Patenty so značkou «železničné»

Upevňovacie zariadenie pre železničné koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20873

Dátum: 03.12.2010

Autori: Cox Stephen John, Adedipe Anthony, Porrill John Phillip, Lloyd Nicholas

MPK: E01B 9/28, E01B 9/36

Značky: železničné, kolajnice, upevňovacie, zariadenie

Text:

...Vdôsledku toho je všetka pôsobiaca priečna sila v skutočnosti prenesená do koľajiska na betónovejdoske spojením na prvom konci podkladnice. Pokiaľ ide o spätné pôsobenie priečnych zaťažení, podkladnica je teda účinne prichytená iba jednou skrutkou,to znamená, že na prvom konci podkladnice. Avšak v praxi to nie je dostatočné. Typicky pri zostave, ktorá má účelne iba jednu skrutku, bude táto skrutka nadmerne namáhaná priečnymi zaťaženiami...

Pieskovacie zariadenie pre koľajové vozidlá, najmä pre železničné lokomotívy a motorové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5560

Dátum: 07.10.2010

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: zariadenie, železničné, najmä, motorové, vozidla, pieskovacie, koľajové, lokomotívy, vozne

Text:

...súčasťou je aj odlučovač vody, ku vzduchovému rozvodu pieskovacieho zariadenia. V podstate je potrubie tlakového vzduchu za filtrom 3 rozvetvené do troch vetiev, ktoré do prostriedkov pieskovacieho zariadenia privádzajú dávkovací, dopravný a prefukovací tlakový vzduch.Na obr. 1 je znázornená pieskovacie zariadenie dvoch hnacích náprav 4, 5 vozidla obsluhovaných dvoma paralelne usporiadanýmí identickými pieskovacírni ústrojenstvami...

Železničné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5559

Dátum: 07.10.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B60F 1/00

Značky: vozidlo, železničné

Text:

...na ktorej je upevnená kabína 6 vozidla, hydraulický systém 5 a motorová jednotka 4. Na nosnej ploche rámu 1 sú ďalej umiestnené kontajnerové zámky 9 a hydraulická ruka 8. Zvýšená časť rámu 1 s ovládacírni pohonnýmí prvkami je zospodu opatrená stredovým čapom 11, na spodnej Časti rámu 1 sú ďalej umiestnené oporné stabilizátory 12.Rám 1 vozidla je vyrobený tak, aby umožňoval flexibilné použitie, napr. pre mobilné zváracie zariadenie,prepravu...

Výhybka pre železničné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18047

Dátum: 22.03.2010

Autor: Houdek Hubert

MPK: E01B 7/14

Značky: zariadenia, železničné, výhybka

Text:

...Podľa vynálezu sú tieto úlohy riešené prvkami z patentového nároku l. Obzvlášť sa predpokladá, že strmeň siaha pod prvú adruhú krídlovú koľajnicu, aže strmeň vlastni základňu, ktorá v strednej oblasti vykazuje zachytenie pre srdcovku, aby sa sily pri nastavovaní výhybky cez strmeň preniesli bez medzizapojenia ďalších konštrukčnýchdielov, a že základňa je znížená voči bočne sa pripájajúcim dosadacím úsekom.0009 Podstatným na predloženom...

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Meltzer Igor, Rydlo Peter, Valigurský Ján, Moravčík Marián

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, železničné, vlečené, vozidlo, radiálně, kotvou, dvojkolesiami, křížovou, dvojnápravový, nastavitelnými

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Železničné koleso s pätkou odolnou voči opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13989

Dátum: 04.06.2009

Autor: Zdrojewski Bogdan Roman

MPK: B60B 17/00

Značky: odolnou, koleso, voči, patkou, železničné, opotrebeniu

Text:

...rýchiomeru, privodnej rúrky, nádrže na olej, pneumatického solenoidového ventilu, rozprašovacieho zariadenia a nízkotlakových olejových avzduchových rúrok. Primámou úlohou elektronického systému je riadenie pneumatickej a hydraulickej časti systému mazania. ktorý maže okraje povrchu koľajnice a kolesa. Obsluha železničného vozňa zvolí časti kolajníc,ktoré si vyžadujú aktiváciu alebo zastavenie vyššie spomínaného systému mazania.0007...

Brzdné zariadenie pre železničné koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7921

Dátum: 06.10.2008

Autor: Flachat Jacques

MPK: F16D 65/00

Značky: vozidlo, koľajové, zariadenie, brzdné, železničné

Text:

...strmeňa, ktoré sú uvedené do zhodného nastavenia s otvormi držiaka čeľuste, aby bolo možné z boku zasunúť zámkový klin, toto brzdné zariadenie sa vyznačuje tým, že prvok tlmenia vibrácií, ktorého tvar je komplementárny k vnútornému tvaru lôžka v držiaku čeľuste a k vonkajšiemu tvaru strmeňa čeľuste, je vložený medzi uvedené lôžko a uvedený strmeň.0012 Taký systém teda umožňuje kompenzovať teoretickú vôľu medzi kovovými dielmi a tým...

Rýchlobežný prevod s mazaním olejom, najmä pre zapuzdrené železničné hnacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286269

Dátum: 23.05.2008

Autori: Hallmann Dieter, Skumawitz Erwin

MPK: B61C 9/00, F16H 57/04

Značky: zapúzdrené, rychloběžný, olejom, najmä, železničné, hnacie, mazáním, ústrojenstvo, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na rýchlobežné prevody s mazaním olejom, pričom spätné olejové kanály (8) vedú od labyrintových komôr bezdotykových tesnení (6) hriadeľa k olejovej vani (5) prevodovej skrine (3). Podľa vynálezu ústia spätné olejové kanály (8) do oblastí (10), ktoré sú vytvorené axiálnymi úzkymi miestami medzi zubovou oblasťou hnaného kolesa (1) a susediacimi stenami prevodovej skrine (3) a v ktorých sa pri prevádzke a nezávisle od smeru...

Zariadenie proti predkrývaniu pre železničné vagóny, najmä cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12512

Dátum: 07.09.2007

Autori: Soulat Christian, Kasprzak Ludovic

MPK: B61D 15/06, B61G 11/18

Značky: zariadenie, proti, predkrývaniu, železničné, najmä, vagóny, cisterny

Text:

...plastickej deformácie poistného prvku každého náraznlka, pričom dve škrupiny zariadenia proti prekrývaniu sú zapustené svojimi čelusťami a bránia prekrytiu podvozkov-Obrázok 12 je perspektivny pohľad na priklad uskutočnenia škrupiny zahrnujúcej vybranie za účelom odľahčenia celkové hmotnosti zariadenia podľa vynálezu a- Obrázky 13 až 15 zodpovedajú príslušné obrázkom 9 až 11 v usporiadanl, v ktorom iba jeden z dvoch...

Nákladné železničné koleso s vysokým brzdným výkonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12983

Dátum: 19.07.2007

Autori: Nordhall Lennart, Lombardo Francesco, Lunden Roger

MPK: B60B 17/00

Značky: nákladné, koleso, vysokým, výkonom, brzdným, železničné

Text:

...brzdami sa stáva dôležitým faktorom čo sa týka narušenia životného prostredia. Zistilo sa však, že kolesá brzdené použitím kompozitných alebo spekanýchEP 2 046 585 34302,- materiálov generujú menej hluku než kolesá, kde brzdové bloky sú z liałtiny. Dôležitý aspekt je to, že pri nových materiáloch pre brzdové bloky všeobecne do kolesa vstupuje vyššie percento tepla než u konvenčných bŕzd s liatinovými blokmi, čo je skutočnosť, ktorá...

Nárazník na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285717

Dátum: 06.06.2007

Autori: Wojciechowski Zbigniew, Chmielewski Andrzej, Kubicki Antoni, Poplawski Wojciech, Kedzior Józef, Milczarski Kazimierz, Mroczka Krzysztof, Strzyź Eugeniusz, Polak Adolf, Zołnierzak Radoslaw

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, vozne, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník na železničné vozne tvorí driek (1), vnútri ktorého je na protiľahlej strane oproti kotúču (2) klzne uložená narážacia objímka (8). Narážacia objímka (8) je na svojej prednej strane vybavená nákružkom (9), ktorý dosadá na styčnú plochu (14) drieku (1) nárazníka v jeho okrajovej polohe. Narážacia objímka (8) prilieha svojou zadnou stranou k styčnej doske (20). V narážacej objímke (8) je vytvorené blokovacie sedlo (25) tak, že pri...

Rám na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285705

Dátum: 30.05.2007

Autori: Poplawski Wojciech, Kochmański Jan, Mroczka Krzysztof, Kedzior Józef, Milczarski Kazimierz, Wojciechowski Zbigniew, Strzyź Eugeniusz, Kubicki Antoni, Zołnierzak Radoslaw, Chmielewski Andrzej, Bak Stanislaw, Ochyra Ryszard

MPK: B61G 7/00, B61F 1/00

Značky: železničné, vozne

Zhrnutie / Anotácia:

Rám železničných vozňov má na oboch nosných povrchoch (8, 9) čelníka (6, 7) vytvorené nadstavce (10, 11), ktoré sú vybavené otvormi (14) na upevnenie nárazníkov a vybraním (12) na nastavenie premenlivého posunu nárazníka. Vybranie (12) je umiestnené súosovo s osou nárazníka a otvor (13) je vyhotovený na čelníkoch (6, 7) v predĺženej osi vybrania (12). Na nosných povrchoch (8, 9) sú usporiadané držiaky (15, 16) vodiaceho prvku (17) a medzi...

Vyklápacie posuvné dvere pre železničné súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4523

Dátum: 03.04.2006

Autor: Carrion Joan

MPK: B61D 19/00, E05F 15/14, E05D 15/10...

Značky: dveře, vyklápacie, železničné, posuvné, súpravy

Text:

...Závesná rúrka.0011 Podľa jedného výhodného variantu sú obe vedenia pohyblivé v priečnom smere, a to s pevným odstupom. To umožňuje výstupnú kinetiku dverí, kedy dvere zostávajú rovnobežne so0012 Podľa jedného variantu sú obe vedenia pohyblivé v rovnobežných priečnych smeroch0013 Výhodne obsahuje pohonný mechanizmus spojovaciu tyč umiestnenú pozdĺžne a udržiavanú voči skrini voza dvoma pevnými ložiskami, pričom jeden z jej koncov poháňa...

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285021

Dátum: 31.03.2006

Autori: Frutos Aguado Julio, Archilla Aldeanueva Luis

MPK: B61F 5/00, B61D 3/00, B61F 3/00...

Značky: zariadenie, železničné, nezávisle, kolesami, vagóny, jednonápravové, kĺbové, jazdné, zavěšenými, prepravné, pohyblivými

Zhrnutie / Anotácia:

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny obsahuje podvozkovú nosnú konštrukciu (1), pružiny (2) závesov s vertikálnymi tlmičmi (AV) namontovanými v ich vnútri, posuvné pätky na nosenie jazdného zariadenia počas procesu zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice (4) závesov so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojovacie články závesov pripojené k hlaviciam (4) závesov a...

Železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7273

Dátum: 19.08.2005

Autori: Bartolomä Johannes, Vollrath Bernd, Herder Andreas, Sinzinger Manfred, Hendlmayr Rainer, Fritsch Martin, Mörtl Andreas, Gruber Walter, Vo Van Binh, Höke Matthias, Stäudner Reinhard, Dehner Jürgen, Treyer Isidor

MPK: E01C 9/00

Značky: železničné, priecestie

Text:

...Toto má za následok, že najmenej v rôznych úsekoch medzi jednotlivými, bezprostredne vzájomne susediacimi platňami nosnej konštrukcie priecestia sa vytvoria medzipriestory. Tieto medzipriestory môžu byt väčšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vonkajšom úseku zákruty a môžu byť menšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vnútornom úseku zákruty. Existencia takýchto medzipriestorov je však...

Priečne podperné usporiadanie pre železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7104

Dátum: 19.08.2005

Autori: Hendlmayr Rainer, Vo Van Binh, Bartolomä Johannes, Dehner Jürgen, Treyer Isidor, Herder Andreas, Höke Matthias, Sinzinger Manfred, Gruber Walter, Fritsch Martin, Mörtl Andreas, Vollrath Bernd, Stäudner Reinhard

MPK: E01C 9/00

Značky: železničné, usporiadanie, priečne, podpěrné, priecestie

Text:

...povrchmi koľajníc, ako aj pojazdnými plochami koľajníc, navrhuje sa, aby prinajmenšom jedna, výhodne všetky platne nosnej konštrukcie priecestia medzi svojim prvým koncovým úsekom a svojim druhým koncovým úsekom mali vybranie na prichytenie pražcov. Takto nadobúdajú úseky platní nosnej konštrukcie priecestia zasahujúce medzi dva pražce, ako do tzv. priestorov medzi pražcami,elementárny význam na zabezpečenie vysokej zaťažiteľnosti.0021 Veľmi...

Brzdový klátik pre železničné koľajové vozidlá BP 10 – 380

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4085

Dátum: 04.03.2005

Autori: Medový Branislav, Leffler Stanislav

MPK: B61H 1/00

Značky: klátik, vozidla, železničné, brzdový, koľajové

Text:

...za následok poškodenie brzdového klátika, brždeného kolesa,nedostatočné ubrzdenie motorového vozňa a častejšiu výmenu brzdových klátikov.Na predloženom technickom riešení sú na činnej ploche rovnomeme vyhotovené dve dilatačné medzery, ktoré zabezpečujú lepší odvod tepla vznikajúceho trením pri brzdení. Zároveň eliminujú dĺžkové dilatácíe, čim zlepšujú brzdové parametre.Pri doterajšom stave pri výrobe brzdových klátikov musel výrobca...

Železničné návestidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3657

Dátum: 01.12.2004

Autori: Sabina Salvatore, Canepa Giovanni

MPK: B61L 3/00

Značky: železničné, spôsob, výroby, návěstidlo

Text:

...von pri dolnej časti 3 a zapustenú kruhovú hranu pozdĺž koncových častí bočných stien 16 plocha krycia doska 22 v tvare štvoruholníka je Lrložená bočnými okrajmi 22 a spočivajúcimi pozdĺž kruhovej hrany 20, čím sa vodotesne Lrzatvára otvor 19.Dve priľahlć sedlá 12 a, 12 b sú oddelené priehradkou 24, ktorá má priebežný konektor 26. ktorý smeruje jedným koncom 26 a k zapustenćmu sedlu 12 a a druhým koncom 26 b smeruje k sedlu 12...

Železničné vozidlo na kombinovanú koľajovú a cestnú dopravu a dopravná súprava obsahujúca takéto vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284084

Dátum: 06.08.2004

Autori: Lambert Michel, Filhol Jean-jacques, Chappet Philippe

MPK: B61D 3/10, B61D 3/18, B61D 3/20...

Značky: dopravná, súprava, kombinovanú, takéto, železničné, koľajovú, dopravu, obsahujúca, cestnú, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Železničné vozidlo (1) obsahuje pohyblivú plošinu (4) uspôsobenú na uloženie kĺbovej zostavy typu ťahača a návesu, nesenú rámom (2) a pohyblivú zvislo vnútri rámu (2), pričom rám (2) je uložený na svojom každom konci na zodpovedajúcej podvozkovej jednotke (3) v zvislom čape (6), ležiacom vzhľadom na stred príslušnej podvozkovej jednotky (3) pred jej krajnou nápravou (3A), a na podvozkovej jednotke (3) spočíva v mieste (C ) na odovzdávanie...

Stabilné železničné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6265

Dátum: 14.01.2004

Autori: Zima Radim, Pavco Jaromir, Pavco Petr, Vampola Vladimír

MPK: B60B 17/00

Značky: stabilné, železničné, koleso

Text:

...kolesa, z venca kolesa tvoreného styčnou plochou a okolesmn a z dosky kolesa,ktorej priečny profil sa nachádza pozdĺž teoretickej strednice,ktorá prechádza medzi prvým bodom ležiacim V mieste začiatku prechodu dosky kolesa do venca kolesa, strednými bodmi ležiacimi na opačnej strane strednej roviny ako okolesie a posledným bodom ležiacim V mieste začiatku prechodu dosky kolesa do náboja kolesa, ktorého podstata spočíva V tom, že strednica...

Zvýšený úsek výhybky pre železničné koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1967

Dátum: 14.08.2003

Autor: Mccallum Donald

MPK: E01B 3/00, E01B 7/00, E01B 23/00...

Značky: úsek, zvýšený, výhybky, koľaje, železničné

Text:

...spojky, pričom tento spôsob ďalej obsahuje krok odstránenia príslušného nosného prvku apripevnenej koľajnicovej časti prvej adruhej neintruzívnej koľajovej spojky tak, že aspoň spodné nosné prvky zostanú po oboch stranách prvej železničnej koľaje a umožňujú vlaku prejsť po prvej železničnej koľaji bez prechodu z prvej železničnej koľaje na druhú.Podľa ďalších aspektov tohto vynálezu je predstavený spôsob definovaný V patentovom nároku...

Spôsob odstraňovania buriny pre železničné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5843

Dátum: 30.10.2002

Autor: Gaál József

MPK: E01H 11/00

Značky: železničné, buriny, vozidlo, spôsob, odstraňovania

Text:

...ventil je spojený so vstrekovacím ventilom.0015 Výhodne je kamera na rozlíšenie buriny zariadenia na odstraňovanie buriny farebnákamera a druhy rozlišujúca kamera je farebná kamera vybavená špeciálnym filtrom.0016 Pri spôsobe odstraňovania buriny podľa vynálezu realizovanom vyššie uvedeným zariadením sú údaje zbierané pomocou burinu rozlišujúcej kamery a sú spracované burinu rozlišujúeim PC, ich výstupné signály sú prenesené do...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Colasse Alexis, Delecluse Christophe, Maffei Raphael

MPK: B60L 9/00

Značky: počtom, železničné, úrovní, spôsob, napäťových, spôsobu, väčším, zariadenie, tohto, napájania, uskutočňovanie, elektrického, vozidlo

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Zložené železničné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2167

Dátum: 07.05.1999

Autori: Gunter Valjent, Vempola Vladimír

MPK: B60B 19/00

Značky: zložené, železničné, koleso

Text:

...spojené.Výhoda tohto zloženého železničného kolesa je v tom, že spôsob uchytenia a zaistenie prítlačného krúžku odstraňuje nutnost použitia konštrukčne zložitého a výrobne náročného prítlačného krúžku s prírubou a jeho uchytenie pomocou skrutiek. Tým sa zníži celková hmotnost kolesa a zlepšia sa jeho dynamické vlastnosti. Takisto montáž tohto kolesa sa podstatne zjednoduší. Táto výhodná konštrukcia je umožnená tým, že priečna sila vyvolaná...

Sklopná strecha na nákladné železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 280727

Dátum: 06.10.1993

Autori: Köhler Günter, Wagner Paul-werner

MPK: B61D 39/00

Značky: vozne, železničné, střecha, nákladné, sklopná

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopná strecha (5) nákladného železničného vozňa je podoprená na nosných ramenách (6), upravených na strane čelných stien (7), pričom ložný priestor týchto nákladných železničných vozňov pozostáva z najmenej dvoch lievikovitých komôr (1). Sklopná strecha (5) je z uzatvoreného stavu vykývnuteľná prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva proti sile pružiny (15) v smere k bočnici vozňa. Ovládacie ústrojenstvo je tvorené pákou (9), ktorá je...

Výmenový prestavník pre železničné výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278855

Dátum: 17.12.1991

Autor: Frece Peter

MPK: B61L 5/10

Značky: přestavník, železničné, výhybky, výmenový

Zhrnutie / Anotácia:

Vymenový prestavník je určený železničným výhybkám, ktoré majú svoje výhybkové jazyky zabezpečené vo svojich vjazdových polohách pomocou kontrolných stĺpikov a prenos sily z ovládača na prestavné tyče (1) sa uskutočňuje cez valček (3), pružne uložený vo vybraní (2), pričom valček (3) je vedený v skrini (4), usporiadanej posuvne na prestavnej tyči (1), a je zatláčaný do vybrania (2) prítlačnou skrutkou (5). Prítlačný skrutka (5) je uzamknutá na...