Patenty so značkou «zavírání»

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Halada Pavel, Maceczek Bohumil

MPK: F16K 11/24

Značky: elektromechanický, zabezpečovací, tlumičem, ventil, havarijní, zavírání

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Mechanismus pro zavírání u stroje pro lití pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268756

Dátum: 11.04.1990

Autori: Füller Klaus, Elsner Lothar, Scholz Volker, Wabbels Klaus

MPK: B22D 17/26

Značky: stroje, zavírání, tlakem, mechanismus, lití

Text:

...Tnyannpuumn 8 Hanopmoň nmnocTM B uMMHua paanuxunmm 7 coenMHmaTca na auaopy MAM npnno c uMaMHnpon 3 anMpaHM 9 14 MAM me C renmpaTouM Hananncra nuTmKa 3 npM noMUmM KaMnneKTa xonunux Knananoa 11. 9, 1 M wapen Tpyamnpmuond 2. H. 1 U. 12. 13.Hanmpuaa nunocrb 17 MnMHnpa 3 aMuKanMn 4 no uudopy čoenmnnercn MAM nanes Tyounpnnunu 22, lľm 2 M KUMHAGKT xonasux KnanaH 0 a 9. 1 npänú c reHepaTmpnn Hanouúro nauneHMm 3. MMM me Hepes Tpyaonpmmunu 19...

Způsob zavírání dvoudílných kartonových krabic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266877

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kalda Jindřich, Novák Alois, Tomášek Jaromír

MPK: B65B 7/16

Značky: dvoudílných, zavírání, způsob, zařízení, provádění, kartónových, tohoto, způsobu, krabíc

Text:

...pohled a na obr. 2 je pohled na zařízení ve směru pohybuZařízení sestává z rámu 1, který nese všechny ostatní díly, dále z dopravníku 3 sloužícího k posunu krabic, vozíku 4 nesoucího pevné čelisti 5 a pohyblivé čelisti 6 k uchopcní krabice. vedení 2 vozíku 4, nloćnćlio rameno 9. opčry 8Popsané zařízení pracuje následujícím způsobem otevřená krabicąjejíž spodek je vložen do víka, je přisunuta z neznázorněného dalšího dopravníku na začátek...

Zařízení pro automatické otevírání a zavírání spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245955

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ošer Michail Iljie, Osipov Viktor Grigorjevie, Rajevskij Vladimir Dmitrijevie, Zacharov Michail Michajlovie

MPK: D01H 7/882

Značky: automatické, otevírání, zařízení, jednotky, zavírání, spřádací

Text:

...běžný, přiřazený k nosiči ovládací páky.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde představuje . obr. 1 - šikmý pohled na zařízení podle vynálezu,obr. 2 - boční pohled na uspořádání zařízení na obslužnán automatu ve spojitosti se spřádací jednotkou bezvřetenového dopřádacího stroje a obr. 3 - funkční pohled na postavení hnaného a hnacího členu nechanismu během jednotlivých rází pohybu nosiče ovládací páky v...

Ústrojí zavírání forem vyfukovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237099

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/56

Značky: forem, strojů, ústrojí, vyfukovacích, zavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí zavírání forem vyfukovacích strojů otevřeného uspořádání s vodorovnými čepy forem, se svorníkem forem, a přímo zapojeným lineárním motorem umístěným mimo osu upínacích desek forem na straně odběru polotovaru taveniny, přičemž svorník forem je opatřen deformačními zónami pro zajištění rovnoběžnosti vodorovných čepů forem při napětí od zavírací síly forem.

Zařízení na otevírání a zavírání vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238128

Dátum: 16.02.1987

Autori: Uhlík František, Chábera Petr, Pešek Josef, Slavík Vratislav

MPK: B60J 5/06

Značky: zavírání, zařízení, otevírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na otevírání a zavírání vrat řeší jeden z problémů přepravy zemědělských velkoobjemových hmot. Vrata jsou uložena otočně a zároveň suvně v korbě vozu, jsou ovládána dvojčinnými ovládacími válci, uchycenými ke korbě vozu a opačnou stranou k vratům. Při otvírání se vrata nejprve vysunou vzhůru z vedení a potom otevřou. Při zavírání se nejprve sklopí a potom bezpečně zasunou do vedení. Řešení může být využito hlavně v zemědělské výrobě a...

Dveřní závěs pro samočinné zavírání dveřního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Skřivan Kamil, Panoch Václav

MPK: E05F 1/06

Značky: křídla, samočinně, zavírání, závěs, dveřního, dveřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dveřního závěsu pro samočinné zavírání dveřního křídla určeného zejména pro dveře se zvýšenou požární odolností, u nichž se vyžaduje zařízení pro samočinné zavírání. Závěs sestává ze spodního a horního křídla závěsu a čepu, upevněného ve spodním křídle závěsu. Podstata dveřního závěsu spočívá v tom, že horní křídlo závěsu je v oblasti otvoru pro čep seříznuto zejména šroubovicovou plochou a na spodním křídle závěsu je uložen...

Zařízení k ovládání zavírání chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219147

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kutscherauer Ludvík

Značky: chytačů, zavírání, ovládání, zařízení, rotačního, předchytače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru polygrafických strojů. Řeší zařízení, které zabrání dalšímu dopravování chybně naloženého nebo nedostatečně srovnaného potisknutého archu papíru do stroje. Podstata uvedeného vynálezu spočívá v tom, že úhlová páka, na které je pevně uchycena vodicí kulisa, je na volném konci opatřena stavěcím šroubem, který dosedá svou hlavou na tvarovou plochu vytvořenou na blokovací páce, která je výkyvně uchycena prostřednictvím čepu na...

Zařízení k zavírání pokládacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217872

Dátum: 15.11.1984

Autori: Koňařík Milan, Langer Rudolf

Značky: zavírání, válce, pokládacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských válcových strojů u kterých se kůže do stroje vkládá na zavírající se pokládací válec. Vynález řeší ovládání pokládacího válce, které je doposud zajištěno nožní šlapkou. Po opracování jedné kůže musí obsluha čtyřikrát sešlápnout šlapku, což je neekonomické a způsobuje únavu dolních končetin, jelikož obsluha pracuje vstoje. Vynález řeší ovládání stroje ovládací tyčí tak, že ovládací tyč je umístěna ve vhodném prostoru...