Patenty so značkou «zdrojom»

Zariadenie na odporové zváranie so zdrojom prúdu na jednej klieštine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19789

Dátum: 31.10.2012

Autori: Neuböck Johannes, Wolfsgruber Stefan, Artelsmair Bernhard, Schultschik Christoph

MPK: B23K 11/24, H01F 27/40, B23K 11/31...

Značky: zdrojom, jednej, klieštine, zariadenie, prúdu, zváranie, odporové

Text:

...kontaktov. V dôsledku najmenej štyroch kontaktov (dva kontakty pre plus pól a dva kontakty pre mínus pól) je podľa vynálezu prenášaný polovičný rovnomerný prúd, čím sú tiež redukované prenosové straty. Tým sa tiež dosiahne podstatné zväčšenie aktívnych kontaktných plôch a redukcia prechodových odporov. Prostredníctvom zariadenia na odporové zváranie podľa vynálezu je pri zváracom prúde, napríklad 20 kA, dosiahnutý inštalovaný príkon...

Zvierací valček s vnútorným zdrojom energie a spôsob laminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19337

Dátum: 28.10.2010

Autori: Bar Kobi, Aknin Ofer, Grinberg Eli

MPK: B32B 37/12, B32B 37/08, B32B 37/06...

Značky: energie, laminácie, valček, zdrojom, spôsob, zvierací, vnútorným

Text:

...ktorá má byť aplikovaná na vytvrditeľné lepidlo nanesené na podklade.0009 Uskutočnenia tohto stroja môžu obsahovať akékoľvek z vlastností opísaných0010 Materiál nakonfigurovaný na umožnenie prechodu aspoň častí generovanej energie môže zahmovať radiačne priepustný materiál obsahujúci napríkladjeden alebo viacero0011 Uvedený aspoň jeden zdroj energie môže obsahovať napríkladjeden alebo viacero zo zdrojov ultrafialového žiarenia, lampu na...

Hydraulické zapojenie prvkov na vykurovanie a prípravu TUV v bytových domoch a objektoch občianskej vybavenosti s využitím dodávky tepla tepelným čerpadlom v kombinácii s externým zdrojom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5508

Dátum: 07.09.2010

Autori: Silný Ján, Černák Vojtech

MPK: F24D 17/00, F24D 10/00, F24D 3/00...

Značky: externým, vykurovanie, dodávky, občianskej, domoch, kombinácii, čerpadlom, přípravu, hydraulické, zdrojom, objektoch, vybavenosti, tepelným, zapojenie, využitím, bytových, tepla, prvkov

Text:

...systémov rozvodu TUV a UK pre tento objekt.Navrhované riešenie hydraulického zapojenia zariadeni pre výrobu tepelnej energie pre UK prípravu TUV je možné použit všade tam, kde pre to existujú technické a ekonomické podmienky.Realizácia úžitkového vzoru je podmienená hlavne ekonomickou výhodnosťou, ktorá sa stanoví pred začatím realizačných činností na základe jestvujúcich a očakávaných ekonomických pomerov (ceny energií,ceny komponentov...

Zariadenie pre rádiologickú charakterizáciu chránené proti parazitným zdrojom ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14924

Dátum: 11.03.2010

Autori: Brenneis Christophe, Ducros Christian, Girones Philippe, Lamadie Fabrice

MPK: G01T 7/00, G01T 1/169

Značky: zariadenie, charakterizáciu, zdrojom, parazitným, rádiologickú, chránené, proti, žiarenia, ionizujúceho

Text:

...žiarenia,ktoré sú umiestnené mimo pozorovacie pole kolimátora. Kolimátor je v podstate vytvorený v tvare písmena U s otvorom a dnom, na ktorého úrovni je umiestnený citlivý koniec meracej sondy.Kolimátory opatrené otvormi o rôznych rozmeroch môžu byť umiestnené v držiakuJe výhodné, že meracia sonda je rovnako výmenná.Meracia sonda môže byť spektrometrická gama sonda alebo sonda dávkovej intenzity.Navyše je zariadenie pre...

Triediace zariadenie s superkontinuálnym radiačným zdrojom a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16770

Dátum: 03.09.2008

Autor: Berghmans Paul

MPK: B07C 5/342, G01N 21/89

Značky: zdrojom, superkontinuálnym, radiačným, metoda, zariadenie, triediace, súvisiaca

Text:

...lampy (HID lampy) ako napríklad xenónové žiarovky. Problém s týmito Širokopásmovými zdrojmi je,že vytvorené svetlo má nízku priestorovú koherenciu a jas a veľmi nízku združovaciu účinnosť pre optické vlákna. Ďalej je použitie HID lámp predmetom relativnych zahrievacich časov0008 Triediace zariadenia so širokopásmovými žiarovkami ako svetelnými zdrojmi neposkytujú uspokojujúce výsledky nakoľkomajú svetelné zdroje nízky výkon a nizke...

Kogeneračná jednotka s vlastným zdrojom vodíka ako paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285794

Dátum: 20.07.2007

Autor: Müller Vladimír

MPK: F02B 43/00, F02G 5/00, F01K 13/00...

Značky: zdrojom, paliva, jednotka, vodíka, vlastným, kogeneračná

Zhrnutie / Anotácia:

Kogeneračná jednotka pozostáva z elektrického generátora (2) a z plynového spaľovacieho motora (3), ktoré sú navzájom prepojené, z alternátora (5), z akumulátorov a z riadiacich jednotiek. K spaľovaciemu motoru (3) sú cez alternátor (5) pripojené: sústava akumulátorov (6), riadiaca jednotka (16) chodu spaľovacieho motora a riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy. Riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy je prepojená s anódou...

Endoskopický prístroj so sekundárnym zdrojom vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7040

Dátum: 30.03.2007

Autori: Ortiz Mark, Stokes Michael, Shelton Frederick Iv

MPK: A61B 17/00, A61B 17/04, A61B 17/30...

Značky: prístroj, zdrojom, vakua, sekundárnym, endoskopický

Text:

...Rouxova kľučka, Rouxovo rameno, a prenáša potravu z horného vaku dozvyšku čriev, kde je potrava trávená. zostávajúci spodný vak apripojený segment duodena sú potom rozpojené za vzniku dälšieho anastomotického spojenia s Rouxovou kľučkou V lokalizácii približne 50 až 150 cm od stoma, typicky s použitím zošívačky. Tu, v mieste tohto spojenia, žalúdočné tekutiny obchádzajú žalúdok, pankreas a pečeň, vstupujú do jejuna a ilea, aby pomáhali...

Nádoba so zdrojom tlakového CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3605

Dátum: 27.09.2005

Autor: Oberhofer Kurt

MPK: B67D 1/00

Značky: nádoba, tlakového, zdrojom

Text:

...keď je aktivovaná ďalšia komora tlakového váčika, a následne potom klesá. Toto sa prejaví v nepravidelnomchovaní pri čapovaní. Čapovanie koliše medzi odberom piva silným prúdom aZverejnenia EP 1 642 861 A 1 prioritnej európskej patentovej prihlášky č. 05 01 18 96.7 a BE 1 004 018 A 3 sa týkajú nádoby s vložkou, ktorú možno utesnene vložiť do otvoru nádoby a ktorá je opatrená vysokotlakovou C 02 patrónou, tlakovým regulačným ventilom na...

Nádoba so zdrojom tlakového CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3961

Dátum: 02.06.2005

Autori: Oberhofer Kurt, Bläss Jürgen, Oberhofer Timm

MPK: B67D 1/00

Značky: zdrojom, tlakového, nádoba

Text:

...je aktivovaná ďalšia komora tlakovéhovaku, a následne potom klesá. Toto sa prejaví v nepravidelnom chovaní pričapovaní. Čapovanie kolíše medzi odberom piva silným prúdom a lenNádoba podľa predvýznakovej časti nároku 1, ktorú možno naplniť kvapalinou a tlakotesne uzavrieť a z ktorej možno odoberať kvapalinu, je známa z dokumentu BE 1 004 018. Nádoba má vložku, ktorú možno utesnene vložiť do otvoru nádoby a ktorá je opatrená vysokotlakovou C 02...

Ovládacia jednotka pre kontajner s obranným sprejom v kombinácii so zdrojom svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11549

Dátum: 14.04.2004

Autori: Koštál Břetislav, Kůpa Vladimír

MPK: F41H 9/10

Značky: kontajner, kombinácii, zdrojom, jednotka, obranným, světla, ovládacia, sprejom

Text:

...úlohou výnálezu je umožniť jednoduché a rýchle ovládanie, a to tak častiprístroja obsahujúcej zdroj svetla, ako jeho Časti so sprejom.Po stata nl zu(0009) V súlade s nezávislým nárokom 1 obsahuje ovládacía jednotka pre sebaobranný kontajner ovládacie tlačidlo a dýzu a ďalej obsahuje zdroj svetla a batéríový zdroj, u ktorého ovládacia jednotka obsahuje objímku so spodnou časťou na spojenie s kontajnerom a homou časťou na uloženie schránky...

Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3741

Dátum: 23.03.2004

Autori: Bianchi Maria Michela, Abate Valerio, Conti Alberto

MPK: B01D 53/74, F23J 15/08

Značky: zdrojom, redukciu, vznikajúcich, spôsob, produktov, tepelným, škodlivých, spalování, zložiek, zariadenie

Text:

...automobilov umožňuje, aby väčšina automobilov, ktoré sú v obehu a ktoré nemajú takéto zariadenia zavedené, sa nahradili novými s nízkou emisiou. Naopak situácia u obytných budov je iná, priemerný vek obytných budov je príliš dlhý V porovnaní s automobilmi, takže nie je možné si predstaviť, dokonca ani v prípade nariadenia podobného tomu z oblasti automobilizmu, rýchlu náhradu existujúcich zariadení s novým nízko-emisným. profilom. V takom...

Kombinovaný osvetľovací systém s lineárnym zdrojom svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3657

Dátum: 04.11.2003

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: G02B 17/08

Značky: systém, světla, zdrojom, kombinovaný, osvětlovací, lineárnym

Text:

...systému v pôdoryse.Svetelné lúče s rotačne symetrickou krivkou svietivosti, ktoré vychádzajú z výbojky l, podľa obrázku č. 1 sú zachytené vľavo na sférickom zrkadle 2 a sú odrazené cez jeho polomer krivosti na vstupnú pupilu kondenzora 4. Svetelné lúče vychádzajúce z výbojky 1. v intervale medzi polomerom krivosti sférického zrkadla 2 a kondenzorom 4 sú zachytené rotačným paraboloidom 3, z ktorého vychádzajú ako paralelne s optickou osou...

Elektricky poháňané dopravné prostriedky s motorom a napájacím zdrojom v kolesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1523

Dátum: 28.03.2003

Autori: Benson Mark, Pyntikov Alexander

MPK: B60K 1/04, A61G 5/00, B62M 23/02...

Značky: elektricky, prostriedky, zdrojom, poháňané, motorom, napájacím, kolesách, dopravné

Text:

...ložísk. Vnútomý povrch konštrukcie rotora nesiepermanentné magnety rozmiestnené po jeho povrchu, ktoré obklopujú segmenty statora avytvárajú medzi nimi radiálnu vzduchovú medzeru. Vonkajší povrch konštrukcie rotora nesie pneumatiku, ktorá je na ňom pripevnená prostrednictvom nosnej konštrukcie, takej ako spice bicykla, alebo môže byť na ňom pripevnená priamo. Motor, napájací zdroj a riadiaci obvod motora môžu byť obsiahnuté v rámci...

Tienidlové svietidlo s ukrytým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1866

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kotora Milan, Hudec Miroslav, Lecký Richard

MPK: F21S 1/12

Značky: ukrytým, tienidlové, světelným, svietidlo, zdrojom

Text:

...klasická Žiarovka s wolframovým vláknom je vylúčená a nahradená úspornouPrehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je znázornené vlastné prevedenie tienidlového svietidla s ukrytým svetelným zdrojom. Na obrázku l je znázornený ľavý bočný pohľad na celkové zostavenie svietidla,a na obrázku 2 je znázornený detail spojenia podstavca a tienidla x , svietidla.Do podstavca l tienidlovćho svietidla je pevne zafixovaná objímka Ä, ku ktorej...

Zariadenie na elektrooptickú kontrolu, triedenie a značenie drevných povrchov s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236224

Dátum: 01.02.1988

Autori: Žilinec Ján, Orech Július Tibor, Garaj Jozef, Kyška Rudolf, Kleskeňová Miroslava, Požgaj Emil, Georgiev Ivan, Rajczy Ladislav

MPK: G01N 21/01

Značky: zariadenie, povrchov, elektrooptickú, světelným, laserovým, triedenie, kontrolu, zdrojom, drevných, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vykonávanie objektívnej kontroly drevných povrchov, dosiahnutie optimálnej rozlišovacej schopnosti, najmä vád menších rozmerov a vykonávanie neštandartných triedení podľa špecifických požiadaviek. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne umiestnením funkčných prvkov zariadenia na nadstavbách s presnými priečnymi a pozdĺžnymi suportami pohybujúcimi sa po optickej hlavici justažneho rámu, čím je umožnená ich presná justáž s...

Justážny rám pre zariadenie smerovacieho osvetlenia s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233382

Dátum: 01.01.1987

Autori: Orech Július Tibor, Požgaj Emil, Žilinec Ján, Kleskeňová Miroslava, Georgiev Ivan

MPK: B27G 23/00

Značky: smerovacieho, světelným, zdrojom, osvetlenia, zariadenie, laserovým, justážny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť pevné uchytenie laserovej hlavice s optickým nástavcom a jej presnú justáž. Vynález zohlasňuje nerovinnosti upínacích plôch a umožňuje pevné spojenie viacerých smerovacích zariadení osvetlenia s laserovým svetelným zdrojom. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť práce. Popísaného účelu vynálezu sa dosiahne uložením suportu s nastavovacou skrutkou a pastorkom na prizme nosníka. Pastorok je pohyblivo uložený na ozubenom hrebeni...