Patenty so značkou «záznamový»

Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6925

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pogran Štefan, Cviklovič Vladimír, Lendelová Jana, Olejár Martin

MPK: A01K 29/00, A01K 1/035

Značky: záznamový, identifikácie, systém, polohovej, zvierat

Text:

...prepojenie v rámci modulov jedného boxu. Blok pre asynchrónnu sériovú komunikáciu (UART - univerzálny asynchrónny prijímač - ďalej UART) je pripojený na prevodník UART/RS-485 a je spojený s hlavnou komunikačnou linkou medzi boxami a jednotkou na zber údajov. Meraná je aj teplota vnútri zariadení kvôli zamedzeniu systematických chýb z dôvodu veľmi vysokých teplôt.Navrhované riešenie používa vlnu s frekvenciou 40 kHz, pretože hovädzí...

Nosič záznamov a spôsob jeho výroby, záznamový a/alebo prehrávací systém, spôsob zaznamenávania a prehrávania informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287715

Dátum: 17.06.2011

Autor: Schep Cornelis

MPK: G11B 11/00, G11B 20/10, G11B 7/007...

Značky: informácií, spôsob, zaznamenávania, záznamov, nosič, prehrávania, výroby, přehrávací, záznamový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nosič záznamov (1), ktorý má servostopu (4) indikujúcu informačnú stopu (9) určenú na záznam informačných blokov predstavovaných značkami, ktorá servostopa (4) má periodickú variáciu fyzikálneho parametra. V dôsledku prenikania signálu existuje variácia vo wobble signáli nazývaná wobble beat. Rozstup stôp t a perióda wobble p, pričom p je dĺžka periódy wobble, sú zvolené tak, že 2pi/p ?? n+1/2, kde n je celé číslo. Táto voľba vedie k...

Spôsoby, optický záznamový prístroj využívajúci také spôsoby a optické záznamové médium na použitie pri týchto spôsoboch a týmto prístrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287427

Dátum: 02.09.2010

Autori: Spruit Johannes, Van De Pas Joris, Stek Aalbert, Xu Cai

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: spôsoboch, týmto, využívajúci, použitie, prístrojom, záznamové, také, týchto, prístroj, spôsoby, médium, záznamový, opticky, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané spôsoby a optický záznamový prístroj využívajúci tieto spôsoby, pri ktorých sa nastavuje optimálny zapisovací výkon lúča žiarenia v prístroji zápisom série testovacích vzorov na optické záznamové médium, vytvorením čítaného signálu zo vzorov a spracovaním čítaného signálu. Také spracovanie zahŕňa preloženie funkciou, výhodne priamkou, parametrov získaných z čítaného signálu bez toho, aby sa musel uskutočňovať diferenciačný krok. Je...

Adresu generujúci a detekčný spôsob a reprodukčný a záznamový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14346

Dátum: 27.10.2009

Autori: Hirose Koichi, Fukushima Akio, Ikeda Masakazu

MPK: G11B 7/007, G11B 20/12

Značky: spôsob, záznamový, reprodukčný, detekčný, prístroj, generujúci, adresu

Text:

...druhá digitálna informácia iné hodnoty než hodnota špecifikujúca počty skôr pridelené podblokom.0004 Podľa WO 2006/061736 A 1 predpisujú aktuálne špecifikácie BD pre ADIP nasledujúci formát 24 bitov, z ktorých 3 opisujúčíslo vrstvy, 19 pre číslo RUB a 2 budú postupne nastavené na00, O 1 a 10 V troch po sebe nasledujúcich slovách ADIP odpovedajúcich jednému RUB, ktoré je najmenším úsekom dát napísaných na disku. Z toho je možné odvodiť, že...

Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10938

Dátum: 04.05.2009

Autor: Dubroeucq Gilles

MPK: H04N 21/4623

Značky: procesor, bezpečnostný, postupy, nosič, postup, přijímač, obsahu, záznamový, multimediálneho, prijímania, vysielania, vysielač

Text:

...tretieho multimediálneho obsahu predchádzajúcim zobrazením štvrtého mediálneho obsahu, tretie aštvrté mediálne obsahy sú odlišné anezávislé od prvých adruhých multimediálnych obsahov,- podmienenie zmeny hodnoty počítadla odkódovaniu jednej alebo viacerých kryptoperiódumožní zvýšiť bezpečnosť systému.- zmena hodnoty počítadla v opačnom smere ako sú príkazy na spôsob počas každého zobrazenia prvého multimediálneho obsahu umožňuje znovu...

Zariadenie na generovanie prúdu, spôsob generovania prúdu, kódovacie zariadenie, spôsob kódovania, záznamový nosič a jeho program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10238

Dátum: 25.04.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Yahata Hiroshi, Toma Tadamasa, Kadono Shinya

MPK: H04N 5/76

Značky: generovania, kódovacie, záznamový, kódovania, nosič, spôsob, prúdu, zariadenie, generovanie, program

Text:

...sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, spracovať ho ako dva polia, prípadne ho spracovať ako štruktúru rámcov alebo štruktúru polí pre každý blok v(0007) I obrazom je obraz, ktorý je zakódovaný intraobrazovo bez odkazovanía sa na obraz referenčný. P obrazom je obraz, ktorý je zakódovaný interobrazovou predikciou pomocou odkazu na iba jeden referenčný obraz. Ďalej, B...

Spôsob výroby záznamového listu a záznamový list

Načítavanie...

Číslo patentu: E 757

Dátum: 10.06.2004

Autori: Herlin Jari, Korhonen Maila, Syrjänen Taru, Holmberg Mika

MPK: B42D 15/10

Značky: výroby, listů, záznamový, záznamového, spôsob

Text:

...nároku 5.0007 vynález je založený na nápade, že keď je údajová časť na záznamovom liste vyhotovená z plastového materiálu na vytvoreniejednoliatej časti, ktorej z konca vystupuje vazbová Časť doplastového materiálu údajovej časti, a keď väzbová časť je pripojená na údajovú časť pomocou vystupujúcej časti, potom sa dosiahlo riešenie, V ktorom väzbová časť nemôže byť oddelená od údajovej časti bez zanechania nejakej viditeľnej stopy v...

Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10395

Dátum: 27.02.2004

Autori: Koda Takeshi, Yoshida Masayoshi

MPK: G11B 20/18

Značky: zaznamenávania, jednorázovo, zariadenie, zapisovateľný, záznamové, záznamový, spôsob, reprodukčné, nosič, reprodukcie

Text:

...defektných sektorov primárnej náhradnej oblasti na zaznamenávanie alternatívnych sektorov a oblasti prímámeho zoznamu defektov nazaznamenávanie primárneho zoznamu defektov.(0009) Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napriklad na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov). ktorá je(0010)...

Optický dátový záznamový nosič, spôsob jeho výroby a upínania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5310

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ohno Eiji, Mohri Masanari, Hayashi Kazuhiro

MPK: G11B 17/028, B29D 17/00, B29C 45/26...

Značky: spôsob, výroby, záznamový, upínania, opticky, dátový, nosič

Text:

...vrstvy.0007 Používanie modro-tmavočerveného laseru s približne 400 nm vlnovou dĺžkou bolo tiež navrhnuté ako spôsobpoužíva približne 0,1 mm hrubú priehľadnú ochrannú vrstvu na čitacej/zapisovacej strane a vytvára ultrajemný laserový bod s použitím približne 0,85 NA šošovky pre signálne čítanie a/alebo zapisovanie. Priehľadná vrstva sa môže vytvárať nasledujúcimi dvomi spôsobmi.(A) Lepením priehľadného substrátu o niečo menej ako 0,1 mm...

Záznamový nosič registračných tachografov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2526

Dátum: 11.07.2000

Autor: Trš Josef

MPK: G07C 5/12

Značky: registračných, záznamový, nosič, tachografov

Text:

...vo vysokej kvalite získanej záznamovej stopy, vytvorenej hrotom pisadla rýchlomeru. Okrem jej preukaznej zreteľnosti je záznamová stopa stála a odolná voči teplotným výkyvom, napr. vyšším teplotám vletnom období. Týmto je zaručený spoľahlivý záznam hlavných ukazovateľov priebehu jazdy motorového koľajového vozidla. Prevádzkové skúšky preukázali čitateľnost záznamu v rozsahu teplôt od - 20 do45 ° C a to po dobujedného roka.Prehľad obrázkov na...

Záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 231168

Dátum: 15.06.1986

Autor: Brockett Bruce Wilford

MPK: B41M 5/16, B41M 5/22

Značky: materiál, záznamový

Zhrnutie / Anotácia:

Záznamový materiál tvořený podložkou, na jejíž jedné straně je nanesena vrstva ve vodě nerozpustného, chemicky neutrálního pigmentu, na němž je adsorbována chromogenní složka tvořená 5-(1-etyl-2-metylindol-3-yl)-5-(4-dietylamino-2-etoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro[3,4-b]-pyridin-7-onem a/nebo 7-(1-etyl-2-metylindol-3-yl)-7-(4-dietylamino-2-etoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro[3,4-b]-pyridin-5-onem.

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Myers Peter Leslie, Beisswenger Hans, Reh Lothar, Schmidt Hans-werner, Prices Risborough

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivý, materiál, záznamový, fotoduplikaci

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Formánek Jan, Slavínská Danka, Gorgoň Oldřich, Chudáček Ivo, Ulbert Karel

Značky: záznamový, materiál, rentgenově, elektrografický, citlivý

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...