus na uloženie náprav (3). Vonkajší pozdĺžnik (1) je vytvorený na svojej hornej pozdĺžnikovej strane trojstupňový, pričom najvyšší stupeň (6) tvorí ložnú rovinu, stredný stupeň (7) uloženie podlahovej krytiny (8) a spodný stupeň (9) uloženie priečnika...

Vedenie kolesa železničného podvozku s točňou pre koľajové vozidlá, najmä pre vozidlá miestnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278840

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weeger Engelbert, Mauer Lutz, Richter Wolfgang-dieter, Uebel Lutz

MPK: B61F 3/16, B61F 5/38, B61F 5/52...

Značky: železničného, kolesa, vedenie, koľajové, točňou, miestnej, dopravy, najmä, vozidla, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) vedenia je pripojený k rámu (1) železničného podvozka s točňou vodiacim ložiskom (7). Toto vodiace ložisko (7) pozostáva z vodorovného tŕňa (13), držaného prvým puzdrom (18) ložiska rámu (1) železničného podvozka medzi dvoma ložiskovými výstupkami (1), vytvorenými na ráme (2) vedenia. Vodorovný tŕň (13) je obložený elastomérovou vrstvou (15) zasadenou vo vodorovnom puzdre (16).