Patenty so značkou «závěsných»

Kombinovateľné diely s komplementárnymi prvkami a príslušenstvom na vytvorenie pravouhlých obvodových okrajov posuvných alebo závesných krídel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2504

Dátum: 12.06.2000

Autor: Terno Giovanni

MPK: E06B 1/04

Značky: okrajov, kombinovateľné, posuvných, závěsných, vytvorenie, křídel, komplementárnymi, prvkami, obvodových, diely, príslušenstvom, pravouhlých

Text:

...bočné výstupky uvedených blokov a stredové výstupky blokov je usporiadaný lícujúco s drážkami a závitoreznými skrutkami, ktoré zaberajú do otvorov na spojenie komplementárnych prvkov.Drážky úzka, zväčšená, proñlovaná, sú prítomné na dieloch v akejkoľvek kombinácii, nezávisle alebo zmiešane, v závislosti od možných variantov a/alebo komplementárnych prvkov a použiteľnéhopríslušenstva, pričom uvedené spoje medzi...

Pojezdová jednotka závěsných manipulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267533

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zabystrzan Oto, Vojnar Vilém, Tacina Jan, Supik Stanislav, Lipka Stanislav, Kavulok Gustav, Moldrzyk Ervín, Szopa Rudolf

MPK: B25J 11/00

Značky: závěsných, pojezdová, jednotka, manipulátoru

Text:

...ojezdového suportu je zabezpečováno zásobníky maziva, které jsou pro tento účel namontovány na pojezdové jednotce.Príklad konkrétního provedení pojezdové jednotky dle vynálezu pro vybíjecí teleoperátor monolitních szrusek 2 hlubinných pecí je zobrazen na příložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pcjezdovou jednotku v podélném řezu, obr. 2 půdorys pojezdové jednotky,obr. 3 příčný řez středem pojezdového suportu, obr. A příčný řez...

Zapojenie brzdného obvodu závesných lokomotív a ťahačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267336

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kovalík Marián

MPK: B61H 9/00

Značky: ťahačov, brzdného, lokomotiv, zapojenie, obvodů, závěsných

Text:

...lokomotiv a ťahačov»podľa vynálazu.Hydraulioký prevod závaenej lokomotivy, resp. ťahača je obyčajne tvorený hydrogenarátorom 3 poháňaným motorom l a hydromotorom 1, dalej blokom zaisťovacích a ovládacích prvkov 5. Brzdný obvod závasnej lokomotivy, resp. ťehača je napojený na hydroetatický prevod 2, É cez dvojitý jednosmerný ventil 1. Tvoria ho v aárii zapojená redukćný ventil Q, jednosmerný ventil 2, hydraulický akumulátor lg rozvádzac...

Uložení tlačného silového snímače pro snímání signnálů u závěsných vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265893

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mrozek Zbyněk, Žmija Zbyhněv, Kovalczyk Věslav

MPK: G01G 3/12

Značky: signnálů, silového, snímání, snímače, uložení, závěsných, tlačného

Text:

...řez rovinou A~A z obr. 1.Na připojených výkreeech etrukce uložení tlačného silovNa čele vnějšího vodícího pouzdra g je V jeho oee upevněn, 1, zde termoelektrický tlačný snímač. Do vnějšíno vodícíno pouzdra 3 je hybně uloženo vnitřní vodící pouzdro 1 se vzájemným uložením H 6/7. Čelní plocha vnitřního vodícího použdra 1 je uložéna na dotyku snímače 1. Vnější vodíoí pouzdro g je spojene e hornín pohybovým kloubem 2 šesti eymetrioky rozložeš nými...

Brzda závesných mobilných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245348

Dátum: 15.12.1988

Autori: Legille Edouard, Colosio Cesare

MPK: B61H 7/12, E21F 13/00

Značky: brzda, mobilných, závěsných, zariadení

Text:

...sebe dvojitými okami smerujúcimi do stredu a obopínajücimí pružinu nasunutú na brzdu-om valci,pričom v dvojitých okách upevnené páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujú jej obrys V pozdĺžnej osi.Nový účinok brzdy podľa vynálezu je najmä v skrátení rozmeru v ose valca a pre 4sunutí pák z kritického miesta .a tým rozšírenie možnosti využitia v prevádzke v stiesnených banských podmienkach. Výhodou je tiež, že brzda sa stala...

Spôsob oblúkového privárania závesných nosov k závesným rúram

Načítavanie...

Číslo patentu: 256071

Dátum: 15.04.1988

Autori: Branderský Štefan, Ország Viktor

MPK: B23K 9/16

Značky: spôsob, nosov, privárania, závěsných, závesným, oblúkového, rúram

Text:

...mm je výhodné, ak sa zváracie horáky udržujú v okrajových polohách na začiatku a pri ukončovaní zvárania za čas 1 až 5 sekúnd v klude, pri zváraní závesných nosov nad hrúbku 6 mm je výhodné, ak pri ukončení zvaru na čelnej ploche vykonávajú zváracie horáky pohyb V priečnom smere.Porovnaním ručného privárania obalenou elektródou so spôsobom podľa vynálezu, je spôsob podľa vynálezu podstatne výhodnejší. Zabezpečuje vyššiu poduktivitu, vyššiu...

Upevnenie brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241324

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hooejš Slavomír, Hermann Antonín, Brož Teofil, Kucharský Jioí

MPK: F16D 65/02

Značky: upevnenie, čeľuste, závěsných, brzdnej, zariadení, brzdných

Text:

...brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadeni s brzdnou čeľusťou, ktorá pologuľovitým v-ybraním je uložená na brzdnom čape s pologuľovýmukončením, podstata ktorého spočíva v tom, 4že pologuľa brzdného čapu je opatrená prechodovýlm driekom, ktorého prie-mer ď je menší ako priemer D pologule, pričom brzdná tíeľust je na brzdnom čape upevnená pružnou vi-dličkou v mieste prechodového drieku. iVýhodou upevnenia brzdnej čeľuste závesných brzdvných...

Zařízení pro ovládání závěsných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241164

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schles Bedoich, Princ Bohuslav

MPK: B66C 1/26

Značky: závěsných, prostředků, zařízení, ovládání

Text:

...tvořeno trubkou 18, ve které je vodicí otvor B. K trubce 18 jsou přivařeny ložné části 14 táhel a pák (5, 7, 12 a opěry pružln 11, tlačících na zarážky 10, spojené s táhly 12. Takto zhotovené tažné těleso 4 je opatřeno krytem 19 a je zavěšeno lanky 16 na vahadlo 20, zavěšené přes oko 21 na zdvihaci zařízení. Ke kleci 1 je upevněn spojovací element 2 lankoj, který tvoří spojení s horní částí uvolňovacího zámku 22. l-lorní část 22 spolu se...

Kotvení mostních závěsných kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233869

Dátum: 01.04.1987

Autori: Plotěný Petr, Hlasivec Hynek

MPK: H02G 7/05

Značky: kabelů, závěsných, mostních, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvení mostních závěsných kabelů sestavených z kabelových vložek kotvených pomocí čelisťových kotev a zálivky. Kabelové vložky jsou upevněny v kotevní objímce prostřednictvím čelisťových kotev seřazených do kruhu a jsou protaženy průběžnou mezerou mezi soustřednými rourovitými pouzdry opatřenými na jednom konci přírubami opřenými do roznášecí podložky. Mezera je pak zaplněna zálivkou.

Zariadenie na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248118

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schmiedl Juraj, Húšťa Vladimír, Cempa Štefan, Wagnerová Emília, Repčák Vladimír, Šimko Ján, Mikolajek Jan

MPK: F27D 1/12

Značky: zariadenie, plamennej, chladenie, segmentov, závěsných, vzduchom

Text:

...Výmurovky klenby erozion a koróziou hlavne tam, kde pri technologickom procese .vznikajú exhaláty vo vode rozpustne.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z konzoly, na ktorej je upevnená rozrvodnä komora chladiaceho vzduchu. Rozvodné komora chlediaceho vzduchu je vybavená prívodným hrdlom a zdola vývodnými trúbkami....

Zařízení pro manipulaci s tělesy bez závěsných ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231349

Dátum: 15.05.1986

Autori: Průša Václav, Skoumal Vlastimil, Štěrba Alain, Bräuer Josef

MPK: B66C 1/44

Značky: manipulaci, tělesy, závěsných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s tělesy bez závěsných ok, obsahující alespoň dva kotevní prvky, lana a závěsy, vyznačené tím, že každý kotevní prvek /1/ je tvořen alespoň jednou pákou /2/ opatřenou úchytnou částí /3/ působící na zvedané těleso /12/ tlakovými silami s výslednicí v ose /6/ normál ke styčným plochám /16/, přičemž úhel /17/ mezi osou /6/ normál a přímkou /5/ procházející protilehlými kotevními prvky /1/ je v rozmezí od 10° do 40°, na...

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223882

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gaeta Marco

Značky: stahování, závěsných, předmětů, zařízení, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů se seřiditelným třecím systémem pro ovládání sestupu předmětů, sestávající z tělesa zařízení, osy otáčení, na níž je uložen buben pro navíjení závěsného drátu a z brzdného zařízení, vyznačující se tím, že těleso zařízení sestává z přední poloviny (1) tělesa, opatřené první polovinou (7a) horního vřetene (7) a jednou polovinou spodního vřetene (3) a z druhé poloviny (2) tělesa, opatřené...

Zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 220529

Dátum: 15.11.1985

Autori: Brož Teofil, Tovaryš Zdeněk

Značky: bandážování, oceľových, zařízení, vázacích, manipulačních, zápletů, nekončitých, závěsných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan, které sestává z nosného rámu (1) opatřeného na své jedné straně pohonem (2) podélného posuvu bandážovací hlavy (6) po loži nosného rámu (1), tvořeného vodicími tyčemi (7). Nosný rám (l) je dále opatřen čelisťovým upínacím zařízením (16) ocelového lana (9) a bandážovací hlava (6) vodicím a opěrným zařízením (11) ocelového lana (9)....

Vozík pro dopravu na závěsných kolejových drážkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225379

Dátum: 30.06.1985

Autori: Ivan Lubomír, Vavrouch Zdeněk, Kristl Rudolf, Havířov, Pavlas Milan, Odstrčilík Zdeněk

Značky: vozík, závěsných, dopravu, drážkách, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vozíku pro dopravu na závěsných kolejových drážkách, instalovaných především na důlních pracovištích. V současné době jsou známy pro dopravu materiálu vozíky tvořené podvozkem, na kterém jsou upevněna pojezdová kola ve dvou nebo třech dvojicích. V obou případech jsou jednotlivá kola každé dvojice uchycena sou ose na polonápravách. Kola vozíků kopírují přesně nerovnosti koleje závěsné drážky a především spoje mezi jednotlivými...

Ovládací zařízení závěsných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218381

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vobořil Miroslav

Značky: prostředků, zařízení, ovládací, závěsných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení pro uchopovací prostředky, pro použití ve skladech při manipulaci s břemeny, ve strojírenství, ve stavebnictví a při různých montážních pracích, kde je třeba ovládat závěsné prostředky bez přístupu vazače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dutině závěsného tělesa je umístěna tyč, na spodním konci opatřená sklopnými palci, sklápějícími se přes kloubovou páku z vertikální do horizontální polohy. Na horním...

Vozík pro dopravu na závěsných kolejových drážkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 214409

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pavlas Milan, Kristl Rudolf, Dombrovský Zdeněk, Ivan Lubomír

Značky: kolejových, závěsných, dopravu, vozík, drážkách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vozíku pro dopravu na závěsných kolejových drážkách, instalovaných zejména na důlních pracovištích. Jeho podstata spočívá v tom, že na pod vozku vozíku jsou upraveny tři nápravy dvojic pojezdových kol, z nichž obě kraj ní nápravy s dvojicemi pojezdových kol jsou vůči střední nápravě uloženy otočně nejméně na jednom svislém čepu. Pojezdová kola krajních náprav jsou vzájemně spoje na pomocí záchytu s čepem, umístěným ve vodítku,...