Patenty so značkou «zbraň»

Zariadenie na upevnenie prednej pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19352

Dátum: 26.09.2012

Autori: Klotz Matthias, Rothe Bastian

MPK: F41C 23/00, F41C 23/16

Značky: strelnú, upevnenie, zariadenie, pažby, zbraň, prednej, ručnú

Text:

...V ďalšom účelnom uskutočnení môže byť upínací svomík upevnený na puzdre záverupreberať nielen funkciu držania upínacieho svorníka, ale môže preberať tiež funkciu montážnej(0010) Ďalšie zvláštnosti a prednosti vynálezu vyplývajú znasledujúceho opisu výhodnéhopríkladu uskutočnenia na základe obrázkov, na ktorých znamenáobr. l puzdro záveru opakovacej pušky so zariadením na upevnenie pažby podľavynálezu, na ñxovanie prednej pažby na puzdre...

Ručná zbraň so zaisťovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20006

Dátum: 14.09.2012

Autori: Streshinskiy Dimitry, Bandini Nicola

MPK: F41A 5/02, F41A 3/44, F41A 3/78...

Značky: ručná, zbraň, zariadením, zaisťovacím

Text:

...smere Y, napríklad pozdĺž oblúkovej trajektórie. Konkrétne jeden variant predpokladá, žecelé zariadenie 10 sa pohybuje v takomto smere translačného pohybu. V dôsledku toho zaisťovacie zariadenie 10 je pripojené na vyššie uvedené telo 2 tak, aby opisovalo výhodne oblúkovú trajektóriu medzi uvedenými konñguráciami. Výhodne sa oblúková trajektória realizuje pomocou klznej štrbiny 36 uskutočnenej v zaisťovacom zariadeni 10, pričom má...

Dlhá samočinná guľová zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6039

Dátum: 02.03.2012

Autor: Sim Miroslav

MPK: F41C 23/22, F41C 23/12

Značky: dlhá, guľová, samočinná, zbraň

Text:

...mechanizmom a spúšťový mechanizmus až po plynovú komoru Q. Horný kryt l je upnutý na teleso zbranedvojbodovo pomocou zaisťovacích kolíkov z v prednej časti telesa zbrane a v jeho zadnej časti cez upínací nos à horného krytu 1. Na hornom kryte l navrchu po celej dĺžke a po obidvoch stranách v jeho prednej časti sú vyhotovené Picatinny lišty na montáž prídavných zariadení. Horný kryt j má na pravej strane v smere streľby vyhotovený otvor na...

Skrinka na zbraň na upevnenie v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18029

Dátum: 22.10.2010

Autor: Schulze Dirk

MPK: A47B 81/00, F41A 23/26, B60R 7/14...

Značky: upevnenie, motorovom, vozidle, skříňka, zbraň

Text:

...tu zahŕňa dvojicu vzájomne korešpondujúcich dielov puzdra, ktoré sú určené na uloženie oblasti ručnej zbrane, v ktorej sa nachádza spúšť. Diely puzdra sa okrem toho dajú upevniť na stenu.0012 Úlohou vynálezu bolo navrhnutie skrinky na zbraň, ktorú je možné upevniť v motorovom vozidle a do ktorej je možné bezpečne uložiť zbraň, predovšetkým automatickú zbraň alebo automatickú pištoľ a ktorá je stvárnená tak, že umožňuje rýchly prístup...

Strelná zbraň s výklopnou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16258

Dátum: 09.09.2010

Autori: Simek Vladimir, Krutil Josef

MPK: F41A 9/45, F41A 3/58, F41A 35/06...

Značky: hlavňou, střelná, zbraň, výklopnou

Text:

...Strelná zbraň obsahuje závomík 5 určený na uzamykanie zbrane za hlaveň l. V uzamknutom stave zbrane je Závorník 5 zaistený západkou 4, ktorá zapadne do jedného z vybraní 9, ktorým môže byt Výrez9, čím je znemožnené otvorenie zbrane. V uzamknutom stave je zbraň pripravená na výstrel.Odomknutie sa uskutočňuje pomocou predpažbia 3, ktoré je pevne spojené so západkou 4,posunutím dopredu V smere streľby. Týmto je strelná zbraň odomknutá, avšak...

Záverový mechanizmus strelnej zbrane, puzdro záveru, záver a záverová strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 286953

Dátum: 15.07.2009

Autor: Du Plessis Alexander Benjamin

MPK: F41A 3/00

Značky: závěr, puzdro, mechanizmus, záverová, závěrový, zbraň, strelnej, zbraně, závěru, střelná

Zhrnutie / Anotácia:

Záverový mechanizmus (10) má záver (14) s uvoľniteľnou páčkou (16), ktorá sa môže pripevňovať k záveru (14) na ľavostranné použitie alebo pravostranné použitie. Puzdro (12) záveru má drážky (31, 34, 35) na premiestňovanie záveru (14) dopredu a dozadu a na pootáčanie záveru (14) doľava a doprava pri uzatváraní komory, ďalej má otvory (19, 21) na bezpečné vypudzovanie nábojníc buď napravo, alebo naľavo podľa polohy páčky (16). Prvotná fáza...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13549

Dátum: 12.11.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 17/58, F41A 19/21

Značky: zbraň, zámkový, viachlavňovú, systém

Text:

...diel posuvne vedený na vodiacom čape kohútika, ktorý vyčnieva smerom nahor a je prostredníctvom tlačnej pružiny pritlačovaný do zadnej ovládacej polohy. Tlačná pružina je výhodným spôsobom napnutá medzi oddeľovaeimdielom a predným mostíkom na homej strane kohútika.(0009) Dodatočná bezpečnosť môže byť v ďalšom výhodnom uskutočnení dosiahnutá tým, že v základnom telese sú usporiadané posuvné západky, priradené pomocným páčkam, ktoré sú...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13518

Dátum: 16.10.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 17/58, F41A 19/18

Značky: systém, viachlavňovú, zbraň, zámkový

Text:

...vypálený(0010) Dodatkové zabezpečenie môže byt V ďalšom výhodnom uskutočnení dosialmuté tým, že v základnom telese sú usporiadané presuvné západky, priradené pomocným páčkam, ktoré sú v základnom telese posuvné medzi zadnou uvoľňovacou polohou a prednou blokovacou polohou. Presuvné západky sú v základnom telese koncipovanć tak, že pri spätnom pohybe lôžkového dielu podmienenom rázom zostávajú najskôr na základe svojej zotrvačnosti stáť...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286417

Dátum: 28.08.2008

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F41C 3/00, F41A 19/00

Značky: samonabíjacia, uzamknutým, záverovým, zbraň, mechanizmom

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z hlavných častí, ako je telo (1) so spúšťovým mechanizmom, hlaveň, záver (10) a vratná pružina (14), pričom telo (1) je vo vrchnej časti vybavené lôžkom (2) na uloženie hlavne (7), pod ktorým je usporiadaná vratná pružina (14), vo vývrte pružiny je telo (1) vybavené prednou drážkou (3) tvaru písmena S, v ktorej je usporiadaný predný čap (12). V zadnej časti tela (1) je vytvorená zadná drážka (4) tvaru písmena L obsahujúca zadný čap...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13970

Dátum: 04.07.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/18, F41A 17/58

Značky: systém, viachlavňovú, zámkový, zbraň

Text:

...z nasledujúceho opisu prednostnéhopríkladu uskutočnenia na záldade obrázkov, na ktorých znamenáobr. l pohľad v reze z boku na zámkový systém kozlice V nenatialmutej východiskovejobr. 2 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. 1 v natialmutej východiskovej polohe obr. 3 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. l po uvedení do činnosti prvejspúšte bezprostredne pred spustením prvého výstreluobr. 4 pohľad vreze z boku na zámkový...

Puzdro pre jednoručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9701

Dátum: 13.03.2008

Autor: Beneš Miroslav

MPK: F41C 33/04, F41C 33/02

Značky: strelnú, jednoručnú, puzdro, zbraň

Text:

...obidvoch bočných strán puzdra na jeho telo s vloženou strelnou zbraňou, je vidiet polovica poistky na zaistenie zbrane za jej Iúčik, kde akčná časť jej páky zasahuje do oblasti Iúčiku zbrane.0018 Puzdro pre jednoručnú strelnú zbraň obsahuje tvarované telo 1 vyrobené z plastu,s priechodnou dutinou pre uloženie a vybratie zbrane. Na uľahčenie vkladania a vyberania zbrane je v zadnej stene tela 1 puzdra zhora otvorené vybranie.0019 Telo 1 puzdra...

Zbraň, najmä pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4916

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41C 23/00

Značky: pištoľ, zbraň, najmä

Text:

...tela 31 napevno pripojeného k rámu 1 a odnímateľného panela 32. Odnimateľný panel 32 je upevnený na zadnej časti tela 31 prostredníctvom upevňovacieho mechanizmu, doplneného poistným mechanizmom. Upevňovací mechanizmus obsahuje štyri výčnelky 311 tvaru vystúpených štvorhranov, ktoré sú umiestnené na vonkajšej bočnej časti tela 31 rukoväte 3 v línii jednej osi rovnobežnej s osou tela 31. K upevňovaciemu mechanizmu patria ešte aj štyri zakrivené...

Systém zámku pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 285896

Dátum: 14.09.2007

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: systém, viachlavňovú, zámku, zbraň

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa systém zámku pre viachlavňovú zbraň aspoň s dvoma posuvne umiestnenými úderníkmi (5, 6) a spúšťovým zariadením, ktoré zahrnuje spúšťové ramená (19, 20) priradené úderníkom (5, 6), aspoň jednu spúšť (21 65, 66) a prestavovací mechanizmus (43, 48) na automatické spojenie spúšte (21 65, 66) so spúšťovým ramenom ešte neuvoľneného druhého úderníka po odpálení prvého výstrelu v dôsledku uvedenia spúšťového ramena prvého úderníka do...

Bezpečnostné zariadenie pre strelnú zbraň a systém diaľkového ovládania jednej alebo viac strelných zbraní vybavených týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13268

Dátum: 26.02.2007

Autor: Anzeloni Massimiliano

MPK: F41A 17/06, H02K 7/06

Značky: zbraň, ovládania, diaľkového, zariadením, týmto, bezpečnostné, střelných, jednej, zariadenie, systém, strelnú, vybavených, zbraní

Text:

...aktivačným prostriedkom, kde uvedená riadiaca jednotka zahŕňa prenosový prostriedok spolupracujúci soverovacím vonkajším prostriedkom noseným oprávneným užívateľom na výmenu signálov s týmto uživateľom pre kódované diaľkové ovládanie uvedeného aktivačného prostriedku, vyznačujúce sa tým, že uvedený aktivačný prostriedok zahŕňa elektrický motor s hriadeľom spájaný operatívne s uvedenou riadiacou jednotkou teleso kĺžuce vnútri uvedenej...

Zasúvací zásobník pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4798

Dátum: 14.02.2007

Autori: Zeh Meinrad, Rothärmel Jürgen, Scherpf Christian

MPK: F41A 9/00, F41A 17/00

Značky: ručnú, zásobník, zasúvací, strelnú, zbraň

Text:

...byťumiestnený priamo na lučíku spúšte alebo tiež na puzdre záveru ručnej strelnej zbrane.0011 Blokovací mechanizmus môže V ďalšom uskutočnení obsahovať dva priečne posuvné blokovacie elementy, ktoré sú vďaka odpaľovaciemu šmýkadlu, na ktoré pôsobí pružina, a ktoré je spojené so spúšťou, predopnuté bočne smerom von proti zaisťovacím mostíkom. Blokovací mechanizmus obsahuje ďalej presúvateľnú západku spolupracujúcu s obomablokovacími...

Strelná zbraň s dynamickým záverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285464

Dátum: 08.01.2007

Autori: Tvrdý Peter, Gašparík František, Lučanský Ján

MPK: F41A 3/00, F41C 7/00

Značky: záverom, dynamickým, zbraň, střelná

Zhrnutie / Anotácia:

Strelná zbraň, najmä osobná obranná zbraň, pozostávajúca z telesa (1) s pažbičkou (35) a sklopnou oporou (38), ktoré obsahuje komoru záveru so záverom (5) a predpažbie (2) s hlavňou (3), v ktorom je osadená napínacia páka (14) záveru (5) s ťahadlom (16), spúšťový (27) a bicí (26) mechanizmus, záchyt zásobníka (18) a šachtu (4) na zásobník. Záver (5) je klzne uložený na spúšťovom kontajneri (24), ktorý obsahuje spúšťový mechanizmus (27), bicí...

Náboj kalibra 9 mm P. A. s jednou gumenou strelou a zbraň na jeho použitie s úplnou opakovacou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4434

Dátum: 04.05.2006

Autor: Libra Vlastimil

MPK: F42B 8/00

Značky: kalibra, gumenou, náboj, úplnou, zbraň, střelou, použitie, jednou, funkciou, opakovacou

Text:

...náboje má komoru opatrenú strižným otvorom o Q 4 až 5 mm. Na komoru nadväzuje hlaveň s hladkým vývrtom s menším priemerom ako je priemer gumového broku, čiže Q 6 až 7 mm. Strižný otvor znemožňuje použitie ostrého náboja 9 mm Br., ktorý dosahuje vysokých tlakov a mohlo by dôjsť k deštrukcii záveru pištole. Týmto spôsobom dôjde len k slepému výstrelu strižným otvorom.Pri streľbe je energia broku asi 150 J a rýchlosť asi 550 m/s. Pri pomalom...

Nastaviteľná pätka pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4797

Dátum: 11.01.2006

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00

Značky: nastaviteľná, strelnú, pätka, ručnú, zbraň, pažby

Text:

...2 a v znázornenom uskutočnení realizovanej ako doska pažby. Časť 3 pažby vytvorená ako doska pažby a prispôsobená vonkajšiemu obrysu zadnej pažby 2 je pomocou skrutiek 4, znázornených na obr. 2, upevnená na zadnej strane zadnej pažby 2. Časť 3 pažby obsahuje horné a spodné priechodné otvory 5, ktoré majú na strane smerujúcej k zadnej pažbe 2 oválne zapustenia 6, zjavné na obr. 3. V oválnych zapusteniach 6 sú umiestnené matky 7 s oválnym...

Zameriavacie zariadenie pre strelnú zbraň a strelná zbraň s možnosťou montáže zameriavacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6044

Dátum: 26.08.2005

Autor: Scherpf Christian

MPK: F41G 1/00

Značky: možnosťou, zameriavacieho, střelná, zariadenie, zameriavacie, zbraň, strelnú, montáže, zariadenia

Text:

...podstate menej problematické, než v0010 Ako veľmi účelná sa pre rozhranie javí bezdrôtová a pritom hlavne optická realizácia,pričom presné vzájomné vyrovnanie oboch strán kvôli presne vopred určenej polohe korektne namontovaného zameriavacieho zariadenia na hlavní strelnej zbrane je možné dosiahnuť bez0011 Ďalšia výhoda konceptu podľa vynálezu spočíva v možnosti umiestniť na ergonomicky priaznivom mieste spínač na manuálne zapínanie a...

Uzamykací systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1578

Dátum: 21.07.2005

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: systém, zbraň, viachlavňovú, uzamykací

Text:

...znamenáobr.l uzamykací systém dvojhlavňovej zbrane so sklápacou hlavňou V natiahnutej východiskovej polohe pred vydaním prvého výstrelu obr. 2 uzamykací systém zobr. l počas spätného rázu pri stúpajúcom ažmaximálnom urýchlení po vydaní prvého výstreluobr. 3 uzamykací systém z obr. 1 počas spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 4 uzamykací systém z obr. l po ukončení fázy spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 5 uzamykací systém z obr. l V...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284648

Dátum: 20.07.2005

Autori: Mcgarry James, Ruger William

MPK: F41C 7/00, F41A 3/00

Značky: zbraň, střelná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je strelná zbraň, ktorej rám (7) je skonštruovaný z plastických materiálov, majúci koľajničkové vodiace členy (18, 19) v prednej, strednej a zadnej časti rámu. Rám pracuje v spojení s hlavňovou jednotkou (16), ktorá je posúvaná dozadu a nadol pomocou vratného pohybu záklzu (8) a vačkovým blokom (30), ktorý je pri pohybe hlavne (6) zabrzďovaný stenami dutiny v ráme. Sily a energie, ktoré vznikajú pri zabrzdení takéhoto pohybu nadol a...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F41A 19/29, F41C 3/00, F41A 19/35...

Značky: zbraň, samonabíjacia, mechanizmom, záverovým, uzamknutým

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Snímateľný rúrkový zásobník pre strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3471

Dátum: 24.03.2005

Autor: Kaewpinyo Pinyo

MPK: F41C 7/00

Značky: zbraň, snímatelný, rúrkový, strelnú, zásobník

Text:

...má jeden koniec. ktorý má tvar skrutky (13) alebo je Llpevnený ako nadstavec (neznázornený) na jeden koniec rúrky (2) zásobníka pomocouĎalší koniec uzamykacej rúrky (l l) je rad prstových zarážok ( l 4) Inąjúcich nepatrné zakrivenie na držanie achránenie náboja pred vyhodením z rúrky (2) zásobníka kým vonkajšia rúrka (12) je stlačená s rúrkovou pružinou (15) aby držala proti prstovej zarážke avnútri uzamykacej rúrky (11) má nárazovú tyčku...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284336

Dátum: 27.12.2004

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/02, F41A 5/06

Značky: zbraň, střelná

Zhrnutie / Anotácia:

Strelná zbraň (1) má v prednej časti rámu (2) vytvorené lôžko (21), v ktorom je priečne umiestnený čap (22). V zadnej časti hlavne (3) je vytvorené vyhĺbenie (31) skrutkovicového tvaru, oproti ktorému je odbrúsené odomykacie vybranie (32). Hlaveň (3) má zásluhou spätného rázu možnosť rotačného pohybu okolo svojej pozdĺžnej osi, čím dochádza k odomknutiu hlavne (3) a záveru (4). Zbraň (1) obsahuje spúšť (51), na ktorej sú nezávisle od seba...

Uzáver pre opakovaciu zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1874

Dátum: 01.07.2004

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00, F41A 3/00

Značky: zbraň, opakovaciu, uzáver

Text:

...zadnú pažbu 5 a prednú pažbu 6, umiestnenú na spodnej strane hlavne 4. V puzdre 2 komory je posuvne v pozdĺžnom smere zbrane a otočne okolo svojej pozdĺžnej osi vedenákomora 7, zväčšene znázomená na obr. 2.Ako vyplýva z obr. 2, má komora 7 na svojom prednom konci vymeniteľnú blokovaciu hlavu 8 a na svojom zadnom konci takzvaný uzáver 9. Blokovacia hlava 8 je na prednom konci puzdra 10 umiestnená pomocou zásuvnćho spojenia bočne...

Zlepšená strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1795

Dátum: 21.05.2004

Autori: Abdullaev Tabarruk, Prykhodzka Liubou, Prykhodzka Viktar

MPK: F41A 19/00

Značky: střelná, zlepšená, zbraň

Text:

...prvé záberové prostriedky, druhý vrchol bloku vačky páky spúšte nezaberá so zvoleným priečnikom, aby odpojil prve záberové prostriedky a druhé záberové prostriedky nebudú opätovne zaberať počas automatického opätovného naťahovania kohútika, a spúšť sa nemusí uvoľniť na vypálenie ďalšej rany zo strelnej zbrane.Prehľad obrázkov na ýkresochVynález môžeme ľahšie opísať s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchObr. 1 znázorňuje bočný pohľad...

Zariadenie na montáž zámerného ďalekohľadu na zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3337

Dátum: 24.12.2003

Autor: Zeh Meinrad

MPK: F41G 1/00

Značky: záměrného, zbraň, montáž, ďalekohľadu, zariadenie

Text:

...strane plášťa 2 komory. Na vnútornej strane prijímacích otvorov 13 a 14 sú usporiadané tri smerom dovnútra vyčnievajúce Výstupky 15 s medzi nimi usporiadanými vybratiami 16. Výstupky 15 a vybratia 16 sú na prijímacích otvoroch 13 a 14 vytvorené tak, že výčnelky 12 upínacich čapov 9 sú v ich uvoľnenej polohe zavediteľné do vybratí 16, a v blokovacej polohe 9 podchycujú výstupky 15 pri priľalmutí k ich spodnej strane. Pretože obe montážne pätky...

Zbraň so sklápacou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5431

Dátum: 12.06.2003

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00, F41C 7/00

Značky: zbraň, hlavňou, sklápacou

Text:

...spôsobom vymenené a nahradené kolíkmi, u ktorých je vzdialenosť dosadacej plochy k stredovému bodu kolíku príslušne väčšia alebo menšia. Vďaka postranným kolíkom je možné zachytávať systémové sily od hákového dielu, pôsobiace na prednú časť pažby. Blokovací mechanizmus preto nemusí zachytávať žiadne veľké sily, takže držiaky upevnené na hlavní môžu byť tiež upevnené bez veľkého pôsobenia tepla, napríklad spájkovaním namäkko. Tým je...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 283230

Dátum: 28.02.2003

Autori: Vignaroli Marco, Scaramucci Sergio, Burigana Lucio, Caldari Rolando

MPK: F41C 23/18

Značky: střelná, zbraň

Zhrnutie / Anotácia:

Strelná zbraň (1) obsahuje rám (3), pažbu (5), hlaveň (54), zásobník (56) a uzáverový mechanizmus. Rám (3) a pažba (5) sú vytvorené monoliticky z jedného kusa plastikového materiálu. Rám (3) je vybavený kovovou vložkou (11) v tvare škatuľového telesa, ktorá obsahuje prednú časť (13) pozostávajúcu z dosky (15) vybavenej závitovým spojom (23) na pripojenie zásobníka (56) a zaobleným spojom (17) na pripojenie hlavne (54).

Strelná zbraň s dynamickým záverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3248

Dátum: 04.06.2002

Autori: Gašparík František, Lučanský Ján, Tvrdý Peter

MPK: F41A 3/12, F41C 7/00, F41A 3/42...

Značky: střelná, dynamickým, záverom, zbraň

Text:

...pre zásobník Q so záchytom L 3 zásobníka 51 g, je svojou zadnou časťou zasunutý do telesa l a jeho predná časť je uchytená do telesa 1 zbrane prostredníctvom rozbomého čapu u, zasúvateľného do otvoru Q vytvoreného lícovane v spúšťovom kontajneri a a telese 1. Na závere Q je vytvorené vybranie gprístupné cez s vyhadzovacie okienko 51 v telese l.Strelná zbraň s dynamickým záverom, v konkrétnom vyhotovení podľa obr. 1, pozostáva z neuzamknutého...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2772

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 3/00

Značky: střelná, zbraň

Text:

...riešenie si kladie za úlohu vytvoriť zbraň jednoduchej konštrukcie, ktorábude obsahovať menší počet ľahšie vyrobiteľných častí pri možnosti použitia-3 výkonného streliva a možnosti nastavenia viacerých režimov streľby a bude nenáročná na obsluhu i streľbu.Hore uvedene nevýhody do značnej miery odstraňuje a uvedenú úlohu rieši strelná zbraň s otočnou hlavňou, umožňujúca streľbu dvojranovou dávkou, pozostávajúca najmä so vzájomne...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/06, F41A 19/33, F41C 3/00...

Značky: střelby, najmä, zbraň, pištoľ, režimov, voľby, viacerých, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Střelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 274724

Dátum: 15.10.1991

Autor: Whiteing Roland Graham

MPK: F42C 7/00

Značky: zbraň, střelná

Střelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 274585

Dátum: 13.08.1991

Autor: Tuma Martin

MPK: F41A 17/04

Značky: střelná, zbraň

Zbraň s držákem pro výměnné hlavně

Načítavanie...

Číslo patentu: 270554

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rieger Benedikt

MPK: F41C 21/22

Značky: držákem, hlavne, výměnné, zbraň

Text:

...presahuje přes zadní opěrnou plochu gl zadního háku lg. Vpředu se zadní hák ll opírá svou přední opěrnou plochou gg o protilehlou kovadlinovou plochu lg, přičemž vzdálenost obouopěrných ploch ll, ll je zvolena tak, aby zadníhák ll byl vybrán lg pevně sevřen.Zadní kovadlinová ploche lg je s výhodou podle obr. 1 půlkruhově vydutá a zadní opěrná plocha ll zadního háku ll je půlkruhově vypouklá, takze kovadlinová plocha lg slouží při vykývnutí...

Nabíjecí zařízení pro automatickou střelnou zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 251757

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hayashi Hisao

MPK: F41C 13/00

Značky: nabíječi, zbraň, střelnou, automatickou, zařízení

Text:

...čela 1 zadku hlavně g, jak ukazuje obr. 1. Po výstřelu přenáší neznázorněné plynem ovládané ústrojí sílu působící směrem dozadu na závorník lg. To má za následek, že závorník lg se přemístí dozadu do polohy znázorněně na obr. 2. Poté síla neznázorněné vratné zpruhyposune závorník lg zpátky do výchozí polohy. Na výkresech jsou dále znázorněny náboje 14, 15.Nabíjení automatické střelné zbraně probíhá tímto způsobem před výstřelem,...

Cvičná zbraň pro výcvik obsluhy minometů a jiných bojových prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250981

Dátum: 14.05.1987

Autor: Saulich Zdeněk

MPK: F41F 27/00

Značky: bojových, obsluhy, cvičná, prostředků, jiných, zbraň, výcvik, minometů

Text:

...Takto konstruovaná cvičná zbraň pro výcvik obsluh minometů má při střelbě vrchní skupinou úhlü (nad 450) nevyhovující rozptyl v cíli, který je zpúsoben zejména větší balistickou citlivostistřely na příčnou a podélnou složku větru při střelbě vrchní skupinou úhlů.Tyto nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu. Podstata řešení spočíva v tom,že osy cvičné a bojové hlavně spolu svírají úhel L 0 o velikosti minimálně 90 °. Osy obou hlavní jsou...

Jednořadý zásobník pro automatickou zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 250323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 10/02

Značky: jednořadý, zbraň, automatickou, zásobník

Text:

...nacoházejícího se v üstí zásobníku a osou hlavně. To znamená, že náboje a tedy í zá 4swobník jsou uloženy mimo rovinu procházející osou hlavně, čímž je možno uvolněný prostor využít pro odvod prázdných nábojnic ze Zbraně.Další výhodou při použití zásobníku automatické zbraně podle vynálezu je zjednodušení a zrycblení obsluhy zbraně při výcviku, nebot .po střelbě se -vyjme ,prázdný zásobník a je možno zasun-out další, již naplněný zásobník...

Vyhazovač nábojnic pro automatickou zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249807

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdeněk, Popelínský Lubor

MPK: F41D 11/06, F41C 15/00

Značky: zbraň, nábojnic, automatickou, vyhazovač

Text:

...opřenáVýhodou použití ýyhnzovače podle vynálezú je, že po každá ráně ee ze zbraně nábojníoe vyhodí výhoáným hrdlem, takže není nutno náhojníce praonä a zdlouhawä vyjímat z nábojovýoh komorrevolverového bubnu nebo z lůžek podávaoí oívky. Další výhodaApoužítí vyhazovače podle vynàlezu spočíva ve výrazném zjedno duäení konstrukce zbraně, neboł odpadá nutnost výroby několikaúábojových komor nebo aložitého ústrojí oívkového podávání. 249807Na i ...