Patenty so značkou «zavádzanie»

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pohybujúcich sa predmetov do spracovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19468

Dátum: 15.05.2012

Autori: Bascom Randall Clark, Folk Michael David, Skelton Jerry Eugene, Hamby Brian Samuel

MPK: B65H 65/00, C03B 37/16, B65H 57/00...

Značky: zavádzanie, spôsob, zariadenie, stroja, predmetov, pohybujúcich, spracovacieho

Text:

...nadobudne nižšíprietok roztaveného skla než zvyšok hrotov. Aby sa zrýchlil čas odkvapnutiakorálikov z týchto hrotov, operátor posunie súbor primárnych vláken dozadu a dopredu, aby sa pomalé koráliky prilepili na primárne vlákna, a stiahne ich dole,aby získal primárne vlákno zo všetkých hrotov a prameň pripravený na zavedenie. Kým sa primárne vlákna nezavedú do vyťahovača, sekačky, navíjačky a podobne,obyčajne pokračujú v pohybe a padajú do...

Zariadenie na zavádzanie vnútromaternicového telieska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18127

Dátum: 20.10.2011

Autori: Gerkens Vincent, Frankenne Francis

MPK: A61F 6/18

Značky: zariadenie, vnútromaternicového, telieska, zavádzanie

Text:

...bezpečný na použitie a s minimálnym rizikom poranenia pacientok. Ďalším cieľom tohto vynálezu je priniesť zavádzač s jednoduchouobsluhou, aby zavedenie zariadenia zvládli aj lekári s menšou praxou. Ďalším cieľomtohto vynálezu je priniesť zavádzač, ktorý umožňuje správne uloženie IUD v maternici. Ďalším cieľom tohto vynálezu je priniesť zavádzač, ktorý nemá obmedzený počet polôh zavádzania a umožňuje prispôsobiť polohu zavádzania...

Zavádzanie dvojitého dna do scedzovacej kade

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13846

Dátum: 15.06.2011

Autor: Deuter Peter

MPK: C12C 13/00, C12C 7/17, C12C 7/16...

Značky: zavádzanie, scedzovacej, dvojitého

Text:

...prvok, je možné odpovedajúcim spôsobom utesniť odpovedajúcu medzeru.Otvor je s výhodou vytvorený v tvare štrbiny. Štrbinou môžu potom byť prvky dvojitého dna zasúvané v podstate kolmo na otvor na zavádzanie dvojitého dna. To umožňuje čo možno najmenšiuveľkosť otvoru na zavádzanie dvojitého dna.S výhodou môže sa otvor na zavádzanie dvojitého dna vyrezať do dna scedzovacej kade už pri výrobe dosky dna spoločne s inými otvormi, ktoré sú...

Katetrizačný systém na zavádzanie expandujúceho stentu srdcovej chlopne do tela pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15827

Dátum: 20.05.2010

Autori: Jung Johannes, Straubinger Helmut, Mayer Arnulf

MPK: A61F 2/24, A61F 2/95

Značky: zavádzanie, chlopně, stentu, pacienta, katetrizačný, expandujúceho, systém, srdcovej

Text:

...mať za následok zúženie (stenózu) alebo neschopnosť uzatvárania (nedostatočnosť), alebo kombináciu0007 Pre všetky známe systémy pre intervenčnú implantáciu protézy srdcovej chlopne sa do oblasti nedostatočnej srdcovej chlopne transarteriálne dopravuje expandibilný stentový systém. Stentový systém tohto typu zahrnuje napríklad samoexpandujúcu alebo balónikom-expandujúcu kotevnú výstuž (nazývanú v ďalšom texte stent srdcovej chlopne alebo...

Usporiadanie na zavádzanie kvapalného kysličníka uhličitého do média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11572

Dátum: 12.10.2009

Autori: Quetin Gilles, Ducellier Christophe

MPK: F17C 7/04, B01F 3/08

Značky: kysličníka, media, zavádzanie, kvapalného, usporiadanie, uhličitého

Text:

...člen ako spätný ventil, ktorý bráni vnikaniu fluídnéhomédia do tlakového vedenia.Ďalej je výhodné usporiadanie, v ktorom je spätný ventil vybavený ventilovým tanierom, ktorý v uzavretom stave spätného ventilu tesne dosadá na ventilové sedlo umiestnené na strane ventilového taniera odvrátenej od vedenia fluída, a ktorý sa môže uviesť do jeho otvoreného stavu tlakom riadeným posunom smerom k vedeniu fluida. Spätný ventil sa pritom otvára...

Plavidlo na zavádzanie alkalických materiálov do povrchových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10822

Dátum: 12.09.2008

Autori: Pust Christopher, Rabe Wolfgang, Saure Heiko, Scholz Günter

MPK: A62C 29/00, B63B 35/00

Značky: alkalických, zavádzanie, povrchových, materiálov, plavidlo

Text:

...plavby lodi umožňuje, že je možné využiť hydrodynamický tlak, vytváraný rýchlosťou pohybu lodi, energeticky na dopravovanie vody na vytváranie suspenzie.0015 Najmä na začiatku neutralizácie povrchovej vody, napríklad jazera zatopeného dolu,vykazuje táto ešte veľmi nízku hodnotu pH a je teda silne korozívna. Ztoho dôvodu jeminimálne vonkajší povrch plavidla podľa vynálezu vyrobený z nerezavejúceho materiálu,výhodne z nerezavejúceho kovového...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17843

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00

Značky: zariadenie, zavádzanie, spôsob, materiálů, pomocného

Text:

...dostatočného prúdenia odpadového plynu sa i v prípade jednej takej prevádzkovej poruchy spoľahlivo zabráni zavádzaníu pomocného materiálu doaplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia.Keď sa zavádzanie pomocného materiálu do dráhy prúdeniaprúdu odpadového plynu uskutočňuje rozvírenie pomocného materiálunachádzajúceho sa v zachytávacej nádobe pomocného materiálu prostredníctvom zariadenia na rozvírenie, tak sa pri neexistujúcom dostatočnom...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože, prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16980

Dátum: 24.11.2005

Autori: Brommer Ekkehard, Kroll Detlef, Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/18

Značky: vrstiev, spôsob, zavádzanie, případně, rohože, zariadenie, krycích

Text:

...rovnomerne unikať. Proti vstupujúcej pare pôsobí teda V strede rohože vysoký protitlak, ktorý na okraji rohože nie je taký výrazný,pretože tu je otvorená úzka strana rohože otvorená avzduch môže unikať. Preto para pri rovnakom tlaku vniká na okraji hlbšie ako v strede rohože. Vo výsledku teda nie je spôsob naparovania prípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovaťNevýhodou taktiež je to, že použitá para...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16620

Dátum: 24.11.2005

Autori: Brommer Ekkehard, Von Haas Gernot, Kroll Detlef

MPK: B27N 3/18

Značky: zavádzanie, spôsob, krycích, případně, zariadenie, vrstiev, rohože

Text:

...Vo výsledku teda nie je spôsob naparovaniaprípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovať uspokojivo.Nevýhodou taktiež je to, že použitá para vháňaná na rohož z parných komôr kondenzuje nad rohožou a vedie tak k akumulácii vody. Skondenzovaná voda môže kvapkať na rohož a viesť k vzniku škvŕn po vode na lisovanom materiáli a tým na samotných produkovaných drevných doskách. Takáto drevná doska predstavuje nepodarok a...

Zariadenie na zavádzanie a/alebo vyvádzanie vzduchu do/z priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15221

Dátum: 08.04.2005

Autor: Müller Rainer

MPK: F24F 13/06, F24F 13/24, F24F 13/18...

Značky: priestoru, vzduchu, zavádzanie, vyvádzanie, zariadenie

Text:

...možné usporiadať odchyľovacie zariadenie vo vnútomom priestore plášťa tak, že vzduch môže okolo neho prúdiťna dvoch alebo tiež na troch stranách.0011 OdchyIovacie zariadenie v tvare dosky pozostáva s výhodou z dvoch tabúľ, medzi ktorými je najmenej sčasti usporiadané izolácia. Táto izolácia môžeokrem iného pozostávať z ťažkej fólie. Pod ťažkou fólií sa pritom rozumie fólias vysokou plošnou hmotnosťou, napr. 3 kg na meter štvorcový.0012...

Automatické infúzne zariadenie pre postupné zavádzanie dvoch roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10937

Dátum: 07.03.2005

Autor: Brinon Thierry

MPK: A61M 5/14, A61J 1/00

Značky: zariadenie, roztokov, zavádzanie, postupné, dvoch, infúzne, automatické

Text:

...druhou komorou, pričom v druhej dráhe prúdenia je upravený vratný uzáver prúdenia, pričom uvedený uzáver je v dôsledku rozdielu tlakov medzi homým tokom a dolným tokom dmhej dráhy prúdenia schopný zabrániť prúdeniu druhého roztoku pri zavádzaní obsahu horného objemu aumožniť prúdenie druhého roztoku pri zavádzaní obsahu dolného objemu.0008 Vynález bude zrejmý vďaka nasledujúcemu opisu spolu s priloženými výkresmi, ktoré znázorňujú rôzne...

Lisovaný uzáver na vyberateľné zavádzanie do vínovej fľaše a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284433

Dátum: 04.03.2005

Autor: Burns Dennis

MPK: B65D 41/00, C08J 9/00

Značky: fľaše, výroby, vínovej, uzáver, spôsob, vyberateľné, lisovaný, zavádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovaný uzáver na vyberateľné zavádzanie do vínovej fľaše pozostáva z nadúvadla a z termoplastického elastoméru, ktorým je aspoň jeden styrénový kopolymér zo súboru zahrnujúceho styrén-etylén-butylén-styrénový, styrén-izoprén-styrénový a styrén-etylén/propylén-bytylén-styrénový blokový kopolymér. Vyrába sa tak, že sa pripravuje zmes termoplastického elastoméru a nadúvadla vhodná na vstrekovanie do formy, zmes sa vstrekuje do formy, udržuje sa...

Topický prípravok na zavádzanie peptidických farmák do živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284306

Dátum: 06.12.2004

Autor: Dárdai Zoltán

MPK: A61K 38/28, A61K 47/02, A61K 47/10...

Značky: farmák, živých, prípravok, zavádzanie, topický, organizmov, peptidických

Zhrnutie / Anotácia:

Topicky aplikovateľné farmaceutické prípravky, ktoré umožňujú zavádzať účinné peptidické látky do živých organizmov transdermálnou resorpciou. Tieto prípravky obsahujú peptidické farmakum, kapsaicín, histamín a/alebo kantaridínový extrakt a epitelizačné činidlo v zmesi s nosičmi a/alebo riedidlami konvenčne aplikovateľnými v topických farmaceutických prípravkoch, aplikované prípadne na podložke schopnej priľnúť na kožu.

Spôsob a zariadenie na zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok v ústrojenstve s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2108

Dátum: 31.12.2003

Autori: Rümpler Karlheinz, Waskow Mike, Jacob Michael

MPK: B01J 2/16, B01J 8/18

Značky: fluidným, zavádzanie, ústrojenstve, látok, tekutin, zariadenie, lôžkom, prúdu, spôsob, pevných

Text:

...V dôsledku usporiadania steny privádzaného prúdu a steny spätného prúdu, ako aj prívodom fluidizačného prostriedku zariadením na prívod prúdu plynu vzniká pri príslušnej manipulácii s materiálom vo fluidizačnej oblasti určitý druh rotácie pevných látok.0005 Zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok nie je pritomto type mechanizmu s fluidizačným lôžkom usporiadané.0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť pre mechanizmus s fluidizačným lôŽkOHl...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie prášku do kapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3799

Dátum: 06.02.2003

Autori: Hewett John Martin, Ede Andrew John, Houzego Peter John

MPK: B65B 1/30, B65B 63/00

Značky: zavádzanie, spôsob, kapsy, prášků, zariadenie

Text:

...hustotu. 0014 V jednom uskutočnenní má dávkovač množstvo podlhovastýchdutín sprislušnými otvorenými koncami aprislušnými piestami proti týmtojednotlivým otvoreným koncom a pohyblivé pozdĺž dutiny tak, aby definovali príslušné priestory premenlivého objemu medzi piestami a otvorenými koncami,spôsob ďalej zahrňuje ovládanie tohto množstva piestov dohromady, napríklad súčasne.0015 Podľa tohto vynálezu je teda poskytnutý prístroj na zavedenie...

Zariadenie na zavádzanie plynu do kvapaliny v jemných bublinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281204

Dátum: 06.08.1997

Autor: Meyer Udo

MPK: B01F 3/04

Značky: plynů, zavádzanie, bublinách, zariadenie, jemných, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na zavádzanie plynu v jemných bublinách do kvapalín, predovšetkým na zavádzanie vzduchu do odpadovej vody, obsahuje rozdeľovače (2) plynu, ktoré pozostávajú z pozdĺžnej komory (20), zakrytej poréznou fóliou (19), usporiadanou pod hladinou kvapaliny, do ktorej sa napájacími rúrkami (5) privádza plyn, ktorý v jemných bublinách vystupuje cez fóliu do kvapaliny. Rozdeľovače (2) plynu majú základnú stenu (18) z tuhého stabilného...

Zariadenie na zavádzanie novej a odstraňovanie opotrebovanej lejacej rúrky na lejacej panve

Načítavanie...

Číslo patentu: 281545

Dátum: 19.02.1992

Autori: Knapik Stanislav, Szadkowski Stanislav

MPK: B22D 41/56

Značky: rúrky, zariadenie, zavádzanie, lejacej, pánve, novej, opotrebovanej, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pred úsekom pevných vodiacich koľajníc (9'), usporiadaným na strane zavádzania novej lejacej rúrky (2) do zariadenia (1), je na rámovej konštrukcii (4) výkyvne v zvislej rovine uložená aspoň jedna výkyvným zariadením (20) ovládaná jednoramenná prítlačná páka (26), s horizontálnou osou (H - H') kývania, usporiadanou na konci ramena prítlačnej páky (26), odľahlom a odvrátenom od konca prítlačnej páky (26), ku ktorému je priľahlý koniec...

Aplikátor pre zavádzanie včasných embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246855

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valenta Jioí

MPK: A61D 7/02

Značky: včasných, aplikátor, zavádzanie, embryí

Text:

...ollvkou a celým apllkátorom prechádza mandren.Telo aplikátora je vyhotovené z troch trubičiek najhrubšia je najkrajša a vytvára pevné kotvenie pre hlavicu, zarážku i hrubšiu trubičku spevneného tela, ktorá ma zamedziť deformácii pri pretláčaní, zatiaľ čo tenšia trubička s olivkou na konci má uľahškodeniu sliznice pri pretláčaní má zabrániť kovový mandren, ktorý sa pred pretlačit pretláčanie cez krčok do maternice. Počanim zasunie do...