Patenty so značkou «zdvíhanie»

Zariadenie na zdvíhanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6901

Dátum: 03.10.2014

Autori: Minárik Marián, Kotšmíd Stanislav

MPK: B66F 11/04, B66F 3/00, B66F 7/02...

Značky: bremien, zariadenie, zdvíhanie

Text:

...je znázomená principiálna schéma zdvíhania, ktorá názorne popisuje princíp zdvíhania m 0 dulov. Obrázok 2 znázorňuje pohľad na zložené zariadenie vyrobené podľa tohto návrhu a obrázok 3 znázorňuje jeho rozloženú formu. Obrázok 4 a obrázok 5 zobrazujú zdvíhacie zariadenie uložené do horizontálnej polohy a jeho stavbu do vertikálnej polohy.Zdvíhacie zariadenie je podľa obrázkov l až 3 zložené z modulov 1, 2 a i, ktoré sú v sebe navzájom zasunuté...

Zariadenie na zdvíhanie stropných skriniek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5446

Dátum: 07.05.2010

Autor: Smoleň Milan

MPK: A47B 46/00

Značky: stropných, skriniek, zariadenie, zdvíhanie

Text:

...a to oddiel na bielizeň s poličkami a/alebo zásuvkami a oddiel na zavesenie odevov s vodorovnou tyčou, usporiadanou V hornej časti na zavesenie dlhých odevov,kde úložná zostava obsahuje v oddiele na zavesenie odevov aspoň dve spodné vodorovné tyče, tvoriace stojan na topánky, aspoň jednu medziľahlú vodorovnú závesnú šatníkovú tyč, usporiadanú v podstate v strede medzi homou tyčou a spodnými tyčami pre zavesenie krátkych odevov, a zvislú...

Zariadenie na zdvíhanie sitových etáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 286232

Dátum: 07.05.2008

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/00, B07B 1/28, B07B 1/46...

Značky: sítových, etáží, zariadenie, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (2) slúži na zdvíhanie sitových etáží (11) kruhového triediča (1) pri údržbe a výmene sít. Je odnímateľné, takže sa na triedič (1) pripája, obvykle v počte troch, rozmiestnených po jeho obvode, len pri požiadavke zdvíhania sitových etáží (11), potom sa odpojí a počas prevádzky triediča (1) je odmontované. Každé zariadenie (2) má na svojom ráme (21) valec (23), ktorého piestnica (231) je prostredníctvom posuvnej rúrky (6), posuvne...

Spôsob a usporiadanie na zlepšovanie pôdy a/alebo zdvíhanie štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15738

Dátum: 04.06.2007

Autori: Lievonen Tuomas, Häkkinen Sami

MPK: E02D 3/12, E02D 35/00, E02D 27/34...

Značky: zlepšovanie, zdvíhanie, usporiadanie, spôsob, pôdy, struktur

Text:

...mech. Toto riešenie tiež trpí problémami, ktoré sú opísané vyššie. Dokument JP 2003 105 745 opisuje riešenie, podľa ktorého sa plastická malta injektuje do pôdy alebo do mechu usporiadaného v pôde. Uvedené problémy sú prítomné aj v tomto riešení, kedy je látka injektovaná do mechu.0008 Dokument JP 9 158 235 opisuje riešenie na korekciu naklonenia budov. Toto riešenie zahŕňa vyvŕtanie diery, ktorá sa rozprestiera pod základmi budovy. Tu, pod...

Zariadenie na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2712

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kosík Petr

MPK: A47K 13/10

Značky: dosky, výklopnej, sedacej, zdvíhanie, záchodovej, zariadenie, částí

Text:

...sedacej dosky l , ktorá je uložená na sedacej mise E, pripojené prostredníctvom kĺbu z, usporiadaného pri osi m zdvíhanie výklopnej časti 1 § záchodovej sedacej dosky l, pomocou uholníka 11, zdvíhacie tiahlo g. Zdvíhacie tiahlo g je ďalším kĺbom 5 spojené s nášľapným ramenom á. Nášľapné rameno j je pohyblivo spojené pomocou pedálového kĺbu g so základnou doskou Q pripevnenou k podlahe Q a je opatrene šľapkou Z, napríklad gumovou. Medzi...

Stĺpy na zdvíhanie a prenášanie nákladu získané pomocou sekčných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2275

Dátum: 10.09.1999

Autor: Tartara Giampiero

MPK: B66F 9/08

Značky: zdvíhanie, prenášanie, tyčí, stĺpy, sekčných, pomocou, získané, nákladu

Text:

...keďže sú podopreté iba na strane zvlnenia, musí byt pridané dodatočné bezpečnostné upínanie pre prípady, kedy horné koliesko nezostane oproti takejto vlne. stĺpy získané pomocou špeciálnych sekćných tyčí so stredným tvarom medzi C a T majú za sebouzoradené sekčné tyče, a teda sú obmedzené vo veľkosti, majúkolieska s meniteľnou vzdialenosťou medzi stredmi, majú dodatoćnú čast, ktorá umožňuje podopretie (aj keď lenčiastočné) horných koliesok...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: komory, hornej, parnej, zdvíhanie, částí, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281103

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Rom Stanislav

MPK: B30B 11/22

Značky: zariadenie, zdvíhanie, parnej, hornej, částí, vulkanizačného, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu má hornú časť parnej komory (3) vybavenú aspoň z jednej strany najmenej párom kladiek (5a, 5b). Každá z kladiek (5a, 5b) zasahuje do samostatného vedenia (4a, 4b) spojeného s rámom (1). Obidve vedenia (4a, 4b) sú navzájom rovnobežné a v dolnej časti kolmé na deliacu rovinu parnej komory (3). Medzi rámom (1) a hornou časťou parnej komory (3) je lokalizovaný lineárny motor...

Zariadenie na zdvíhanie dojacích miest dojární pre ovce a kozy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2066

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krecháč Ján

MPK: A47C 9/04, A47B 9/10

Značky: zdvíhanie, zariadenie, miest, dojární, dojacích

Text:

...cca 90 cm vznikne pre dojiöa rovnocenné pracovne miesto S optimalnou manipulačnou rovinou, ako pri dojeni kráv, oviec a kôz v dojacej jame stavanej rybinovej dojarne.Zdvíhacie zaradenie dojacích miest pre ovce a kozy možno použiť v pojazdných a prevozných dojarñach koncipovaných ako ribinové s rôznym počtom dojacích miest usporiadaných v jednom alebo V dvoch radoch s pohodlným príchodom a tzv. rýchlymodchodom. Takáto dojáreň bude vyhovujúcą...

Výškovo prestaviteľné ložisko na prenos a zdvíhanie, prípadne spúšťanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 278036

Dátum: 18.03.1992

Autor: Bayer Karl

MPK: E04B 1/36, E01D 19/04, F16C 32/06...

Značky: prenos, případně, zdvíhanie, ložisko, přestavitelné, bremien, výškovo, spúšťanie, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi dnom (2) puzdra a elastomerickou doskou (4) a/alebo medzi vekom (1) a elastomerickou doskou (4) je sústredne na dne (2) puzdra a/alebo na veku (1) usporiadaná rovinná membránová doska (6) z materiálu odolného v ťahu. Táto membránová doska (6) je pozdĺž svojho obvodu (6a) pevne a tesne spojená s dnom (2) puzdra, prípadne s vekom (1).

Zariadenie pre zdvíhanie doskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241561

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sach George Sidney

MPK: B65G 47/20

Značky: zariadenie, súčiastok, doskových, zdvíhanie

Text:

...je popísaný na základe výk-resu,kde na obr. č. 1 je znázornený v bočnom pohľade a na obr. č. 2 v reze rovinou A-A z obr. 1.Pevný rám 1 je spojený so zdvíhacím mechanizmom 3, na ktorom je upevnený pohyblivý rám 2. Zdvih zabezpečuje zdvíhací motor 4. Na pohyblivom ráme 2 sú uložené nosiče valčekov 5 s valčekami 6 a s upevnenými bočnými vodiacimi lištami 7. Na pohyblivom ráme 2 sú dalšie upevnené pohyblivé zábrany B vedené vedením 9. Na pevnom...

Zariadenie na zdvíhanie a výškovú stabilizáciu krytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251965

Dátum: 13.08.1987

Autori: Filipík Oldřich, Vávra Ivo

MPK: E02D 29/14

Značky: zdvíhanie, výškovú, krytov, zariadenie, stabilizáciu

Text:

...je znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu a jeho použitia spolu s rámom vstupného poklopu kanalizačnej šachty v komunikácii.Na obr. 1 a 2 je zariadenie pozostávajúca z nosníka 10 tvoreného párom ocelových U-profllov spojených prŕložkami 11 tak, aby medzi U-profilmi vznikla škára 12, v ktorej sú umiestnene dva Strmene 20, které majú na dolnom konci hák 21 a na hornom konci vreteno 22, na ktorom je opornä otočná matice...

Zariadenie na dopravu bremien po závesnej dráhe a/alebo na zdvíhanie bremien v banských dielach

Načítavanie...

Číslo patentu: 235387

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sršeň Peter, Machálek Milan

MPK: B65G 65/02

Značky: dopravu, dielach, zariadenie, banských, závesnej, zdvíhanie, dráhe, bremien

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na dopravu bremien po závesnej dráhe a/alebo na zdvíhanie bremien v banských dielach. Podstata riešenia spočíva v tom, že v ráme je uložený hydraulický valec, jedným koncom pevne uchytený čapom vo vodiacich lištách a druhým koncom pohyblivo uchytený vo vodiacich drážkach, vytvorených v lištách. Na pieste hydraulického valca sú umiestnené na čape dve kladky, v ráme sú umiestnené ďalšie kladky, cez ktoré sú vedené laná...

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sliviak Peter, Mach Antonín, Ďuratný Miloslav, Kavka Jaroslav

MPK: B66F 7/04

Značky: tehál, zariadenie, otáčanie, zdvíhanie, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Rozoberateľné zariadenie s rámom pre zdvíhanie imobilných chorých

Načítavanie...

Číslo patentu: 223097

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hrachovský Jozef

Značky: imobilných, zariadenie, chorých, rámom, rozoberateľné, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozoberateľného zariadenia s rámom pre zdvíhanie imobilných chorých, pri ktorom sa rieši bezpečné a ľahké zdvihnutie imobilného chorého z nemocničného lôžka. Zariadenie pozostáva z nosného rámu a zdvíhacieho zariadenia pozostávajúceho z dvoch podstavcov. V podstavcoch sú umiestnené zdvíhacie skrutky ukončené ramenami, na ktoré sa uloží nosný rám a otáčaním kľuky sa potom chorý zdvihne do potrebnej výšky, čo umožní hygienickú...

Bezpečnostné paralelogramové zariadenie na zdvíhanie poliehavých porastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215651

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šabík Ján

Značky: zariadenie, bezpečnostné, zdvíhanie, paralelogramové, poliehavých, porastov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zamedzenie poškodzovanie a havárií paralelogramových zariadení na zdvíhanie poliehavých porastov pri nabehnutí na vyčnievajúce alebo v zemi zapustené prekážky. Uvedený účel sa u paralelogramového zariadenia, ktorého zadné svislé rameno je nesené na prstoch žacej lišty a na ktorého zadnom zvislom ramene je čapovite uchytený zadný koniec horného zdvíhacieho ramena paralelogramu, dosiahne tým, že na prednom konci zdvíhacieho...