Patenty so značkou «závislosti»

Nová farmaceutická kompozícia na liečbu závislosti od opiátov, odolná proti zneužívaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18621

Dátum: 18.09.2012

Autor: Fischer Andreas

MPK: A61K 31/485, A61K 9/14, A61K 9/00...

Značky: závislosti, odolná, farmaceutická, liečbu, zneužívaniu, nová, kompozícia, proti, opiátov

Text:

...W 0 03/005944, W 0 02/067903, W 0 2007/141328, W 0 2010/132605, W 001/30288 a US patentovej prihlášky US 2009/0263476 Al, používajú látky modifikujúce pH na podporenie rozpustenia a/alebo vstrebávania účinných zložiek. Ďalšie dokumenty zverejňujúce forrnulácie obsahujúce buprenorfín sú opísané VWO 2005/117838 a US 2010/0233257.0018 Teraz sa zistilo, že používaním princípu špecifickej forrnulácie s kombináciou špecifických účinných...

Zlúčeniny na liečenie závislosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20065

Dátum: 29.06.2012

Autori: Venkataramani Chandrasekar, Lu Yafan, Guerrero Juan, Strickley Robert, Zablocki Jeff, Graupe Michael, Cannizzaro Carina

MPK: A61K 31/4418, A61P 25/32, A61P 25/30...

Značky: závislosti, liečenie, zlúčeniny

Text:

...je dobre známe,že súbežné zneužívanie nikotínu, kokaínu a alkoholu, je bežné. Bolo zistené, že kombinácia. kokaínu a alkoholu spôsobí väčšiu0006 Historicky, liečba chemickej závislosti z veľkej častiuvádza pokusy presvedčiť pacientov, aby prestali používať látkudobrovoľne (behaviorálna terapia). Avsak, kokaín, morfín,amfetamíny, nikotín, alkohol a ine typy činidiel produkujúcich dopamín sú Vysoko návykové látky, a závislosť na týchto drogách...

Prístroj vo vozidle a spôsob výberu cestného mýta za vozidlá v závislosti od počtu cestujúcich osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13648

Dátum: 07.12.2010

Autor: Karner Georg

MPK: G01S 13/88

Značky: cestujúcich, vozidla, cestného, mýta, výběru, vozidle, osôb, spôsob, závislosti, prístroj, počtu

Text:

...Facilities - Final Report),McCormick Ranking Corporation, Ontario, Kanada, december 2004, je popísaný komunikačný systém určený na pripojenie knovým, adaptivnymsystémom airbagov a prenos hodnôt vyplývajúcich z určovania obsadenosti ich sedadiel ďalej ku kontrolnému zariadeniu jazdného pruhu typu HOT.0005 Pre potreby zisťovania obsadenosti sedadiel vo vozidlách na účely inteligentného riadenia airbagov (inteligentné airbagy) boli v poslednom...

Punktovanie LDPC kódov v závislosti od modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15595

Dátum: 26.02.2009

Autori: Lee Hak-ju, Yang Kyeong-cheol, Kim Kyung-joong, Kwon Hwan-joon, Ahn Seok-ki, Kim Jae-yoel, Myung Seho

MPK: H03M 13/11, H03M 13/25, H04L 1/00...

Značky: závislosti, kódov, punktovanie, modulácie

Text:

...2, 2, 2, a 2, a počet nenulových zápisov v radoch matice kontroly parity H 1 na OBR. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom na OBH. 2, sa zhoduje s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0011 Aby bolo možné vyjadriť distribúciu stupňov pre uzly LDPC kódu, pomer počtu variabilných uzlov stupňa i k celkovému počtu variabilných uzlov je definovaný ako f, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je definovaný ako gi....

Imunoterapeutické režimy v závislosti na stavoch Apoe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20148

Dátum: 17.10.2008

Autori: Lieberburg Ivan, Callaway James, Jacobsen Jack Steven, Grundman Michael, Tchistiakova Lioudmila, Gregg Keith, Gill Davinder, Black Ronald, Ekman Lars, Widom Angela

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00, C07K 16/18...

Značky: imunoterapeutické, stavoch, režimy, závislosti

Text:

...jeden aminokyselinový zvyšok V konštantnej časti nahradený iným zvyškom, upravujúc efektorovú funkciu protilátky V porovnaní s nemodifikovanou protilátkou.0004 Apolipoproteín E (ApoE) kóduje cholesterol spracujúci proteín. Gen, ktorý mapuje do 19 q 13.2, má tri alelické varianty ApoE 4, ApoE 3 a ApoE 2. Frekvencia apoE 4 verzie génu V celkovej populácii sa líši, ale je vždy menšia než 30 a často 8-15. ApoE 3 je najbežnejšia forma a ApoE 2...

Spôsob výmeny informácií medzi stacionárnou a mobilnou Bluetooth stanicou v závislosti od priestorovej blízkosti týchto staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6410

Dátum: 08.02.2007

Autori: Gaufer Andreas, Rother Rainer, Hofmann Johannes

MPK: H04W 4/02, H04W 84/18, H04L 12/56...

Značky: bluetooth, informácií, medzi, týchto, spôsob, závislosti, mobilnou, blízkosti, stacionárnou, výměny, stanic, priestorovej, stanicou

Text:

...splnené, uživatel dostane cez dialóg na displejisvojho mobilného koncového prístroja otázku, či je ochotný prijať informácie - tu môže uživatel dodat svoje potvrdenie. Informácie sa teraz prenesú a uživatel ich môže následne použiť. Prípadne sa tu dá druh informácii, ktoré odošle Bluetoothhotspot, vybrat pomocou V prvom kroku zvoleného Bluetooth mena (Bluetooth meno Hra, aby sa dostala hra, Bluetooth meno Hudba, aby sa dostala...

Použitie kombinácie morfínu a aspoň jedného antagonistu opiátov na liečenie závislosti od opiátov a na prevenciu neorálneho zneužívania opiátov u závislých od opiátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7559

Dátum: 19.01.2007

Autor: Hermann Lars

MPK: A61K 31/485, A61K 45/00, A61P 25/00...

Značky: kombinácie, antagonistu, prevenciu, závislých, závislosti, použitie, aspoň, neorálneho, jedného, liečenie, opiátov, morfínu, zneužívania

Text:

...drogy. Vzhľadom na slabú vlastnú aktivitu je substancia buprenorfín vhodná ako substitučnýprostriedok len pre časť závislých od opiátov.0012 Vzniká teda potreba iného a zlepšeného liečenia závislosti od drog.0013 Podľa predloženého vynálezu bolo prekvapivo zistené, že kombinácia morñnu a aspoň jedného antagonistu opiátov s biodostupnosťou menšou ako 5 pri orálnom podaní predstavuje vhodný substitučný prostriedok na liečenie závislosti od drog....

Použitie ibudilastu na liečbu drogových závislosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14179

Dátum: 26.09.2006

Autori: Johnson Kirk, Watkins Linda May Rothblum

MPK: A61K 31/437, A61K 31/00, A61K 31/4745...

Značky: drogových, ibudilastu, liečbu, závislosti, použitie

Text:

...a dýchania. 0005 Manažment opioidného abstinenčného syndrómu sa dlho považoval za nepotrebnú klinickú potrebu. Chronická bolesť trápi viac ako jedného z troch dospelých na celom svete. Opioidné zlúčeniny ako morfín sú terapeutiká prvej voľby na kontrolu chronickej bolesti. Pretože chronická bolesť, podľa definície, pretrváva po dobu mnohých mesiacov (a až po zvyšok života pacienta), morfín a podobné zlúčeniny sa môžu podávať aj...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu na použitie pri ošetrení závislostí od substancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12098

Dátum: 07.04.2006

Autori: Linz Klaus, Kögel Babette-yvonne, Friderichs Elmar

MPK: A61K 31/407, A61K 31/485, A61K 31/438...

Značky: závislosti, substancií, deriváty, použitie, ošetření, spirocyklické, cyklohexanu

Text:

...alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou OH, F alebo COOCM alkyl 04.3 cykloalkyl aryl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný CF 3, OCH 3, C 14 alkyl,nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený 01.3 alkyl viazanýfenyl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou F, Cl, Br, CF 3, OCH 3, C 14 alkyl, rozvetvený alebo nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený...

Vybratie z formy v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6859

Dátum: 13.07.2005

Autor: Thienel Paul

MPK: B29C 45/78, B29C 45/76

Značky: teploty, formy, vybratie, závislosti

Text:

...1 schématicke zobrazenie konštrukcie tvarovacieho nástroja k výrobe tvarovaných dielovObr. 2 grafické schématické zobrazenie nameranej teploty stenyObr. 3 grafické schématické zobrazenie priebehu teploty V priereze tvarovaného dielu V rôznych časových úsekochObr. 4 grafické schématické zobrazenie priebehu Vypočítanej teploty hmoty.0013 Obrázok 1 zobrazuje dva diely 1, 1 vstrekovacieho nástroja s vnútorným obrysom vnútornej steny...

Preparácia a použitie bivalentnej vakcíny proti závislosti na morfínu a heroínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15308

Dátum: 05.07.2005

Autori: Antón Palma Benito, Leff Gelman Philippe

MPK: A61K 47/48, A61P 25/36

Značky: závislosti, použitie, heroínu, preparácia, bivalentnej, vakcíny, proti, morfínu

Text:

...najrozšírenejšiu skupinu drog vyvolávajúcich celosvetovo najvyššiu úroveň morbidity V dôsledku závislosti. V rozvojových krajinách ako je Mexiko udávajú epidemiologické dáta z posledného Národného výskumu závislostí (M. E. Medina-Mora a E. Rojas Guiot, Salud Mental,26(2) 1-11, 2003) alarmujúci nárast konzumácie týchto substancií v centrálnej časti krajiny, ako aj v mestách ležiacich medzi Mexikom a hranicou s USA. Na klinickej úrovni existuje...

Použitie farmaceutickej kombinácie na liečenie závislosti od alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284623

Dátum: 04.07.2005

Autori: Bonhomme Yves, Durbin Philippe, Daoust Martine

MPK: A61P 25/32, A61K 31/485

Značky: liečenie, kombinácie, použitie, alkoholů, závislosti, farmaceutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie synergickej kombinácie (i) opioidného antagonistu a (ii) modulátora komplexu receptora NMDA na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie závislosti od alkoholu. Ako opioidný antagonista je výhodne obsiahnutý naltrexon a ako modulátor súboru NMDA receptorov je výhodne obsiahnutý modulátor väzbového miesta spermidínu akamprosát.

Liečenie odvykacieho stavu pri závislosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2909

Dátum: 26.07.2004

Autori: Spyker Daniel, Reidenberg Bruce

MPK: A61K 9/70, A61P 25/00, A61K 31/485...

Značky: liečenie, odvykacieho, stavu, závislosti

Text:

...č. 5 069 909 (Sharma et a 1.), US patent č. 4 806 341 (Chien et al.) US patent č. 5 026 556 (Drust et al.) US patent č. 5 613 958 (Kochinke et al.) a US patent č. 5 968 547 (Reder et a 1.). V Európskej únii sú na trhu systémy na transdermálne podávanie buprenorñnu od firmy Lohmann Therapie-Systeme GmbH Co. pod ochrannou známkou TRANSTEC®. Tieto náplasti obsahujú 20, 30 a 40 mg buprenorfínu, pričom približná rýchlosť dodávky či toku je 35,...

Simulovaná cigareta, určená na pomoc pri prekonávaní závislosti na tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3389

Dátum: 21.07.2004

Autor: Martinez Fernandez Jose Antonio

MPK: A24D 3/00, A24D 1/00, A24F 47/00...

Značky: určená, pomoc, cigareta, závislosti, simulovaná, tabáku, překonávání

Text:

...je vyhotovená ztrubicového alebo cylindrického telesa vyhotoveného z pevného materiálu, prezentovaná v tvare trubice, v ktorej sú vytvorenédva priestory s rozdielnymí priemermi, ten s väčším priemerom a postupne najdlhší do dĺžky,ktorého účelom je použitie na vnútomé umiestnenie produktov nahrádzajúcich tabak, zatiaľ čo priestor s menším priemerom je určený na vonkajšie umiestnenie špičky vyhotovenej zmäkkého materiálu, ktorá je vizuálne aj...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/00, G01R 13/28, G01R 19/25...

Značky: přesné, amplitudy, spôsob, závislosti, signálov, vysokofrekvenčných, meranie, množstva, zariadenie, fázy

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Spôsob a zariadenie na určovanie rýchlosti šírenia zvuku v materiáli v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2772

Dátum: 13.05.2003

Autori: Sauerland Martin, Deppe Gerd-joachim

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: zvuku, spôsob, zariadenie, závislosti, určovanie, rychlostí, teploty, materiáli, šírenia

Text:

...prístrojom na meranie hrúbky steny,ktorý pracuje na princípe Iaserovo ultrazvukového meracieho postupu na meranie hrúbky horúcich stien (odrazová metóda). Na základe známej hrúbky steny môže byť po zmeraní časového intervalu medzi signálom a ozvenouvypočítaná rýchlosť šírenia zvuku pri danej teplote.0010 Nevýhodou je tu však, že pri vyšších teplotách vzorka rúrky rýchlo zokovinovie, a tým je skreslený výsledok merania. Ďalej je...

Deriváty pyridín-2-yl-metylamínu na liečbu závislosti na opiátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1453

Dátum: 11.07.2002

Autori: Colpaert Francis, Bruins Slot Liesbeth, Koek Wouter, Vacher Bernard, Tarayre Jean-pierre

MPK: A61K 31/4523, A61P 25/00

Značky: deriváty, pyridín-2-yl-metylamínu, liečbu, závislosti, opiátoch

Text:

...prihláške EP 356997 použitie azapirónov,ako napríklad buspirónu pri liečbe abúzu psychoaktívnych látok.Spoločnosť American Home Products Corporation opisuje v medzinárodných prihláškach W 0 0035892, W 0 0035874, W 0 0035878 deriváty piperazinetylamidov, arylpiperidínov a 1,4 piperazinov ako agonistov a antagonistov receptora 5-HTM použitelných pri liečbe návykov na drogy. V medzinárodnej prihláške WO 9938864 ta istá spoločnosť...

Liečivý prípravok na liečenie závislosti od nikotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282247

Dátum: 22.10.2001

Autor: Moormann Joachim Arnold

MPK: A61K 31/55

Značky: liečivý, prípravok, nikotínu, liečenie, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Použite galantamínu a jeho farmaceuticky akceptovateľných adičných zlúčenín na liečenie závislosti od nikotínu. Účinné látky sú z liečivých prípravkov perorálneho, transdermálneho alebo iného parenterálneho typu uvoľňované kontinuálnym a riadeným spôsobom.

Zařízení k dávkování tekutých živin v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v biotechnologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270665

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vágner Robert, Seichter Pavel, Špáta Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Kujan Petr, Matějů Vít

MPK: C12M 1/34

Značky: jejich, zejména, médiu, závislosti, tekutých, živin, koncentrací, kultivačním, dávkování, procesech, zařízení, biotechnologických

Text:

...náklady a nedostatečná kontrola průtoku tekutých živín, který může být v průběhu procesu nekontrolovatelně omezován postupným tvořením nanosů usazenin, zejména v sací části potrubí. Nekontrolované omezování průtoku má negativní vliv na výši produkce a kvalitu produkce.Uvedené nevýhody stávajícíha stavu techniky se odstraní zařízením k dávkování tekutých živín v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti krystalových oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270447

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szabó, Mérzáros János, Halász Andor, Nagy Ferenc

MPK: H03L 1/02

Značky: krystalových, zapojení, teplotní, oscilátoru, závislosti, kompenzaci

Text:

...být použit v lakovćm osoiiétorovćm obvodu jako irokvenoi určujíoí prvek, jehož okamžité (rokvonce může být ovlivnäna kapacitní diodou. Při znalosti zmeny írekvonoe krystslu a teplotou o účinku napätí kapacltní diody na lrekvonci může být pro každou teplotu vypočteno takové napůtí U. ktoré jo schopno účinek teplotní změny komponzovat. to jest u kterého kmitć osoilátor práve na jmenovitó írokvencí. Tato závislost napätí - teplota je so každý...

Zapojení pro odpínání zátěže parní tepelné sítě v závislosti na tlaku v uzlových místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266748

Dátum: 12.01.1990

Autori: Král Václav, Budovič Jan, Mejta František, Vařenka Jiří

MPK: G05D 16/20, F22B 35/00

Značky: závislosti, místech, tlaku, zátěže, parní, uzlových, zapojení, sítě, tepelně, odpínání

Text:

...sdělovacícesta 3 je současně připojena k výstupu centrální jednotky 1 açke vstupüm první až n-té rozvodné stanice lg, druhá sdělovaoí cesta 1 je současně připojena ke vstupu centrálníjednotky l a k výstupúm první až n-té rozvodné stanice lg. Vstup rozvodné stanice lg je prvním vstupem gl druhého vazebního obvodu 2, jehož druhý výstup gł je připojen na první vstup lgl řadiče lg, jehož první výstup ggg je připojen na druhý vstup 23 druhého...

Vozidlo s redukčním ventilem brzdového tlaku v závislosti na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264114

Dátum: 13.06.1989

Autor: Farr Glyn

MPK: B60T 8/22

Značky: redukčním, tlaku, zatížení, vozidlo, závislosti, brzdového, ventilem

Text:

...vnitřního zadního kola a lepší brzdění více zatíženého vnějšího zsdního kola s to i v případě zatížení vozidla pouze řidičem.V dalším bude podrobně popsán stav techniky v tomto oboru a vyřešení úkolu podle vynálezu ve vztahu k připojeným výkresům, na nichž značí Obr. l sohematioké znázornění známého ventilu jako příkladu stavu techniky, obr. 2 diagram charakteristík ven~ tilu z obr. l, obr. 3 sohemstické znázornění ventilu podle vynálezu a...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: tlaku, hodnoty, teplotní, kompenzaci, kompenzačního, způsob, stanovení, optimální, závislosti, snímačů, odporu, polovodičových

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mejta František, Procházka Karel

MPK: H02J 3/14

Značky: velikostí, zapojení, derivace, odpínání, závislosti, kmitočtu, zátěže, časově, sítích

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zařízení k odstranění závislosti údaje o rozměru součástí na rychlosti třídění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261371

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: G05B 23/02

Značky: součástí, závislosti, odstranění, údaje, třídění, zařízení, rychlostí, rozměrů

Text:

...211, 221,, Ek úrovňových tolerančních jednotek21, g 2,, Ik. Každá z úrovňových tolerančních jednotek E 1,I 2,, Qk je svým výstupem 212, 22,, Eka připojena ke vstupu 111, Z 21,, Ek, vytřidovacích magnetů 11, Z 2,, Ľk,opatřených vzájemné propojenými napájecími body 112, Q 22,, lke. Výstup Q 2 prahové úrovňové jednotky Q je spojen se vstupy § 11,§ 21 obvodů Q 1, QQ pro generování nulovacích impulsů, přičemž výstup § 12 prvního obvodu Q, pro...

Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258779

Dátum: 16.09.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: energetickou, detekční, jednotka, korigovanou, závislosti

Text:

...vynálezu umožňuje podstatně snížit energetickou závislost odezvy především v oblásti energií od 100 kev do 400 kev.základom pro měření je opět plsstický ecintilátor s vrstvou znS(Ag), která zajištuje dostatečnou korekci energetické závislosti v oblasti energií od 30 kev do 100 kev. Prokorek~ ci pro oblast od 100 kev do 400 kev je třeba použít scintilátoru e maximem kolem 150 kev. Monokrystelické anorqanické seintilátory, jako jsou...

Zapojenie na automatické meranie ochudobnených kapacitno-napäťových závislostí, štruktúr MIS, impulznou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257805

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fekiač Jozef, Kinder Rudolf

MPK: G01N 31/36, G01N 27/26

Značky: metodou, impulznou, závislosti, zapojenie, ochudobnených, kapacitno-napäťových, automatické, meranie, struktur

Text:

...využiť napríklad k výpočtu koncentračného profilu aktívnych prímesí implantovanej vrstvy v štruktúre MIS, nahrajeme ju cez analoqovo čislicový prevodník 1, do pamäte počítača § a pomocou programu vypočitame a zaznamenáme na čislicovom zapisovači g závislosť nf(x) - koncentrácie do hĺbky x od povrchu polovodiča.Jedno zo súčastí zapojenia na obr. 1, ktorej vyriešenie umožnilo automaticky zápis ochudobnených kapacitno-napätových závislosti je...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jursík Zdeněk, Semler Miloslav

MPK: G01D 3/04

Značky: izotermického, obvodů, teplotní, závislosti, změnu, korekcí, zapojení, elektrody

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti piezorezistivních snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256791

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudláček Zdeněk

MPK: G01L 1/18

Značky: snímačů, piezorezistivních, tlaku, zapojení, teplotní, kompenzaci, závislosti

Text:

...následující. Substrátový přechod tvoří součást křemikové destičky s piezorezistory,v čímž je zaručen dokonalý přestup tepla. U mechanické části snímače není zapotřebí umístění speciálníhotčidle teploty ateplotní kompenzaci je možné provádět v celém rozsahu pracov-nich teplot snímače tlaku. Kromě toho je celé elektrické zapojení poměrně jednoduché 3 možností stavění výstupního napětí na určitou hodnotu požadovanou uživatelem bez ohledu-na...

Detekční zařízení s kompenzovanou směrovou závislostí odezvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256116

Dátum: 15.04.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20, G01T 1/208

Značky: směrovou, zařízení, závislosti, kompenzovanou, odezvy, detekční

Text:

...je menší než polovina největšího rozměru scintilátoru a je umístěn na straně čela scintilátoru na vzdálenějším konci od fotokatody fotonásobiče. Přitom prstenec je tvořen z více než 90 atomy s atomovým číslem větším než 23 a duté těleso plášte je tvořeno více než 90 z atomůs atomovýnnfíslem menším než 14.Část pláště detekčního zařízení ve tvaru prstence absorbuje záření gama více a je umísüm tak, aby k největší absorpci docházelo při dopadu...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr, Novák Jaroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: vlivů, kompenzaci, dopravního, automatickou, závislosti, pásové, měření, pásu, odporu, výsledky, zapojení, váhy, teplotní

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matlin Josif Avsejevie, Bass Vadim Gerasimovie

MPK: F16H 39/50

Značky: ovládanie, motora, zapojenie, vznětového, poměru, hydrostatického, elektrického, pohonů, primárneho, závislosti, otáčok, převodového, obvodů

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Zařízení pro měření závislosti měrného objemu plastu na tlaku a teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246238

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boguslavskij Alexadd Semenovie

MPK: G01F 17/00, G01N 33/44

Značky: objemu, tlaku, teplotě, zařízení, měření, plastů, měrného, závislosti

Text:

...teploty tlakové cely, programové nastavení síly nebo deformace programátorem lg. Všechny naměřené hodnoty teploty, síly nebo dráhy jsou zaznamenávány registračním zařízením gg a vyhodnocovány ve vyhodnocovací jednotce gl.Součtový člen ll slouží k porovnání skutečných hodnot síly nebo dráhy, zjištěných snímačem ll síly nebo snímačem lg dráhy s hodnotami nastavenými v programátoru lg. Programátor lg přes přepínač ll měřicích míst určuje, zda...

Zapojení pro automatické nabíjení akumulačních topných systémů v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mlynek Juraj

MPK: G05D 23/19

Značky: systému, nabíjení, zapojení, teplotě, topných, automatické, závislosti, akumulačních, venkovní

Text:

...členem vyhodnocena jako signál k ovládání topného systému.Navrhované zapojení je převážně číslícové elektronické zařízení. Tím je jeho řešení jednoduché, levné, spolehlivá, snadno reprodukovatelné, s minimálním objemem. Umožňuje přesnější regulaci v kratších časových intervalech. Zařízení je vhodné i pto doplnění dosavadních systémů akumulačního vytápění, které pracují 5 termostatickou requlací, přičemž přinese úsporu až 15 E elektickě...