Patenty so značkou «záznamové»

Bezpečnostné a záznamové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6153

Dátum: 04.06.2012

Autor: Haluška Peter

MPK: G08G 1/00, B60Q 1/50

Značky: záznamové, zariadenie, bezpečnostné

Text:

...prípadne vykonanie konkrétnej funkcie na výstupe Q tlačidlom vysielača.Na obrázku č. 3 je znázornená topológia siete. Každý typ zariadenia sa môže v topológii siete vyskytovať viackrát. Vysielač Ľ má iba základnú funkciu vysielania. Všetky prijímače Q, 3 l, ĺl 2 v dosahu tento signál prijímajú a spracujú. Vysielač 27 môže okrem svojej základnej funkcie zastávať aj funkciu čítačky ä alebo zapisovača Ľ. Čítačka Q vyšle dotaz a všetky prijímače...

Spôsoby, optický záznamový prístroj využívajúci také spôsoby a optické záznamové médium na použitie pri týchto spôsoboch a týmto prístrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287427

Dátum: 02.09.2010

Autori: Spruit Johannes, Stek Aalbert, Van De Pas Joris, Xu Cai

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: prístroj, spôsoby, opticky, využívajúci, optické, prístrojom, také, médium, záznamový, spôsoboch, použitie, záznamové, týmto, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané spôsoby a optický záznamový prístroj využívajúci tieto spôsoby, pri ktorých sa nastavuje optimálny zapisovací výkon lúča žiarenia v prístroji zápisom série testovacích vzorov na optické záznamové médium, vytvorením čítaného signálu zo vzorov a spracovaním čítaného signálu. Také spracovanie zahŕňa preloženie funkciou, výhodne priamkou, parametrov získaných z čítaného signálu bez toho, aby sa musel uskutočňovať diferenciačný krok. Je...

Spôsob zabránenia záznamu na diskovité záznamové médium opticky prepisovateľného typu, diskovité záznamové médium a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286949

Dátum: 06.07.2009

Autori: Heemskerk Jacobus, Nijboer Jakob

MPK: G11B 19/12, G11B 20/10, G11B 19/04...

Značky: typů, médium, spôsobu, diskovité, uskutočnenie, prepisovateľného, tohto, spôsob, záznamové, zabránenia, opticky, záznamu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ďalšia generácia vysokorýchlostných CD-RW diskov na vysokorýchlostný záznam (4x-10x) potrebuje novú stratégiu zápisu, ktorá sa nehodí pre záznam pri nižších rýchlostiach (1x-4x). Existujúce CD-RW nahrávacie zariadenia môžu tieto disky akceptovať a robiť záznamy podľa existujúcich stratégií zápisu. Výsledkom budú nečitateľné disky. Aby sa tomu zabránilo, oblasť kalibrácie výkonu (PCA - power calibration area) a programová pamäťová oblasť (PMA -...

Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu, metóda zaznamenávania dynamického, záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém na reprodukciu dynam…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13264

Dátum: 12.12.2007

Autori: Ikeda Wataru, Toma Tadamasa, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/85, G11B 27/32, G11B 27/00...

Značky: kódovania, záznamové, metoda, kódovanie, reprodukciu, obrazů, dynamického, médium, dynam, zariadenie, reprodukcie, systém, zaznamenávania

Text:

...alebo prúdu AV údajov, a podobne. V prípade diskov DVD sa informácie na ovládanie prehrávania tiež označujú ako0011 Medzi súbory s informáciami na ovládanie prehrávania patria VIDEOTS.IFO na správu celého disku asúbor VTS 0 l 0.IFO, ktorý obsahuje informácie na ovládanie prehrávania pre jednotlivé skupiny titulov videa (v prípade diskov DVD môže byť na jednom disku zaznamenaných viacero titulov, napr. rozličné filmy alebo rôzne verzie...

Bezpečnostný procesor, procedúra a záznamové médium na konfigurovanie správania tohto procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9526

Dátum: 29.08.2007

Autori: Danois Pascal, Le Henaff Sébastien, Granet Olivier

MPK: G06F 12/14, H04L 12/22, H04N 7/16...

Značky: konfigurovanie, procesora, tohto, bezpečnostný, záznamové, médium, procedúra, procesor, správania

Text:

...sjedným z kryptografických kľúčov obsahujúcich viacero zámkov, pričom jednotlive zámky zodpovedajú príslušnej elementárnej funkcii podmieneného prístupu a funkcia obmedzenia je schopná povoliť,respektíve zakázať, použitie tohto kryptograñckćho kľúča elementárnou funkciou podmienenćho prístupu v závislosti od hodnoty zámku Obslallnllĺčhü V poli FIELDKEY a zodpovedajúcej tejto clementárnej funkcii podmienenćho prístupu,- bezpečnostný...

Záznamové zariadenie podlahovej krytiny na záznam parametrov okolitého prostredia podlahových krytín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9542

Dátum: 25.10.2005

Autori: Jilg Josef, Jilg Helmut

MPK: F24D 3/12

Značky: prostredia, okolitého, podlahových, parametrov, zariadenie, krytiny, podlahovej, záznamové, krytín, záznam

Text:

...vysoká, sa však musí podlaha otvoriť, aby bolomožné dostat sa k plombe.0011 US 2002/0060252 A 1 sa týka vykurovacieho systému s dvomi rozličnými vykurovacími zariadeniami, ktoré sú špeciálne upravené pre zvýšenie komfortného pocitu osoby tým, že sa uskutoční vzájomné prepojenie vykurovacích zariadení. Pritom existujú teplotné senzory na meranie izbovej teploty a aj na meranie podlahovej teploty.0012 EP 530 581 A sa týka regulovania teploty...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11934

Dátum: 10.05.2005

Autori: Ishida Takashi, Abe Shinya

MPK: G11B 7/007

Značky: zariadenie, reprodukciu, záznamu, vlnovej, tejto, médium, wobble, záznam, informácie, informačné, záznamové, metoda

Text:

...vrstvu pre záznam. Z tohto dôvodu bol vytvorenýpostup výroby Blue-ray disku, kde vodiaca drážka je vytvorenáV substráte s hrúbkou 1,1 mm, ktorý je umiestnený na strane(zadnej strane) ktorá nie je osvetlená svetlom. pre záznam a reprodukciu, záznamová vrstva sa vytvorí na vodiacej drážke s následným vytvorením povrchovej vrstvy hrúbky 0,1 mm. V tomto prípade je svetlo pre záznam a reprodukciu aplikované zo strany povrchovej vrstvy.0006 Ak sa...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007, G11B 7/00, G11B 7/005...

Značky: informačné, zariadenie, informácie, vlnovej, reprodukciu, wobble, záznamové, metoda, médium, záznamu, záznam, tejto

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Zariadenie na generovanie prúdu, spôsob generovania prúdu, kódovacie zariadenie, spôsob kódovania, záznamové médium a jeho program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10628

Dátum: 25.04.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Yahata Hiroshi, Kadono Shinya

MPK: H04N 5/76

Značky: kódovania, záznamové, prúdu, médium, spôsob, generovania, generovanie, kódovacie, zariadenie, program

Text:

...alebo pri plošnom vysielaní pre bunkové mobilné terminály.(0007) Všeobecne platí, že pri kódovaní pohyblivého obrazu sa množstvo informáciíkomprimuje zmenšovaním časovej a priestorovej nadbytočnosti (redundancie). Vinterobrazovom predikčnom kódovaní, ktoré je zamerané na zmenšenie časových nadbytočností, sa pre jednotlivé bloky vykoná odhad (estimácia) pohybu, vygeneruje sa predikčný obraz pomocou odkazov na referenčný predchádzajúci obraz...

Optické záznamové médium, spôsob výroby optického záznamového média, spôsob zaznamenávania/prehrávania a zariadenie na zaznamenávanie/prehrávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3581

Dátum: 02.03.2005

Autori: Akiyama Tetsuya, Abe Shinya, Miyagawa Naoyasu, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007

Značky: zariadenie, spôsob, optické, záznamového, médium, media, výroby, optického, záznamové

Text:

...ak sainformácia zaznamenáva do drážok 446.0009 Vzhľadom na uvedené je možné zlepšit kvalitu signálu zaznamenaním informácie do konkávnej plôšky 445. Avšak je tu problém pri záznamových médiách, na ktorých je informáciazaznarnenaná v drážkach 446, aby koexistovali so záznarnovými médiami, ktoré majúinformáciu zaznamenanú na plôškach 445, pretože je ťažké prispôsobiť tejto situácii nahrávacie0010 Predmetom tohto vynálezu je riešenie uvedených...

Zariadenie na tvarovanie lisovaním, spôsob tvarovania lisovaním, počítačový program, a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6537

Dátum: 10.11.2004

Autori: Kuriyama Yukihisa, Yamagata Mitsuharu, Kuwayama Takuya, Suzuki Noriyuki, Niwa Toshiyuki, Uenishi Akihiro

MPK: B21D 24/00, G05B 19/00, B21D 22/20...

Značky: tvarovanie, zariadenie, spôsob, program, záznamové, lisováním, médium, tvarovania, počítačový

Text:

...na povrchu,napríklad takými, ako je množstvo oleja alebo podobne, vopred, pričom zodpovedajúcou silou na pridržiavanie polotovaru je sila, na základe ktorej sazíska predpísané kvalita lisovania a určovanie zodpovedajúcej sily napridržiavanie polotovaru podľa skutočných fyzikálnych veličín ne základe vyššie opísanej závislosti. 0007 V patentových dokumentoch 2 e 3 sú zverejnené prostriedky, prostredníctvom ktorých se nestavujú podmienky...

Záznamové médium, prehrávacie zariadenie, program, spôsob prehrávania, integrovaný obvod systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3689

Dátum: 09.11.2004

Autori: Okada Tomoyuki, Iwamoto Hiroaki, Ikeda Wataru, Okubo Masafumi

MPK: G06F 9/445, G11B 27/10, G11B 27/32...

Značky: systému, médium, obvod, záznamové, zariadenie, prehrávacie, prehrávania, integrovaný, spôsob, program

Text:

...silným tlakom sa prehrávacie zariadenie stane menej Llrahým a variabílneàiším a Jotom sa obsah BD-ROM obohatí, čo povedie priemysel,spojený) s obsahom. k rastu.Obr. l znzi/xiríiujc livrmu jmužitizi preliiá«zicieltt) zariadenia podľa tohto vynálczu.Obr. 3 znázorňuje konštrukciu informácie o Playlist (zoznam na prehrávanie).Obr. 5 /níi/onäuitt tlzivkovú špeciñkäiciu, dosíahnutú štyrmi Clip inlormation lilc name (meno suboru informácie o...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob záznamu, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2861

Dátum: 05.07.2004

Autori: Mccrossan Joseph, Mochinaga Kazuhiro, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 5/92

Značky: médium, zariadenie, obvod, spôsob, reprodukcie, záznamu, program, reprodukčné, integrovaný, záznamové

Text:

...prehľadu reprodukcie digitálneho toku, ktorý zodpovedá začiatku riadenia pamäte, a čas, v ktorom sa riadiaca informácia načítaPodľa tejto konštrukcie začiatok riadenia pamäte indikuje časová značka dekódovania paketu, zapamätávajúceho riadiacu informáciu. Preto sa odkazom na časovú značku dekódovania umožní vedieť, v ktorom bode časového prehľadu reprodukcie by sa mala každá vyrovnávacia pamäť pre model dekodéra zapísať. Ak sa bod zápisu...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob zaznamenávania, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9175

Dátum: 05.07.2004

Autori: Mochinaga Kazuhiro, Okada Tomoyuki, Mccrossan Joseph

MPK: G06F 3/14, H04N 5/92, H04N 5/93...

Značky: zariadenie, záznamové, program, obvod, spôsob, reprodukčné, integrovaný, médium, reprodukcie, zaznamenávania

Text:

...technici, ktorí realizujú vývoj takého reprodukčného zariadenia, budú v3 rozpakoch, čo sa týka rozsahu pamäte, ktorú treba namontovať, aby sa zaručila normálna činnosť. Medzitým, technici, ktori vyrábajú titulkovú aplikáciu, budú tiež zvedaví, či sa ich vlastná titulková aplikácia dá určite reprodukovať týmto reprodukčným zariadením. Všetko je to preto, lebo obsadenie pamäte pre toto zapamätávanie vo vyrovnávacej pamäti sa bude meniť...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob zaznamenávania, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9128

Dátum: 05.07.2004

Autori: Mccrossan Joseph, Mochinaga Kazuhiro, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 9/804, H04N 5/92

Značky: médium, reprodukčné, integrovaný, záznamové, zaznamenávania, spôsob, program, zariadenie, reprodukcie, obvod

Text:

...toku v počiatočnej polohe každého obrázku I a informáciou o čase zobrazovania (informáciaPTS alebo informácia o poli).V publikácii EP 0877377 sa opisuje prístroj a metóda na tvorbu filmových aplikácií s viacerými verziami a vytváranie tokov bitov pre hladkú reprodukciu, ktoré sa budú ukladať na optické disky. Na tvorbu filmových aplikácií s viacerými verziami, kde by bola možná selektívna reprodukcia časti obrázkov je potrebné vytvoriť...

Zariadenie na zaznamenávanie informácii v informačnom záznamovom médiu, informačné záznamové médium, spôsob zaznamenávania informácií v tomto médiu, program na zaznamenávanie informácií v tomto médiu a programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5197

Dátum: 21.05.2004

Autori: Akiyama Tetsuya, Miyagawa Naoyasu

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: zaznamenávanie, informačnom, zariadenie, médiu, produkt, spôsob, tomto, záznamovom, program, médium, informačné, zaznamenávania, programový, záznamové, informácií

Text:

...v zodpovedajúcich rozmedziach 0,5 Twít í 2 Tw, 0,4 Twt 2 t 350,6 Tw, 0.5 Twt 4 l Tw, kde Tw reprezentuje referenčný hodinový cyklus (tiež nazývaný šírka okna) signálu, ktorý mábyť zaznamenávaný, avybrať intenzity impulzov a, b, a ď takým spôsobom, žeamplitúda reprodukovaného signálu nie je nižšia než vopred určená hodnota (pozri japonský patent č. 3124720, nazývaný ako D 1 ).Je známou nevýhodou, že ako pokračuje zaznamenávanie vysokou...

Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10030

Dátum: 17.03.2004

Autori: Yoshida Masayoshi, Imamura Akira, Koda Takeshi

MPK: G11B 20/18

Značky: záznamové, spôsob, reprodukcie, jednorázovo, zariadenie, reprodukčné, záznamu, zapisovateľný, nosič

Text:

...zoznamu defektov nazaznamenávanie primámeho zoznamu defektov.0009 Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napríklad, na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov), ktorá je vyhradená V nábehovej (lead-in) oblasti a výbehovej (lead-out) oblasti na disku.0010 Ako je opísané vyššie, zoznam...

Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10395

Dátum: 27.02.2004

Autori: Koda Takeshi, Yoshida Masayoshi

MPK: G11B 20/18

Značky: záznamový, zapisovateľný, záznamové, zaznamenávania, reprodukčné, spôsob, jednorázovo, nosič, zariadenie, reprodukcie

Text:

...defektných sektorov primárnej náhradnej oblasti na zaznamenávanie alternatívnych sektorov a oblasti prímámeho zoznamu defektov nazaznamenávanie primárneho zoznamu defektov.(0009) Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napriklad na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov). ktorá je(0010)...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru pre ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenia na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9431

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kim Byung Jin, Seo Kang Soo

MPK: G11B 7/004, G11B 20/12, G11B 20/10...

Značky: spôsoby, záznam, ovládanie, majúce, reprodukcie, záznamové, médium, datového, dátovú, reprodukciu, štruktúru, zariadenia, zaznamenaného

Text:

...čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, v ktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programové sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu, a PID (s) transportných paketov v programovej sekvencii.0007 Časovacia informácie sa...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru na ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenie na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8414

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kim Byung Jin, Seo Kang Soo

MPK: G11B 20/10, G11B 7/004

Značky: spôsoby, záznamové, reprodukciu, záznam, reprodukcie, dátovú, zaznamenaného, majúce, zariadenie, ovládanie, médium, štruktúru, datového

Text:

...údajov indikuje počet sekvencii, informácie o počiatočnom akoncovom čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, vktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programová sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu,a PID (s) transportných...

Puzdro pre optické záznamové média vo forme disku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1486

Dátum: 12.09.2003

Autori: Garayo Olarra Pedro, Rodriguez Garcia Abel Pedro, Escolar Cuevas Pedro Manuel, Zamarron Pinilla Alberto

MPK: G11B 33/04, B65D 85/57

Značky: media, puzdro, disků, optické, formě, záznamové

Text:

...283 284,pri ktorých je prostrednictvom rôznych mechanizmovzaisťované zjednodušenie pohybu pri otváraní puzdra, Vktorom je disk uložený, aby mohol používateľ lahsie0007 Avšak tieto mechanizmy alebo systémy trpia tým, že nie sú jednoduché, pričom súčasne spôsobujú v niektorých prípadoch poškodenie vlastného disku, a to ako V dôsledku nestabilnej polohy disku, tak aj V dôsledku tlaku alebo trenia, vyvodzovaných na plošinu, ktorá disk zdvíha nad...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Takahashi Yoshihisa, Ito Motoshi, Ueda Hiroshi

MPK: G11B 7/007, G11B 20/18

Značky: záznam, záznamové, médium, čítanie, spôsob, informácie, zariadenie

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Optické záznamové médium a spôsob čítania z média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4020

Dátum: 10.02.2003

Autori: Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Tanaka Shin-ichi, Yamagami Tamotsu, Ogawa Hiroshi, Schep Cornelis Marinus, Abe Shinya

MPK: G11B 7/007, G11B 7/00

Značky: čítania, optické, media, médium, záznamové, spôsob

Text:

...média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná v informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnejvrstvy. Výhodné vyhotovenia majú BCA značku, ktorá je odolná0008 Na splnenie tejto úlohy má prepisovateľné alebo jeden raz zapisovateľné optické záznamové médium podľa predkladaného Vynálezu orientačnú jamku alebo orientačnú drážku na stopách V oblasti BCA tam, kde sú zaznamenané BCA značky alebo iné...

Optické záznamové médium a spôsob čítania informácií z tohto média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8521

Dátum: 10.02.2003

Autori: Abe Shinya Matsushita, Schep Cornelis Marinus, Tanaka Shin-ichi Matsushita, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Yamagami Tamotsu, Ogawa Hiroshi

MPK: G11B 7/007, G11B 7/005

Značky: optické, čítania, spôsob, záznamové, tohto, médium, media, informácií

Text:

...pričom informačná vrstva na zaznamenávanieinformačného siqnáu v hlavnej informačnej oblasti je vytvorená aj V podružnej informačnej oblasti a informácia o identifikácii média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná V informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnej vrstvy. Výhodné vyhotovenia EP 1 l 52 402 A 1majú BCA značku, ktorá je odolná voči falšovaniu.0008 Prepisovateľné médium na ukladanie...

Mnohovrstvové informačné záznamové médium, reprodukčný prístroj, nahrávací prístroj, reprodukčná metóda a nahrávacia metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15363

Dátum: 17.01.2003

Autori: Shoji Mamoru, Ishida Takashi, Yamamoto Yoshikazu, Ueda Hiroshi, Ito Motoshi

MPK: G11B 20/18, G11B 27/32

Značky: mnohovrstvové, metoda, nahrávací, reprodukčný, reprodukčná, záznamové, nahrávacia, prístroj, informačné, médium

Text:

...a druhej záznamovej oblasti 41 a 42 je vložená privádzacia oblast 4 a odvádzacia oblasť 6 tak, že optická hlavamôže primerane sledovať stopu 2 aj ked nastane prebehnutie optickej hlavy. Ako je zobrazené na obrázku 3 D, PSN aLSN každej záznamovej vrstvy 41 a 42 sa postupne priraďujú pozdĺž smeru reprodukcie. PSN nemusia nevyhnutne začínať s 0 vzhľadom na výhodnosť formátovania disku. Ďalej, PSN nevyhnutne nemusia byť súvislo priraďované medzi...

Spôsob a zariadenie na konverziu prúdu, spôsob a zariadenie na záznam dát a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 224

Dátum: 28.11.2002

Autori: Yagi Tomotaka, Kawasaki Kojiro, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Yahata Hiroshi, Kato Motoki, Kelly Declan Patrick, Nakamura Masanobu

MPK: H04N 5/92, H04N 5/85, G11B 20/10...

Značky: záznamové, záznam, konverziu, spôsob, prúdu, médium, zariadenie

Text:

...po sebe idúcich prvýchblokov V prvom prúde ovládaný ako jednotka (multiplexnájednotka), určitý počet je nastavený tak, že celkový objem dát uložených V jednotke nepresahuje objem dát uložených do jedného druhého bloku a všetky dáta uložené v tej istej jednotke sú z rovnakého video prúdu alebo rovnakého audio prúdu. Vstupný spúšťací čas pre systémový dekodér cieľového druhého bloku, do ktorého je prvý prúd konvertovaný je rovnaký ako neskorší...

Záznamové zariadenie na záznam multiplexovaných video informácií a audio informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1180

Dátum: 28.11.2002

Autori: Kato Motoki, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Nakamura Masanobu, Kawasaki Kojiro, Nakamura Kazuhiko, Yahata Hiroshi, Kelly Declan Patrick

MPK: G11B 20/10, H04N 5/76, H04N 7/24...

Značky: video, záznamové, audio, multiplexovaných, zariadenie, informácií, záznam

Text:

...zariadenie na záznam dát. Zariadeniena prenos dát je pripojené na predpísanej sieti. Najmä jeopísaný prevodník z PS na TS, ktorý nevyžaduje žiadne opakované0010 Predmetný vynález je teda zameraný na riešenie týchto problémov a úlohou tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob záznamu, t.j. Záznamové zariadenie a spôsob záznamu dát do dopravného toku. MPEG, pričom obsah zaznamenaný vo formáteMPEG-TS môže byť rýchlo a jednoducho zmenený na...

Obal na záznamové médiá a/alebo pôvodnú dokumentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3019

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kraut Roman

MPK: B65D 85/57

Značky: media, pôvodnú, záznamové, dokumentáciu

Text:

...následne obmedzenie zanášania mechaniky čitacieho zariadenia, možnost uchopenia záznamového média prstami pri vyberaní za hranustredného otvoru a obvodovú hranu. Konštrukcia obalu umožňuje jeho zakladanie do všetkých v súčasnosti známych typov zaraďovačov is príslušnou dokumentáciou. Z výrobného hľadiska potom umožňuje variantné použitie jednotlivých dielov, ktoré sa k sebe iba obvodovo zvárajú a tým vytvorenie rôznych typov obalov.Prehľad...

Nosič záznamu, spôsob zaznamenávania, záznamové zariadenie na získavanie takýchto nosičov a zariadenie obsahujúce ochranný prostriedok proti nedovolenému kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280686

Dátum: 12.06.2000

Autori: Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Veldhuis Hindrik, Roth Rudolf

MPK: G11B 20/00

Značky: prostriedok, takýchto, záznamu, zariadenie, obsahujúce, kopírovaniu, zaznamenávania, ochranný, proti, záznamové, získavanie, nosičov, nosič, spôsob, nedovolenému

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu nesie okrem hlavnej informácie informáciu druhotného kódu. Informácia druhotného kódu obsahuje "kopírovacie" bity striedajúcich sa logických hodnôt na udávanie, že zaznamenaná informácia je kópia. Riešenie sa ďalej vzťahuje na spôsob a záznamové zariadenie na získanie takých nosičov záznamu a nakoniec záznamové zariadenie obsahujúce detekčný obvod zisťujúci prítomnosť "kopírovacích" bitov prestriedaných logických hodnôt v...

Záznamové zariadenie na zaznamenávanie informácie na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280684

Dátum: 12.01.1995

Autori: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus, Roth Rudolf, Raaijmakers Wilhelmus Petrus Maria

MPK: G11B 7/007, G11B 23/28, G11B 20/00...

Značky: nosič, zaznamenávanie, záznamu, zariadenie, záznamové, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje záznamový prostriedok (210) na zaznamenávanie privádzanej informácie na nosič (2) záznamu, čítací prostriedok (212) na čítanie kontrolnej informácie reprezentovanej kontrolnou informačnou kombináciou, ktorou je vybavený nosič (2), skúšacie prostriedky (212A) na zisťovanie typu informácie privádzanej na záznam a riadiace prostriedky (212B) na riadenie záznamového procesu tak, že privádzaná informácia je zaznamenávaná len...

Vnitřní perfluorpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266341

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scarati Mario Alberto, Caporiccio Gerardo

MPK: C09D 5/23, G11B 5/71

Značky: mazadla, hmotách, perfluorpolyetherová, prostředky, vnitřní, magnetické, pryskyřičné, záznamové, používané, kompozice, nátěrových

Text:

...nepolární koncové skupiny v hydrogenované formě a které jsou kapalné přiohebných magnetických záznamových prostředků, která tato mazadla obsahují.Předmětem vynálezu jsou tedy vnitřní perfluozpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky ohebněho typu, vyznačujici se tím, že jsou tvořena bifunkčními perfluorpolyetherovými sloučenínaml, které jsou kapalné při teplotě 25 °C,...

Tlumič nárazu jádra elektromagnetu ovládajícího záznamové pero zapisovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260620

Dátum: 12.01.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav, Jelínek Čeněk

MPK: G01D 9/30, G12B 3/02

Značky: elektromagnetů, zapisovacího, jádra, prístroje, nárazů, záznamové, ovládajícího, tlumič

Text:

...v magnetic 4ky vodivém plášti se statickým jádrem B,v jehož vybraní je uložena tlumicí vložka B. Záznamové pero 4 je upevněno na mechanismu držáku záznamového pera 3 s pohybllvým jádrem 7 s osazením, jehož rozměry umožňují zasunutí do vybraní statického jádra ti. Vzduchové mezera m 2 je dána vzdálenosti mezi jádry 7 a 8. Délka funkční vzdálenosti f je dana vzdálenosti dosedací plochy pohyblivého jádra 7 a dosedací plochy tlumicí vložky 6....

Zařízení pro ustavování závěsu ke čtecí a záznamové hlavě diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255686

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jelínek Pavel, Forman Ladislav

MPK: G11B 5/127

Značky: zařízení, hlavě, čtecí, pamětí, diskových, ustavování, záznamové, závěsu

Text:

...tomto případě na přímce E procházející vrcholem rovnostranného trojúhelníka lg, na němž je umístěn snímač 5 tlaků, vedené kolmo na stranu procházející vrcholy, na němž jsou umístěny snímače §, Q tlaku. Jedna třetina této výšky je vyjádřena bodem § - viz obr. 2.Je také možné, aby byl bod § určen podle potřeby i jinými vztahy, například vycházejícími z hlediska požadavků na snímače A, §. Q tlaků anebo s nimi spojeného elektronického...

Záznamové zariadenie pre zápis bodového písma na veľkoplošných zapisovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244584

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Josef, Uxa Ivo, Hubálek Jan, Langhammer Jan

MPK: B41J 3/00

Značky: zariadenie, záznamové, velkoplošných, písma, zapisovačoch, bodového, zápis

Text:

...vynalezu spočíva v tom, že záznamovú hlavu je možné premiestnlt na ktorékoľvek miesto na záznamovej ploche a uskutočniť potrebný zápis. V kombinácii s kresllacou hlavou, ktorá vykonáva potrebné zákresy, grafy a pod., je možné vpísať požadovaný údaj niekoľkonásobne rýchlejšie, ako keby rovnaký údaj bol napísaný kresliacou hlavou, prípadne iným typom tlačiarne. Mimoriadne výhodné a rýchle je vypisovanie legiend, nápisov a pod.zariadením...

Zařízení k ovládání funkce rychlých chodů, zejména u přístrojů záznamové techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247385

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dzierža Emil, Ševeík Arnošt

MPK: G11B 15/18

Značky: chodu, ovládání, přístrojů, zejména, záznamové, zařízení, funkce, rychlých, techniky

Text:

...panelu je otočně ulozene kulisa, ktoré má v dolní části tvnrové vybraní pro spojení a čepem upovněném na dvounmonné páco. V horní části je otvor pro spojení a táhlem s převíjecím zařízením přístroj.Hlavní výhody vynálozu apočívejí v tom, že vylučuje při změně funkce qchlých chodů Stop tlačítko a dovoluje funkce libovolně měnit. Další výhodou řešení je, že nedovolí nežádoucí řazení dvou funkcí najednou. Z hlediekfvýroby i montáže jo...

Elektrorentgenografické záznamové médium a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235642

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ulbert Karel, Chudáček Ivo, Opolský Václav

MPK: G03G 5/08

Značky: záznamové, elektrorentgenografické, výroby, médium, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrorentgenografického záznamového média a způsobu jeho výroby. Elektrorentgenografické záznamové médium je na bázi amorfního selenu roztaveného na zdrsněné a tepelně zpracované podložce. Podložka je vytvořena ze slitin hliníku dopovaného křemíkem o hmotnostní koncentraci 0,1 až 10 %, na níž je umístěna vrstva amorfního selenu o tloušťce od 1 do 1 000 mikrometrů a na ní vrstva poly-N-vinylkarbazolu o koncentraci 0,1 až 10 %...

Záznamové zařízení pro elektrorentgenografii pracující s citlivým elektrografickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228488

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Ulbert Karel, Slavínská Danka, Chudáček Ivo

Značky: elektrorentgenografii, záznamové, pracující, materiálem, zařízení, elektrografickým, citlivým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává ze základní krabice (1) opatřené v bočních stěnách otvory (2), v které je umístěna elektricky vodivá deska (4) s uzemňovacím přívodem, na ní je položena podložka citlivé vrstvy (5) s rentgenově citlivou vrstvou (6). Základní krabice (1) je uzavřená víkem (3) a těsněním proti světlu (7), které je propustné pro plyn. Základní krabici lze uzavřít do vzduchotěsného pouzdra (8), které je opatřeno ventilem (9) pro...

Seismické záznamové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220126

Dátum: 15.10.1985

Autori: Svoboda Zdeněk, Macek Bohumil, Závěrka Otto

Značky: seismické, záznamové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Seismické záznamové zařízení pro registraci uměle vyvolaných reflexních seismických vln. Vynález náleží do oboru geofyziky. Jeho účelem je umožnit spřažení dvou i více seismických záznamových zařízení, zvýšit tím počet průzkumných bodů na jeden odpal i násobek překryvu měření, a to bez snížení vzorkovací rychlosti a zvýšení počtu vodičů v kabelech. Uvedeného účelu se dosáhne synchronizátorem, který se připojí k řídicímu bloku seismického...

Zařízení pro podpíraní otáčející se záznamové desky z ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219341

Dátum: 15.07.1985

Autori: Roullet André, Bortuzzo Jean Pierre, Chevalier Serge

Značky: záznamové, materiálů, ohebného, zařízení, podpírání, otáčející, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podpírání otáčející se záznamové desky z ohebného materiálu, opatřené na alespoň jedné straně prstencovitou plochou se záznamem určený ke snímání. Záznamová deska je uložena na pevném stabilizačním nosiči prostřednictvím vzduchového polštáře, vytvářeného účinkem otáčení desky vzduchem vystupujícím z přívodu vzduchu. Přívod vzduchu je podle vynálezu umístěn ve stabilizačním nosiči mimo oblast mezikruží ležící proti prstencovité...

Zařízení pro jemné nastavení polohy čtecí a záznamové hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229638

Dátum: 01.11.1984

Autori: Budapesti Rádiotechnikai Gyár, Jánosi Marcel

MPK: G11B 5/54

Značky: nastavení, jemné, hlavy, čtecí, zařízení, záznamové, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, u něhož je hlava sdružena s pružným magnetickým diskem nesoucím informaci, který má kruhové stopy se záznamem informace, u něhož k hlavě je připojena sestava pro umístění hlavy a hlava je připojena k čtecímu zesilovači. Účelem vynálezu je odstranění potřeby dvou oddělených hlav na různých stranách disku a použitelnost obou stran disku pro záznam užitečných informací. Tohoto účelu je dosaženo tím, že na pružném disku...