Patenty so značkou «zejména»

Zapojení elektrického spouštěče zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260548

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: F02N 11/08

Značky: zapojení, spouštěče, spalovací, zejména, elektrického, motory

Text:

...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 59/04, B65G 49/06

Značky: stohu, pouze, tabulí, jedné, odebírání, skleněné, zařízení, zejména, tabule

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořáček Jan, Krejčí Miroslav

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/18

Značky: linek, dopravníku, zejména, automatických, obráběcích, stanice, otočná

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zapojení pro regulaci procesu u zařízení se dvěma či více vakuovými nádobami pro chemicko-tepelné zpracování, zejména pro iontvou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260491

Dátum: 15.12.1998

Autori: Michna Vladimír, Jakeš Jan, Routner Petr, Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: C23C 14/34

Značky: zejména, nádobami, regulaci, vakuovými, zařízení, více, procesu, nitridaci, chemicko-tepelné, zpracování, iontvou, zapojení, dvěma

Text:

...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: F16C 33/38, E02F 9/12

Značky: kulových, zejména, veľkých, dráh, povrchových, velkostrojů, distanční, vložka, dolů

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Zařízení pro odstraňování nalepeného jílovitého materiálu zejména na skluzech dobývacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260478

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hase Karel

MPK: B65G 11/20

Značky: zařízení, materiálů, nalepeného, odstraňování, skluzech, jílovitého, strojů, zejména, dobývacích

Text:

...materiálu na skluzech dobývacích strojů je, že materiál pohybující se po ploše skluzu není ve styku s mechanickými částmi zařízení a nemůže tak docházet k jeho zialepování a tak omezovaní jeho funkčnosti, nýbrž klouže po pryžových pásech, kterými je plocha skluzu pokrytá.Při použití zařízení podle vynálezu prak 260478ticky nedaochází k takovému nalepoväní materiálu na skluz, které by následně omezovalo funkci skluzu. Zařízení je konstrukcí a...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: materiálové, zařízení, kleštinové, signalizaci, soustružnických, zejména, konce, tyče, strojích, upínače

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Generátor pulsně modulovaného šumu, zejména pro transcerebrální aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260436

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tkadlec Stanislav, Grünner Oldřich

MPK: A61N 1/18

Značky: šumu, transcerebrální, modulovaného, zejména, pulsně, generátor, aplikaci

Text:

...V nižší hodnotě špička~špičlta podávat též při cerebrální - mozkové olektrolěčbě. V obou případech aplikace jo možno podati šum jak modulovaiíý, tak nemodulovaný a dále je možno jej podávati nepřertíšovaně po celou dobu trvaní procedury či ve střídách. řlemélíě je možno elektronický šum - tj. náhodné frekvence elektronü ~ Superponovat na stálou stejnosměrnou složku proudu, kterou je rovněž možno jak níodulovat,tak přerušovat.Při účinku...

Zapojení pro selektivní zapínání elektrických spotřebičů, zejména světelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 260419

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Petr, Červenka Jaromír

MPK: H05B 39/04

Značky: elektrických, selektivní, zapínání, zapojení, světelných, spotřebičů, zejména

Text:

...spínače E. K prvnímu vývodu 71. druhého odporu 7 je téžpřipojena katoda vypínacího tyristoru 5,je hož řídící elektroda je zapojena na výstupní svorku E 2 časového spínačeAnody první, druhé a čtvrté diody 12. E 1 a 9 jsou spojený do společného uzluik-rio první část zapojení tvoří třífázo-vý usoíěrňoveü, kde je v závislosti na. odběru elektrického proudu a na čase pomocí vypíuz-cího tyristoru jiřerušován proud z třetí fíązové svorlçy 113....

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/00

Značky: keramických, způsob, žáruvzdorných, zejména, výroby, vláken

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: zapojení, zejména, ventilu, kapalných, médií, plynných, průtoku, elektromagnetů, řízení, elektromagnetického

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Nosič topných prvků, zejména pro elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260412

Dátum: 15.12.1998

Autor: Domácí Petr

MPK: F27D 11/02

Značky: zejména, topných, prvků, nosič, elektrické

Text:

...otvoru.Výhodnou nosiče podle vynálezu je jeho výrazně nižší hmotnost, čímž je dana i niž~ ší akumulační schopnost. Materiál nosiče má lepší izolační vlastnosti, čímžse sníží přenos tepla a netvoří se mosty.Lehké provedení nosiče usnadňujemanipulaci při montáži a umožňuje jeho dodatečné úpravy, například zkrácení. Další výhodou tohoto nosiče je jeho snadná výrobe.vynález je dále blíže popsán ina příkladech jeho provedení pomocí výkresu,...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: hydrofilních, způsob, zejména, čoček, předmětů, provádění, zařízení, odlévání, gelů, tohoto, polymeračního, způsobu

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Halamíček Jaromír, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14

Značky: clony, držák, bezpečnostní, zejména, světelné, prvků

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 9/24

Značky: způsob, armatur, elektródami, více, zejména, navařování, těsnicích, ploch, současného

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Liška Václav, Frček Vojtěch, Ráčil Jiří, Čáslava František

MPK: H02K 19/20

Značky: zubový, elektrického, točivého, vysokootáčkového, stroje, rotor, zejména

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Plošný dílec, zejména pro nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 16

Dátum: 11.08.1993

Autori: Herold Miloš, Hrdlička Tomáš

MPK: B32B 21/00, B32B 21/08

Značky: plošný, nábytek, dílec, zejména

Text:

...povrchu jehličnatých materiálů. například smrku. nebo materiálů s jehličnatou překližkou volbou impregnačních papírů o vyšší gramáži. při částečném snížení měrného tlaku lisování. částečně působí na zlepšení pracovního prostředí obsluhy. avšak nijak neodstraňuje přímé negativní působení fenolových sloučenin v pracovním prostředí při výrobě dílců a jejich pozdější působeníDále jsou známé takové postupy. podle kterých je laminování velkoplošných...

Marináda, zejména pro přípravu skopového a jehněčího masa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 10

Dátum: 07.07.1993

Autor: Tomeček Ulises

MPK: A23L 1/318

Značky: jehněčího, skopového, přípravu, zejména, marináda

Text:

...nevýhody odstraňuje do značné miry technicképro přípravu skopového zpracování. jehoža palivá papriky až 16 vody.Použitím marinády výše uvedeného složení je 2 zabezpečena dobrá stravítelnost pro všechny konzumenty obou druhů mas. přičemž příprava.masa je nenáročná iak časově,takPříklady provedení technického řešeníVykostěné jehněčí maso o celkové hmotnosti 10 kg senakrájí na plátky o hmotnosti 10 plátky se stolníhodekagramu sladké...

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

MPK: C04B 18/04, B09B 3/00

Značky: odpadů, ochranná, směs, skládek, toxických, zabezpečení, zejména

Text:

...užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re...