Patenty so značkou «záťaže»

Elektronický spínač fotovoltických panelov pre elektrické ohrievacie telesá a iné elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7495

Dátum: 01.08.2016

Autori: Novák Milan, Šperka Pavol

MPK: G05D 23/19, F24H 9/20, H05B 1/00...

Značky: záťaže, tělesa, spínač, elektrické, panelov, ohrievacie, elektronický, fotovoltických

Text:

...V danom zapojení vysokú životnosť.Ďalšou Výhodou spínača je napájanie riadiacich obvodov priamo z fotovoltických panelov, čím odpadá nutnosť použitia externého napájania. Zároveň nemôže dôjsť k stavu, keď pri výpadku externého napájania prestane spínač pracovať aj napriek tomu, že osvit je dostatočný.Ďalšie výhody tohto technického riešenia sú- použitie štandardného regulačného termostatu s kontaktom určeným na spínanie striedavého napätia...

Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7470

Dátum: 01.07.2016

Autor: Lopušný Ľubomír

MPK: G05F 1/625, G05F 3/04, G05F 1/20...

Značky: záťaže, elektrické, výkonu, regulátor, sinusový, spojitý

Text:

...regulátora výkonu pre elektrické záťaže,jeho jednotlivé časti a vzájomné prepojenia medzi nimi.Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže rezistívneho charakteru pozostáva zo vstupného filtra tvoreného kondenzátorom Q, na ktorý je antisériovo zapojená prvá dvojica MOSFET tranzistorov g a 2, pričom kondenzátor Q je pripojený na drain tranzistora g a kondenzátor Q je pripojený medzi vstupnú silovú svorku l pre fázový vodič a...

Nosný rám záťaže padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7264

Dátum: 02.10.2015

Autori: Vagaská Alena, Hrehová Stella, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: B64D 17/00

Značky: padáka, nosný, svalmi, ovládaného, záťaže, pneumatickými, umelými

Text:

...svalov sú pripojené k ovládacím lankám padáka, ktoré sú vedené cez horné pätky. Do nich sú vsunuté oká a následne sú ovládacie lanká vedené cez vodiace oká, ktoré sú pripevnené k nosičom spojujúcim popruhy. Nosný rám záťaže padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmi má horné pätky a spodné pätky pevne zasunuté do pozdĺžnych trubíc. Priečne trubice spolu s vodorovným trubicovým rámom sú pevne spojené s popruhmi. Tie sú pripevnené k nosičom...

Zariadenie na nesenie záťaže pre regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19465

Dátum: 26.07.2013

Autori: Leichtle Georg, Nobbe Christoph, Linsel Peter, Waldbüsser Thomas, Schaffroth Hartmut, Furmans Kai

MPK: B65G 1/04, B66F 9/14

Značky: záťaže, nesenie, zakladač, zariadenie, regálový

Text:

...na nesenie záťaže opomé zariadenie, pomocou ktorého môže byť aspoň jeden z teleskopických elementov prostriedku na nesenie záťaže vo svojom vysunutom stave podopieraný. Podľa vynálezu sa zariadenie na nesenie záťaže vyznačuje tým, že opomé zariadenie má vysunuteľné oporné rameno, ktoré je usporiadané pod vysunuteľným teleskopickým elernentom prostriedku na nesenie záťaže. Vo vysunutom stave prostriedku na nesenie záťaže môže aspoň jeden z...

Anticipačný systém regulácie pre elektrický motor a anticipačný spôsob regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16465

Dátum: 22.07.2010

Autori: Andrich Roberto, Von Dokonal Luiz, Bernhard Lilie Dietmar Erich, Soares Claudio Eduardo

MPK: H02P 23/00

Značky: cyklické, použitý, motor, záťaže, regulácie, anticipačný, spôsob, elektricky, systém

Text:

...sú dosiahnuté poskytnutím anticipačného systému a spôsobu regulácie pre elektrické motory využívané na cyklícké záťaže, predmetný systém obsahuje elektrický motor,pozostávajúci z prinajmenšom elektronickej riadiacej jednotky, prinajmenšom elektronickej napájacej jednotky, prinajmenšom elektrického zariadenia na sledovanie polohy, pričom elektrický motor je elektricky poháňaný elektronickou napájacou jednotkou, elektronická napájacia jednotka...

Systém regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže a spôsob regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16267

Dátum: 22.07.2010

Autori: Soares Claudio Eduardo, Andrich Roberto, Bernhard Lilie Dietmar Erich, Von Dokonal Luiz

MPK: H02P 23/00, H02P 23/04

Značky: elektricky, regulácie, záťaže, použitý, systém, cyklické, spôsob, motor

Text:

...hodnotu priemernej rýchlosti motora, elektronická kontrolná jednotka počíta na základe získanej priemernej rýchlosti priemerné napätie, elektronická napájacía jednotka elektricky vybudzuje elektrický motor prostredníctvom hodnoty okamžitého napätia, táto hodnota okamžitého napätia sa vypočíta vynásobením priememého napätia výsledkom delenia okamžitej rýchlosti a priememej rýchlosti.0015 Ďalší spôsob dosiahnutia cieľov tohto vynálezu...

Usporiadanie na zisťovanie vlastností záťaže manipulovanej prostredníctvom zdvíhacích prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12864

Dátum: 08.12.2009

Autor: Asikainen Pentti

MPK: G01G 23/37, G01G 19/18, B66C 13/16...

Značky: vlastností, manipulovanej, usporiadanie, prostredníctvom, zisťovanie, zdvihacích, prostriedkov, záťaže

Text:

...nainštalovať medzi rameno aotočnú časť rotátora, napríklad do závesu medzi rameno a rotátor. Jednotka elektroniky preprenosovú elektroniku a batériu môže byť nainštalovaná dovnútra ramena, pričom riziko priameho fyzického nárazu do jednotky je velmi nízke. Tiež je možné využiť väčší priestor pre jednotku elektroniky, pričom je možné použiť batériu s vysokou kapacitou alebo iný druh energetického zdroja.0014 Vtejto patentovej prihláška...

Indikátor biologickej záťaže a spôsob merania biologickej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16624

Dátum: 16.02.2007

Autor: Sekiyama Atsuo

MPK: G01N 33/68

Značky: záťaže, indikátor, biologickej, spôsob, merania

Text:

...11 pôsobením LPS (lipolysacharid) je inhibovaná SB 203580, čo je inhibítor P 38 MAP, v glyomóvej bunkovej línii C 60005 Nedávne štúdie ukázali, že mRNA pre IL-18 je exprimovaná v nadobličke ako odpoveď na adrenokortikotropný hormón (ACTH) a chladový stres (pozri nepatentovú citáciu 18). Tiež sa zistilo, že pre expresiu mRNA pre IL-18 sú použití rôzni promótori v nadobličke a v imunitných bunkách (pozri nepatentovú citáciu 19). Avšak obe...

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 284603

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Marián, Šoltýs Vojtech, Končelík Václav

MPK: H02H 3/06

Značky: bezpečné, odpojenie, záťaže, výkonovej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže obsahuje dvojkanálový ovládací systém trojice výkonových spínacích prvkov zapojených kaskádne v obvode výkonovej záťaže, pričom princíp odpájania výkonovej záťaže od zdroja prúdu rešpektuje zásady bezpečného odpojenia s rešpektovaním možnosti poruchy spínacieho prvku a zviditeľnenie tejto poruchy v čase do výskytu druhej poruchy, pričom ako spínací prvok je možno aplikovať modul so symetrickým...

Automobilový nosič záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3889

Dátum: 03.08.2004

Autor: Pružina Marian

MPK: B60R 9/04

Značky: záťaže, automobilový, nosič

Text:

...prvku, kde sú vyznačené údaje PRED, ZAD, ktoré určujú predný resp. zadný nosný prvok, vyznačenie vzdialenosti predpripravených upínacích bodov výrobcom na karosérii vyznačenim OCT, FAB pre modely Škoda Octavia, Fabia respektíve označenie pre iné modely vozidiel. Vyznačená šípka udáva smer jazdy vozidla vpred.Takýmto vyznačením sa užívateľovi výrazne zjednoduší obsluha a následné nastavenie na konkrétny model, nosný prvok bude umiestnený...

Spôsob na zisťovanie nevyvážených podmienok rotujúcej záťaže poháňanej synchronnym motorom a na ovládanie uvedeného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13074

Dátum: 10.06.2004

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 33/02, D06F 37/30...

Značky: rotujúcej, ovládanie, zisťovanie, spôsob, nevyvážených, motora, podmienok, záťaže, poháňanej, synchrónnym, motorom, uvedeného

Text:

...kvôli permanentným magnetom,vyžaduje relativne vysoké absorbovanie prúdu statorovými vinutiami pre náležitú úpravu zmien rýchlosti a smeru rotácie motora.0015 Naviac, na obmedzenie prúdu na jednej cievke, tak aby sa predišlo riziku demagnetizácie, musí byť stator rozdelený na väčšie množstvo pólov.0016 Tieto vlastnosti synchrónneho motora robia pohon motorom, počas krokov ked je záťaž nevyvážená, obzvlášť zložitým a nie lahko stanoviteľným na...

Spôsob riadenia prevádzkovej záťaže založený na výmene informačných prvkov s voľnou kapacitou priradenou rôznym druhom prevádzky medzi kontrolérmi rádiovej prístupovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1623

Dátum: 16.11.2002

Autor: Meago Francesco

MPK: H04Q 7/38

Značky: rádiovej, spôsob, druhom, prístupovej, záťaže, riadenia, siete, priradenou, výměně, roznym, kontrolérmi, prevádzky, informačných, volnou, medzi, prevádzkovej, založený, prvkov, kapacitou

Text:

...UTRAN aj BSS sú spojené bezdrôtovos množstvom používateľských zariadení (UE), z ktorých každé obsahuje mobilné zariadenie ME skartou USIM (UMTS Subscriber Identity Module). UE môže zodpovedať jednej norme, alebo môže vyhovovať viac Štandardom a to bez obmedzenia. Sieť UTRAN obsahuje množstvo blokov typu uzol B pripojených k zodpovedajúcim kontrolérom rádiovej siete cez rozhranie Iub. Uzol B zahrnuje základňovú stanicu BTS pripojenú k...

Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1297

Dátum: 04.12.1996

Autori: Magdolen Peter, Klapal Ivan

MPK: A63B 21/00, A63B 23/00

Značky: záťaže, zariadenie, plynulú, cvičenca, reguláciu

Text:

...výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia je možnosť regulovania záťaže cvićenca v hociktorej polohe, nezávisle od krajných bodov. Pridávať alebo uberať hmotnosť je možné priamo za chodu, bez prerušenia pohybu, čo je dôležité z hľadiska posilňovacieho tréningu pri aplikácii tzv. vzostupných alebo zostupných sérii, keď v jednej sérii je potrebné nepretržitezvyšovať či znižovať záťaž.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie...

Zapojenie samotestovacieho obvodu automatického odpínania záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259572

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janech Michal, Fígel Rudolf, Buchcár Anton, Jurnečka Alexander

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojenie, záťaže, obvodů, automatického, samotestovacieho, odpínania

Text:

...Tranzist-or 7 zostane vypnutý a-j po pripojení napätia zo zdroja 17 cez spínač Sl. Po onesakoreni danom RC členom lll, El spína relé 8. Kvntakrtom 14 oclpojí prívod napätia na rstup diferenciálíieho obvodu E. Na jeho výstupe sa objaví záporné napätie, ktorým sa zapne tranzistor 7. Tým sa cez diódu 12 a ,prepnutý kontakt 13 privedie kladné napätie na cievku relé 15.Po vychýleni potenciometra zadávacieho člena 5 z nulovej polohy prepína...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikeš Alois, Hora Poemysl, Urbanec Josef

MPK: H02M 1/08

Značky: reaktívnej, zapínanie, zapojenie, záťaže, kompenzáciou, prúdového, polovodičového, meniča, energie

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Zapojenie pre simulovanie dynamickej záťaže skúšaných hydromotorov s jedným pohyblivým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242528

Dátum: 15.11.1987

Autor: Halomi Milan

MPK: F15B 19/00

Značky: dynamickej, piestom, pohyblivým, záťaže, skúšaných, zapojenie, simulovanie, hydromotorov, jedným

Text:

...s jedným pohybiivým pviesriom pojdlla výnálezu, kde je na obr. 1 zapojenie pre hydmomoriory s posuvhým pohybom piesta a- na obr. 2 zapojenie pre hydrvomot-ory s kývnvým pohybom piesta.je pomocou mechanického spojenia 2 spojený so zatažolvacím piestom 31 zaťažovacieho hyd-romotjora 3. Na prívodové kianäz-le 32 zatazonvacieno hydromotora 3 je cez spojovacie konala 33 pripojený hydrosoatt-ický prevodník 4 s rotačným výstupným hriadeľvom...

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235266

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slávik Ivan, Kučera Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: záťaže, tranzistormi, spínanej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi, pri ktorom sa záťaž rozdelí na niekoľko častí a spínacie tranzistory sa zapoja medzi jednotlivé častí záťaže. Týmto zapojením sa dosiahne priaznivejšie rozdelenie napätia na tranzistoroch pri prechodných spínacích javoch. Zapojenie sa dá použiť v impulzných napájacích zdrojoch a iných elektrických obvodoch, kde je možné rozdeliť záťaž na niekoľko častí. Vynález charakterizuje, obrázok priložený k popisu.

Zapojenie pre bezstratovú napäťovú ochranu výkonového spínacieho prvku spínajúceho do indukčnej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240322

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Jozef

MPK: H03K 17/16

Značky: indukčnej, ochranu, prvků, bezstratovú, spínacieho, spínajúceho, výkonového, napäťovú, zapojenie, záťaže

Text:

...je na pripojenom iobrázku, ktorý znázorňuje schému zapojenia.Ku kladnemu polu 1 zdroja jednosmerného napätia z je pripojený kolektor výkonovćho spínacieho prvku,tvorený tranzistorom(T typu npn, emitor ktorého je pripojený kjednému vývodu indukčnej záťaže L, ktorej druhývývodje pripojený z zápornému polu 3 zdroja jednosmerného napätia 2. K emitoru výkonového spínacieho tranzistora T je pri pojený jeden vývod kondenzátora C, ktoréhodruhý vývod...

Ochranný vypínací obvod záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226577

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jurnečka Alexander, Janech Michal, Fígel Rudolf

Značky: obvod, záťaže, vypínací, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný vypínací obvod sa m(že použiť v obvodoch elektrických pohonov s impulznými meničmi. Zaisťuje vypnutie prúdu záťaže v prípade poruchy - trvalého otvorenia hlavného tyristora - vrátením zadávacieho potenciometra do nulovej polohy. V prípade správnej činnosti meniča nerozopína obvod záťaže.

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225543

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šubert Jarolím, Galba Vladimír, Báž Pavol

Značky: hydromotora, hydraulický, simulovanie, časovo, riadeného, obvod, záťaže, skoků

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora zapojeného v hydrostatickom prevode s hydrogenerátorom, vyznačujúci sa tým, že na servovalec /4/ hydromotora /3/ je cez rozvádzač /6/ pripojený zdroj /7/ premenného prúdu kvapaliny.