Patenty so značkou «záznamu»

Spôsob záznamu fotografií vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13472

Dátum: 27.12.2010

Autori: Abl Alexander, Tijink Jasja, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/054, G08G 1/017

Značky: záznamu, fotografií, vozidiel, spôsob

Text:

...fotograñl vozidiel vbezpečnej pamäti, ato len presne na taký čas, aký je bezpodmienečne potrebný na to, aby boli záznamy kdispozícii pre pripad priestupku proti rýchlosti. Počas tejto doby je možné nájsť tieto zaznamenané fotografie len na základe náhodného prístupového kódu, ktorý je zasa možné zistit len na základe anonymizovaného porovnania zakódovaných údajov o vjazde a výjazde, prípadne údajov o vjazde a výjazde upravených do...

Spôsob zabránenia záznamu na diskovité záznamové médium opticky prepisovateľného typu, diskovité záznamové médium a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286949

Dátum: 06.07.2009

Autori: Nijboer Jakob, Heemskerk Jacobus

MPK: G11B 20/10, G11B 19/04, G11B 19/12...

Značky: prepisovateľného, záznamové, záznamu, zabránenia, typů, zariadenie, spôsobu, tohto, uskutočnenie, diskovité, médium, spôsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Ďalšia generácia vysokorýchlostných CD-RW diskov na vysokorýchlostný záznam (4x-10x) potrebuje novú stratégiu zápisu, ktorá sa nehodí pre záznam pri nižších rýchlostiach (1x-4x). Existujúce CD-RW nahrávacie zariadenia môžu tieto disky akceptovať a robiť záznamy podľa existujúcich stratégií zápisu. Výsledkom budú nečitateľné disky. Aby sa tomu zabránilo, oblasť kalibrácie výkonu (PCA - power calibration area) a programová pamäťová oblasť (PMA -...

Systém a spôsob sekvenčného záznamu a archivácie veľkých objemov video údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13915

Dátum: 08.05.2008

Autor: Verhulst Robert

MPK: G06F 3/06

Značky: systém, objemov, veľkých, záznamu, spôsob, archivácie, video, sekvenčného, údajov

Text:

...tohto vynálezu obsahuje viaceré zariadenia na záznam údajov, ktoré sú usporiadané do polí. Každé pole obsahuje jeden server a určitý počet zariadení na záznam údajov pripojených ktomuto serveru. Každé pole je vybavené na sekvenčné zaznamenávanie údajov, ktoré prichádzajú do poľa cez jeho server vstupnou rýchlosťou nižšou než je daná maximálna vstupná rýchlosť tá je definovaná všpecifikáciách technických údajov zariadení tvoriacich toto...

Spôsob digitálneho záznamu informácií, nosič záznamov a zapisovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286059

Dátum: 16.01.2008

Autori: Mimnagh Winslow Michael, Nijboer Jakob Gerrit

MPK: G11B 7/007, G11B 27/28, G11B 20/10...

Značky: záznamu, vykonávanie, záznamov, zariadenie, digitálneho, spôsob, nosič, spôsobu, informácií, zapisovacie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zázname informácií na vhodné médium, najmä CD, sa počas zapisovacieho úkonu vytvára záznam (11). Záznam (11) obsahuje programovú časť (20) so zaznamenávanými informáciami. Pred záznamom programovej časti (20) sa zaznamenáva vopred určený počet výbehových blokov (25, 26). Počas záznamového úkonu sa zaznamenáva na médium identifikačný kód (RID) identifikujúci zariadenie použité na príslušný záznamový úkon. Podľa predloženého vynálezu je...

Obal na nosiče digitálneho záznamu v tvare disku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3797

Dátum: 15.07.2005

Autor: Crouan Alain

MPK: G11B 33/04

Značky: tvare, nosiče, digitálneho, záznamu, disků

Text:

...tvorenýmí aspoň dvomi radiálnymi osadeniami určenými na to, aby v pokojovej polohe prekrývali okrajovú oblast disku, pričom aspoň jedno z týchto radiálnych osadení je pohyblivé medzi pokojovou polohou, v ktorej prekrýva okrajovú oblast disku a uvoľňovacou polohou, ked toto osadenie uvoľňuje predmetnú okrajovú oblasť, charakterizovaného tým, že totopohyblivé blokovacie osadenie má vysúvacie tlačidlo nesené dvoma pozdĺžnymi lamelami...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11934

Dátum: 10.05.2005

Autori: Ishida Takashi, Abe Shinya

MPK: G11B 7/007

Značky: zariadenie, vlnovej, záznam, wobble, záznamu, tejto, záznamové, reprodukciu, metoda, informačné, médium, informácie

Text:

...vrstvu pre záznam. Z tohto dôvodu bol vytvorenýpostup výroby Blue-ray disku, kde vodiaca drážka je vytvorenáV substráte s hrúbkou 1,1 mm, ktorý je umiestnený na strane(zadnej strane) ktorá nie je osvetlená svetlom. pre záznam a reprodukciu, záznamová vrstva sa vytvorí na vodiacej drážke s následným vytvorením povrchovej vrstvy hrúbky 0,1 mm. V tomto prípade je svetlo pre záznam a reprodukciu aplikované zo strany povrchovej vrstvy.0006 Ak sa...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Ishida Takashi, Abe

MPK: G11B 7/005, G11B 7/007, G11B 7/00...

Značky: wobble, zariadenie, informačné, záznamové, vlnovej, médium, záznamu, záznam, tejto, informácie, reprodukciu, metoda

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob záznamu, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2861

Dátum: 05.07.2004

Autori: Okada Tomoyuki, Mccrossan Joseph, Mochinaga Kazuhiro

MPK: H04N 5/92

Značky: integrovaný, reprodukcie, program, médium, záznamové, reprodukčné, spôsob, záznamu, zariadenie, obvod

Text:

...prehľadu reprodukcie digitálneho toku, ktorý zodpovedá začiatku riadenia pamäte, a čas, v ktorom sa riadiaca informácia načítaPodľa tejto konštrukcie začiatok riadenia pamäte indikuje časová značka dekódovania paketu, zapamätávajúceho riadiacu informáciu. Preto sa odkazom na časovú značku dekódovania umožní vedieť, v ktorom bode časového prehľadu reprodukcie by sa mala každá vyrovnávacia pamäť pre model dekodéra zapísať. Ak sa bod zápisu...

Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10030

Dátum: 17.03.2004

Autori: Yoshida Masayoshi, Imamura Akira, Koda Takeshi

MPK: G11B 20/18

Značky: reprodukcie, zapisovateľný, záznamové, nosič, reprodukčné, zariadenie, spôsob, záznamu, jednorázovo

Text:

...zoznamu defektov nazaznamenávanie primámeho zoznamu defektov.0009 Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napríklad, na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov), ktorá je vyhradená V nábehovej (lead-in) oblasti a výbehovej (lead-out) oblasti na disku.0010 Ako je opísané vyššie, zoznam...

Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: G11B 20/14, H03M 5/14, H03M 7/20...

Značky: m-bitových, nosič, dekódovacie, modulovaný, záznamu, postupnosti, zariadenie, informačných, spôsob, signál, přeměny, kódovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie informácie a diskový nosič záznamu na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282592

Dátum: 20.09.2002

Autor: Mons Johannes Jan

MPK: G11B 19/247, G11B 19/12

Značky: zariadenie, tomto, čítanie, nosič, záznamu, použitie, zariadení, záznam, informácie, diskový

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohonnú jednotku (2) na rotáciu diskového nosiča záznamu (1) a čítaciu/záznamovú hlavu (3) pripojenú k jednotke (4) obnovy signálu a k riadiacej jednotke (5) na nastavenie zariadenia v závislosti od riadiacej informácie umiestnenej na nosiči záznamu, pričom uvedené zariadenie obsahuje komponenty: jednotku vychyľovania (6), jednotku (7) na odvodenie meracieho signálu, riadiacu jednotku (8) a zosilňovací obvod (9), pripojené k...

Nosič záznamu, spôsob a zariadenie na záznam informácie na nosič záznamu, ako aj čítacie zariadenie na čítanie nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282293

Dátum: 09.11.2001

Autor: Schylander Erik Christian

MPK: G11B 5/82

Značky: čítacie, zariadenie, nosič, čítanie, záznamu, spôsob, záznam, informácie, nosiča

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosiča záznamu (21 70), na ktorom je zaznamenaný informačný objem (VOL1) v sektoroch stopy (10) nosiča záznamu. Polohy sektorov v stope sú udávané logickým číslom sektorov LSN. Informačný objem (VOL1) obsahuje riadiacu informáciu (PT DF) určenú na použitie na riadenie vyhľadávania informácie zaznamenanej v informačnom objeme (VOL1). Táto riadiaca informácia (PT DF) je usporiadaná podľa vopred určeného formátu. Odkaz (VD1) na...

Spôsob záznamu, reprodukcie alebo projekcie digitálnych alebo analógových, vzorkovaných alebo spojitých audio- a/alebo videozáznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282249

Dátum: 25.10.2001

Autor: Kellyér Juraj

MPK: H04N 5/92

Značky: spojitých, projekcie, spôsob, vzorkovaných, reprodukcie, videozáznamov, digitálnych, analogových, záznamu, audio

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že pri zázname audio- a/alebo videozáznamov je synchronizácia najmenej jedného audio- a/alebo videozáznamu uskutočnená reálnym časom. Aspoň pre jednu obrazovú alebo zvukovú vzorku je synchronizujúcim prvkom pri jej reprodukcii alebo projekcii reálny čas záznamu. Pritom audio- a/alebo videozáznamy môžu byť lokálne aj funkčne nezávislé a môže im byť priradený aj identifikačný kód.

Nosič záznamu, spôsob zaznamenávania, záznamové zariadenie na získavanie takýchto nosičov a zariadenie obsahujúce ochranný prostriedok proti nedovolenému kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280686

Dátum: 12.06.2000

Autori: Veldhuis Hindrik, Roth Rudolf, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus

MPK: G11B 20/00

Značky: nosičov, ochranný, záznamu, získavanie, záznamové, spôsob, prostriedok, zaznamenávania, nedovolenému, nosič, kopírovaniu, zariadenie, takýchto, obsahujúce, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu nesie okrem hlavnej informácie informáciu druhotného kódu. Informácia druhotného kódu obsahuje "kopírovacie" bity striedajúcich sa logických hodnôt na udávanie, že zaznamenaná informácia je kópia. Riešenie sa ďalej vzťahuje na spôsob a záznamové zariadenie na získanie takých nosičov záznamu a nakoniec záznamové zariadenie obsahujúce detekčný obvod zisťujúci prítomnosť "kopírovacích" bitov prestriedaných logických hodnôt v...

Zariadenie na riadenie záznamu informácie do stopy opticky snímateľného nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278453

Dátum: 04.06.1997

Autori: Van Der Zande Paulus Christianus Maria, Hoeven Petrus Christianus Johannus

MPK: G11B 7/013, G11B 20/14, G11B 7/00...

Značky: opticky, informácie, riadenie, stopy, nosiča, zariadenie, snímatelného, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nosiče záznamu obsahujúce záznamovú vrstvu citlivú na žiarenie, umiestnenú na kotúčovitom podklade, a ktorých stopa má tvar vopred vytvarovanej periodicky zvlnenej čiary, ktorá obsahuje prvé časti, v ktorých zvlnenie vykazuje prvú vopred určenú periódu, povymieňané s druhými časťami, v ktorých zvlnenie vykazuje vopred určenú druhú periódu. Zvlnenia s prvou a druhou periódou sú zostavené po dĺžke stopy do navzájom sa...

Záznamové zariadenie na zaznamenávanie informácie na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280684

Dátum: 12.01.1995

Autori: Roth Rudolf, Raaijmakers Wilhelmus Petrus Maria, Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: G11B 7/007, G11B 20/00, G11B 23/28...

Značky: záznamu, zariadenie, záznamové, zaznamenávanie, nosič, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje záznamový prostriedok (210) na zaznamenávanie privádzanej informácie na nosič (2) záznamu, čítací prostriedok (212) na čítanie kontrolnej informácie reprezentovanej kontrolnou informačnou kombináciou, ktorou je vybavený nosič (2), skúšacie prostriedky (212A) na zisťovanie typu informácie privádzanej na záznam a riadiace prostriedky (212B) na riadenie záznamového procesu tak, že privádzaná informácia je zaznamenávaná len...

Spôsob vyhľadávania obrazov, nosič záznamu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281036

Dátum: 09.11.1994

Autor: Timmermans Josef Maria Karel

MPK: G11B 27/30, G11B 20/10, H04N 1/21...

Značky: obrazov, záznamu, vyhľadávania, nosič, spôsobu, vykonávanie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyhľadávania obrazov obsahuje nosič (70) záznamu a čítacie zariadenie. Kódovaný obraz (4TV, 16TV, 64TV a 256TV), zložený z po sebe nasledujúcich obrazových riadkov, sa zaznamenáva do súvislej stopy (71) nosiča záznamu. Čítacie zariadenie obsahuje prostriedky, ktoré snímajú stopu pomocou čítacej hlavy na čítanie kódovaných obrazových riadkov, zaznamenaných v stope majúcej zvolenú adresu s určitou presnosťou vyhľadávania. Spolu s...

Spôsob snímacieho sledovania prvého typu optického nosiča záznamu v prvom režime a druhého typu optického nosiča záznamu v druhom režime a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280110

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jongenelis Adrianus Petrus Johannes Maria, Van Rosmalen Gerard Eduard

MPK: G11B 7/09

Značky: spôsobu, snímacieho, prvého, zariadenie, optického, režime, sledovania, spôsob, záznamu, prvom, tohto, druhom, uskutočňovanie, nosiča, druhého

Zhrnutie / Anotácia:

Každý typ nosiča záznamu má informačnú rovinu štruktúry usporiadanú v stopách a obsahujúcu informáciu, pričom táto štruktúra je fázová štruktúra v prípade druhého typu, pričom prvý typ je navrhnutý na snímacie sledovanie žiarením prvej vlnovej dĺžky a druhý typ je navrhnutý na snímacie sledovania žiarením druhej vlnovej dĺžky, pričom prvá vlnová dĺžka je kratšia ako je druhá vlnová dĺžka, pričom spôsob spočíva v tom, že v druhom režime sa...

Spôsob zaznamenávania číslicového signálu na magnetický nosič záznamu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280673

Dátum: 15.07.1992

Autor: Van Gestel Wilhelmus Jacobus

MPK: H04N 5/92, H04N 9/80, H04N 5/93...

Značky: tohto, záznamu, signálu, zaznamenávania, číslicového, spôsob, magnetický, spôsobu, nosič, uskutočňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicový video signál sa zaznamenáva do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) na magnetický nosič záznamu (1), pričom stopy sú usporiadané navzájom rovnobežne na nosiči záznamu, a sú umiestnené šikmo v uhle vzhľadom na pozdĺžnu os nosiča záznamu, pričom sa prijíma číslicový signál, a prijatý číslicový signál je spracovaný do formy vhodnej na zaznamenanie do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) a spracovaný signál je zaznamenávaný do prvej...

Spôsob a zariadenie na zaznamenávanie informačných kombinácií, reprezentatívnych pre informačný signál, na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280263

Dátum: 17.12.1991

Autor: Bakx Johannes Leopoldus

MPK: G11B 7/00, G11B 27/36

Značky: záznamu, signál, informačný, kombinácii, spôsob, reprezentatívnych, zariadenie, nosič, informačných, zaznamenávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zaznamenávaní sa nastavuje aspoň jeden parameter záznamového procesu, závislý od nosiča záznamu, ktorý ovplyvňuje kvalitu zaznamenanej informačnej kombinácie, pričom sa na nosiči záznamu zvolí kalibračná oblasť z niekoľkých možných vopred určených kalibračných oblastí, vo zvolenej kalibračnej oblasti sa najskôr zaznamenajú na rôzne nastavenia parametra skúšobné kombinácie, pričom optimálne nastavenie parametra sa určí podľa vopred určeného...

Spôsob a zariadenie na poskytovanie nosiča záznamu s kombináciou plôšok majúcich zmenené optické vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 280675

Dátum: 13.08.1991

Autor: Bakx Johannes Leopoldus

MPK: G11B 7/007

Značky: vlastností, plôšok, nosiča, kombináciou, optické, zariadenie, majúcich, zmenené, spôsob, záznamu, poskytovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstva (3) sa zohrieva lokálne na teplotu nad záznamovú teplotu tým, že sa táto vrstva sleduje zväzkom žiarenia (7, 107a), ktorého výkon je nastavený v súlade s pulzujúcou kombináciou. Zo žiarenia odrazeného od vrstvy sa odvodzuje signál rýchlosti tvorby (alfa(t)), ktorý je indikatívny pre rýchlosť, s ktorou sú plôšky tvorené, a to pomocou meracieho obvodu (50), včleneného do nastavovacieho obvodu (12). Nastavovací obvod (12) ďalej obsahuje...

Zařízení pro čtení kotoučového nosiče záznamu s opticky kódovanými signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270401

Dátum: 13.06.1990

Autor: Janssen Peter

MPK: G11B 7/00

Značky: nosiče, čtení, záznamu, signály, kotoučového, zařízení, kódovanými, opticky

Text:

...l záznamu může být přitom tvořen masivním kotoučem z tuhého materiálu. nebo tankou főlií.Na tomto noaiči l záznamu je zaznamenána informační etope, která má obecně epirálový průbčh e ve která jsou zaznamenány v optickám tvaru obrazová a/nebo zvuková aignály.Přitom mohou být tyto eignály zeznamenány jak ve frekvenčně modulovenám tvaru, tak také v amplitudově modulovanám tvaru. čtení těchto signálu ee provádí pomocí svazku peprsků, ktoré...

Zapojení pro přepínání rychlosti přenosu dat u řadiče jednotky pružných disků s jednoduchou hustotou záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268930

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pelikán Petr

MPK: H03K 6/00

Značky: rychlostí, řadiče, pružných, záznamu, jednotky, jednoduchou, hustotou, zapojení, přenosu, přepínání, disků

Text:

...s použitím jediného řadiče.vynález je blíže vysvětlen za pomocí připojeného výkresu, kde je schenaticky zobrazeno zapojení podle vynálezu a jeho zsčlenění ve výpočetním systému.Vstup signálu iniciace řadiče Ž je propojen spojen g s výstupem klopněho obvodu g, jehož nastsvovscí vstup je propojen spojem j se třetím výstupe dekodéru i adresy s nulovací vstup je propojen spojemłg se čtvrtým výstupem dekodéru l adresy. Za generátor g hodinového...

Snímací ústrojí optického záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266644

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blažek Vladimír, Holec Tomáš

MPK: G11B 7/00, G11B 7/08

Značky: optického, záznamu, snímací, ústrojí

Text:

...vyplývá menší technologické náročnost na přesnost výroby některých dílů a částí snímacího ústrojí.ní stopy záznamu a velikost vzduchových mezer magnetických obvodů obou motorů. Protoje možné z hlediska dosažení lepších parametrů motoru, například krouticích momentů,časových konstant a účinnosti, volit menší velikost vzduchových mezer mezi jejich statorem a rotorem za účelem dosažení vyšší magnetické indukce.Snímací ústrojí optického...

Pouzdro pro nosiče záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264049

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ackermann Horst, Bodach Angelika

MPK: B42F 7/00

Značky: nosiče, pouzdro, záznamu

Text:

...onny nosą.meunym Goxosym cweuKy,Bepxuna rpanb Koropoü nocwnraer xpoMKn.3 aKpauHm Qyrł nnpa, u Bcwanxn mranens MOPYT ÓHTB coeuneuu MGKÁY coöoň H c saxpąnaoň yT~ napa Ha sfoä nonmmeuuoü őoxonoň CTeHKe. Nnanee npeumymecwnom naoöperennz xannercn TO, qro Bcwaaxn smnunneuu c nerxuu Konnqecxnm cymennem n.HanpaBnemuu K cBoeMyHy, H ax nucowa Ha Heçxohbxo3 MMnnMeTpoB npeBnmmeT Bącory nexamx B BMX xaccew c Marnrnoänenroň, önä-pronapn raeMy DPH...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: záznamu, prostředků, magnetického, povrchu, obvod, dopravních, vyhodnocení

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: zapojení, vyhodnocení, systému, záznamu, prostředků, dopravních, povrchu, magnetického

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: měření, materiálech, fotochemických, způsob, záznamu

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Zariadenie na snímanie kódových znakov z nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243763

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hlavonik Jaroslav, Eekal Stanislav

MPK: G08K 7/08

Značky: zariadenie, záznamu, snímanie, kódových, nosiča, znakov

Text:

...obr. 1 pohľad z hora a obr. 2 pozdlžný rez.Nosič 1 záznamu je opatrený na jednej ploche vybraniami 3 pre uloženie kódovýchteliesok 2 z aktívnej magnetickej alebo ieromagnetickej hmoty. Vybrania 3 sú usporiadané pozdlžne i priečne v radoch - stôp alebo st pcoch, ktorých počet môže byt rôzny, podľa potreby a podmienok spracovania dát. Vlastné snimacie zariadenie je tvorené vodiacou doskou 4 a nosnou doskou 5,ktoré vytvárajú medzi sebou štrbinu B...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Föry Werner, Gass Karl

MPK: B61L 25/04

Značky: zejména, důlních, snímání, zařízení, provedených, povrchu, bočnicích, záznamu, vozů, dopravních, prostředků, magnetických

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Sústava k optickému záznamu rozmerov podzemných vertikálnych dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246026

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Guba Gustáv, Fabian Peter

MPK: E21B 47/08, G01C 7/06

Značky: optickému, podzemných, záznamu, rozmerov, dutin, sústava, vertikálnych

Text:

...v inom neznázornenom prevedení umiestnený nad optickým zariadením 1. Pri prevádzke pretína úzka svetelná rovinla 3 steny 4 dutiny v úzkej svetelnej priesečnici 5, ktorá presne znázorňuje priečny profil a. tým tiež rozmery dutiny. Sú tiež známe zariadenia, ktoré súčasne rozptýleným svetlom osvetľujú steny 4 V širšom pro-hu nad .alebo pod zariadením 1, napr. v úsekoch 4 a, 4 h, 41, 4 d. Tak sa okrem rozmerov ziska tiež pohľadový obraz dutiny...

Přípravek pro zhotovení trvalého a přímo viditelného obrazu magnetického záznamu z magnetických nosičů informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247357

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koutný Kvitoslav

MPK: G11B 27/19

Značky: přímo, trvalého, magnetického, viditelného, nosičů, záznamu, informaci, zhotovení, magnetických, přípravek, obrazů

Text:

...mezi více počítači různých konstrukcí, pořizovači dat na mag pásku apod.Zviditelnění magnetického záznamu rovněž usnadňuje a urychluje rozhodnutí při hlubäí analýze toho, zda případnou příčinou nečtení mag. pásku je MP jednotka či nekvalitní médium,případně jiný Vliv. získaním a uchováním obrazu mag. záznamu vzniká taká významný A porovnatelný dokument o technickém stavu MP jednotek.Konkrétní provedení přípravku na zhotovení trvalého a...

Obvod pro vyhodnocení fázově modulovaného a modifikovaně fázově modulovaného záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243218

Dátum: 15.11.1987

Autor: Rolko Pavel

MPK: H03M 9/00

Značky: fázové, vyhodnocení, modifikované, záznamu, modulovaného, obvod

Text:

...nastavení obou K-klopných obvodů 2 a 3 do H nastavuje D-klopný obvod 1 do H, čímž je až do příchodu dalšího pulsu po vodiči 000 blokována činnost detektoru fázové odchýlky nulováním K-klopných obvodů 2 a 3 a zároveň ukončena generace signálů na vodičích 520 a 630. signály na vodičích 520 a 030 jsou v oscilätoru 7 s proměnným kmitočtem upravovany a působí na změny kmitočtu tak,aby se fázové odchýlky přechodů H-L na vodičích 010 a 730...

Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253490

Dátum: 12.11.1987

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: B61L 25/02, E21F 13/00

Značky: dopravních, zařízení, záznamu, prostředků, magnetických, provádění, povrchu

Text:

...využití.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro provádění magnetických záznamu podle vynábzu. Na obr. 1 v nérysném pohledu, na obr. 2 v půdorysném pohledu. Na obr. 3, 4 a 5 je detailné znázorněn pružný prvek gg nesoucí magnetickou jednotku lg a to na obr. 3 v bočním pohledu, na obr. 4 v příčném řezu a na obr. 5 v podélném řezu.Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních...

Zapojení pro vysokofrekvenční snímání konturového záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245351

Dátum: 15.09.1987

Autor: Subramanian

MPK: G11B 9/00

Značky: snímání, záznamu, zapojení, vysokofrekvenční, konturového

Text:

...zapcjeného do rezonančního obvodu vysokofrekvenčního oscilatoru se projevují změnami kmitočtu oscilatoru. Kmitočtově modulovana vysoka frekvence vychazející z oscilátoru se dale zprecovavá v obvodech prijímače na nízkołrekvenční signal pre reprodukční zařízení. 7výhodou vysokofrekvenčního snímaní konturového záznamu je poměrně velka účinnost, a tím 1 citlivost dovoluje použití i velmi slabé vrstvy magnetického materialu, nanesenâho napr....

Prostředek pro přípravu polévacího roztoku ke zhotovování vizualizovaného obrazového záznamu lithografických tiskařských desek , fotorezistových vrstev a informačních štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250101

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fanghänel Egon, Majer Jaroslav, Poskočil Jaroslav

MPK: G03F 7/02

Značky: obrazového, přípravu, desek, lithografických, záznamu, informačních, prostředek, vizualizovaného, vrstev, roztoku, polévacího, zhotovování, fotorezistových, tiskařských, štítků

Text:

...2,3 f-dlhydt 03 çýG-łíaftalensulfonovou kyselinu, 2,7-dihydroxykBJS-naftalendisulionov-ou kyselinu, Zíaminoethylamid kyseliny 2-hydroxy-B-naft-oové, ethanel-amid- kyseliny 3,5-reso 1 cylové, methylamid 4-bromresorcylove kyseliny, 4-bromreso 1 cy 1 ovou kyselinu,morfolinopropylamid kyseliny Z-hydroxy-S-hydroxyfenylmoťvovinu, l-fenyl-S-methyl-S-pyrazolon nebo acetoacetanilid. Azobarvivo vzniká v těch místech citlivé vrstvy litografické desky,...

Zapojení obvodu pre detekci záznamu dvojí frekvence a modifikované dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232065

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kott Kristian, Jarabica Josef

MPK: G06K 5/02

Značky: detekci, dvojí, záznamu, obvodů, frekvence, modifikované, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítačových pamětí na magnetických médiích. Zapojení řeší zasynchronizování snímaného údaje z pamětí. Řešení se dosahuje tím, že se analogové vyhodnocení fáze nahradí obvody číslicové techniky. Možnost použití pouze v uvedeném oboru. Daný vynález je nejlépe charakterizován jediným bodem předmětu, ktorému odpovídá obrázek 1.

Zařízení pro čtení záznamu okraje děrované karty a děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249348

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zadražil Milan

MPK: G06K 7/04

Značky: pásky, čtení, karty, zařízení, okraje, děrované, záznamu, děrné

Text:

...lg, mezi nimiž je vytvořena pevná štěrbina, která je na jedné straně ohrąničena žebrem lg, v němž jsou umístěny dva odpružené čepy ll, které zajištují polohu žebra lg a tím a předním čele A základního tělesa l. Ocelové žebro lg nese pracovní těleso lg a víko lg, ve kterých jsou dvě komürky s optoelektronickýml prvky1 snímací hlavy 3 v zadním čele 3 a částí elektroniky. Z druhé strany je pevná štěrbina ohraničena hranou lg předního a...

Způsob záznamu a reprodukce úplného barevného televizního signálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235051

Dátum: 15.02.1987

Autori: Numakura Toshihiko, Yoshimatsu Morio

MPK: H04N 9/02

Značky: zařízení, úplného, záznamu, provádění, barevného, reprodukce, tohoto, způsob, televizního, způsobu, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

K magnetickému záznamu se ze signálu oddělí jasový signál a chrominanční signál, jasovým signálem se kmitočtově moduluje nosná a chrominanční signál se posune do nižšího kmitočtového pásma. Pak se signály kombinují a magneticky zaznamenají, přičemž kmitočtově posunutým chrominančním signálem se amplitudově moduluje kmitočtově modulovaný jasový signál. K odstranění záznějů mezi druhou harmonickou nosné kmitočtové posunutého chrominančního...