Patenty so značkou «zážehových»

Omezovač detonačního spalování v zážehových motorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260407

Dátum: 15.12.1998

Autori: Češka Adolf, Rusňák Pavel

MPK: F02P 5/14

Značky: detonačního, omezovač, spalování, zážehových, motorech

Text:

...podtlak v podtlakovém regulátoru 6 predstihu,který sníží predstih zážehu motoru. Objevíli se znovu další detonační spalování, dojde touto cestou k dalšímu snížení predstihu. Není-li další detonační spalování deteková 256407no, snižuje regulátor 5 podtlaku s nastavenou časovou konstantou hodnotu podtlaku v podtlakovem regulátoru 6 predstihu. Ve vazbě s tímto snižováním hodnoty jiodtlaku zvyšuje podtlakový regulátor 6 predstihu předstih...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: stupně, druhého, karburátoru, motorů, dvoustupňových, zařízení, kontrolu, zážehových, činnosti

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: stupně, zážehových, karburátoru, druhého, činnosti, kontrolu, motorů, zařízení

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Olej pro mazání velmi namáhaných a tepelně velmi zatížených dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267531

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matějovský Vladimír, Štaňko Nikolaj, Štěpina Václav, Železný Miloslav

MPK: C10M 141/00

Značky: mazání, namáhaných, velmi, zatížených, zážehových, motorů, tepelně, dvoudobých

Text:

...typu polysiloxanu. V případě obsahu ZnDDF s krátkými ulkyly nemusí olej obsahovat apeciálni prottoděrovou příandu.V opačnćm případě může obsahovat 0,5 až 2,0 hmo. protioděrová a mazivostní přisadyVtvořanó sloučeninou obsahom Aktivní íry nebo oatcrem mastná kyseliny a vyššiho alko halu. Příklad 1Byl připraven olej, ktorý měl toto složení (v 5 hmot.)Antioxidant aminového typu (Parmannx HD ) 0,7Antloxldant biafenolového typu (0105 ÄŘOZE)...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpina Václav, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: zážehových, mazání, dvoudobých, motorů, syntetický

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Kontinuální měnuič sacího obsahu zážehových a vznětových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246149

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vincent Ivo, Hubáeek Karel

MPK: F02B 75/04, F02D 15/04

Značky: kontinuální, sacího, měnuič, motorů, obsahu, zážehových, spalovacích, vznětových

Text:

...stažen upínací vložkou ji. do hlavy 1 valce skrze vnější distanční vložku lg a tím je stažen i vnější obvod, spodního tvarovaného vrstveného pružnóho ćlenu l. Vnitřní obvod vrohního tvarovaněho vrstvoného pružného členu g, je pevně stažon vnitřní suvnou vložkou 12 k protipístu 5, a tím je pevné stažena i vnitřní distanční vložka ll a vnitřní obvod, spodního tvarovenáho vrstveného pružného členu 1 taktéž k protípístu i.Vnitřní suvná vložka 12...

Zařízení pro kontrolu činnosti podtlakového regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239669

Dátum: 13.03.1987

Autor: Szatmári Attila

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, zážehových, podtlakového, kontrolu, motorů, činnosti, regulátoru, předstihu

Text:

...lze vyěíet průbeh podtlakové regulace, včetně jdího rozsahu ve etupních, eventuálně její další závady.zařízení je znázorněno na přiloženem výkrese. Zobrazuje mechanickou část, sestavajíoí z desky j, připevněne na doeedací plochu rozdčlovače 1 opatrene vlsčaným ramenem 2 otočně uloženým na čepu u, a pevne apojeným apojkou 1 a táhlam ,LL podtlakove regulace z. Ddle je na vlečenám ramene i otoěne připevnino kyvne rameno á, opatranć na jednom...

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234329

Dátum: 01.03.1987

Autori: Handrych Karel, Zabloudil Václav

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, zapojení, regulaci, zážehových, spotřeby, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jeho jednodušší řešení a tím i snížení nákladů na toto provedení, možnost seřízení tlaku pružiny a dále přímé ovládání uzavírací jehly membránou pneumatického uzavíracího ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu sestávajícího z pneumatického uzavíracího ventilu (l), trysky (10) systému běhu naprázdno, jež je podtlakovým potrubím (14) propojen s podtlakovým prostorem (12) pod škrticí klapkou (11) prvního...

Směšovací zařízení karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238679

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavelka Bohuslav, Pavelka Ivo, Trnka Milan, Koláček Jiří

MPK: F02M 19/08

Značky: motorů, zařízení, směšovací, karburátoru, zážehových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směšovacího zařízení umístěného v hlavním systému karburátoru zážehových motorů. Přináší dokonalejší promíšení paliva se vzduchem již před výstupem z přívodních kanálků a v jeho dalším jemnějším a rovnoměrnějším rozprášení ve směšovací komoře karburátoru. Tím se zajišťuje kvalitnější spalování a podstatně se vyloučily ztráty, jejichž příčinou bylo nedokonalé spalování nepromíšených zbytků palivové směsi. Podstata vynálezu spočívá...

Autobenziny se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233100

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macek Vladimír, Švajgl Oldřich, Tomanová Alena, Staněk Vladimír, Kopecký Ivan, Vitvar Milan

MPK: C10L 1/06

Značky: autobenziny, tvorbě, sníženou, zážehových, náchylnosti, karburátorech, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje autobenziny, vyznačující se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů a dávají při spalování snížené koncentrace toxických látek ve výfukových plynech. Těchto vlastností se dosahuje přídavkem směsi C3 - C16 alifatických alkoholů, diolů a etherů, s výhodou hydrogenovaných produktů oxosyntézy skládající se převážně z n- a i-butanolu a 2-etylhexanolu.

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva zážehových motorů s dvoustupňovými karburátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234385

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zabloudil Václav, Hadrych Karel

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, karburátory, zážehových, regulaci, spotřeby, dvoustupňovými, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jeho jednodušší řešení, a tím i snížení nákladů na toto provedení, možnost seřízení tlaku pružiny a dále přímé ovládání uzavírací jehly membránou pneumatického uzavíracího ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu sestávajícím z pneumatického uzavíracího ventilu 1 trysky 6 přechodového systému druhého stupně, jež je podtlakovým potrubím 9 propojen s podtlakovým ovládačem 10 škrticí klapky 8 druhého stupně,...

Zapojení kondenzátorového zapalovacího systému zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226539

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fiala Václav

Značky: zážehových, motorů, zapojení, zapalovacího, systému, kondenzátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kondenzátorového zapalovacího systému zážehových motorů, kde zážehový kondenzátor je napájen prostřednictvím usměrňovače a transformátoru z alternátoru s permanentními magnety, vyznačený tím, že k výstupním svorkám (a), (b) statoru alternátoru s cívkami (1) je připojeno primární vinutí (2) transformátoru s jádrem (3), jenž má na vývodech (c), (d) sekundárního vinutí (4) připojen zážehový kondenzátor (6) v sérii s diodou (5).

Výfukové potrubí dvoudobých zážehových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228449

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gavenda Karel

Značky: potrubí, dvoudobých, zážehových, motorů, spalovacích, výfukové

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové potrubí dvoudobých zážehových spalovacích motorů se dvěma a více válci, u nichž každému válci přísluší jedna větev výfukového potrubí, přičemž tyto větve se spojují plynulými přechody do společného sběrného potrubí, vyznačené tím, že dvě sousední výfukové větve (3, 4) jsou za svými přírubami (1, 2) propojeny potrubní spojkou (8), například zakřivenou trubkou, jejíž konce jsou zaústěny do obou výfukových větví (3, 4) pod úhlem 45° k ose...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223393

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veselý Václav, Štěpina Václav, Mikulec Jozef, Těšitel Jaroslav, Révus Miloš

Značky: mazání, dvoudobých, zážehových, syntetický, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně i plně syntetických olejů pro mazání dvoudobých zážehových motorů s klasickým způsobem mazání, připravených na bázi tzv. polypropylenového oleje, buď samotného (plně syntetický olej), nebo jeho směsi s vhodným ropným rafinátem nebo s extraktem ze selekční rafinace olejů (částečně syntetický olej). Takové oleje tvoří suchý, lehký a snadno vynesitelný karbonizační zbytek, mají lepší mazivost a mohou být proto použity v menším...

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosa Jiří, Boháč Pavel

MPK: F01P 3/20

Značky: zážehových, udržování, teploty, zařízení, stálé, motorů, vznětových, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů chlazených kapalinou, obsahující chladicí plášť se vstupním otvorem chladicí kapaliny a výstupním otvorem chladicí kapaliny vyznačené tím, že do výstupního potrubí (8) z chladiče (6) je vložen ohřívač (2) chladicí kapaliny, napojený potrubím (9) na motor (1), přičemž do výstupního potrubí (7) z motoru (1) je vloženo tepelné čidlo (3) pro ovládání ohřívače (2) chladicí...

Zařízení pro kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228020

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janata Jiří

Značky: regulátoru, zážehových, odstředivého, kontrolu, motorů, činnosti, předstihu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj na kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů. Vynález se týká autoopravárenství diagnostiky zážehových motorů. Vynález řeší problematiku kontroly činnosti odstředivého regulátoru předstihu včetně provedení zákresu průběhu odstředivé regulace. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkonstruovaný přístroj na principu akce /pružinky odstředivého regulátoru/ a reakce /pružinka na přístroji/ zakresluje diagram...

Zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217265

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vítek Karel

Značky: zařízení, měření, motorů, vznětových, paliva, spotřeby, zážehových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů, které jsou vybaveny palivovým čerpadlem nebo spádovou nádrží. Podstatou vynálezu je, že zařízení sestává z přečerpávacího čerpadla sériově zapojeného v palivovém potrubí a složeného alespoň ze čtyř pístových jednotek, poháněných centrální vačkou jejíž hřídel je připojen k počitadlu spotřeby paliva a prostřednictvím nejméně dvojstupňového převodu a prvé...