Patenty so značkou «zdroj»

Prenosný nabíjací zdroj na nabíjanie elektromobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7548

Dátum: 05.09.2016

Autori: Majdán Ľuboš, Hulík Eduard

MPK: H02J 7/32

Značky: elektromobilov, nabíjanie, prenosný, zdroj, nabíjací

Text:

...pripojenie na elektrickú sieť.Celé riešenie pozostáva z nasledovných komponentov- Prenosný kontajner l ako základňa na rozmiestnenie technológie- Fotovoltické články g a veterné turbíny g ako zdroj elektrickej energie na rozkladacej streche 4- Batérie 5 na akumuláciu elektrickej energie- Nabĺjacie zásuvky à určené na nabíjanie batérií 5 prenosného kontajnera l a nabíjacie zásuvky Q- Dotykový informačný panel 11 a obslužný monitor 5Prenosný...

Zdroj biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7433

Dátum: 01.06.2016

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00, C05F 3/00, C05F 17/00...

Značky: biogénnych, zdroj, prvkov

Text:

...spôsobu výroby, ktorý bol i predmetom ochrany duševného vlastníctva (AO ČSSR č. 227137). Podobne i pre draselnú modifikáciu tiosíranu - sírnatanu draselného, K 2 S 2 O 3, je charakteristická dobrá rozpustnosť vo vode, pričom pripravené vodné roztoky sa vyznačujú vysokou fázovou stabilitou i pri teplotách blízkych teplote bodu mrazu vody. Uvedené skutočnosti umožňujú prípravu draselno-sírnych koncentrátov roztokového typu, využiteľných ako...

Zdroj sekundárnych a/alebo stopových biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7416

Dátum: 01.04.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 47/00, A01N 41/04, A01N 65/00...

Značky: stopových, sekundárnych, prvkov, biogénnych, zdroj

Text:

...a celulózy V Bratislave vyústili do ďalších spoločných chránených riešení (AO 210 823, AO 211 287), ktoré našli uplatnenie i vo výrobnej praxi (FYTOVIT, MIKROCHELA, MONOCHELA).Lignínsulfonátové komplexy mikroelementov i sekundárnych rastlinných živín pripravované z vedľajších produktov celulózo-papierenského priemysle sú dnes i V ponuke najväčších výrobcov V tejto oblasti (Borregaard AS, resp. Borregaard LignoTech).Kompost je najstarším a...

Energetický zdroj bezdrôtovej počítačovej myši

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7192

Dátum: 01.07.2015

Autori: Bachratý Michal, Šoltés Lukáš, Čekan Michal, Horvát František, Musil Miloš, Hučko Branislav

MPK: G06F 3/0354, G06F 3/033, H01L 31/042...

Značky: bezdrôtovej, myší, zdroj, počítačovej, energeticky

Text:

...spôsobom získaná elektrická energia je privedená na vstup integrovaného obvodu, kde je následne upravená pre akumuláciu v superkapacitore. Po naakumulovaní potrebnej elektrickej energie v superkapacitore je možné túto energiu použiť, bud na dobíjanie existujúcej batérie počítačovej myši, alebo ako autonómny zdroj energie tohto zariadenia.Hlavnou výhodou energetického zdroja bezdrôtovej počítačovej myši podľa tohto technického riešenia je...

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288245

Dátum: 09.01.2015

Autor: Baťko Ivan

MPK: G05F 1/10, G05F 1/12, G05F 1/565...

Značky: aktívnym, súčtového, napätia, zdroj, prúdový, potláčaním

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia využíva princíp, že má vetvu na vytváranie požadovaného prúdu, na ktorej výstup (107) je pripojený jeden koniec záťaže (3), a vetvu obvodu aktívnej kompenzácie (OAK) (200), na ktorej výstup (203) je pripojený druhý koniec záťaže (3). Pomocou najmenej jedného vstupu (201) OAK (200) sa sníma najmenej jeden signál na záťaži a následne sa spracuje tak, že výsledok spracovania najmenej jedného...

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288205

Dátum: 23.06.2014

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef

MPK: H02M 3/335, H02M 3/24, H02M 1/08...

Značky: výkonných, obvodov, budiacich, napájania, tranzistorov, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonových tranzistorov, kde je filter (10) vybavený vstupom (11) spojený s meničom (20) a riadením meniča (30) a cez spínacie napätie (21) pre transformátor spojený s transformátorom (40), vyznačujúci sa tým, že transformátor (40) je cez výstup (41, 41n) transformátora (40) spojený s usmerňovačom (42, 42n) a so stabilizátormi (43, 43n) kladných vetiev a regulátormi (44, 44n) záporných vetiev napätí a výkonov,...

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 288148

Dátum: 13.11.2013

Autori: Kolářová Hana, Bajgar Robert

MPK: A61N 5/06

Značky: najmä, světelný, navodenie, homogénnosťou, monitorovanie, poľa, fotodynamického, vitro, zdroj, světelného

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro, tvorený telesom (1) upraveným na umiestnenie úložiska (3) analyzovanej vzorky a obsahujúcim súpravu LED diód (5), kde sú LED diódy (5) osadené v telese (1) do kruhu po obvode úložiska (3) minimálne v jednej horizontálnej rovine, pričom sú smerované do stredu šikmo nadol do analyzovanej oblasti (O).

Externý elektrochemický zdroj energie vhodný najmä na ručné elektrické náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5975

Dátum: 05.12.2011

Autor: Nagypál Herman

MPK: A45F 5/02, H01M 2/10

Značky: energie, vhodný, ručné, elektrochemický, elektrické, externý, náradie, zdroj, najmä

Text:

...batérií uchytených na nosiči zloženom z dvoch vrstiev materiálu medzi ktorými sú uložené vodivé spoje na vzájonmé prepojenie akumulátorových batérií. Je výhodné pokiaľ je nosič vyrobený z kože, ale na jeho výrobu sa môže použiť aj iný vhodný materiál, ako je napríklad nylon, polyester atď. Výstup tohto zapojenia je pripojený k dvojici konektorov pomocou ktorých sa takýto extemý zdroj pripojí k spotrebiču.Podstata riešenia teda spočíva v...

Elektrochemický zdroj energie vhodný najmä na ručné elektrické náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5974

Dátum: 05.12.2011

Autor: Nagypál Herman

MPK: H01M 2/02, B25F 5/02, H01M 2/10...

Značky: elektrochemický, zdroj, ručné, vhodný, najmä, energie, náradie, elektrické

Text:

...ako zdroj energie klasické sieťové napájanie. V praxi to znamená, že ak uživateľ potrebuje dosiahnuť vyššiu kapacitu zdroja, zapojí do seba viac akumulátorových blokov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou priložených výkresov, kdeobr. 1 schernaticky znázorňuje pohľad z perspektívy elektrochemický zdroj energie so štyrmi akumulátorovými článkami a s dvojicou vonkajších konektorov, obr. 2 znázorňuje pohľad...

Zdroj na napájanie budiacich obvodov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5950

Dátum: 05.12.2011

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef

MPK: H02M 1/08, H02M 3/24, H02M 3/335...

Značky: výkonových, obvodov, tranzistorov, budiacich, napájanie, zdroj

Text:

...prvku a zabezpečenie vypnutého stavu. Toto záporné napätie je regulované v presne definovanom intervale a jeho hodnota je závislá od výkonu aký zdroj dodáva. V stave bez záťaže je toto napätie minimálne a v stave maximálneho zaťaženia sa jeho hodnota patrične zvýši. Týmto spôsobom sú zabezpečené minimálne straty napájacieho zdroja v širokom výkonovom spektre. Na nižšie uvedenom obrázku je príklad aplikácie zdroja pri budení IGBT tranzistora...

Zdroj svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15072

Dátum: 14.12.2010

Autori: Ebert Detlef, Bienert Olaf

MPK: B65H 75/44, A22C 15/00, A22C 11/12...

Značky: svoriek, zdroj

Text:

...počet prvkov navešanie. Po umiestnení nového zdroja prvkov na vešanie do príslušného držiaka nasvorkovacom stroji možno vyrobiť taký počet produktov v tvare klobásy, ktorý zodpovedápočtu prvkov na vešanie v uvedenom zdroji.0010 V prípade, ak použitý zdroj prvkov na vešanie zostane na uvedenom svorkovacom stroji, alebo ak sa na svorkovací stroj nasadí použitý zdroj prvkov na vešanie, počet prvkov na vešanie vtakomto použitom zdroji nie je vždy...

Žiarovka s variabilným substrátom ako podkladom pre svetelný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16873

Dátum: 30.09.2010

Autori: Schnagl Christian, Dohn Alexander, Degelmann Karl, Veitl Armin

MPK: F21K 99/00

Značky: žiarovka, podkladom, světelný, variabilným, zdroj, substrátom

Text:

...má tepelnú vodivosť medzi 10 a 250 W/m°K a montážnysubstrát je usporiadaný na spodku, sú technické nevyhnutnosti splnené alebo splniteľné a súčasne je spodok alebo žiarovková pätica prispôsobiteľný najrôznejším materiálom alebo designovým požiadavkám. Tým je výroba flexibilná a súčasti rôznych žiaroviek sa nechajú vzájomne vymeniť. Na montážnom substráte je s výhodou usporiadaná najmenej jedna metalizačná oblasť k pripájaniu LED....

Zdroj elektrickej energie pre systémy diaľkového riadenia a odpočtu tepla a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5512

Dátum: 07.09.2010

Autor: Lošťák Jan

MPK: H02J 7/00, F03B 17/00

Značky: systémy, diaľkového, tepla, odpočtu, zdroj, riadenia, energie, elektrickej

Text:

...je nasledujúci. Pretekajúca voda roztáča vodnú turbínu, ktorá uvádza do pohybu rotor s permanentnými rnagnetrni. Meniace sa magnetické pole následne indikuje V indukčných cievkach elektrický prúd. Regulovaním prietoku vody vodnou turbínou je možné získať požadovaný elektrický výkon. Takto vyprodukovaná elektrická energia sa ukladá do integrovanej batérie. Z integrovanej batérie sú potom napájané pripojené zariadenia ako komunikačné moduly a...

Napájací zdroj pre vysokofrekvenčné vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12007

Dátum: 30.05.2008

Autor: Richardson Robert

MPK: H05B 6/68

Značky: napájací, vykurovacie, vysokofrekvenčné, zdroj, zariadenie

Text:

...magnetického pola aplikovaného na neho. Zmenou magnetického pola možno zvyšovať alebo znižovať prevádzkové napätie magnetrónu, môže sa teda meniť požiadavka na výkon magnetrónu bez akýchkoľvek funkcionalít riadenia napájacieho zdroja. Magnetické pole sa mení pomocou regulovateľného napájacieho zdroja, ako napríklad SCR radiča 29, na zmenu prúdu privádzaného do cievky 28 usporiadanej pre aplikáciu magnetického pola do magnetrónu 21. S...

Systém na ovládanie žalúzie, rolety s prenosným riadiacim zariadením, zahrnujúcim zdroj elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8344

Dátum: 06.12.2007

Autor: Zuelli Giuseppe

MPK: E06B 9/68, E06B 9/32

Značky: energie, systém, elektrickej, žalúzie, ovládanie, rolety, zahrnujúcim, zdroj, riadiacím, přenosným, zariadením

Text:

...15 na navíjanie/odvijanie šnúr 12 na pohybovanie lamiel 12.0037 Redukčný prevod 14 motora a hriadeľ 15 sú umiestnené v sedle 16 s nadobudnutým horizontálnym rozšírením v škatuli alebo vo vrchnej časti 17 rámu 13 žalúzie 10.0038 Podľa výhodného uskutočnenia je hriadeľ 15 v spojeni s mechanickým zastavovacím zariadením 18, určeným na zastavenie pohybu uvedeného hriadeľa 15, keď žalúzia 10 dosiahne preddefinovanú výšku.0039 Sedlo 16 nemá...

Sveteľný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4868

Dátum: 19.02.2007

Autori: Mir Mauri Moisés, Vińeta Obiols Pere, Casanellas Bassols Francesc, Lasso Lucea José

MPK: F21V 31/00, F21V 29/00, F21K 7/00...

Značky: světelný, zdroj

Text:

...vďaka svojim zmenšeným rozmerom môže byť svetelný zdroj podľa tohto vynáľezu využívaný na výmenu bežnýcha rýchlym spôsobom, ako by boli nahradzovanê inými bežnými žiarovkami. Týnn je odstránená nutnosť rozoberania prednej0009 Chladiace rebrá s výhodou obsahujú aspoň časťvonkajšej plochy aspoň jedného z puzdier.0010 Puzdrá a chladiace rebrá sú s výhodou vytvorené z vodivého materiálu dobre odvádzajúceho teplo, vytvárané elektronickými...

Zdroj elektrického napájania typu flyback s prechodovým režimom a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9800

Dátum: 16.11.2005

Autor: Kataja Jari

MPK: H02M 3/335

Značky: napájania, prechodovým, režimom, prevádzky, spôsob, elektrického, zdroj, flyback

Text:

...obvodu IC 1. Okrem toho je na obrázku 1 znázornený prenos informácií o velkosti výstupného napätia Uout zo sekundárneho obvodu do obvodu IC 1, ktorý riadi funkcie.0007 Podľa doterajšieho stavu techniky taký obvod, aký je znázornený na obrázku 1, funguje tak, že obvod IC 1 riadi funkcie na základe velkosti napájacieho napätia a veľkostí výstupného napätia, elektrického prúdu pretekajúceho primárnym obvodom a elektrického prúdu pretekajúceho...

Univerzálny nábojový zdroj pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3939

Dátum: 05.10.2004

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: bicykle, nábojový, univerzálny, zdroj

Text:

...osku 16 (obr. č. 15 a)- cez vymedzovaci krúžok 17 medzi oskou 16 a ložiskom 18 základného telesa 2 (obr. č. 15 b)Elektrické vývody 19 statorového vinutia sú realizované dvojlinkou, alebo koaxiálnym káblom. Priestor medzi oceľovou oskou 16 a magnetickým obvodom 11 je vyplnený vnútomou výplňou 7, ktorá pevne spája obidve časti. Vnútomá výplň 7 je magnetický nevodívý materiál.2. Konštrukcia statora 8 s magnetickým obvodom 11 s ramenami 15 El...

Štartovací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3735

Dátum: 02.03.2004

Autor: Krošlák Miroslav

MPK: B64F 1/34

Značky: startovací, zdroj

Text:

...s vymeniteľným ojom na ručnú manipuláciu,na pripojenie za osobný automobil alebo na pripojenie za letiskový ťahač alebo traktor. Na trubkový rám podvozku l je upevnená korba 2. Na prednej spodnej časti korby 2 je umiestnené opomé otočné koleso 3 na uľahčenie manipulácie so štartovacim zdrojom. V prednej vnútornej časti korby 2 je umiestnený ovládací panel 4 vyrobený z oceľového plechu. Panel 4 je upevnený k prednej stene korby 2 pomocou...

Zdroj na napájanie rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3402

Dátum: 09.01.2003

Autori: Stajanča Jozef, Murgaš Július

MPK: H02M 7/00, H02J 9/00

Značky: rádiolokátora, napájanie, zdroj

Text:

...rádiolokátora pozostáva z automatického rozvádzača, do ktorého je privedené sieťové napätie zverejnej siete a výstupy zhlavného azáložného zdrojového agregátu. Jeden výstup z automatického rozvádzača je pripojený na menič, ktorého výstup je pripojený na anténnu jednotku aindikátorovú kabínu, druhý výstup z automatického rozvádzača je pripojený na prevodový transforrnátor, ktorého výstup je pripojený na anténnu jednotku a indikátorovú...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24D 17/02, F24H 4/04, F24D 11/02...

Značky: najmä, ohrev, vykurovanie, tepla, budovy, zdroj, teplej, užitkovej, túv

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Diskový svetlovod na priamkový zdroj svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2402

Dátum: 14.02.2000

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: G02B 6/00, G02F 1/295, G02B 27/18...

Značky: diskový, zdroj, světla, priamkový, světlovod

Text:

...svetlovodovje svetelná energia z horáka výbojky zachytená a usmernená na zrkadlovú plochu napr. rotačného elipsoidu, odkial sú lúče po odraze distribuované do vstupnej pupily objektívu (resp. na kopír. plochu, alebo vychádzajú zo svetlometu).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. 1 je optické usporiadanie dískových svetlovodov. Príklad uskutočneniaPríklad usporiadania osvetlovacieho systému s využitím diskových svetlovodovje na obr. č....

Mechanický zdroj elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2304

Dátum: 08.10.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: F03G 1/00

Značky: elektrického, prúdu, mechanicky, zdroj

Text:

...zariadenia 1,tvoreného sústavou ozubených kolies § s aretáciou g, pričom naťahovaciezariadeniel je spojené s pružinovým motorom g, ktorý pozostávazpružiny m,statora 11 a rotora 12, pričom pružina 19 je upevnená na statore j 1 a rotore lg. Na pružinovom motore g je umiestnená prevodovka g na ktorej je upevnený odstredivý regulátor g, ktorý je spojený s generátorom jednosmerného prúdu g,pričom generátorjednosmerného prúdu § je...

Univerzálny zdroj na napájanie infraštrukturálneho železničného zariadenia z trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2213

Dátum: 12.07.1999

Autori: Štangler Lubomír, Choutka Stanislav, Korenc Vladimír, Matějka Jan, Verzich Vladimír, Srb Stanislav, Faran Antonín

MPK: H02M 1/00

Značky: trolejového, železničného, vedenia, napájanie, infraštrukturálneho, zariadenia, zdroj, univerzálny

Text:

...tretieho kontrolného a prepínacieho poľa. Štvrtý výstup druhého kontrolného a prepínacieho poľa je pripojený na vstupštvrtého zdroja frekvencie, ktorého výstup je pripojený na štvrtývstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa. Prvý výstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa je pripojený na vstup prvého filtra, ktorého výstup je pripojený na vstup prvého snímača napätia a frekvencie. Prvý výstup prvého snímača napätia a frekvencie je...

Napájací zdroj železničných zabezpečovacích zariadení pripojený na trakčné trolejové vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2212

Dátum: 12.07.1999

Autori: Beneš Zdeněk, Boček Václav, Faran Antonín, Srb Stanislav, Štangler Lubomír

MPK: B60M 3/00, H02M 1/00

Značky: trolejové, napájací, zariadení, zdroj, pripojený, vedenie, zabezpečovacích, trakčné, železničných

Text:

...pripojeného naNa obr. 1 je znázornený priklad blokovej schémy napájacieho zdroja železničných zabezpečovacích zariadení pripojeného na trakčné trolejové vedenie 001 v sérii 5 odpojovačom 002transformátora 005 je pripojená na koľajnicu 006. Výstup 0053 8transformátora 005 je pripojený na vstup 0081 meniča 00napätí a výstup 0082 meniča 008 fázových napäti je pripojený na prvý vstup 0091 stykačového súboru 009. Záložný sieťový napájač010 je...

Elektromagnetický obvod najmä pre impulzne regulovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260189

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heczková Jarmila, Župa Ján, Križko Dušan

MPK: H01F 5/02

Značky: elektromagnetický, obvod, najmä, regulovaný, zdroj, impulzné

Text:

...plošných spojov s plošnými cievkami sú zanedbatelné v porovnani -so znížením výrobných nákladov. Plošné cievky platované na doskách plošných spojov majú v porovnaní s vinutýml cievkami lepšiu reprodukovatelnosť, vyššiu mechanickú odolnosť a lepší odvod tepla do okolia, čím je ichmožné navrhovať s vyššou jprúdovou hustotou. Priamym spájaním vývodov- cievok s okolím, bez prídavných vodičov, sa minimalizujú parazitné vplyvy, ako napríklad...

Zdroj elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1559

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vika Konštantín

MPK: G21H 1/02

Značky: energie, zdroj, elektrickej

Text:

...a paralelné radenie Štvorvrstiev zdroja, obr. 4 zobrazuje jednu možnú konštrukćnú realizáciu zdroja.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je predstavovaný základný článok zdroja elektrickej energie podľa úžitkového vzoru. Pozostáva z jednej alebo zo zmesi viacerých rádioaktívnych látok l, ako je Vodík ° 1 H, Cézium 13755 Cs, Stroncium 9 ° 38 Sr, Tálium 2 °BlTl alebo Kobalt 5 ° 27 Co, ktorá vyžaruje gama U/a/alebo i beta mínus B-...

Zdroj látkovej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 375

Dátum: 06.04.1994

Autor: Rolak Štefan

MPK: H03B 21/00

Značky: látkovej, zdroj

Text:

...tak, že sú navzájom posunuté 0 uhol 2 /7. Uscilačný obvod 2 je vytvorený sériovým zapojením troch indukčných cievok l, 1 a 4 a kondenzátorom 2.Oscilačný obvod ll je vytvorený sériovým zapojením štyroch indukčných cievok 6, 8, 2 a lga kondenzátorom 7.Takto vytvorené zariadenie umiestnené v magnetickom poli dosahuje dve rovnovážne polohy. Prvá je dosiahnutá vtedy, ak je zariadenie voči vonkajšiemu magnetickému poľu v pokoji, druhá...

Riadený napájací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280764

Dátum: 12.01.1994

Autori: Janson Kuno, Järvik Jaan

MPK: H02M 1/14, H02M 7/08

Značky: napájací, riadený, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Riadený napájací zdroj pre technologické procesy, využívajúce elektrický oblúk, obsahuje menič (2) striedavého prúdu na jednosmerný prúd, prispôsobovací transformátor (13) a usmerňovač (17). Usmerňovač pozostáva z diód (18 až 21) v tvare mostíkového obvodu a je spojený s prispôsobovacím transformátorom (13). V diagonále jednosmerného prúdu, ktorá je výstupom usmerňovača (18), sú vložené elektródy (4, 5), medzi ktorými vzniká elektrický oblúk,...

Impulzne regulovaný zdroj prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276298

Dátum: 13.05.1992

Autor: Adamec Peter

MPK: H03K 17/12

Značky: regulovaný, impulzné, prúdu, zdroj

Impulsní zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274886

Dátum: 12.11.1991

Autor: Macháč Petr

MPK: G05B 11/26, G01R 31/26, G05F 1/10...

Značky: zdroj, impulsní, proudu