Patenty so značkou «zavěšení»

Zařízení pro zavěšení výhřevných trubek pomocí nechlazených tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265998

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cigánek Jan, Vybíral Rostislav, Mašek Milan, Šarbort Martin

MPK: F28F 9/00

Značky: zavěšení, zařízení, výhrevných, pomocí, nechlazených, tyčí, trubek

Text:

...jinak komplíkovaly celkové zapojení parní soustavy. Další výhodou je snadná vyměnitelnost libovolné výhrevné trubky. Pokud je výhřevná plocha v tomto uspořádání umístěna V samostatném rámu, je blokově jako celek dopravována a v případě poruchy demontována ze spalinového prostoru.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese na obr. 1,Zařízení sestává z nosného stropu l opatřeného prvními otvory ll sezávěsnými...

Čepový závěs pro zavěšení a ustavení polohy okenního křídla, například ventilačního na pevném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264565

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čtvrtníček Zdeněk, Grmela František

MPK: E05D 3/00

Značky: polohy, ventilačního, závěs, zavěšení, například, rámu, křídla, čepový, okenního, pevném, ustavení

Text:

...čepem ląa to z dílce pevnéhoł a dílce pohyblivého 4.Pevný uílec 1 čepového závěsuje upevněn na svislé části pevného dveřního nebo okenního rámu a pohyblivý dílec i na svislé části pohyblivého okenního râmą např.venti 1 ačního krídla.Ve styčné stěně pohyblivého dílce gv jeho horní části je upruven zorúžkovy čep 2 yálcového tvaru a ve spodní části to hoto Jílce 4 je rovnoběžnč s osou znrážkovćho čepu 5 upraven í -íprůchozí otvor 3 pro hlavní...

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Med Ladislav, Pelhřimov, Vondrák Jiří, Sporek František, Kunst Jiří

MPK: A01D 34/64

Značky: zařízení, ústrojí, rotačního, stroje, pracovního, žacího, zavěšení

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulace, vibrátorů, běhounu, vibračního, výstředníkového, pohon, pružné, momentu, straně, zavěšení

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Zařízení pro zavěšení pinoly. zejména třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kokeš Jan, Kooan Alfréd, Buiárek Ladislav

MPK: G01B 5/03

Značky: pinoly, zavěšení, zejména, třísouřadnicového, zařízení, stroje, měřicího

Text:

...na obr. 4 je totéz snázoměno v čelnín pohledu s vyznačeím stabilizátoru, na obr. 5 je v bočním pohledu znázorněno provedení, kde spodní držák je s vrchuím drłákevm spojen dvlma plochými pruäinami a na obr. 6 je shodná zařízení znázorněnoZařízení podle vynálezu v provedení s jedním pársm plochých pruäin eestává z lenka1, uloženého na kladca g s rovnýn příčným profilom styčné části. Kladka z je otočné uloäena na ose 3 která je připevněna...

Zařízení k zavěšení hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253236

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sláma Karel, Brabenec Miroslav

MPK: A22C 15/00

Značky: kůži, zavěšení, zařízení, hovězích

Text:

...Při zavěšování uvolni pracovník jednou rukou samosvěrné čelisti ł a Q, pomocí druhé vloží část kůže mezi prstenec 3 uchycený na čelist l. Z důvodů zamezení vyklouznutí kůže je konec čelisti 3 zbroušen do špičky, která zapadá do vybrání v prstenci 2. Vloženou kůžije nutno přidržet až do doby, kdy bude působit tažná sila zvedacího zařízení. Pro vyvěšení kůže zavěšené na zařízení slouží prodloužený čep 3, který je zvedán vidlicí přes pákový...

Zařízení ke stahování a zavěšení surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 240249

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeka Viliam

MPK: A22B 5/16

Značky: zavěšení, surových, stahování, zařízení, kůži

Text:

...zvedacího mechanlsmu na zařízení.Na pripojených výkresoch je znázorněn . přiklad konstrukčního provedení zařízení kestahovat-ní a zavěšení surových zvířecích kůži, kde na obr. č. 1, je vyznačena poloha zařízení před vložením kůže a na obr. č. 2. funkční poloha při stahování kůže.Zařízení určené ke stahování či zavěšení kůži se skládá z třmenu 1, za jehož horní oko je zařízení zavěšeno na nosný element zvedacího zařízení. K třmenu 1 je...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Berežný Viktor, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: B62D 61/00

Značky: pojezdových, zavěšení

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Systém zavěšení pro spřažené nápravy podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236859

Dátum: 15.04.1987

Autor: Perlini Roberto

MPK: B60G 19/02

Značky: zavěšení, podvozku, nápravy, spřažené, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém zavěšení pro spřažené nápravy podvozku vozidel má dvojici tuhých ramen, uložených jedním svým koncem otočně na centrálním čepu, upraveném na rámu vozidla, a druhým koncem na jedné z dvojice náprav. Každé z tuhých ramen má vzhůru vystupující rameno, mezi kterými je uložen pružný prostředek, který se deformuje kmitáním tuhých ramen kolem centrálního čepu pro zachycení zatížení vozidla a pro vyrovnávání rozdílů výšky mezi dvojicemi náprav....

Zařízení pro zavěšení žacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250385

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boruta Ivan, Martiník Přemysl

MPK: A01D 34/13

Značky: žacího, mechanismu, zavěšení, zařízení

Text:

...D a závesné páky 11 tak, aby byl dovolen pohyb závesných pák 11 směrem nahoru. Smerem dolů je pohyb omezen zarážkou 16 pevne spojenou s nosnou pákou 1 D, popřípadě ohebným táhlem 21. Závesná páka 11 je připojena ke konzole žacího mechanismu 17 pomocí čepu 7 a s příložkou 18 pouzdrové pružiny 8. Mezi závesné páky 11 a nosné páky lümohou být ustavený tlačné pružiny 22,tažná pružina 12 nebo zkutná pružina 23.Funkce zařízení je následující...

Zařízení pro zavěšení stroje na tříbodovém hydraulickém závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brázda Zdeněk, Hoenich Pavel

MPK: A01B 59/043

Značky: hydraulickém, traktoru, zavěšení, tříbodovém, závěsu, zařízení, stroje

Text:

...g. To obsahuje líneární motor §, v danémipřípadě hydraulický válec, napojený neznezorněnými apojovacímí hadicemi na vnější hydraulický okruh traktoru.ł. Horní závêané táhlo 1 tříbodovéhunhydraulického závěsu traktoru 3 obsahuje též kluznouopěru il pro umožnění volného vertikálního pohybu spuštěného Pr 9 °°V Aníhostroje 2, zsvěäcného na závěsých táhlech g 1 tříbodovéha ihydraulického závěsu trektoru g. S výhodou je traktor A opetřen...

Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249015

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B62D 61/00

Značky: vozidel, zvláště, zavěšení, terénních, pojezdových

Text:

...rameno lg.kolem osy 2 náboje g nápravy ll. Náprava ll je výkyvně uložena k ráu vozidla kolem oey lg nápravy ll. Kb spojovacímu ramenu lg je V místě osy§ poJezdového kola l kloubově uložen poslední díl vychylovacího členu 5, jehož první díl.je kloubově uložen na nápravě ll. Poslední díl vychylovacího.členu je v tomto příkladu provedení tvořen pístnicí 1,apoJenou e pístem Q. Píst Q se pohybuje v hydrauliokém válci žlpředetavujíoím první díl...

Zavěšení trubkových systémů pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Stejskal František, Kubec Jiří, Randula Rudolf, Prchal Jozef

MPK: F16L 3/22

Značky: pecí, systému, zavěšení, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavěšení trubkových systémů reakčních nebo ohřevných pecí pomocí lana, kladek, závaží, táhel a pák. Zavěšení pomocí lana střídavě vedeného od kladek ukotvených k nosné konstrukci ke kladkám upevněným k trubkám trubkové sekce, jehož podstata spočívá v tom, že je použito dvou protilehlých, ve svislém směru volná pohyblivých závaží (l), k nimž jsou připojeny konce lana (2). Závaží (l) jsou opatřena omezovacími tyčemi (3). které...

Zařízení pro zavěšení brdového listu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234026

Dátum: 15.09.1986

Autori: Umemura Yoshifumi, Tanaka Shigeru, Suzuki Hajime

MPK: D03C 9/06

Značky: zavěšení, zařízení, tkacím, listů, brdového, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavěšení brdového listu na tkacím stroji, sestávající ze dvou dílů tvořených držákem upevněným na brdovém listu a závěsem připojeným k pružině pro zavěšení brdového listu nebo k ohebnému přenosovému členu, spojenému s hnacím ústrojím pro pohon brdového listu. Podstatou vynálezu je, že jeden díl je opatřen nosným čepem, vyčnívajícím z jeho povrchu, zatímco v druhém dílu je zavěšovací otvor, v němž je nosný čep otočně...

Zařízení pro zavěšení pětiválečkové girlandy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233526

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 39/14

Značky: zařízení, zavěšení, girlandy, pětiválečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zařízení pro zavěšení pětiválečkové girlandy se týká pružného uložení těchto girland na rám pásového dopravníku, a to zejména v dopadovém místě. Zařízení je tvořeno dvěma pružinami, pomocí nichž je girlanda zavěšena na rámu a dvěma dvojicemi táhel. Táhla jsou jedním koncem kloubově uložena na rámu a druhým koncem v kloubech, upravených mezi horními a bočními válečky. Toto uspořádání umožňuje pružení girlandy ve směru dopadajícího...

Zavěšení trubkových systémů pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232412

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stejskal František, Prchal Jozef, Randula Rudolf, Kubec Jiří

MPK: F16L 3/22

Značky: systému, trubkových, zavěšení, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavěšení trubkových systémů reakčních nebo ohřevných pecí pomocí lan kladek, závaží, táhel a pák. Zavěšení pomocí lan střídavě vedených kladkami závěsů ke konstrukci a kladkami závěsů trubek, kde lana jsou jedním koncem ukotvena k nosné konstrukci a druhým koncem k protilehlým závažím, jehož podstata spočívá v tom, že místa kotvení (8) dvou lan (2) jsou ve vztahu k závažím (1) zrcadlově stranově vystřídána. Kladky (3) závěsů...

Pružné zavěšení vlečené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220115

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pospíšil Vítezslav

Značky: zavěšení, vlečené, nápravy, mobilních, prostředků, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vozidel a řeší problém snížení tuhosti odpružení vlečené nápravy příslušné k hnací nápravě, čímž se zlepší jízdní vlastnosti vozidla, zejména pokud jde o plavnost jízdy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kyvným ramenům, na nichž je upevněna nápravnice nebo čepy jednotlivých kol vlečené nápravy, jsou připevněny jedněmi konci pružiny, jejichž druhé konce jsou pohyblivě spojeny s volnými konci listových pružin hnací...

Pružné zavěšení vlečené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220114

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pospíšil Vítezslav

Značky: mobilních, vlečené, prostředků, nápravy, zavěšení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vozidel a řeší problém zvýšení zatížení hnací nápravy (při respektování maximálně přípustných nápravových tlaků) na úkor snížení zatížení vlečené nápravy při částečně zatíženém vozidle, což je důležité pro zachování příznivých podmínek pro přenos hnací síly z kol na vozovku. Podstatou vynálezu je uspořádání odlehčovacích pružin mezi dvouramennými pákami výkyvně uloženými na rámu, na nichž je upevněna vlečená náprava, a...

Traverza pro zavěšení břemen na jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 220109

Dátum: 15.10.1985

Autori: Foltýn Josef, Mainx Oskar

Značky: břemen, jeřáb, traverza, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je traverza pro zavěšení břemen na jeřáb a jeho účelem je vyřešení konstrukce traverzy při menších nárocích na dimenzi a spotřebu materiálů a při možnosti uložení dvou sestavitelných závěsů do vnitřního prostoru traverzy. Uvedeného účelu se dosáhne spojením dvou vedle sebe uspořádaných dvojitých rámů (1, 1´) krajními distančními díly (5, 5´) a středním distančním dílem (6), který rozděluje podélný otvor (7), vytvořený v...

Mechanismus kovářského manipulátoru pro zavěšení nosníku kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 219620

Dátum: 15.08.1985

Autori: Havelka Zbyněk, Žídek Vladimír

Značky: nosníků, kovářského, kleští, mechanismus, manipulátoru, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že mezi bočnicemi rámu manipulátoru je na zadních válcích s pístnicemi a na jedné straně táhel zavěšen páteřový rám, na jehož předním hřídeli a zadním hřídeli spočívá nosník kleští a součástí páteřového rámu je úchyt pohybových členů osové manipulace a válec bočního posuvu, jehož pístnice se opírá o nosník kleští, přičemž druhý konec táhel je spojen s nosným hřídelem, který je posuvně uložen v otočném rameni a na obou...

Zavěšení převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 219539

Dátum: 15.08.1985

Autor: Luftman Zdeněk

Značky: převodové, zavěšení, skříně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokozdvižných vozů. Předmětem vynálezu je zavěšení převodové skříně, zejména pro vložené převody, jejichž vstup a výstup je spojen kloubovým hřídelem s dalším agregátem. Zavěšení převodové skříně podle vynálezu využívá možnosti zavěšení na pružných prvcích s prostorově různou tuhostí tak, že ve směru hlavních zatížení od hmotnosti agregátu a silových reakcí je tuhost zavěšení vysoká ve směrech, kde je požadováno vyrovnání...

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221637

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: zavěšení, předepínacích, jednotek, hlavního, přírubového, reaktoru, spoje, matic, utahováku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru, kde předepínací jednotky jsou zavěšeny na kruhové dráze a tato kruhová dráha je odnímatelně ustavena na nosných tyčích (2) horního bloku reaktoru. Nosná konstrukce upevněná na tyčích horního bloku přitom může být využita jako nosný element dalších pomocných zařízení.

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221636

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: předepínacích, matic, jednotek, zavěšení, zařízení, spoje, hlavního, reaktoru, utahováku, přírubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení předepínacích jednotek pro utahování či povolování hlavního přírubového spoje reaktoru. Kruhová dráha je uchycena nosičem, který je tvořen nosným rámem uloženým na horním okraji šachty reaktoru a dále nosič je tvořen ochrannou konstrukcí horního bloku reaktoru. Zařízení může být využito jako nosný element dalších pomocných zařízení, např. pro vytáčení a transport šroubů a matic, nebo pracovních plošin pro potřebné operace...

Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217935

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pokorný Miroslav, Špička Bohdan

Značky: zavěšení, čelní, pracovního, zařízení, stroje, tříbodové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje, umožňující navěšení s nesení v určité poloze pracovního adaptéru, zemědělského stroje a jiných pracovních strojů na samojízdném stroji, zejména na zemědělských traktorech. Podstatou zařízení je to, že jeden konec obou zvedacích ramen a horní vzpěry je výklopně uložen na čepech mezi konzolami, které jsou přivařeny k rámu stroje. K rámu stroje jsou pod zvedacími rameny...

Zařízení pro zavěšení a spékání samospékavých elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 216513

Dátum: 15.12.1984

Autori: Soares De Santana Geraldo, Goncalves De Oliveira David, Bruff William

Značky: zařízení, elektrod, spékání, samospékavých, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšení a spékání samospékavých uhlíkových elektrod a pro přívod proudu k těmto elektrodám, vyznačující se tím, že obsahuje soustavu nejméně dvou držáků, z nichž jeden držák (22) je spojen se zdrojem pracovního elektrického proudu, zatímco druhý držák (18) je spojen se zdrojem tepla, který je odlišný od zdroje proudu spojeného s prvním držákem (22).

Držák pro zavěšení předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216242

Dátum: 15.12.1984

Autor: Sikström Karl Birger

Značky: držák, předmětů, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku pro zavěšení předmětů, který sestává z nosného ramena a rozpěrného prvku, který je vzepřen v otvoru, výhodně kruhového průřezu, který je vytvořen ve vodorovné nebo svislé stěně a jeho hloubka přesahuje jeho příčné rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rozpěrný prvek sestává z kratšího pružného ramena a delšího pružného ramena, která spolu v hlavním ohybu svírají ostrý úhel, kratší pružné rameno přechází pomocným...

Zařízení pro zavěšení sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215227

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lošonský Andrej

Značky: sedadla, zařízení, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Řeší zapojení nebo odpojení vozíku od sedadla nebo ležadla s pacientem, dále také způsob manipulace a její zrychlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vidlice pevně spojená s paralelogramem je vsazen závěsný čep sedadla s podpěrkou a se zajišťovacími čepy proti posunu, přičemž zajišťovací čepy proti posunu jsou umístěny v drážkách vidlice a hlavy závěsného čepu a jsou upevněny ve spojce, jež je...

Staticky určité zavěšení výložníku, zejména u strojů pro povrchové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220551

Dátum: 01.07.1984

Autori: Müller Erich, Meixner Peter, Kersten Peter

Značky: zejména, strojů, zavěšení, staticky, určité, dobývání, výložníku, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohybově tuhého jednostranně se opírajícího nosníku s proměnlivým, rovnoměrně rozloženým zatížením, především pro výložník dopravníku strojů, užívaných pro povrchové dobývání. Tento vynález musí zabezpečit velmi lehkou konstrukci výložníku nebo velkou délku výložníku. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že se ohybově tuhý výložník (l) opírá kloubově v koncovém bodě a u druhého konce je zavěšen v několika opěrných bodech podpory...