Patenty so značkou «zavážecího»

Zařízení pro ovládání otvírání uzávěru výpustného otvoru stojaté násypky zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270583

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: otvírání, ovládání, stojaté, otvorů, zařízení, šachtové, uzávěru, zavážecího, výpustného, násypky

Text:

...5 tím rozdílem, že obě hradítka mají mnohem větší poloměr zaoblení a jsou mnohem větší.Ubě hradítke lg, lg jsou uložená na páru nosných reman lg, gg umíetěných na dvou protilehlých stranách dna lg, přičemž nosná ramene lg, gg umíatěne na druhé, echovaná straně (obr. 1, 2).Závěs a mechanismus pro ovládání obou hredítek lg, lg je společně popsán současně 5 odkazy na obr. 1 až 4.Jak je patrno z detailu na obr. 3, obě ramena lg a gg ee mohou...

Násypka zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270582

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážecího, násypka

Text:

...otáčet okolo své osy a neoddělovaly se čáetice o různá granulací během plnění násypky.Jak je znázorněno na obr. 1, není možné otáělvý pretenec vyjmout stranou pokud není uvolněn mírným nedzvednutím násypky lg, protože dnu lg brání jeho odejmutí tímto způsobem. Bylo by proto nezbytné nejdříve odstranit násypku lg nebo ji zvednout dostatečně vysoko tak, až by dno lg a ventil gg umožnily boční vyeunutí otáčivěho prstence gg.Podle vynálezu je...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, upevněných, otočné, hydraulických, zavážecího, ovládání, násypce, zařízení, zdviháku

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mailleiet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: nosná, šachtové, zařízení, konstrukce, zavážecího

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: dráha, šachtové, zavážecího, násypku, otočnou, válečková, zařízení

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Zařízení k uzavírání zavážecího otvoru tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254983

Dátum: 15.02.1988

Autori: Finsterriegler Wolfgang, Ivanovski Pavle

MPK: B65D 90/54, F16J 13/06

Značky: otvorů, zavážecího, nádoby, zařízení, uzavírání, tlakově

Text:

...představuje svislý osový řez tlakovou nádobou se zaväžecím žlabem,o-br. 2 půdorysný pohled na víko a na obr. 3 příčný řez kloubovým uložením víka na okraji zavážecího otvoru tlakové nádoby.Tlakové nádoba 1, například autokláv má na své horní straně zavážecí otvor 2, který je opatřen víkem 3, které je na okraji 4 zavážecího otvoru 2 pomocí čepu 5 Výkyvné klouvbovitě uloženo, přičemž otevřená dolní poloha 3 je znázorněna čárkovaně. Na stěně El...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Thillen Guy, Legille Edouard, Bernard Gilbert, Cimenti Giovanni

MPK: F27B 1/20, F27B 1/24

Značky: zavážecího, chladicí, zařízení, šachtové, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.

Spojka hnací jednotky navijáku zavážecího zařízení vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 215888

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lacek Vojtěch, Broda Jaroslav, Štefančík Michal, Adámek Zdeněk

Značky: jednotky, vysoké, zařízení, hnací, spojka, zavážecího, navijáku

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka hnací jednotky navijáku zavážecího zařízení vysoké pece, tvořená hnacím a hnaným kotoučem navzájem spojenými čepy, vyznačená tím, že alespoň jeden kotouč je sestaven ze samostatného náboje (1, 3) s obvodovými drážkami (9, 9´´), na němž je svými drážkami (9´, 9´´´) nasunuta čepová část (2, 4) kotouče, která je zajištěna pojistkami (5).

Zařízení na snímání poloh zavážecího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222586

Dátum: 01.02.1984

Autori: Brůha Jiří, Kasenčák Petr, Novák Václav

Značky: snímání, zavážecího, zařízení, poloh

Zhrnutie / Anotácia:

Snímání poloh zavážecího vozu uvnitř metacích nebo vzduchových tryskaců na předem stanovených místech pojezdové dráhy se provádí kotoučem, který má podle počtu požadovaných funkcí otvory na jedné či více kružnicích. K otvorům na každé kružnici přísluší bezkontaktní snímač polohy. Vzdálenost otvorů je dána převodovým poměrem mezi průměrem kružnice, použitým převodem a délkou dráhy o kterou musí zavážecí vůz popojíždět. Bezkontaktní spínače...