Patenty so značkou «zberača»

Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288400

Dátum: 01.08.2016

Autor: Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/28, B60L 5/16

Značky: zberača, tyčí, polohy, ustavenie, rovnobežnej, zariadenie, trolejového, vozidla, trolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trojelového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (1) vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5), ktorá je vybavená vencom (51). Na ráme (1) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21). Veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).

Spoj delenej tyče trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7095

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/12, B60L 5/00

Značky: delenej, tyče, trolejbusového, zberača

Text:

...riešenie je schopné vyvodiť len lokálnu silu, ktorá nezaIučuje jej plošné rozloženie v kontakte kovového dielu s izolačným nástavcom a často dochádza k jeho únave. Tento nedostatok sa snaží riešiť Zvierací spoj tvorený párom protiľahlých prírub vystupujúcich z okrajov pozdĺžneho rozrezu. Protiľahlé príruby sú s kovovým dielom rúrkového tvaru spojené zvarom. Takéto vyhotovenie dokonale prenáša plošné rozloženie kontaktu kovového dielu s...

Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7094

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/00

Značky: uloženie, úhlového, dieloch, snímača, zberača, natočiteľných, trolejbusového, vzájomne

Text:

...umiestnenie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Na lepšiu ochranu uhlového snímača pred vonkajšími vplyvmi je výhodné, keď je držiak doplnený puzdrom.Na sledovanie natočenia trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený skriňou ložiska a druhý diel je tvorený zvislým čapom vystupujúcim v čele zo skrine ložiska.Na sledovanie uhlového zdvihu tyčí trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Sötemann Jörg, Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick

MPK: B03D 1/08, B03D 1/01, B03D 1/12...

Značky: obsahujúceho, použitím, flotácie, zberača, separáciu, modifikovaný, alkalických, najmenej, silikátov, zemin, uhličitanov, kovov, hydrofóbne, spôsob, penovej, polyalkylénimín

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Usporiadanie zberača prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14677

Dátum: 26.06.2009

Autori: Maass Jörg-torsten, Tessmer Wolfram, Kremlacek Johannes

MPK: B60L 5/28, B60L 3/04

Značky: usporiadanie, prúdu, zberača

Text:

...pre vnútorný priestor vozidla a obrátene musieť použiť čo možno najmenší podiel pre strešnú konštrukciu, lebo sa prostredníctvom väčšieho vnútorného priestoru zvýši k dispozícii existujúci využiteľný priestor predovšetkým precestujúcich. Okrem toho konštrukcie na streche na základesvojho aerodynamicky nepriaznivého tvaru poškodzujú aerodynamiku V silnejšej miere, ako by to bolo pri príslušnomFR 02865973 A 1 opisuje do základného rámu zberača...

Plniace zariadenie na plnenie zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9073

Dátum: 27.02.2007

Autor: Baenninger Michel

MPK: B65B 25/14, B65B 57/10

Značky: zariadenie, zberača, plniace, plnenie

Text:

...na plniace zariadeniepodľa predchádzajúceho uskutočnenia vynálezu0010 - obrázok 2 predstavuje celkový pohľad spredu na plniace zariadenie podľa vynálezu0011 - obrázok 3 predstavuje detailný pohľad na stanicu odoberania0012 - obrázok 4 predstavuje detailný pohľad na stanicu odoberaniaLepší spôsob uskutočnenia vynálezu0013 Obrázok 1 predstavuje celkový pohľad spredu na plniace zariadenie podľa predchádzajúceho stavu techniky, umiestnené pri...

Klzný kontakt zberača na elektrické zariadenia, predovšetkým žeriavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3440

Dátum: 04.02.2003

Autor: Kajstura Bohdan

MPK: B66C 13/12, B60L 5/08

Značky: zberača, klzný, elektrické, kontakt, žeriavy, zariadenia, predovšetkým

Text:

...klzného kontaktu zberača podľa obr. l, obr. 3 znázorňuje bočný pohľad v čiastočnom reze na klzný kontakt zberača sjedným otvorom, dvoma kontaktmi na pripojenie vodičov a dvoma metalokeramickými pätkami a obr. 4 znázorňuje náhľad na klzný kontakt zberača podľa obr. 3.Klzný kontakt zberača pre elektricke zariadenia predovšetkým žeriavy podľa technického riešeniaje tvorený nosičom 1, ku ktorému je pripojená najmenej jedna metalokeramická pätka...

Zariadenie na automatické nastavovanie obvodovej rýchlosti prihrňača alebo zberača obilného kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252886

Dátum: 15.10.1987

Autori: Artim Jozef, Rataj Vladimír

MPK: A01D 41/12

Značky: nastavovanie, obvodovej, zberača, obilného, prihrňača, automatické, rychlostí, kombajnu, zariadenie

Text:

...je, žesa vylúči subjektívny vplyv obsluhy kom tbajnu na .nastavovanie obvodovej rýchlosti prihŕňarca alebo zberiača. Tý-m sa zberové straty, najmä u prez-retéwho porastu olbilnírn alebo plľĺ clelenom zbere ustruekovin, niekoľkonásobne znížia oproti súčiasnemu rstavu. Dalšou výhodou je jednoduchosť Ikonštrulkcie, ktorá nevyžaduje ipoldstatné opravy obilnélho- .kombajnu, nízke nálkłlady na výrobu.pri vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a...

Zariadenie na brúsenie rádiusa na uhlíkovú vložku zberača prúdu elektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228312

Dátum: 15.09.1986

Autori: Legéň Gustáv, Ďatelinka František

Značky: vložku, zberača, brúsenie, prúdu, uhlíkovú, zariadenie, elektrickej, rádiusa, lokomotívy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na brúsenie rádiusa na spodnú stranu uhlíkovej vložky zberača prúdu elektrickej 1okomotívy. Pri výrobe uhlíkových vložiek je problémom vyrobiť na jej kontaktnej ploche prichádzajúcej do styku s upínacou častou zberača prúdu presný rádius zhodného rozmeru s rozmerom rádiusa na zberači. Nepresný rádius spôsobuje nedostatočné priliehanie uhlíkovej vložky na zberač a tým i zhoršenie prechodu prúdu medzi trolejovým vedením...