Patenty so značkou «záznam»

Papier pre inkjet záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18527

Dátum: 30.06.2011

Autori: Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick, Kukkamo Vesa

MPK: B41M 5/50, D21H 19/82

Značky: papier, záznam, inkjet

Text:

...lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnaní so súčasnými ínkjet poťahovacími prípravkami.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov ofsetového papiera. Ešte ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré má vynikajúcu schopnosť prechodu na...

Papier pre inkjet záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15423

Dátum: 02.07.2010

Autori: Ridgway Catherine Jean, Kukkamo Vesa, Gane Patrick

MPK: D21H 19/82, B41M 5/50

Značky: záznam, papier, inkjet

Text:

...na štandardnom stroji na0010 V súlade s tým je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť tlačiarske médium,ktoré je vhodné pre inkjet tlač a splňuje lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnani so súčasnými inkjet poťahovacími zrnesarni.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarske médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: fyzikálnej, časovo, premenlivý, snímač, kontaktný, záznam, nespojitý, veličiny, změny

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Merací prístroj na záznam a zobrazenie rôznych satelitných pozícií v satelitnom prijímacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19193

Dátum: 23.05.2007

Autori: Grau Thomas, Neugebauer Thomas, Mohr Harry

MPK: G01S 3/40, H01Q 1/12, H04N 17/04...

Značky: rôznych, záznam, satelitných, merací, zariadení, prijímačom, zobrazenie, pozícii, prístroj, satelitnom

Text:

...terminály môže byť na detegovanie maxíma rovnosmemého prúduodvádzané rovnosmerné napätie závislé na amplitúde privádzaného striedavého napätia.0007 Tento detekčný obvod amplitúd striedavého napätia je súčasťou usporiadania obvodu na relatívne meranie HF úrovne prostredníctvom usmemenia (rektifikácie) špičiek, a rektiñkované napätie ovláda svetelnú kontrolku a/alebo generátor akustického signálu, ktorá sa v závislostí na porovnaní s...

Záznamové zariadenie podlahovej krytiny na záznam parametrov okolitého prostredia podlahových krytín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9542

Dátum: 25.10.2005

Autori: Jilg Josef, Jilg Helmut

MPK: F24D 3/12

Značky: prostredia, podlahových, záznamové, parametrov, podlahovej, okolitého, zariadenie, záznam, krytín, krytiny

Text:

...vysoká, sa však musí podlaha otvoriť, aby bolomožné dostat sa k plombe.0011 US 2002/0060252 A 1 sa týka vykurovacieho systému s dvomi rozličnými vykurovacími zariadeniami, ktoré sú špeciálne upravené pre zvýšenie komfortného pocitu osoby tým, že sa uskutoční vzájomné prepojenie vykurovacích zariadení. Pritom existujú teplotné senzory na meranie izbovej teploty a aj na meranie podlahovej teploty.0012 EP 530 581 A sa týka regulovania teploty...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11934

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe Shinya, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007

Značky: tejto, záznam, zariadenie, médium, vlnovej, metoda, wobble, záznamu, informácie, informačné, záznamové, reprodukciu

Text:

...vrstvu pre záznam. Z tohto dôvodu bol vytvorenýpostup výroby Blue-ray disku, kde vodiaca drážka je vytvorenáV substráte s hrúbkou 1,1 mm, ktorý je umiestnený na strane(zadnej strane) ktorá nie je osvetlená svetlom. pre záznam a reprodukciu, záznamová vrstva sa vytvorí na vodiacej drážke s následným vytvorením povrchovej vrstvy hrúbky 0,1 mm. V tomto prípade je svetlo pre záznam a reprodukciu aplikované zo strany povrchovej vrstvy.0006 Ak sa...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/00, G11B 7/005, G11B 7/007...

Značky: informácie, wobble, médium, záznamu, záznam, reprodukciu, záznamové, metoda, tejto, informačné, zariadenie, vlnovej

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Dvojvrstvové optické dátové úložné médium na jednorazový záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2023

Dátum: 06.10.2004

Autori: Koppers Wilhelmus, Woerlee Pierre, Van Den Oetelaar Ronald, Martens Hubert, Tieke Benno

MPK: G11B 7/24

Značky: záznam, médium, dvojvrstvové, datové, optické, úložné, jednorázový

Text:

...v texte je prekladané ako dvojvrstvový duaI-stack dvojvrstvový (pozn. prekl.)dĺžky atď., nominálny zapisovaci výkon pre 4 x a 8 x jednovrstvové médiá by mal byt značne pod touto hodnotou, t.j. 15 mW pre 2,4 x, 19 mW pre 4 x a 30 mW pre 8 x. Vzhľadom na mechanické obmedzenia budú rýchlostné preteky pre DVD obmedzené na 16 x záznam, pre ktorý je Odhadovaný zapisovací výkon 50 mW. Empiricky je závislosť zapisovacieho výkonu jednovrstvového...

Spôsob a systém spracovania obrazu, zariadenie a záznam obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3069

Dátum: 07.06.2004

Autori: Ruotsalainen Petteri, Heinonen Taisto

MPK: H04N 5/232, G11B 31/00, H04N 1/32...

Značky: spracovania, záznam, obrazů, systém, spôsob, zariadenie

Text:

...dáta môžu byť potom vidieťso zvyškom obrazových dát keď sú obrazy neskôr prehliadané. Totousporiadanie má napriklad nevýhodu, že pomocná informácia nemôže byť na obraze neviditeľnená ale je vždy zobrazená. Ak si užívateľ praje obraz objektu,i kde nie je viditeľná pomocná informácia, musí potom zachytiť jeden obraz bez pomocnej informácie a iný obraz s pomocnou informáciou. To je nepohodlné a zbytočne to spotrebováva obrazovú pamäť...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru pre ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenia na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9431

Dátum: 13.02.2004

Autori: Seo Kang Soo, Kim Byung Jin

MPK: G11B 20/12, G11B 20/10, G11B 7/004...

Značky: reprodukciu, záznam, štruktúru, reprodukcie, médium, zariadenia, ovládanie, spôsoby, datového, zaznamenaného, majúce, dátovú, záznamové

Text:

...čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, v ktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programové sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu, a PID (s) transportných paketov v programovej sekvencii.0007 Časovacia informácie sa...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru na ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenie na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8414

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kim Byung Jin, Seo Kang Soo

MPK: G11B 7/004, G11B 20/10

Značky: zariadenie, ovládanie, majúce, reprodukcie, zaznamenaného, štruktúru, záznamové, datového, médium, záznam, dátovú, reprodukciu, spôsoby

Text:

...údajov indikuje počet sekvencii, informácie o počiatočnom akoncovom čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, vktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programová sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu,a PID (s) transportných...

Atramentová kazeta do tlačiarne a prístroj na záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 502

Dátum: 05.09.2003

Autori: Shinada Satoshi, Harada Kazumasa, Aoki Kazuaki, Sakai Yasuto, Hashii Kazuhiro

MPK: B41J 2/175

Značky: atramentová, kazeta, prístroj, tlačiarne, záznam

Text:

...komplikovanú štruktúru a je zväčšená šírka.0009 Rovnako je tam problém, že od ohnutia páky v otvorenom smere preč od tela kazety do tlačiarne vlastnou pružnou silou,silná pružná sila nemôže byt uplatnená, to je V prípade, kde páka je deformovaná na stranu zásobníka a kompaktne krytá Vkrabici, alebo tak ako ked navonok zaberajúca sila páky budeznížená a kazeta do tlačiarne nebude držaná tak bezpečne, ako je žiadúce. i00010 Ďalej, od nutnosti...

Médium na záznam optických dát a metóda zápisu a prehrávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11075

Dátum: 04.09.2003

Autori: Hayashi Kazuhiro, Ohno Eiji, Mohrii Masanari

MPK: G11B 23/00, B29D 17/00, B29C 45/26...

Značky: zápisu, médium, prehrávania, metoda, optických, záznam

Text:

...ale dátovým záznamovým povrchom je v tomto prípade namiesto kovovej odrazovej vrstvy tenká prepisovateľná vrstva.0007 Ako spôsob ďalšieho zvýšenia záznamovej hustoty bolo tiež navrhnuté použitie modro-fialového laseru s približnou vlnovoudĺžkou 400 nm. Jedna metóda používa priehľadnú ochrannú vrstvu spribližnou hrúbkou 0,1 nm 1 na strane čítania/záznamu a vytvára ultra jemný bod za použitia približne 0,85 NA objektívu na čítanie a/alebo...

Médium na záznam optických dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8236

Dátum: 04.09.2003

Autori: Mohri Masanari, Ohno Eiji, Hayashi Kazuhiro

MPK: B29D 17/00, B29C 45/26, G11B 17/028...

Značky: médium, optických, záznam

Text:

...kovovej odrazovej vrstvy tenká0007 Ako spôsob dalsieho zvýšenia záznamovej hustoty bolo tiež navrhnuté použitie modro-fialového laseru s približnou vlnovoudĺžkou 400 nm. Jedna metóda používa priehľadnú ochrannú vrstvu spribližnou hrúbkou 0,1 mm na strane čítania/záznamu a vytvára ultra jemný bod za použitia približne 0,85 NA objektívu na čítanie a/alebo záznam signálu. Priehľadnú vrstvu je možne(A) Prilepením priehľadného substrátu S o...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Ito Motoshi, Takahashi Yoshihisa, Ueda Hiroshi

MPK: G11B 7/007, G11B 20/18

Značky: spôsob, informácie, čítanie, záznamové, médium, zariadenie, záznam

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Optické dátové úložné médium na jednorazový záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 986

Dátum: 16.01.2003

Autori: Tieke Benno, Martens Hubert

MPK: G11B 7/24

Značky: záznam, optické, datové, jednorázový, úložné, médium

Text:

...vrstiev astým, ako ich dosiahnuť. Vtomto dokumente je L 0 definované ako najbližšia vrstva, teda najbližšie kpovrchu, cez ktorý vstupuje lúč žiarenia, a L 1 je najhlbšia vrstva zpohladupovrchu, cez ktorý vstupuje lúč žiarenia.dvojvrstvové optické dátové úložné médium s významom podľa úvodného odseku.spomínajú sa niektoré hodnoty optického odrazu, absorpcie a priepustnosti dátovejvrstvy zodpovedajúcej záznamovej vrstve L 0.Publikované...

Spôsob a zariadenie na konverziu prúdu, spôsob a zariadenie na záznam dát a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 224

Dátum: 28.11.2002

Autori: Kelly Declan Patrick, Yagi Tomotaka, Kawasaki Kojiro, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Kato Motoki, Yahata Hiroshi, Nakamura Masanobu

MPK: H04N 5/92, G11B 20/10, H04N 5/85...

Značky: záznam, záznamové, konverziu, prúdu, zariadenie, spôsob, médium

Text:

...po sebe idúcich prvýchblokov V prvom prúde ovládaný ako jednotka (multiplexnájednotka), určitý počet je nastavený tak, že celkový objem dát uložených V jednotke nepresahuje objem dát uložených do jedného druhého bloku a všetky dáta uložené v tej istej jednotke sú z rovnakého video prúdu alebo rovnakého audio prúdu. Vstupný spúšťací čas pre systémový dekodér cieľového druhého bloku, do ktorého je prvý prúd konvertovaný je rovnaký ako neskorší...

Záznamové zariadenie na záznam multiplexovaných video informácií a audio informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1180

Dátum: 28.11.2002

Autori: Nakamura Kazuhiko, Kato Motoki, Yahata Hiroshi, Kawasaki Kojiro, Kelly Declan Patrick, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Nakamura Masanobu

MPK: H04N 7/24, G11B 20/10, H04N 5/76...

Značky: audio, záznamové, multiplexovaných, záznam, informácií, zariadenie, video

Text:

...zariadenie na záznam dát. Zariadeniena prenos dát je pripojené na predpísanej sieti. Najmä jeopísaný prevodník z PS na TS, ktorý nevyžaduje žiadne opakované0010 Predmetný vynález je teda zameraný na riešenie týchto problémov a úlohou tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob záznamu, t.j. Záznamové zariadenie a spôsob záznamu dát do dopravného toku. MPEG, pričom obsah zaznamenaný vo formáteMPEG-TS môže byť rýchlo a jednoducho zmenený na...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie informácie a diskový nosič záznamu na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282592

Dátum: 20.09.2002

Autor: Mons Johannes Jan

MPK: G11B 19/12, G11B 19/247

Značky: zariadení, použitie, nosič, informácie, čítanie, diskový, záznam, zariadenie, tomto, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohonnú jednotku (2) na rotáciu diskového nosiča záznamu (1) a čítaciu/záznamovú hlavu (3) pripojenú k jednotke (4) obnovy signálu a k riadiacej jednotke (5) na nastavenie zariadenia v závislosti od riadiacej informácie umiestnenej na nosiči záznamu, pričom uvedené zariadenie obsahuje komponenty: jednotku vychyľovania (6), jednotku (7) na odvodenie meracieho signálu, riadiacu jednotku (8) a zosilňovací obvod (9), pripojené k...

Nosič záznamu, spôsob a zariadenie na záznam informácie na nosič záznamu, ako aj čítacie zariadenie na čítanie nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282293

Dátum: 09.11.2001

Autor: Schylander Erik Christian

MPK: G11B 5/82

Značky: záznamu, nosiča, spôsob, čítanie, nosič, čítacie, informácie, záznam, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosiča záznamu (21 70), na ktorom je zaznamenaný informačný objem (VOL1) v sektoroch stopy (10) nosiča záznamu. Polohy sektorov v stope sú udávané logickým číslom sektorov LSN. Informačný objem (VOL1) obsahuje riadiacu informáciu (PT DF) určenú na použitie na riadenie vyhľadávania informácie zaznamenanej v informačnom objeme (VOL1). Táto riadiaca informácia (PT DF) je usporiadaná podľa vopred určeného formátu. Odkaz (VD1) na...

Zariadenie na magnetooptický záznam informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280678

Dátum: 12.06.2000

Autori: Hoeven Petrus Christianus Johannus, Van Der Zande Paulus Christianus Maria

MPK: G11B 20/14, G11B 7/013, G11B 27/30...

Značky: zariadenie, magnetooptický, informačného, záznam, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na magnetooptický záznam informačného signálu na magnetooptický nosič (1) záznamu, obsahujúci magnetooptickú záznamovú vrstvu (6) na podklade v tvare disku a vybavenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy (4) usporiadanej v tvare špirály alebo sústredených obrazcov. Zariadenie obsahuje magnetooptickú záznamovú hlavu (53) vybavenú zdrojom žiarenia záznamového žiarivého zväzku a magnetizačnú cievku magnetického poľa v...

Systém na záznam a/alebo čítanie signálov na nosičoch informácií uložených v kazetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279698

Dátum: 11.02.1999

Autori: Beijersbergen Van Henegouwen Cornelis Martin, Ouwerkerk Cornelis, Markus Pieter Gelijn, Van Weele Paul Johannes Frits, Rath Wilhelmus Johannes Fransiscus

MPK: G11B 23/03, G11B 19/02

Značky: uložených, systém, informácií, čítanie, záznam, kazetách, nosičoch, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje kazety prvého typu a kazety druhého typu, pričom uvedené typy kaziet sú v podstate rozmerovo a tvarovo zhodné s výnimkou zodpovedajúcich lokálnych rozlišovacích znakov prvého typu a druhého typu, ďalej obsahuje najmenej dve hnacie ústrojenstvá na spolupôsobenie s kazetou po vložení kazety v správnej orientácii. Hnacie ústrojenstvo (6A) prvého typu je skonštruované na spolupôsobenie s kazetami (2A) prvého typu, ale nezlučiteľné s...

Opticky snímateľný nosič na záznam informácie, spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279685

Dátum: 11.02.1999

Autori: Veenis Aartje Willemina, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Mulder Hendricus Antonius Maria, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria

MPK: G11B 27/00, G11B 23/00, G11B 7/007...

Značky: snímatelný, spôsob, zariadenie, výrobu, opticky, nosič, záznam, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu obsahuje záznamovú vrstvu umiestnenú na kotúčovitom podklade a opatrenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy usporiadanej podľa špirály alebo sústredných obrazcov vytvorených vo forme drážky alebo rebra v povrchu podkladu. Stopa (T) je tvarovaná periodickým zvlnením v radiánom smere v tvare krivky opísanej funkciou R/FÍ/ = Ro + K1 . FÍ + delta R, kde R udáva radiálnu polohu miesta na stope (T), FÍ uhlovú polohu miesta na...

Zariadenie na záznam informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278454

Dátum: 04.06.1997

Autori: Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Veenis Aartje Willemina, Muldre Hendricus Antonius Maria, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria

MPK: G11B 7/26, G11B 7/00, G11B 7/007...

Značky: záznam, zariadenie, informačného, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje optickú ožarovaciu hlavu vybavenú zdrojom (53) zaznamenávacieho žiarivého zväzku, modulátor (55) intenzity žiarivého zväzku riadený informačným signálom (Vi), snímač detekčného obvodu (57) na zisťovanie zložky žiarivého zväzku odrážaného od nosiča (40) záznamu a otáčavý stôl (51) na uloženie nosiča záznamu, a ďalej poháňacie ústrojenstvo na pohyb ožarovacej hlavy radiálne voči nosiču záznamu. Riešenie spočíva najmä v tom, že...

Zariadenie na záznam číslicového informačného signálu a spôsob zaznamenávania číslicového informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280674

Dátum: 12.01.1995

Autori: Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Kahlman Josephus Arnoldus Henricus Maria

MPK: G11B 20/14

Značky: signálu, zaznamenávania, číslicového, spôsob, záznam, zariadenie, informačného

Zhrnutie / Anotácia:

Konverzný prostriedok obsahuje 1-bitový pripájací prostriedok na získavanie (n + 1) bitového informačného slova ku každému n-bitovému informačnému slovu. Vstup signálneho pripájacieho prostriedku je spojený so vstupom (5) konverzného prostriedku a výstup (8, 9) pripájacieho prostriedku je spojený so vstupom aT predkodéra (10, 11), čím sa získavajú (n + 1) bitové kanálové slová. Konverzný prostriedok ďalej obsahuje prostriedok na generovanie...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie magnetooptického nosiča informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278531

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hezemans Cornelius Antonius, Hensing Johannes Martinus Maria

MPK: G11B 7/08, G11B 11/10

Značky: záznam, zariadenie, magnetooptického, informácie, čítanie, nosiča

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rám (300) s tanierom (5) otočným okolo osi (11) otáčania na nesenie nosiča (7) informácie, prvé sane (17) vybavené optickou jednotkou (19) obsahujúcou objektív (21) na sústredenie žiarivého zväzku na vytvorenie aspoň jedného žiarivého bodu v ohniskovej rovine, prvé priamočiare vedenie (250) prvých saní (17) umiestnené na ráme (300), prvú hnaciu jednotku (101) pre prvé sane (17) a pohyblivú magnetickú jednotku (59),...

Zariadenie na snímanie a záznam polohy otvorov, najmä dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270177

Dátum: 13.06.1990

Autori: Štefanička Jozef, Mockovčiak Pavol

MPK: G05B 15/02

Značky: záznam, zariadenie, polohy, plošných, spojov, dosiek, snímanie, otvorov, najmä

Text:

...sú pripojená na koncové meniče lg, lgpre os x, y, pripojená na servomechanizay g, g pre os x,y. Servomechanizmy g, 3 sú mechanicky spojená so suportcm 1, v ktorou je upnutá doska 19 ploänáho spoja. Na servomschanizmy g, g pre os x, y sú mechanicky pripojené inkrementálne čudlá 11, lg pre os x, y, ktorá sú pripojená cez reverzibilný prograzovateĺný čítačg, 1 pre os x, y na vstupno-výstupná obvody lg mikropočítača 11. Na reverzibilný...

Magnetická hlava pro záznam a/nebo čtení informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266563

Dátum: 12.01.1990

Autori: Grimm István, Csányi István, Bolla István, Stenczinger Sándor

MPK: G11B 5/147

Značky: hlava, magnetická, způsob, informace, výroby, její, čtení, záznam

Text:

...Výška boční plochy li určuje plnou hloubku vzduchové mezerylg. Cívka lg je uspořádána na prvním a druhém polopôlu lg a ll a slouží jako snímací cívka v přehrávacím režimu a jako magnetizační cívka v zâznamovém režimu.Obr. 3 znázorňuje hlavu v činnosti, když je páska lg tlačena k čelnímu pásmu ll a páska lg se pohybuje předem určenou rychlostí ve směru šípky A. Čelní pásmo ll hlavy je vyrobeno e výhodou broušením a jeho profil je obroben...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patrovský Jiří, Nejedlý Vladimír, Šťastný Alois

MPK: G01N 3/38, G01N 3/00

Značky: průběhu, zkoušky, dynamické, únavové, záznam, zapojení, vyhodnocení

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261576

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/34

Značky: záznam, zapojení, grafický, profilů, gradientového, kapalinovou, chromatografii

Text:

...frekvence - napětí doposud nákladné. Uvedený nedostatok řeší zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kepalinovou chromatografii, jehož podstata spočívá v tom, že ke generátoru pulsů pro krokový motorek je připojen monostabilni obvod na jehož výstupu je přes diodu napojentvarovač e filtr.231 575 Na připojeném výkresu je znázorněn realizovaný přikladKe generátoru 1 pulsů pro krokový motorek g je připojen integrovaný...

Zapojení obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260665

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Radomír, Pelc Antonín, Novák Alois, Kos Jan

MPK: H04M 3/42

Značky: časového, hovorového, signálu, záznam, obvodů, souběžný, zapojení

Text:

...obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu podle obr. 1 představuje blokové uspořádání, jehož jednotlivé části a jejich funkce jsou známy. Výstup zdroje l hovorového signálu je za účelem záznamu připojen na první vstup g magnetofonu 1, na jehož druhý vstup je připojen první výstup 5 řídící jednotky 5 pro zajištění záznamu úplné časové informace. Na první vstup gg řídící jednotky 5 je připojen výstup časového modulu 2 k...

Zapojení pro záznam chybové adresy a obsahu, zjištěných testováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259154

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marek Ivo, Kristen Jiří

MPK: G06F 7/08

Značky: zapojení, zjištěných, adresy, testováním, chybové, záznam, obsahu

Text:

...informace o chybových adresách během doby testovaní v řídícím procesoru. Tím lze dosáhnout průběžného zpracovánívýznamnosti prováděného testu s při získávaných výsledcíchs malou vypovídací schopností, například při chybě na všech ,krocích prováděného testu, lze testovací proces zastavit Ještě před jeho doběhnutím do konce testovacího vzorku. Tak je dosažsno úspory pracovní doby testovacího systému, na němž Je zapojení podle vynálezu...

Zapojení řídicí soustavy pro vyhodnocení a záznam tlakového rozložení na modelu letadla při zkouškách v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258885

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: modelů, letadla, soustavy, zkouškách, zapojení, aerodynamickém, vyhodnocení, tunelů, rozložení, řídící, záznam, tlakového

Text:

...je připojen přes přepínač cyk~ lů na první vstup třetího hradlovacího obvodu, přičemž druhý výstup třetího čítače je připojen jednak na první datový výstup soustavy a jednak na druhý dekodér, který je připojen přes pře 25.8885pínač poiohý na druhý vstup hradlovacího obvodu, jehož výetup je připojen přes první monostabilní klopný obvod na pátý vstup bistabilního klopného obvodu.Výhodou-navrženého zapojení je vyhodnooení tlakového rozložení...

Zařízení pro záznam informací ke zjišťování souvislostí mezi množinami dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244904

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fohler Johann, Gouvenot Daniel, Seragnoli Enzo

MPK: G06K 21/04

Značky: souvislostí, záznam, informaci, zařízení, množinami, zjišťování

Text:

...čtvercové sítě jsou zanesena kódová čísla, která v daném případě jsou přiřazena vždy jedné nemoci. Vý znam kódových čísel může být popřípaděvyčten ze zvláštního seznamu, je však výhodné, je-li tento uveden přímo na dekódovacím štítku 3, a sice pod čtvercovou sítí. je však také možné, že význam kódových čísel je vysvětlen na přídavném rejstříkovém štítku 2, který může být umístěn například bezprostředně pod rejstříkovým štítkem 2...

Monokrystalická deska pro detekci elektronového zařízení, nebo pro záznam elektronového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244065

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vitáeek Jioí

MPK: H01J 37/28, H01J 37/26

Značky: elektronového, detekci, zařízení, deska, záznam, obrazů, monokrystalická

Text:

...tepelné odolnosti a dostatečně vodivosti i při použití malých tlouštěk, dovolujících průchod elektronů o energiích nad244 065 Vynález odstraňuje nutnost občasného znovuobnovení do~ savadní hliníkové vrstvy na monokrystalických scintilátorech či stínítkách. Prodlužuje tak jejichživotnost i stabilitu původních parametrů. Umožňuje použití monokrystalických seintilátorů a stínítek 1 v takových zařízeních a podmínkách, kde dříve být použity...

Zařízení pro kontinuální záznam tepové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 256209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chytil Josef, Vašků Stanislav

MPK: A61B 5/02

Značky: zařízení, kontinuální, frekvence, tepové, záznam

Text:

...časově velmi náročné hodnocení záznamu EKG aktivity, okamžitě po skončení každé zkoušky je k dispozici přehledný protokol, na němž jsou vypsány okamžité hodnoty tepové frekvence během celé zkoušky,průběh tepová frekvence je zobrazen graficky a jsou zde uvedeny i už zmíněne vypočtené parametry. zařízení dále umožní značnou úsporu registračního papíru do EKG přístroje a usnadní archivaci záznamů o vyšetření.vynález a jeho účinky jsou dále blíže...