Patenty so značkou «zaťaženia»

Zariadenie na prenos axiálneho zaťaženia na nápravové skrine v skúšobnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6466

Dátum: 02.08.2013

Autori: Mikita Miroslav, Medvecký Štefan, Ščerba Peter, Hrček Slavomír, Špáník Tomáš

MPK: G01M 17/10

Značky: skúšobnom, zariadenie, zaťaženia, zariadení, axiálneho, prenos, nápravové, skříně

Text:

...guľovými čapmi, ktoré zabraňujú vzniku nežiaducich prídavných sil, ktore by mohli vznikať V dôsledku montážnych nepresností zariadenia a z dôvodu vzájomných mikropohybov jednotlivých dielov skúšobného zariadenia.Výhodou zariadenia je možnosť meniť pôsobisko axiálnej zaťažujúcej sily podľa potreby V dvoch osiach,a tým dosiahnuť vemejšiu simuláciu reálneho zaťaženia nápravovej skrine počas skúšky. V skúšobnom zariadení V zmysle normy EN 12082...

Zariadenie na kontrolu zaťaženia stúpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287206

Dátum: 26.02.2010

Autor: Bollerhey Hans-jürgen

MPK: B60F 3/00, B60K 28/10

Značky: zariadenie, zaťaženia, kontrolu, stúpadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na kontrolu zaťaženia stúpadiel (1, 2) vozidla na odvoz odpadkov, ktoré umožňuje zistiť, či sú stúpadlá (1 ,2) zaťažené pracovníkom vykonávajúcim nakladanie odpadkov pri posunutí vozidla aj v tom prípade, keď bolo stúpadlo (1, 2) úmyselnou manipuláciou odľahčené. Zariadenie na kontrolu zaťaženia je vybavené prístrojom (20) na zisťovanie zaťaženia obsahujúcim snímače reagujúce na pohyby stúpadiel (1, 2) a/alebo držiakov...

Vykurovacie zariadenie s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9160

Dátum: 28.05.2009

Autor: Edelmann Dieter

MPK: F24H 9/12

Značky: vykurovacie, zariadenie, čiastočného, zaťaženia, funkciou

Text:

...s prípojnou armatúrou pri funkcii čiastočného zaťaženia a ktoré je možné vyrábať s malými nákladmi. Tak sa môžu výhodne vylúčiť chyby z pripájania, ktoré zhoršujú funkciu čiastočného zaťaženia.0006 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená znakmi nároku l. Uprednostnené tvary uskutočnenia vynálezu sú obsiahnuté v príslušných nárokoch 2 až 6.0007 Vykurovacie teleso podľa vynálezu obsahuje prípojnéarmatúry V dolnom rohu viacradového...

Vykurovacie teleso s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20310

Dátum: 09.04.2008

Autori: Fonfara Harald, Schönberger Markus

MPK: F24H 9/12

Značky: zaťaženia, funkciou, těleso, čiastočného, vykurovacie

Text:

...stenu vo zvislom alebo Vodorovnom usporiadaní, ktoré pozostáva, alebo ktorá pozostáva najmenej z dvoch vykurovacích panelov a z prívodného pripoja a z pripoja spätného toku na pripojenie na sieť vykurovacieho systému, pričom najprv je pretekanýk vykurovať sa majúcemu. priestoru privrátený vykurovací panela potom za ňou usporiadaný vykurovací panel (usporiadané vykurovacie panely), pričom medzi týmito vykurovacím panelmi na každon 1 hornont...

Spôsob na optimalizáciu rozdelenia zaťaženia medzi prvou mobilnou rádiotelefónnou sieťou a druhou mobilnou rádiotelefónnou sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7400

Dátum: 03.05.2007

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 28/02

Značky: rádiotelefónnou, zaťaženia, spôsob, druhou, rozdelenia, medzi, sieťou, prvou, mobilnou, optimalizáciu

Text:

...sa v špecifikáciách mobilných rádiotelefónnych systémov častooznačujú ako Service Based Handover Cpredanie určené/podmienenéslužbou) alebo Directed Retry (wwwsgp porg).0005 Zásadnou nevýhodou stavu techniky je však to, že krozhodnutiu o uskutočnení Service Based Handover alebo Directed Retry môže dôjsť až vo veľmi neskorej fáze vytvorenia spojenia, a síce až vtom okamihu, ked už je mobilnou rádiotelefónnou sieťou, napríklad časti Radio...

Spôsob nastavovania čiastočného zaťaženia vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6047

Dátum: 17.10.2006

Autori: Richter Klaus, Klepka Michael

MPK: F24D 19/00

Značky: čiastočného, vykurovacích, nastavovania, zaťaženia, spôsob, zariadení

Text:

...sa zariadenie zasa rýchlo odpojí a prejde do cyklickej prevádzky.0011 Zo spisu EP 1 248 044 A 1 je známy spôsob dosiahnutia pokial možno dlhých dôb prevádzky horáka, kde horák po zapálení na premennú dobu uzavretia režimu vykurovania pracuje s minimálnym čiastočným zatažením. skôr než sa čiastočné zaťaženie vykurovania prispôsobí konkrétnej potrebe tepla, pričom po fáze zapálenia sa pred dosiahnutím privodnej požadovanej3 teploty vykuruje s...

Vykurovacie teleso s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9159

Dátum: 12.07.2006

Autor: Fonfara Harald

MPK: F24H 9/12

Značky: funkciou, vykurovacie, zaťaženia, čiastočného, těleso

Text:

...znaku ľubovoľne realizovať obojstranne alebo jednostranne.0008 V dalšom bude tento vynález bližšie objasnený pomocou na výkresoch znázornených obrázkov. Pritom sa ukážu ďalšieobr. 1 dvojradové ploché vykurovacie teleso V rozloženom stave obr. 2 priečne rozrezanú dolnú časť tohto vykurovaciehoobr. 3 schematicky vykurovacie teleso a čiastočne v reze,s prívodom do prípojnej súpravy aobr. 4 schematicky vykurovacie teleso a čiastočne v...

Optimalizované riadenie prevádzkového zaťaženia ústrední v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4429

Dátum: 07.09.2005

Autori: Heen Kjell-harald, Haga Nils

MPK: H04Q 3/00, H04M 3/487

Značky: riadenie, optimalizované, sietí, komunikačnej, prevádzkového, zaťaženia, ústřední

Text:

...jestvujúcich dátových prenosov a hovorov. Existuje potreba riadenia a optimalizácie prenosu správ cez niekoľko ústrední v sieti v si tuáciách zahŕňajúcich nežiadúce udalosti ako sú tie vyššie opisané.Existujú patenty, ktoré riešia rôzne aspekty komunikácie a riadenia v priebehu udalostí ako sú katastrofy a nešťastia, v ktorých existuje záujem naUS-6.169.894 opisuje ako môžu byť geografický podmienené informácie odovzdávané cez mobilný...

Odpaľovací systém užitočného zaťaženia pre raketu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2439

Dátum: 31.10.2004

Autor: Demole Frederic Jean-pierre

MPK: B64G 5/00, B64G 1/00, F41F 3/00...

Značky: zaťaženia, užitočného, odpalovací, raketu, systém

Text:

...akcelerácie.Obrázok 5 je schematický perspektívny pohľad demonštrujúcirotačný článok na úplnom začiatku akcelerácie.Obrázok 6 je schematický perspektívny pohľad demonštrujúcirotačný článok na konci akcelerácie.Obrázok 7 je schematický perspektívny pohľad na raketu aprostriedky prenosu počas akcelerácie.Obrázok 8 je schematický perspektívny pohľad. na vnútornúkonštrukciu rakety a prostriedky prenosu počas akcelerácie.0008 Teraz k obrázku 1,...

Zariadenie na zobrazovanie polohy prepínača a zaťaženia výkonu lokomotív na striedavý prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3730

Dátum: 02.03.2004

Autor: Kysela František

MPK: B60K 37/00

Značky: lokomotiv, prepínača, striedavý, zaťaženia, prúd, výkonu, zobrazovanie, polohy, zariadenie

Text:

...z každého snímača impulzov 51, 52, 53, 54, 55, 56 je samostatne elektricky paralelne zapojený na niektorý z dvoch vstupov prvého ovladača 81 zobrazovacích panelov 71, 72 elektricky prepojcného s prvou zobrazovacou jednotkou 91 a na niektorý zo štyroch vstupov druhého ovládača 82 zobrazovacích panelov 7.1, 72 elektricky prepojeného s druhou zobrazovacoujednotkou 92. Konkrétne je na obr. 2 prepojený výstup A prvého snímača impulzov 51 so...

Usporiadanie snímača zaťaženia pre lopatky veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18880

Dátum: 17.12.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/00

Značky: veternej, usporiadanie, snímača, turbiny, lopatky, zaťaženia

Text:

...vodiče sú V závislosti od prehnutia listu rotora rozdielne ovplyvnené azodpovedajúco menia svoj odpor. Preto môže byť zrozdielnych hodnôt zmeny odporuodvodený presný priebeh prehnutia.0014 Vo výhodnej forme uskutočnenia variantu, ktorý už neprínáleží kvynálezu, vodiče vytvorené kratšie než dĺžka listu rotora môžu byť vytvorené aj ako rozvetvenía vodiča rozprestierajúceho sa cez celú dĺžku listu rotora. Za týmto cieľom sú na vopred...

Príchytka pre veľké zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 545

Dátum: 21.05.2003

Autor: Heying Gerhard

MPK: F16B 13/00, F16B 23/00, F16B 13/06...

Značky: príchytka, velké, zaťaženia

Text:

...montovateľných vŕtacích a pokladacich zariadení, pričom sa najskôr všetky plášte, respektíve vrstvy, spoločne zvŕtajú až k nosnému stavebnému dielu, potom sa vyvŕtané zvyšky odstránia a vsadí sa príchytka. Konštrukcia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu naproti tomu značnezredukuje potrebu času pri montáži oproti známym konštrukciám.V ďalšom uskutočnení myšlienky vynálezu sa výhodne predpokladá, že tvarovania sú tvorené aspoň...

Upevňovací prvok na dynamické zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280481

Dátum: 14.01.1998

Autori: Mauz Joachim, Frischmann Albert

MPK: F16B 13/14

Značky: prvok, dynamické, upevňovací, zaťaženia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upevňovací prvok na dynamické zaťaženia, ktorý je prostredníctvom vytvrditeľnej maltovej hmoty usadzovaný vo vývrte. Upevňovací prvok sa skladá zo svorníka (1) a akumulátora (3) energie, ktorý je upravený na prednom, vo vývrte sa nachádzajúcom konci svorníka (1) a opiera sa na kotvovej oblasti. Axiálna možnosť pohybu svorníka (1) vnútri kotvovej oblasti je dosiahnutá prostriedkom (2) zamedzujúcim spojeniu, ktorým je...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: prevádzkového, zapojenie, rozdeľovanie, ústřední, telefónnej, tranzitnej, zaťaženia, dynamické

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Zapojenie pre snímanie zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259569

Dátum: 17.10.1988

Autori: Medvecký Ľudovít, Herec Ivan

MPK: G01L 1/14

Značky: zapojenie, zaťaženia, snímanie

Text:

...na vstup prevodníka kapacity na frekvencii a jeho výstup je pripojený na vstup obvodu indikácie zaťaženia.Zapojenie presnímanie zaťaženia podľa vynaiezu, je znázornená na priloženom výkrese, kde na obrázku je blokova schéma zapojenia. Skladá sa z kapacitného sníma ča 1 zaťaženia, obvodu 2 tvarovanie signálu, jjaprevodníka 3 kapacity na frekvenciu a obvodu 2 indikácie zaťaženia. Kapacitný snímač 1 zaťaženia mení svoju kapacitu V...

Dotykový snímač troch pravouhlých zložiek zaťaženia a odchýlky polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246403

Dátum: 15.12.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: B23Q 35/26

Značky: troch, odchylky, zaťaženia, polohy, zložiek, snímač, pravouhlých, dotykový

Text:

...kolmom na rovinu usporiadania. Po obidvoch stranach sú opatrené tenzometrami elektricky zapojenýimí do troch nezávislých vyhodnocovacích mostíkov. Každý vyhodnocovací mostík obsahuje tenzometre, ktoré sú symetricky rozmiestnené po obidvoch stranách na protiľahlých ramenách..Výhodou dotykového snímača troch pravoúhlych zložiek zaťaženia a odchýlky polohy podľa vynálezu je jednoduchosť konštrwkcie, realizácia a vyhodnocovania zložiek zaťaženia...

Spôsob zníženia zaťaženia veľkoplošných kontaktných pilierov v okolí vydobytého priestoru v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 242338

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pažout Josef, Procházka Karel, Jabornický Karel, Richter František, Divoký Jaroslav

MPK: E21D 9/14, E21C 41/06

Značky: horskom, pilierov, spôsob, masíve, velkoplošných, zaťaženia, priestoru, zníženia, vydobytého, okolí, kontaktných

Text:

...stanovená vzhľadom k jeho maximálnej požadovanej stabilnej ploche.Technickým problémom, ktorý rieši vynález je zmenšenie zaťaženia veľkoplošného kontaktného piliera a tým i zmenšenie jeho hrúbky. Tohoto cieľa umožňuje dosiahnut spôsob zníženia zaťaženia veľkoplošných kontaktných pilierov pri hlbinnom dobývaní úžitkových nerastov. jeho podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že vo veľkoplošnom kontaktnom pilieri sa z vydobytéhopriestoru až na...

Simulátor prevádzkového zaťaženia vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233213

Dátum: 17.04.1987

Autori: Skoupa František, Skoupová Štefánia

MPK: B23Q 17/00

Značky: simulátor, prevádzkového, zaťaženia, stroja, vřetena, obrábacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho simulovanie prevádzkového zaťaženia obrábacieho stroja napr. sústruhu. Jeho podstatou je, že hydrogenerátor poháňaný vretenom stroja je pripojený na vzájomne nezávislé regulovateľné dvojice lineárnych hydromotorov. Koncovky pinol hydromotorov sú upravené tak, že jeden hydromotor spôsobuje axiálne zaťaženie a druhý hydromotor radiálne zaťaženie vretena. Veľkosti zaťažujúcich síl sú zobrazené na...