Patenty so značkou «zdroje»

Zapojenie elektronického predradníka programovateľného po napájacom vedení pre svetelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6029

Dátum: 02.03.2012

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 21/00, H05B 41/231, H05B 41/36...

Značky: elektronického, zapojenie, programovatelného, vedení, světelné, napájacom, predradníka, zdroje

Text:

...osobne prísť s plošinou kjednotlivým predradníkom, aby tieto mechanicky naprogramoval.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo sériovo vyrábaného elektronického predradnika, programovacíeho dekodéra a svetelného zdroja. Sériovo vyrábaný elektronický predradník obsahuje okrem vstupu napájanie aj modul programovacieho dekodéra. Signály ma programovanie a riadenie elekronického predradnika sa v tomto prípade prenášajú...

Zážihové zariadenie pre zdroje elektrického oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15208

Dátum: 08.10.2009

Autori: Hagmann Juerg, Gstoehl Oliver, Krassnitzer Siegfried

MPK: H01J 37/32

Značky: zariadenie, zážihové, elektrického, zdroje, oblúku

Text:

...takže V priebehu vytvárania povlaku nie je v podstate potiahnutý. Vzhľadom k tomu, že hrot prstu nie je potiahnutý, je možné dosiahnuť jeho dlhšiu životnosť. Okrem toho sa podstatne zvýši spoľahlivosť zážihu. To sa týka najmä procesov, pri ktorých sa uskutočňuje nanášanie izolačných vrstiev a najmä vrstiev oxidu.0008 V prvej forme uskutočnenia sa spúšťací prst pripevní na rotačnú os, pričom je táto rotačná os umiestnená šikmo medzi terčmi,...

Sklený materiál, trubica a banka na elektrické svetelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284554

Dátum: 23.05.2005

Autori: Bakó Zoltán, Suha Zoltán, Varga Zsuzsanna

MPK: C03C 3/083, C03C 3/076

Značky: baňka, materiál, světelné, elektrické, zdroje, trubica, sklený

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený materiál obsahuje oxid kremičitý v množstve od 66,5 až 73 % hmotn., oxid hlinitý od 1,5 do 4 % hmotn., oxid sodný od 5,5 do 8 % hmotn., oxid draselný od 7,2 do 10 % hmotn., oxid lítny od 0,7 do 1,7 % hmotn., oxid boritý, oxid bárnatý a oxid strontnatý a voliteľne oxid vápenatý, oxid horečnatý, oxid zinočnatý, oxid fosforečný, oxid antimonitý maximálne 1 % hmotn., oxid titaničitý maximálne 0,5 % hmotn., oxid manganičitý maximálne 0,25 %...

Spôsob výroby elektród na chemické zdroje elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283829

Dátum: 01.03.2004

Autori: Stepanov Aleksei Borisovich, Menukhov Vladimir Vasilievich, Varakin Igor Nikolaevich

MPK: H01M 4/04, H01M 4/52

Značky: zdroje, spôsob, chemické, výroby, elektrod, energie, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých polymérnych pokovovaných báz elektród na chemické zdroje elektrickej energie. Vynález má za cieľ nahradiť paládium a cín používané pri pracovnom postupe, predchádzajúcom chemické pokovovanie polymérneho vláknitého materiálu, menej deficitnými materiálmi. Cieľ sa dosiahne použitím materiálu s katiónovou výmenou s kapacitou katiónovej výmeny 0,5 až 6 mg-ekv/g, pričom pred pokovovaním sa polymérny materiál nasýti iónmi...

Redukčná objímka na úsporné zdroje svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3100

Dátum: 07.01.2002

Autori: Minárik Ján, Mikovínyová Jana, Sýkora Anton

MPK: H01R 33/00

Značky: světla, zdroje, úsporné, redukčná, objímka

Text:

...o jej vložku, tou môže byt napr. časový spínač, elektronika žiarivky ap., ako zariadenie, ktoré je vo funkčnej väzbe so zdrojom svetla, pre ktorý je vlastná redukčná zavitová objimka určená. Navyše možno výstupné vodiče vložky spojiť so zdrojom svetla aj inak ako objímkou, čo umožní použiť Redukčnú objimku aj pre zdroje svetla s nezávitovými päti cami.Prehľad obrázkov na výkreseBližšie objasnenie technického riešenia Redukčnej objímky umožňuje...

Polovodičový výkonový menič pre zdroje studeného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277918

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kováčik Peter, Ušela František

MPK: H02M 5/10

Značky: výkonový, světla, polovodičový, zdroje, měnič, studeného

Zhrnutie / Anotácia:

Začiatok (20), meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2) je pripojený na nulový bod (19) a koniec (21) meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2)je pripojený cez prvú diódu (5) v priepustnom smere na jednu stranu prvého odporu (8) a druhého odporu (9), ktorého druhá strana je pripojená na jednu stranu prvého kondenzátora (10) a tretieho odporu (11), pričom druhá strana prvého odporu (8) a prvého kondenzátora (10) je...

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš

MPK: G06F 13/00

Značky: systému, zapojení, řídících, zpracování, zdroje, obrazů, impulsů, digitální

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Obvod pro generování signálu aktivovaného připojením napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270379

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šrubař Ivo, Mitrych Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: napájecího, generování, zdroje, aktivovaného, signálu, připojením, obvod

Text:

...výkrese. Výstupní evorka 32 obvodu je přlpojena ke kolektoru třetího NPNtranzietoru g e uzemněným emltonm, jeho báze je přĺpojena ke koiektoru eedmćho PNP tran zietoru z s uzemněnou bázi. jehož emitor je připojen jednak ke kolektoru ěeeteho PNP tranzietoru 6 e uzemněnou bázi a jednak ke kolektoru druheho NPN trenzletorug s uzemněným emitorem, jehož báze je připojena jednak ke kolektoru pátěho PNP tranzlstoru g e uzemněnou bózí a...

Zapojení vyhodnocovacího členu pro automatické přepínání napětí spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270343

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 17/08

Značky: napětí, zdroje, zapojení, spouštěcího, členu, přepínání, automatické, vyhodnocovacího

Text:

...jsou zspojeny do série a pripojeny ko vstupům akćního členu prepínače napětí..Zapojením vyhodnocovacího členu podle vynálezu zíekáme jednoduchý obvod, nezávislý na polaritě ukostřeného polu vozidla a správně indikujíoí okemžik vhodný pro automatické přepnutí napětí spouštěcího zdroje. Vyloučí se tak možnost chybného nastavení zdroje a z neho plynoucího nadproudu 5 následným prerušením pojistek bateriováho prepínače. Spouštění provádí...

Zapojení zdroje synchronizačních impulsů pro trojpulsní tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270342

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 11/04

Značky: tyristorový, zdroje, synchronizačních, trojpulsní, impulsů, usmerňovač, zapojení

Text:

...a že pro řízení tří tyristorú vysta§ísjednímoptoelektriokým epojcvacím členem. Tan jezapojen tekovým způsobem, že odebírá proud pouzTíô dobu krátkeho impulau. takže filtr 1 vlastní obvod nsvyžadují výkonnäjěí součástky e lze je proto velmi dobre miniaturizovet. Zdroj synchronizačních impulsů podle vynálezu umožňuje realizovat u nízkonepěłových tyriatorových uemärňovečů výhodná zapojení e generatorem rídicích impulsů, spoločným vždy třem...

Tyristorový blok obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269572

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čierny Pavol, Bartek Ján, Kukučka Vendelín, Gábriš Gabriel

MPK: H02M 7/00

Značky: obzvlášť, tyristorový, zváracie, zdroje

Text:

...Podstatou vynálezu je,~že dvojice chladičov výkonových tyristorov sú navzájom spojené izolačnými doskami, na ktorých sú umiestnené spínacie jednotky, pričom v izolačných doskách umiestnených medzi dvojicamí chladićov sú v mieste elektricky vodivej zbernica anód tyristorov vyhotovené otvory, do ktorých sú umiestnené snímače teploty, ktoré sú pritlačené o elektricky vodivú zbernicu anód tyri storov.Riešením podľa vynálezu sa docieľuje, že...

Zapojení pro hlášení výpadku jednočinného impulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268647

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: výpadku, impulsního, hlášení, jednočinného, zapojení, zdroje

Text:

...je spojen se vstupen zesilovače odchýlky s galvaníckýu oddělení.Výhodou zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného inpulsního zdroje je, že není třeba vytvářet další pomocné referenční napětí s galvanicky oddělený koaparátor. Obvod je velmi jednoduchý a spolehlivý. Lze jej využít všude tam, kde je nutné hlášení o správnew výatupnín napětí jednočinného inpulsního zdroje.Príklad zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného...

Zapojení pulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268077

Dátum: 14.03.1990

Autori: Berlinský Pavel, Vlach Pavel

MPK: H02M 1/10

Značky: zapojení, pulsního, zdroje

Text:

...ovládacího obvodu lgg a tvoří současně vstup 15 prvního napájecího napětí obvodu 1 dálkového ovládání. Napájecí vstup ll řídicích obvodů lgg nlídání, na napájecí vstup 122 vyhodnocovacího obvodu lłg a tvoří současně vstup 1 druhého napájecího napětí obvodu 1 dálkověho ovládání. Druhý blokovací výstup gzgg ovládacího obvodu zgg je přípojen na blokovací vstup lgl řídícího obvodu lgg hlídání,jehož řídící vstup lg tvoří současně vyhodnocovací...

Depoziční komora pro přípravu epitaxních vrstev A3B5 s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268071

Dátum: 14.03.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: zdroje, uspořádaním, přípravu, těsným, epitaxních, depoziční, vrstev, substrátů, komora

Text:

...vytvářet pomocí herní elektrické odporově pece a rozvedeče teple. vyhŕívaně ho dolní olektrickouvodporovou pecí. Umístením zdroje a eubstrám z materiálu AIIIBV mezi obě tínicí přepážky lze transport materiálu provádät za teplot o 200 až 300 K nižeíoŽi než dosud a xdržovat i při proudení plynů v ostatní části depoziční komory optimální a reprodukovatelnć podmínky transport včetne stechiometrie materiálu AHIBV mezi . oběma stínicími...

Způsob přípravy epitaxních vrstev indiumfosfidu transportní metodou s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267809

Dátum: 12.02.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: vrstev, indiumfosfidu, způsob, uspořádaním, přípravy, transportní, metodou, těsným, epitaxních, substrátů, zdroje

Text:

...fosforitého nebo obou, přičemž parciální tlak aktivní složky je 103 až 101 Po a rychlost proudění směsi vodíku a aktivnich složek je 0,1 až 1,5 m za minutu. Dále se v průběhu depozice pro dotací přivádějí v proudící směsi s vodíkem a ak tivní složkou dotoční látky současně na zdroj í substrát.Výhodou způsobu podle vynálezu oproti dosu používeným řešením je, že ve vymezeném prootofu přepážek, ve kterém je prouděnĺ plynů minimální, se vytváří...

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: detekční, radioaktivního, zdroje, napájecího, sondy, zapojení, záření

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Zapojení zdroje zapínacích a vypínacích řídicích impulsů pro vypínatelné tyristory typu GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 267423

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří

MPK: H02M 1/084, H02M 1/088, H02M 1/08...

Značky: vypínatelné, zdroje, zapojení, zapínacích, vypínacích, tyristory, řídících, impulsů

Text:

...tvarovač 3 může obsahovat paměťový obvod, na jehož první vstup je zapojen výstup prvního vstupního zesilovače ga na jehož druhý vstup je zapojen výstup komparátoru 11, na jehož vstup je Příveden signál z výstupu.Čidla lg proudu.Druhý vstup komparátoru ll může být připojen na zdroj QB napájecího napětí zesilovače Q vypínacích řídicích impulsů. Zapojení může být doplněno tím způsobem, že přijímací část třetího optoelektronického vazebního členu...

Zapojení řiditelného zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267212

Dátum: 12.02.1990

Autor: Horský Pavel

MPK: H02J 9/06

Značky: zdroje, řiditelného, zapojení, napětí

Text:

...výkres, kde je znázorněno za pojení říditelného zdroje napětí.První výstup usmőrňovaňe ł je spojen se vstupom třísvorkového stabílizátoru g, jehož výstup je propojen s výstupní svnrkou Q zapojení a současně přes odporový dčlič, tvořoný prvním odporom 3 a 0 zapojení. Řídíoí vývodtřísvorkového stahilizátnru g je spojen jednak přes druhý odpor 1 se spoločným bodom prvního odporu 3 a proměnného odporu § a jednak s anodou svítívć diody §,...

Zapojení řídicí jednotky impulsně regulovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267012

Dátum: 12.02.1990

Autori: . Teršl Vladimír, Kapoun Pavel

MPK: G05F 1/10

Značky: regulovaného, zapojení, řídící, zdroje, impulsně, jednotky

Text:

...obvodu, jehož výstup je přípojen na vstup budícího obvodu,jehož výstup je připojen na bázi spínacího tranzístoru.Zapojení řídící jednotky podle vynálezu zajíštuje spolehlivá funkce budícího obvodu spínacího tranzístoru a obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí ve všech režimech činnosti impulsně regulovaného zdroje Pro spolehlívou funkci obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí vyhovuje rezistor 5 větším...

Zapojení pro ochranu tyristorů při přepólování spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267010

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroje, spouštěcího, zapojení, tyristorů, přepólování, ochranu

Text:

...spouštěcího zdroje před nebezpečným přetížením po chybném připojení zátěže. Výhodnou vlastnosti obvodu je, že pramúe zcela nezávisle na napájecím zdroji regulátoru usměrňovače, tedy i po výpadku primárního jístiče nebo napájecí sítě.Na připojenem výkresu je znázorněn příklad zapojení pro ochranu tyristorů při přepćlování spouštěcího zdroje podle vynálezu.Tyristorový usměrňovač l spouštěcĺho zdroje je znázorněn v uzlovém, přikladně...

Držák zářivkového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266833

Dátum: 12.01.1990

Autor: Psota Pavel

MPK: F21S 3/02

Značky: držák, zdroje, zářivkového

Text:

...čepem. Na čep je nasazen druhý díl krytu a přitažen maticí. Je výhodné spoj mezi díly krytu zakrýt prstencem pevně spojeným s jedním dílem krytu. Výhodným je i to, že těchto prstenců může být na dílech krytu několik a že mohou být na svém povrchu opatřeny závitem pro našroubování kroužkú. současně mohou být prstence a díly krytu na shodném místě opatřeny i bočními otvory.Výhodou držku zářivkového zdroje podle vynálezu je, že umožňuje výměnu...

Zapojení elektronické ochrany zdroje pro napájení jiskově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266747

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Kuchta Zdeněk, Hrubý Jaroslav, Rinka Günter

MPK: H02H 7/20

Značky: elektronické, zdroje, zapojení, obvodů, napájení, jiskově, bezpečných, ochrany

Text:

...okruhu. Proti působení vnějších vlivů, například indukované napětové špičky, elektrostatícké výboje atd. je na výstup zapojena napětová ochrana, jejímž úkolem je vyloučit poškození funkčních bloků elektronické ochrany zdrojepro napájení jiskrově bezpečných obvodů. Zdvojeni omezovačů a snímačů V obou větvích elektronické ochrany je aktivním opatřením pro zajištění bezpečnosti při výskytu poruch v jakémkoliv bloku zapojení způsobených...

Zapojení pro napájení střídavých motorů ze stejnosměrného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266702

Dátum: 12.01.1990

Autor: Burger Oldřich

MPK: H02P 1/46, H02P 1/42

Značky: střídavých, napájení, stejnosměrného, zapojení, zdroje, motorů

Text:

...stavu, V němž teče stejnosměrný proud pouze jednou polovinou budicího vinutí.Na připojeném obr. 1 je blokově znázorněno zapojení střídavých motorů pro napájení ze stejnosměrného zdroje dle vynálezu. Na obr. 2 je uveden obvyklejší konkrétní příklad zapojení motoru dle vynálezu, na obr. 3 je uveden méně obvyklý příklad možného zapojení motoru pro stejnosměrné napájení. Ke svorkám budicího vinutí střídavého motoru l je na obr. 1 připojen...

Způsob regenerace chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266246

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Didorenko Nikolaj, Mazitov Jurij

MPK: H01M 10/42

Značky: proudu, regenerace, zdroje, chemického, způsob

Text:

...3 HaqHTenbH 0 ñonee BUCOKOŘ qKopocTbm enonnpnsa.unonumx npoueccos npn Temnepawype 60 ł 20 °C, 06 pa 30 BaHHeM paanowepnoro ocaxaunnka Ha unnxbnom anekrpoe c pa 3 MepaMM KpHCTaHHOB, önnsxnmn K OHTHMQHBHBM,H xopomeü BQCCTaHaBHHBaeMOCTbm nonomnrenbnoro 3 neKTpona őes raaooőpasosannn, Cooömenne pereHepnpyeMoMy npn 60 ŕ 20 °C XHT sapanuoñ emxoçwn, paauoü(97 t 3)Z BMKOCTH, ownaunoň HM na npeunymeM paspnne, ncKnmqaeT rasooőpaaoá Baume H HOBBMGHHG...

Zařízení pro regeneraci primárního chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266245

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Mazitov Jurij

MPK: H01M 10/44

Značky: zdroje, proudu, chemického, regeneraci, zařízení, primárního

Text:

...XHT ycwpoñcrso He MOKGT nn sworq ČMTIO 5 h HGOÓXOJLHMO. ranmsax-mqecxu paannsamb TBTIIIOOTBOJILbI OT BMXOHHEIX KOHTaK TOB H cHaöHwb YCTDOŘCTBO ononnurenbnbmu Bmxoquumn KOHTaKTaMH no Hncny pereuepnpyemx XHT. Kpome TOPO, aapnmeunuä HcToHHHK Toxa pasnemen Bue Kopnyca c nnoxoü Tennonpoaoàocrbm H cnymnw uns oxnamneunn sapannoro ycwpoůcwsa, noswomy ycwpoñcvno (4)H nocne yxazannmx KOHCTDYKTHBHHX H 3 MeHéHHñ ocwaerca He 3 KoHoMHqHbMTaK Kax öonbmoe...

Budící transformátor pulsního zdroje malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266014

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 19/08, H01F 27/30

Značky: transformátor, malých, pulsního, zdroje, výkonu, budicí

Text:

...splnit současné vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi vinutími a jádrem transformátoru, snižuje hlučnost a technologickou výrobní náročnost, umožňuje opravitelnost a snižuje výrobní zmetkovitost. zvýšením účinnosti se snižuje oteplení transformátoru.Na obrázku je zobrazen příklad řešení podle vynálezu. Cástečný řez budicim transformá torem l pulsního zdroje malých výkonu, kde zástřik elektricky izolační plastickou hmotoulg je...

Zapojení zdroje vysokého napětí pro napájení fotonásobiče s jednočinným tranzistorovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265860

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hencl Zdeněk, Ryba Jiří

MPK: H02M 7/10

Značky: napětí, tranzistorovým, vysokého, měničem, zapojení, jednočinným, fotonásobiče, napájení, zdroje

Text:

...vínutí. i transfornátoru 1 je svýn počátku 2 připojeno ke svorce § společnáho potenciálu a ovýn konzol 1 přes první díodu g na fotokatodu 2 fotonásobiče m, a současně na počátek n, odporováho dělíče. Druhá dioda Lg je zapojona mezi první odbočku 1,1 aekundárního vínutí j, a poslední dynodu A fotonáoobíde Lg a současně na poalední odbočku u odporováho dälíčo. Třetí dioda Lg je zapojena nosi druhou odbočku 1,1 sekundárního vínutí 1 a...

Zapojení nárazového vypínače zdroje elektrického proudu vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265825

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zakopal Lubomír

MPK: F02P 11/00

Značky: zdroje, zapojení, vozidel, elektrického, nárazového, vypínače, proudu

Text:

...zaručeno automatické vypnutí zapalování, případné uzavření přívodu paliva a zamezení vzniku požáru či výbuchu unikajícího paliva způsobeného možným elektrickým zkratem, jiskřením některé části havarovaného vozidla o povrch nebo okolí vozovky nebo jiným vnějším zdrojem.Bezpečnostní zařízení automaticky vypínající elektrický přívod při překročení nastavené kritické meze zpoždění je možné využít zejména pro vo zidla 5 plynným pohonem, který se...