Patenty so značkou «závěsu»

Udržiavacie zariadenie pre elastickú deformáciu pružného závesu manipulačných dverí s vertikálnym otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19144

Dátum: 08.03.2012

Autori: Poyet Armand, Panseri Anne Sophie, Simon Romain

MPK: E06B 9/58

Značky: otváraním, pružného, vertikálnym, dveří, udržiavacie, manipulačných, zariadenie, deformáciu, závěsu, elastickú

Text:

...pružný prvok.Manipulačné dvere s vertikálnym otváraním podľa tohoto vynálezu obsahujú elastické udržiavacie zariadenie, ktorého ñxácia elastického prepojenia k vnútrajšku kotviaceho prvkuje vyhotovená prostredníctvom blokovacej skrutky zaskrutkovanej do prvej časti a ústiacejkolmo k vnútrajšku vŕtania druhej častí za účelom blokovania voľného konca elastického prepojenia vo vnútri uvedeného vŕtania.Manipulačné dvere s vertikálnym otváraním...

Systém na prenos elektrického výkonu zo steny na krídlo zavesené na tejto stene pomocou kĺbového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16101

Dátum: 04.10.2010

Autori: Steinfeld Ingo, Staude Wolfgang, Herglotz Tibor, Hahn Walter

MPK: E05D 11/00

Značky: krídlo, výkonu, pomocou, stěny, elektrického, závěsu, kĺbového, prenos, tejto, zavěšené, stěně, systém

Text:

...súčiastky. Keďže vonkajší vzhľad stenovej a krídlovej časti navyše zodpovedá rámovým a krídlovým častiam pántov, ktoré sa používajú na kĺbové pripojenie krídla, vyzerá systém podľa tohto vynálezu rovnako ako iný pánt a nie je poznať, že sa v krídle dverí nachádzajú komponenty, ktoré si0011 Zvlášť výhodne má primárne napätie frekvenciu rovnajúcu sa aspoň 20 kHz. Tým sa zabráni, aby sa iné konštrukčné diely dostali do mechanickej...

Pánt na kĺbové spojenie krídla na ráme uloženého okolo osky závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14943

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckhard

MPK: H02J 17/00, E05D 11/00

Značky: křídla, rámě, uloženého, závěsu, okolo, kĺbové, pánt, spojenie

Text:

...puzdier možné konvenčný pánt výmenou ložiskových puzdier a prípadne ešte čapu pántu previesťna pánt, pomocou ktorého môže byť prenášaný tiež elektrický prúd z rámu do krídla. Takýto pánt sa ďalej tiež označuje ako pánt, prenášajúci prúd.0013 V zásade je tiež možné vinutia cievok usporiadať priestorovo ľubovoľným spôsobom, ktorý zaručuje elektromagnetické naviazanie oboch cievok,postačujúce pre prenos výkonu. Obzvlášť výhodné vzhľadom na...

Držiak na pripevňovací čap okenného, dverového alebo nábytkového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286490

Dátum: 29.10.2008

Autor: Oesterle Helmut

MPK: E05D 7/04

Značky: závěsu, okenného, dverového, nábytkového, držiak, připevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Na pripevňovacom čape (1) je vytvorený závit (4), pričom oblasťou závitu (4) je zaskrutkovaný do kotúča (5) typu matice s vnútorným závitom. Kotúč (5) má na svojom vonkajšom obvode ozubenie, ktoré zasahuje do ozubenia (6) prestavovacieho dielu (3). Keď sa prestavovací diel (3) otočí okolo svojej osi, vzájomný záber medzi prestavovacím dielom (3) a kotúčom (5) spôsobí otočenie kotúča (5), takže pripevňovací čap (1) sa podľa smeru otáčania...

Systém upevnenia závesu na krídlo dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8018

Dátum: 04.03.2008

Autori: Erbs-jory Dominique, Briault Michel, Vollet Ludovic, Desmard Frédéric

MPK: E05D 5/04, E05D 5/06, E05D 5/02...

Značky: krídlo, upevnenia, automobilů, systém, závěsu, dveří

Text:

...súčastí l, 2, 3 pri uskutočňovaní uvedeného spôsobu.Spodná časť (nie je znázornená) nosnej štruktúry 20 môže byť dimenzovaná tak, abymohla spolupracovať so spodnou časťou 120 na umožnenie autocentrovania nitovanýchspojov. Napríklad spodná časť môže obsahovať vyhĺbenie umožňujúce uloženie spodnej časti 120 na dosiahnutie požadovanej geometrie zariadenia 100 vzhľadom na záves a dvere 8 batožinového priestoru. S cieľom vyhotoviť nitované spoje...

Spôsob presného osádzania otočného závesu na zasklievacom dieli, otočný záves a zasklievací diel vybavený otočným závesom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10693

Dátum: 21.12.2007

Autori: Lamoureux Laurent, De Paoli Martial, Brebion Raymond

MPK: B60J 1/18, B60J 5/10

Značky: přesného, vybavený, spôsob, zasklievacom, otočného, závesom, otočným, osádzania, závěsu, dieli, závěs, otočný, zasklievací

Text:

...z európskej patentovej prihlášky č. EP 1 661 742 riešenie, ktoré sa pokúša odstrániť všetky tieto nevýhody. Každýotočný záves zasklievacej jednotky je vybavený guľovým kĺbom, ktorého časť jevložená medzi krídlo otočného závesu a zasklievací diel zasklievacej jednotky. 0017 Koncepcia a montáž týchto otočných závesov je však zložitá, pretože guľový klb je v skutočnosti dvojitý, s dvoma gulovými plochami uloženými na jednej a druhej strane...

Okno alebo dvere s kovaniami závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284533

Dátum: 13.05.2005

Autori: Loos Horst, Schöler Roland, Sauer Lothar, Sting Ralf

MPK: E05D 15/52

Značky: závěsu, dveře, kovaniami

Zhrnutie / Anotácia:

Na okne alebo dverách (10) sú medzi zvislým nosníkom (68) slepého rámu (11) a s ním rovnobežným nosníkom krídla (12) umiestnené kovania (13, 14) závesu, ktorých príchytke (18, 38) kovania (13, 14) závesu má rovinnú základovú dosku (21, 41), ktorá je zapustená vo vnútornej pohľadovej ploche (22) slepého rámu (11) a je uložená v priehlbine (23) vyúsťujúcej na obvodovej ploche (24) drážky slepého rámu (11). Rovinná priehlbina (23) pritom má svoju...

Dorazové zariadenie na obmedzenie zdvihu závesu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3835

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B60G 17/015, F16F 9/00, B62K 5/00...

Značky: zdvihu, zariadenie, dorazové, závěsu, vozidla, obmedzenie

Text:

...ktoré bude spoľahlivé a bezpečné a ktoré zaistí stabilitu vozidla zaakýchkoľvek jeho jazdných podmienok.0009 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva v tom, že je nutné vyvinúť dorazove zariadenia na obmedzenie zdvihuzávesu vozidla, ktoré bude jednoduché a výhodné 2 hľadiska0010 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dorazového zariadenia na obmedzenie zdvihu závesu vozidlapodľa tohto vynálezu, ktoré je charakterizované v priloženom0011 Ďalšie...

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282243

Dátum: 22.10.2001

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B61F 5/30, B60G 11/16, F16F 3/04...

Značky: pružného, závěsu, pridržovanie, zariadenie, vozidla, ústrojenstva, železničného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla, kde pružné ústrojenstvo (2) je tvorené špirálovou vyvažovacou pružinou (3), v ktorej je uložená zaťažovacia pružina (4). Pružiny (3, 4) počas svojej činnosti spolupôsobia s príslušnou spodnou oporou (5) a hornou oporou (6). Zariadenie na pridržovanie pozostáva z krytu (10) zakrývajúceho pružné ústrojenstvo (2), ktorý prijíma zaťaženie rámu stláčajúceho pružné...

Zařízení pro montáž závěsů zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260512

Dátum: 15.12.1998

Autori: Melka Ladislav, Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/04, E01D 21/02

Značky: závěsu, mostů, montáž, zavěšených, zařízení

Text:

...uohyoeným ve zvedaoím rámu ł V neznázorněném trvíjesím ústrojí.Před zahájením montáže závěsů lp se zvedaoí rám ł a tím L nuntáĺní tíhlo 5 spustí do J zsvěsí na montážní táhla 1.své Aolní polohy lobr. l). Z.včsy Lg to pomocí poutacloh prvkůNapnutím montážního táhla 3 pomocí napínacího ústrojí 1 předem stanovenou napínací silou dojde ke zvednutí závěsu lg. Rozdíłná délka poutacích prvků 3 udržuje závěs lg v přímém směru, přičemž prověšení...

Blokovacia poistka stredového trecieho závesu strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1183

Dátum: 03.07.1996

Autor: Zwyrtek Bronislav

MPK: E05C 17/04, E06B 5/11

Značky: závěsu, poistka, blokovacia, strešného, trecieho, středového

Text:

...strešných okien,zníženie počtu jej konštrukčných prvkov a zvýšenie jejPodstata technického riešenia spočíva dalej v tom, žeblokovacia západka je vybavená poistnou skrutkou, v osiktorej je proti nej v nosnom ramene okenného krídla, V jehoprivrátenej polohe k okennému rámu vytvorený poistný otvor.Týmto doplňujúcim opatrením je umožnená jednoduchá montáž okenného krídla do okenného rámu. resp. do jeho nosného ramena, a to v zablokovanej...

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Kurucová Eva, Ochodnický Vladimír, Mancovič Milan

MPK: A01B 63/114, A01B 67/00

Značky: trojbodového, združený, závěsu, ovládania, mobilného, regulačný, systém, energetického, prostriedku, spaľovacieho, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...

Polohovací nosič závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270822

Dátum: 14.08.1990

Autor: Hovorka Peter

MPK: B65G 17/48

Značky: závěsu, polohovací, nosič

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: přestavitelného, stabilizaci, závěsu, zařízení, otočného, výškově

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: zařízení, přestavitelného, závěsu, utěsnění, otočné, výškově

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: zapojení, sériových, závěsu, fázového, vyhodnocení

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Odpružení závěsu řezacího vozíku na úpravu ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264871

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rygl Oldřich

MPK: E01H 4/02

Značky: řezacího, závěsu, odpružení, vozíků, úpravu, plochy, ledově

Text:

...dochází k pŕechodnému prohnutí nože v jeho střední části a řez není rovnoměrný po celé délce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trvalý přítlak je vyvolán tlačnou pružinou, na kterou působí přes dvouramennou pâku jediný přímočarý hydromotor v okamžiku po doeednutí řezacího zařízení na led.Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří to, že pružina vyvozuje trvalý a rovnoměrný přítlak...

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prášil Vladimír, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: způsob, stropů, chmelovodičového, vytvoření, drátku, provádění, chmelnice, drátu, nosnému, závěsu, zařízení, způsobu, tohoto

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Kotvení závěsů v pylonu závěsného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263885

Dátum: 12.05.1989

Autori: Franc Jaromír, Bardoň Ladislav, Pechal Antonín, Lehár František, Stráský Jiří

MPK: E01D 11/00

Značky: závěsu, mostů, pylonu, kotvení, závěsného

Text:

...v otvorech pásme, které jsou výztužený výztuhami deskového tvaru, jež jsou připevněný k vnějším bokům kotevních trubek tak, že rovina proložená osami dvojíc kotevních trubek je s rovinou výztuh shodná, přičemž svislé stěna je uspořádaná uprostřed mezi svislýmí roviznamiproloženými osami závěsů a rovnoběžně s nimi. Výhod-ou kotvení závěsů podle vynálezu je, že umožňuje zakotvit uvnitř pylonu poměrně velké množství závěsů v m-alých...

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva, Krautová Dagmar

MPK: B07B 1/46

Značky: látky, vibračního, pružného, sypké, závěsu, podavače, třídiče, omezovač

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Měřidlo pro kontrolu drážek závěsů turbínových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261467

Dátum: 10.02.1989

Autori: Odehnal Miloš, Jeglík František, Kyzlink Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: turbinových, měřidlo, kontrolu, drážek, závěsu, lopatek

Text:

...na přesnost opracovaných tvarů. Zvlášř vysoký poža 261 06 davek je kladen na rozměr rozteče, vzájemné přesazení drážek, obouetrannou rovnoběžnost drážek a jejich polohu.Závěsy lopatek se obrábějí automaticky na obráběcich oentrech na jedno upnutí při automatické výměně podle tvaru pěti až šesti nástrojů. Lopatka je pro obrábění upnuta v technologické peletě. Paletu tvoří přesně obroušená kostka, jejíž protilehlá čela jsou absolutně kolmá k ose...

Uchycení konců závěsu zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260675

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/00

Značky: zavěšeného, mostů, závěsu, uchycení, konců

Text:

...vymezovací podložky, sestávající z obloukových prstencových dílů, spojených navzájem spojovacími články a spínací příložkou- Podle jiného konkretního provedení vynálezu jsou na vnitřní straně vodicítrubky na jejím konci, odvráceném od prstence, rozmístěny deformační bloky pro zajištění oeové polohy vodicí trubky na amplitudovém.tlumičí. V áZávěe je podle dalšího výhodného provedení opatřen rektifikační ústrojín na jednom konci a na druhém...

Zařízení pro montáž závěsů, zejména zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260670

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: zavěšených, mostů, zejména, montáž, závěsu, zařízení

Text:

...na stoličce, upevnčné k vrcholu pylonu. Po nosnénlaně pojízdějí zvedací~kočky spôjené navzájem tazným lanema opatřené kladkostroji, přes které jsou vedena zvedací lane.ovládané vrátky. Závěs je na soustava klàdkostrojů zavěšen pomocíobjimek, které jsou opatřeny ústrojím pro regulaci průhybu závěsu, tvořeným dvojici napnutých tenkých ocelových drátů, připojených vždy k první,třetí, páté atd.objímce, přičemž na sudých objímkách jsou upevněny...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: otáčania, zapojenie, rychlostí, vyhodnocovanie, závěsu, uhlovej, fázového, pomocou, analogového

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258688

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gliba Gejza, Oravec Vladimír

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníka, zariadenie, visutého, závěsu, otáčacie

Text:

...náboj je na konci otočného držiaka závesu uložený pomocou axiálneho vodiaceho člena, je opa-trený prírub-ou, o ktorú je opretý jeden koniec tlačne pružiny, ktorej druhý koniec je opretý o oporný kotúč spojený s držiakom závesu, a Vodiaci kotúč držiaka závesu je uchytený priamo na držiaku závesu pod otočným nábehovým telesom.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, žejeldnoduchými prostriedkami zabezpečuje otáčanie závesu, jeho odaretovanie a...

Zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčce fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258199

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bálek Rudolf, Petržílka Vladimír

MPK: H03L 7/16

Značky: fázového, závěsu, úpravu, smyčce, zapojení, signálu, kmitočtovou

Text:

...na předkládaném zapojení podle připojených výkresu, kde obr. 1 značí základní schéma a obr. 2 konkrétní uspořádání spínaného amplitudového modulátoru.zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčoe fázového závěsu, znázorněné na připoje ném obr. 1 sestává ze spínaného amplitudového modulátoru lg, do něhož je zaveden výstupz transpozičního krystalového osoilátoru gg a dále výstup 2 napěřově řízeného oscilátoru l. výstup ze spínanêho...

Zapojenie obvodu fázového závesu pre dekódovanie sériového fázovo kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257488

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: H03M 9/00

Značky: dekódovanie, zapojenie, obvodů, seriového, signálu, fázového, závěsu, kódovaného, fázovo

Text:

...dalej zabezpečuje schopnost dolačovania pomalých zmien rýchlosti média V rozmedzí Í 25 menovitej rýchlostí. Jednoduchosťzapojenia umožňuje napájanie jedinou hladinou napätia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad zapojenia obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo kódovaného signálu, podľa vynálezu.Zapojenie obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo ködovaného signálu používa na dekčdovanie interval, ktorého...

Nosič oděvních součástí pro technologii šití v závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jemelka Jaromír, Studený Lubomír

MPK: D05B 39/00

Značky: oděvních, nosič, závěsu, technologii, součástí, sítí

Text:

...zúženy, např. vyfrézováním plošek, obr. 3 a umožňují tak při pootočení háčku Q svorky §ł vyjmout háček § v těchto místech z rámu. Tato podmínka je splněna tím,že průřez kloubů 33 a obou částí rámu je v uvedených místech menší než je mezera háčku 3.Oba konce pevné části rámu Al ą výkyvné části 5 rámu jsou upraveny v místě uložení kloubů 53 tak, že vzájemným dosednutím sešikmených konců obou částí je vytvořena zarážka,obr. 4, která umožňuje...

Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256196

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: B65G 17/20

Značky: zariadenie, visutého, dopravníka, otáčacie, závěsu

Text:

...z vodiacich líšt sú upevnené dorazové kolíky. V tom prípade nie je potrebná pre dorazové kolíky ďalšia upevňovacia lišta.Príklad vyhotovenia otáčacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je zariadenie spolu s dráhou vi 4sutého dopravníka a jeho pohyblivými časťami zobrazený V nárysnom reze.Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravnika pozostáva z otočnej hlavice 1,ktorá V sebe zahŕňa otočný držiak 2 záve-su 3 bremena....

Zařízení pro ustavování závěsu ke čtecí a záznamové hlavě diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255686

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jelínek Pavel, Forman Ladislav

MPK: G11B 5/127

Značky: čtecí, závěsu, záznamové, ustavování, zařízení, pamětí, diskových, hlavě

Text:

...tomto případě na přímce E procházející vrcholem rovnostranného trojúhelníka lg, na němž je umístěn snímač 5 tlaků, vedené kolmo na stranu procházející vrcholy, na němž jsou umístěny snímače §, Q tlaku. Jedna třetina této výšky je vyjádřena bodem § - viz obr. 2.Je také možné, aby byl bod § určen podle potřeby i jinými vztahy, například vycházejícími z hlediska požadavků na snímače A, §. Q tlaků anebo s nimi spojeného elektronického...

Úchyt závěsné lišty stavebnicového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255656

Dátum: 15.03.1988

Autor: Chundela Jiří

MPK: B65G 21/02

Značky: lišty, závěsu, úchyt, stavebnicového, závesné

Text:

...pokovovací linky provést výměnu závesných líšt a jejich rozmístění na závěsu. Letmý úchyt závěsné lišty nepřenáší žádné chemikálie a proto nedochází při výměně líšt ke styku pracovníka se zbytky chemikálií. Letmý úchyt je proudově ustíněn vlastní konstrukcí a proto dochází pouze k nepatrnému nanášení nežádoucí pokovené vrstvy na povrchovouPříklad provedení uchytu závěsné lišty stavebnicového závěsu pro galvanické nsnášení antikorozních...

Horná vzpera trojbodového závesu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 255337

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A01B 61/02

Značky: závěsu, vzpěra, trojbodového, horná, traktora

Text:

...reze a obr. 2 hornú vzperu trojbodového závesu traktora v pôdumryse z obr. 1. K telesu 2 dvojčinného hydraulického valca 1, na ktorého piestnici 4 je vytvorený horný prípojný kĺb 5 je privarená pätná matica 3, zasunutá vovodiacej kulise 10 upevnenej na priečnom čape Sl, v ktorom je uložená nadstavovacia skrutka (i zaskrutltovaná jedným koncom v pätnej nízatici 3 a druhým koncom vo vratidle 11 polohovo zaistenom poistným kolikom 12,...

Kotva závěsu obvodového pláště budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254487

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/60

Značky: budovy, pláště, kotva, obvodového, závěsu

Text:

...objektu.Výztuha, která je pevně spojene s držákem závěsu a závěsem, zvyšuje únosnost závěsu.Další výhodou je to, že držák při použití dvou kotvových desek může mit podstatné větší délku a závěs lze libovolně umístit V kterékoliv poloze držáku, bez snížení únosnosti závěsu.Na připojených čtyřech obrázcích je znázorněna kotva závěsu ve svislém řezu, v axonometrickém pohledu, kotva použitá pro šikmé zavěšeni obvodového pláště a kotva,...

Záchyt závěsu pro automatické střelné zbraně, zvláště pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 236304

Dátum: 01.01.1988

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 11/06

Značky: pistole, zbraně, střelné, závěsu, zvláště, záchyt, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit oboustranné ovládání záchytu závěru pravou nebo levou rukou střelce k zajištění střelecké pohotovosti. Uvedeného účelu se dosáhne záchytem závěru, opatřeným ovládací pákou, záchytným ozubem a čepem s válcovou drážkou, zatížený zpruhou uloženou v rámu zbraně, který je řešený tak, že na čepu záchytu závěru je nasunut nákružek s ovládacím rámem, opatřený vybráním, vytvořeným shodně s válcovou drážkou čepu, jehož hrana je...

Vodítko závěsu visutého dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245147

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hermecz István

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: závěsu, visutého, dopravníku, vodítko

Text:

...příchytce vytvorené ve tvaru písmena L. K této pásíííci a protilehlému rameni příchytky je ,připevněna výztuha. Mezi pásnicí, příchytkou a výztuhou může být z tepelněízuo 4lačííích důvodů vložena vyzdívka. Tato vyzdívka může být dále připevněna na plášť pece přes přichycovaci dílec. K příchytce může být dále připevněna kotva na kotvení vyzdívky stropu.Výhodou vodítek takto provedených je,Ze jejích hmotnost se proti stávajícímu pnovedení...

Mechanismus výsuvné koncovky dolního táhla tříbodového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242435

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stepurenko Ivan Romanovie, Mertvjaeenko Petr Xenofontovie

MPK: A01B 63/102

Značky: táhla, mechanismus, dolního, koncovky, tříbodového, výsuvné, závěsu

Text:

...složítost zástavby mechanísmu.Na příloženém výkrese je.znázorněn mechanísmus výsuvné koncovky dolního táhla tříbodového závěsu podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněna nová konstrukce aretace a.na obr. 2 je znázorněno vytvarování lístové pružiny do konkávní křívky v nezamontova ném stavu.A Výsuvná koncovka 1 je euvně žasunuta do vybrání ll, které je Vytvořeno v dolním táhlu Q třibodového závěsu. Na obou bocíchdolního táhla Q...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: zapojenie, vyhodnocovanie, pomocou, rotora, veľkosti, meniča, otáčania, fázového, závěsu, uhlovej, rychlostí

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...