Patenty so značkou «zavádění»

Jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna do aktivního bodu kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267206

Dátum: 12.02.1990

Autori: Olšák Drahomír, Krajčíř Miroslav

MPK: A61H 39/00

Značky: přesné, vstřebatelného, zavádění, aktivního, kůže, jehla, vlákna

Text:

...vstřebatelné vlákno pomocí běžné chirurgické jehly, používané při šítíUvedené nevýhody odstraňuje e kvalitní dlouhodobější, zdravotně nezávadné e účinné dráždění aktivních bodů zaručuje jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává za zebroušené injekční jehly,zalisované v pouzdru, v jehož horní části je ve vybrání uložen držák drátkového pístu a tento držák má na své vnější straně...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořák Jiří, Dvořáková Dagmar

MPK: A61M 37/00

Značky: nástavec, sondy, zavádění, ovulační

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mundl Jiří, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/38

Značky: zavádění, postupnému, prohozních, tkacího, stroje, nití, zařízení, trysek, útkových

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Způsob zavádění radioaktivního izotopu jodu do m-jodbenzylguanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265357

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hradilek Pavel, Pereszlényiová Eva, Kopička Karel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: způsob, zavádění, m-jodbenzylguanidinu, radioaktivního, izotopů

Text:

...gg, 1985, s. 123,kteří pro urychlení reakce používají jako katalyzátor cuľ ionty genrované redukcí z Cuľľ pomocí chbridu cínatého přímo V reakční směsi. Velmi rychlý postup přípravy popisuje Iskasekaran,M J. Nucl. Med. gł, 1983, s. P 117, který je založený na použití chloraminu jako jodačního činidla. Hlavní nevýhodou oboutěchto metod je, že se doraakční směsi vnáší velké množství redukčních nebo oxidačních činidel, a protože výsledný...

Způsob zavádění dopantů v množství do 20 % hmot, do síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263038

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Miroslav, Broul Miroslav, Loučka Tomáš, Vaverka León

MPK: C01F 7/76

Značky: množství, dopantů, zavádění, síranu, způsob, amonno-hlinitého, hmot

Text:

...hmot, dalších příměs253 030 state spočívá V tom, že míeení hydrátü síranu amonno-hlinitého a äalších složek se provádí před, během nebo po převodu hydrátu síranu amonno~hlinitého zahřátím do kapalné fáze,načež se zhomogenizovaná tekuté smčs hydrátu síranu amonno~ hlinitého a dalších složek převedo zpět do tuhé fáze.Příměsemi síŕanu amonno-hlinitého se rozumí sloučeniny obsahující ionty železa, křemíku, vanadu, sodíku, draslíku,vápníku,...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: brousicího, styku, zavádění, broušeným, kapaliny, místa, obrobkem, zařízení, chladicí, kotouče

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: kapaliny, chladicí, zavádění, kotouče, styku, zařízení, broušeným, brousicího, místa, předmětem

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Zařízení pro zavádění konce příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261121

Dátum: 12.01.1989

Autori: Plíva Petr, Viták Josef, Andrlík Pavel, Havlas Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, konce, příze, zavádění

Text:

...jednotky. Obslužné zařízení vyhledá konec 5 příze B a pomocí skřipce 4 vloží ve směru A konec 5 příze E do navádě~cího členu 1 U. Konec 5 je usměrněn naváděcími hranami 11, 12 před ústí 8 zapřádacího kanálu 7, současně s tím je příze 6 vložena do místa mezi odtahový váleček 2 a přítlačný váleček 3, který je obslužným zařízením oddálen. Püsobením proudu vzduchu v ústí 8 zapřádacího kanálu 7, kde je podtlak v.yvolaný působením spřádacího...

Zařízení pro zavádění velkých šroubů do prvního závitu otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258513

Dátum: 16.08.1988

Autori: Přibyl Zdeněk, Kollrossová Věra

MPK: B23P 19/04

Značky: šroubu, veľkých, zařízení, otvorů, závitů, zavádění, prvního

Text:

...deska ll jsou opatřeny šesti souosými středovými otvory, jejichž osové rozteče přesně souhlasí s osovými roztečsmi závitových otvoru příruby tlakové nádoby a příruby jejího víka. Horní nosné deska g i spodní nosná deska ll jsou.zaob 1 eny tak, aby se tvar jejich boků a tedy tvar boků celého zařízení blížil zaoblení příruhy, do které budou zašroubovány zaváděné šrouby 12. Do každého otvoru horní nosné desky g je uložena vodicí matioal,...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Harant Valentin, Konfršt Jan, Chramosta Jan, Mlynář Jiří

MPK: D03D 51/00

Značky: doletové, zařízení, hydraulických, nitě, tkacích, strojů, zarážky, čidla, chybné, prostoru, útkové, měřicího, prohozené, zavádění

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zařízení pro zavádění práškových látek do organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258032

Dátum: 15.07.1988

Autori: Demina Naděžda, Šišov Nikolaj, Černij Alexander, Moskvitin Valerij, Rylov Jevgenij, Zeleneckij Vladimir, Bondarev Ivan

MPK: A61M 13/00

Značky: zařízení, organismu, látek, zavádění, práškových

Text:

...Konnqecxoe pacmnpeume T 7 c KoHnuecKmMnHympeHHKM ornepcrueu, n KOTOp 0 M pasMemaeTca.BuoHoü xouyc 18 Kopnyca pacnunnwenn. Ycrpoůcwno ncnonhsymr cnenywmum o 6 pasoM. Koneu xarewepa saxpennsmw B QTnépcrue sTynxn 13 c nomomnm Konbuenóro BucTyna.15 ą Hpn arou auxonnoñ Konyc18 paçuñnTeua I nnowno npnumxaew są cqeŕ pesbőu 16 x xouuuecxony ofnepçrun ,B KETGTEPG 4 » HB RHOKPHMKH 7 nbueúamr Gáxrepuunnuň Qnhbmp I 0 B une xónhua n KpmKY.nnOTHO...

Zařízení k zavádění stonkového lnu do potěrací turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257730

Dátum: 15.06.1988

Autori: Blažek Jan, Henyš Václav

MPK: D01B 1/10

Značky: zavádění, zařízení, turbiny, potěrací, stonkového

Text:

...unášeč.Vynášecĺ transportér se skládá ze dvou paralelnich vynášecích pásů s unášeči a ze skluzového plechu, přičemž vynášecí pásy jsou vedeny na řemenicich a tažných řemenicích pro posunování stonků nahoru a skluzový plech je uložen V podstatě rovnoběžně pod spodním vynášecím pásem.Rovinný přítlačný dopravník se skládá z protilové lišty a vodicího plechu a je spojen s obloukovitým přítlačným dopravníkem, ve kterém je profilová lišta...

Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: intrakamerálních, čoček, zařízení, měkkých, zavádění, elastických

Text:

...deformaci náhle. Účinkem hrany trubičky je tím eliminován, přesahující konec měkké trubičky dovoluje postupné uvolnění deformace čočky do té míry, že na výstupu z měkké části trubice se čočka nepoškodí přechodem přes hranu, která může být případně zaoblena nebo seříznuta.Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do komory oka podle vynálezu je znázorněné na připojeném výkresu. Na výkresu je řez zařízení podle...

Zařízení k zavádění lineárních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243722

Dátum: 11.04.1988

Autori: Holan Zdenik, Helinger Jioí

MPK: B21G 1/00

Značky: lineárních, zavádění, útvaru, zařízení

Text:

...začistit oba konce.243 722 Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pružinové elementy jsou vytvořeny z para 1 e 1 nich,navzájem na sebe doléhajících plochýchPodle vynálezu je zařízení pro zavádění Vytvořeno jako uzavřený podélný útvar, nemá místa se zeslabeným průřezem a při protahování nezachytává. K ovládání postačí pak jedna ruka mezera pro vložení lineárního útvaru se vytvoří vzájemným...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: zavádění, chodby, zařízení, strmé, způsob, uhelných, rubání, úklonné, dobývacího, zejména, uložených, sloji, ložisek

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Přípravek k zavádění rotačních nástrojů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255828

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kadlec Jiří

MPK: B23B 41/02

Značky: obráběcích, zavádění, rotačních, přípravek, strojů, nástrojů

Text:

...upnutým V upínacím přípravku lg tohoto stroje je orientován tak, že osa opracovávaného propojovacího kanálu leží v rovině rovnoběžné s deskou otočného stolu gl, na němž je upínací přípravek lg zakotven a s nímž se po přítržích pohybuje od stanice ke stanici. Vrtání hlubokého otvoru se provádí speciálním vrtákem gg zakotveným V rychlovýměnné vložce 22 vrtacího vřetena gg..3 N . 255828 Vrtací vřeteník gg s náhonovou skříní gg je...

Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242105

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pác Jioí, Svirák Tomáš, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav

MPK: B21B 39/02, B21B 39/00

Značky: válcovací, pracovních, zařízení, předvalků, zavádění, válců, stolice

Text:

...na obr. 5 a 6 je detail částí zařízení pro jeho výškové nastavení ve dvou obdobných alternetivách a na obr. 7 je detail částí zařízení pro jeho exiální nastavování.Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice v příkledném provedení podle vynálezu je tvořeno horními e dolními zaváděoími trámci 1, g, na nichž jsou bud vytvořeny vodicí elementy § nebo uchyceny vodicí skříně g. Oba zaváděcí trámoe 1, g jsou...

Zařízení pro stírání a zavádění pásu do válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246499

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koneený Petr

MPK: B21B 45/02, B21B 39/16

Značky: stírání, zařízení, zavádění, stolice, válcovací, pásu

Text:

...spodní váleček a v horním příčníku za sebou dva horní válečky, z nichž druhý horní váleček je kinematicky spojen jednak s poháněcím motorem a jednak se snímačom otáček.Přínosem zařízení je jeho jednoduchost,univerzálnost, přičemž při stírání pásu je zajištěno v největší možné míře odstranění kapaliny z jeho povrchu, jelikož vlivem čás 4tečného opásán-I vâlečků pasem, dochází k jeho plošnému dotyku s těmito válečky.Zařízení pro stíräní a...

Zařízení k zavádění paliva do rotoru ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246279

Dátum: 15.12.1987

Autori: Alexaddova Inissa Vasiljevna, Nikitina Nina Vasiljevna, Skladniv Anatolij Alexaddovie

MPK: B02C 13/286

Značky: mlýna, rotoru, zavádění, ventilátorového, zařízení, paliva

Text:

...možno vzájemně ručně mechanicky měnit a přestavovat.Hlavní přínos nového zařízení je v tom,že palivo přivedené v různé nastavených žlabech rovnoměrně a sýmetrický využije mlecí schopnost činných částí mlecího kola,takže celá délka mlecí desky bude pro mlecí proces úplně výužita a rovněž i opotře 4bení bude v- celé délce rovnomerné. Tímto efektom se zvýši mlecí výkon mlyna a přitom se výrazně zvýši životnost mlecích desek a také dokonalost...

Zařízení pro ovládání zavádění a vypínání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253351

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fučík Milan, Fišer Evžen, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: zavádění, zařízení, vodičů, ovládání, vypínání, nití

Text:

...řízené volicí zařízení popsanéNa postrkové páce g je uspořádána otočně rolna QA, k níž jsou přiřazeny pohonné vačky 32, a a łž (obr. 1) pevně» uspořádané na.svisle uepořádané hřídeli 16. Pohonné mačky J), JA, łâ jsou na hří-Ä delí ~ 16 uspořádány úhlově nastavitelné. ,Pohonné vačka gprovedena se dvěma vrcholy Lg a 343 (obr. 4) Zbjŕvající vačky 31 a łž maji jeden/vrchol a jsou stejného tvaru a velikosti, ale jsou vůči sobě úhlově přesazeny, jak...

Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Páva Pavol, Višacký Viliam

MPK: F16N 25/00

Značky: těžkých, mazacím, zařízení, čepu, řetězů, zejména, maznice, místům, zavádění

Text:

...koncový spínač a druhý koncový spínač, pro vymezení rozsahu pohybu lcyvněho ramene, k němu je připevněne výsuvna maznice, její střed leží na rotační kružnici čepu řetězu, přičemž oba koncové spínače jsou propojeny s ovlćdacím ústrojím výsuvného unáěecího trnu a msznice.Výhodou zařízení podle vynálszu je to, že umožňuje dokonale promazení čepd i u řetězd s neklidným chodem. - Na přilošeněm výkresu je schamaticky znázoměno příkladné provedení...

Zařízení pro zavádění práškových látek do organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253298

Dátum: 15.10.1987

Autori: Avksenťjev Anatolij, Černij Alexandr, Demina Naděžda, Zeleneckij Vladimir, Šišov Nikolaj, Bondarev Ivan, Rylov Jevgenij

MPK: A61M 11/02

Značky: zavádění, práškových, zařízení, organismu, látek

Text:

...19 o 6 pa 3 ymT npsmoü Knanan, pasmemennmň, Taxum oöpason, Ha Konue nopmna.B unhnnnpe no npvrym cwopouy neperopoxu, à HMeHHo, co cropoum pacnonomeaun Tpancnoprnpymmeň Marucrpanu, paanemeu oőpawnmů xnanau onuocvoponnero neücrana, amnquueauuů B Bane Kopnyca 21 c ueHmpanbHaM owaepcwnem B nue. Ornepcrue saKpuTpnonnuepnoň Memöpanoü 22 H nonHMepHoñ npyxunoň 23. Kopnyc Knanana muxcnpyeTcn auyrpu uunnunpa npncnocoönenun nnn nonauu vasa KOHBĽEBHM...

Způsob zavádění kapaliny do nádržky aspiračního psychrometru s volnou hladinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252297

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bezucha Petr

MPK: G01N 25/62

Značky: volnou, kapaliny, zavádění, nádržky, aspiračního, hladinou, způsob, psychrometru

Text:

...střední výšky zvlněného~menisku.K oliminaci vlivu poklesu hladiny v zásobníku uplatňuje způsob dle vynálezu jinak známý princip spočívajici v zavedení plynu z komory psyehrometru shore trubkou pod hladinu kapalinyv uzavřenám zásohíku. Podmínkou úspěšne aplikace ťohoto principu však je, aby pohyb sloupce kapaliny mezi hladinou v zásobníku a hladinou v nádržce byl účinné tlumen vůči vlastnim i vnuceným kmitům. V opačném případě...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: způsob, cirkulačním, zavádění, dopravované, vratné, kotle, čerpadlem, horkovodního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245477

Dátum: 15.06.1987

Autori: Špírek Jan, Krueek Zdenik, Bornhoft Ulrich, Fuchs Jioí

MPK: B65G 51/26

Značky: potrubí, kontejneru, zavádění, nákladem, zařízení, hydraulického, dopravního

Text:

...u as oóecueqnnam 330. ROHTEHHGpOB na npomanosxsno euópamxom menou yvtacme rpaacxxopraoroHamm nsoóperexmm mJIseTcx nonumelme Hanexuocm npn onuospeuezmou CHPIJĽBHKP sneproaawpar.Pacnoaoxeane mmóepa s mocnocm. napamensnoñ ocn. rpyóonponona, ae oxaaunaer nammma Ha morom mpancnopwnpynneü mmcocm. CKOpOCTL n qacrora BBOJIH oupeneJxaDTcH CKOpOCTLD uepememenm mnoepa, u He samom or coócmenHOPO neca n xoacmpynmmnnx napaMeu-pon xonwennepon.Koncrpyxrmn...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245476

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petrovici Addeea Mihaela, Pitesti Ivanus Gheorghe, Ionescu Virgil Iordan

MPK: B65G 51/26

Značky: potrubí, zavádění, hydraulického, nákladem, zařízení, kontejneru, dopravního

Text:

...noroxa znnxocrn xoaneiepou,upnemauü Koaeu Koroporo paamemeu n aoae nnona rpyson 3 pesepnyap.Ha qeprexe npencwaaneaa cxema ycrpoicraa.Ycrpoñcwso cocronw na amexwopa I, coennueaaoro c rnnpowpancnoprauw Tpyóonpononom 2, Hacocou 3 nna nonaun uoroaa axenrnpymmei xnnnocru u nocpencrnou narpyóna 4 nas nonaqn amexrupyeuoñ xunnocrn c numammnm pesepnyapon 5. B narpyóxe-4 BCTPOGH Konneñep 6, aaupnmep neaToqauñ, npoxonamni qepea pesepnyap 5 u...

Zařízení pro regulovatelné zavádění plynného tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 237344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanner Hans, Fischer Kurt

MPK: B22C 15/22

Značky: zařízení, tlakového, plynného, media, regulovateľné, zavádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění plynných tlakových médií působících tlakovými rázy v uzavřeném systému na povrch volně sypaných materiálů, zvláště formovacích slévárenských materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tlakové komoře, spojené se zdrojem plynného tlakového média, je uspořádán větší počet otevřených dutých těles ve tvaru trubek spojených s těsnicími skříněmi, v nichž jsou uložena činná těsnicí ústrojí, na něž působí...

Zařízení pro zavádění zápustek do vertikálního lisu na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250617

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mareška Jiří, Franěk Miroslav

MPK: B30B 15/02

Značky: zavádění, vertikálního, zařízení, plechy, zápustek

Text:

....znázorněno na obrkl až 4výkreeů. 0 br.l znázorňuje nárysný pohled na epodní část lieu a obr. 2 je bokorysný pohled. 0 br.3 je náryeny pohled na detail vlastní-ho zvedacího zařízení a obr.4 je bokorysný pohled.Zařízení podle vynálezueeetává z hydraulických váloů 2, je-e jiohž pístnice 6 jeou opatřeny vidlicemi 1 s volně otočnýmlkladkami 8 a vodícízh líšt g. Na hočních stěnách vodících liět g je provedeno osazení ll, .umožňující správné...

Zařízení pro zavádění textilního rovinného pásu do textilních úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Milan

MPK: F26B 13/10, D06B 3/10

Značky: úpravárenských, textilních, strojů, zavádění, pásu, zařízení, rovinného, textilního

Text:

...nevýhody dosavadniho stavu techniky do značné míry odstraňuje zařízení pro zavádění textilního rovinného pásudo textilnich úpravárenských strojů, tvořené tykavkou okrajetextilniho rovinného pásu, motorem s pohybovým šroubem pro ovládání pohybu ramene vstupniho vedení řetězu v rovině textilního rovinného pásu a zapojením ovládání motoru, podle vynálezuj jehož podstatou je, že zapojení ovládání motoru je tvořeno selsynem...

Zařízení k zavádění vlákenných útvarů, zvláště přízí do zaplétací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239615

Dátum: 16.03.1987

Autor: Skooep František

MPK: B65H 69/06

Značky: zvláště, zavádění, přízí, zařízení, vlákenných, útvaru, zaplétací, komory

Text:

...l, opatřeným zviřovacími můstky 3, 3. V zaplétací komoře l je vytvořen tlakový kanál 3 se středovým přívodem 3 pro tlakový vzduch. Tlakový kanál Q se uzavře přesunutím dílu l, přičemž se zároveň dostavaji do pracovní polohy i zviřovací mústky g, 2, tj. jejich třídy se účelně ustaví proti dvěma ústím tlakového kanálu l.Po obou stranách tlakového kanálu 3 jsou uspořádány nüžky §, §, jejichž čelisti jsou vůči podélné ose tlakového kanálu v...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Široký Oldřich, Procházka Vladimír, Chlup Jiří

MPK: G01B 5/04

Značky: obkládaček, zařízení, zavádění, průběžné, zejména, rovnoběžných, kontrole

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Prostředek pro kontrolované, plynulé a dlouhodobé zavádění účinné látky do prostředí obsahující vodnou tekutinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236761

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dresback David Samuel

MPK: A61M 31/00

Značky: dlouhodobé, prostředek, vodnou, zavádění, kontrolované, plynule, účinné, obsahující, prostředí, tekutinu, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek má tvar válečku nebo tablety a je tvořen zásobním prostorem, obsahujícím pouze účinnou látku nebo účinnou látku ve směsi s kapalným excipientem rozpustným ve vodě, který je uzavřen tvarovanou stěnou, tvořenou alespoň zčásti porézním materiálem, a tato část je alespoň částečně ve styku se zásobním prostorem, a je nerozpustná v uvedeném prostředí, a zachovává si svou celistvost po celou dobu zavádění účinné látky, přičemž póry...

Způsob společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233559

Dátum: 01.02.1987

Autori: Seger Jiří, Kouřil Milan, Alberti Milan

MPK: H01K 3/22, H01K 1/54

Značky: halogenových, dusíku, společného, vodíku, způsob, fosforu, zavádění, žárovek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek, jejichž náplň obsahuje kromě uvedených prvků také halogeny a inertní plyn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do žárovky na wolframové vlákno se zavede čerpací trubičkou hexaamidocyklo-trifosfazen P3N3(NH2)6 ve formě vodního roztoku, který je možno kombinovat s dalšími sloučeninami halogenů, jako jsou např. halogen-cyklo-fosfazeny, halogenuhlovodíky apod. Po...

Zařízení pro zavádění a přidržování pásu v navíjedle

Načítavanie...

Číslo patentu: 234643

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kročák Ladislav, Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21C 47/10

Značky: zavádění, pásu, zařízení, přidržování, navíjedle

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché a spolehlivé zařízení, umožňující jak zavádění pásu do štěrbiny navíjecího bubnu, tak jeho brzdění nebo přidržování. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou zaváděcího stolu, natáčivě uloženého zadním koncem na čepu převáděcího válečku, upevněném na nosné konstrukci, jehož přední konec je opatřen výklopným segmentem s obložením. Zaváděcí stůl a výklopný segment jsou ovládány samostatnými na sobě...

Zařízení k zavádění kapalného vzorku do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240443

Dátum: 15.12.1986

Autori: Iurec Ján, Bažantová Jioina, Lorenc Josef

MPK: G01N 30/02

Značky: vzorků, zařízení, zavádění, kapalného, chromatografu

Text:

...mur. 3 - nonoxeHne yana no Qmr. I. nocne nepememennx aacnouxu, nnąWĚm§Uöňo§ene ysna no Qnr. I npu Bnone npoóu B K läůy.Yaen Bsona npoöu B xąnno ągü pmąmoŕbamfćonepxnm Kopnyc I. Kpumxy 2 n nonopow ŘŘ . B Kopnyce I pacnonoxen nonnon 4 snmeuwa á OTBOĽ 5 B Konoaxy. BaoAonxa 3 Bxnmqaew OCL 6. KOHLHO 7 H pyxoawxy 8. KOHBHO 7 Buuonneno c ornonmponaanoñ sepxneň noaepxaocrsm u upnKpenneno H ocn Hpm nomomn WTHĎTB 9. Mexny KOHLUOM 7 n xpumxoñ 2...