Patenty so značkou «zásuvky»

Zámka diagnostickej zásuvky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7255

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 11/00, B60R 25/01

Značky: zámka, motorových, zásuvky, diagnostickej, vozidiel

Text:

...v tom, že zahŕňa teleso zámku, ktoré je vybavené vybraniami, ktorými naprieč prechádza súosové Vŕtanie. Do vybrania sú vložiteľné ramená strmeňa na zachytenie diagnostickej zásuvky. Ramená strmeňa sú vybavené súosovými otvormi, ktoré lícujú s vŕtaním v telese zámku. Do vŕtania je vložiteľný zamykací tŕň, zakončený zámkovou vložkou na zablokovanie ramien strmeňa vo vybraniach.Zámok diagnostickej zásuvky motorových vozidiel podľa technického...

Metóda na zaistenie mäkkého dokončenia otváracieho pohybu zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15314

Dátum: 08.05.2008

Autori: Johansson Tobias, Karlsson Tomas

MPK: E05F 1/08, A47B 88/04

Značky: dokončenia, pohybu, metoda, zásuvky, zaistenie, mäkkého, otváracieho

Text:

...jedným0009 Ďalej môže mať sklopné vahadlo podľa vynálezu dva hlavné kolíky umiestnené vo vzdialenosti od seba navzájom viac než 1,2- prípadne viac než 1,3 - krát šírka uvedeného prvého kolika. Týmto je dosiahnuté, že uvedený prvý kolík sa môže mimoriadne spoľahlivým spôsobom zapojiť s uvedenými hlavnými kolíkmi.0010 Navyše, podľa vynálezu, sú umiestnené jeden alebo dva prídavné kolíky na úrovni pod hlavným kolíkom sklopného vahadla,uvedený...

Zariadenie na použitie v súvislosti s “mäkkým” otváraním a s “mäkkým” zatváraním zásuvky v konštrukcii nábytkovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8601

Dátum: 08.05.2008

Autor: Johansson Tobias

MPK: A47B 88/04

Značky: zariadenie, nábytkovej, mäkkým, súvislosti, zásuvky, otváraním, konštrukcií, použitie, skříně, zatváraním

Text:

...Cast ojníce je tlaćená ďalej na dorazproti druhej koncovej časti valca tlmiča. Kvapalina, ktorá je na druhej strane piesta, preteká potom cez pomocný ventil (ventily) spať na prvu stranu piesta. Používateľ to pociťuje ako dočasne sa zvyšujúci odpor proti úplnému zatlačeniu zásuvky do konštrukcie nábytkovej skrine. Tento dočasný odpor sa pociťuje ako tlmenie (istá mäkkosť) a bráni používateľovi, aby rýchlo zásuvku úplne zatlaćil do...

Vyťahovací mechanizmus na namontovanie zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12401

Dátum: 11.02.2008

Autor: Johansson Tobias

MPK: A47B 88/10

Značky: mechanizmus, vytahovací, zásuvky, namontovanie

Text:

...hornou koľajnicou a viac zvýšenou prídavnou koľajnicou. Tým sa dosiahne to, že vyťahovací mechanizmus pracuje veľmispoľahlivo dokonca aj vtedy, keď sa zásuvka úplne vyťahuje0007 Podľa tohto vynálezu môžu so sklonom vedené výstužné časti, ktoré môžu slúžiť na upevnenie nosných držiakov vo vzťahu k prostrednej koľajnici, byť poskytnuté lokálne na prostrednej koľajnici. Na základe toho sa dosahujú predovšetkým dobré možnosti na spoľahlivé...

Elektrický adaptér spojky a zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8726

Dátum: 16.06.2004

Autori: Wystron Alexander, Krajger Frantisek, Kulka Vladimir

MPK: H01R 13/623, H01R 13/625, H01R 13/506...

Značky: adaptér, spojky, zásuvky, elektricky

Text:

...Potlstatnou nevýhodou adaptćra známeho zostavu techniky je, že v dôsledku kontaktov zástrčky Ltmicstnenýchpohyblivo relatívne vzhľadom k doske s plošnými spojmi, klesá v priebehu životnosti adaptéra vodivosť elektrického spojenia,vytváraného adaptérom. Pritom je prechodový odpor obmedzený kvalitou dosky s plošnými spojmi a pripojovateľných kontaktov zástrčky. Vedľa veľmi nákladnćho konštrukčného uskutočnenia s doskou s plošnými spojmi a...

Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2723

Dátum: 11.12.2000

Autor: Glinský František

MPK: H04M 1/00, H05K 5/00

Značky: zásuvky, ukončovacím, nadprúdovou, prvkom, modul, univerzálny, ochranou, telefónnej

Text:

...vzhľadom na svoju cenu značne ekonomické výhody, pri súčasnom splnení novo požadovaných technických parametrov. Jeho použitím sa ušetrí výmena doposiaľ používanej telefónnej zásuvky za novú, t.j.telefónnu zásuvku kompletnú s ukončovacím prvkom a nadprúdovou ochranou, ktorá je- 2 Podstata technického riešenia -Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jednotlivé prvky univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a...

Blokovacia clonka zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 749

Dátum: 08.03.1995

Autor: Hujer Vlastimil

MPK: H01R 13/453

Značky: zásuvky, blokovacia, clonka

Text:

...Na obr. 3 a 4 je naznačená blokovacia poloha clonky pri zasunuti nežiadúceho predmetu do niektorého otvoru pre koliky vidlice. Na obr. 5 je znázornenápôsobenie síl v oboch otvoroch a na obr. 6 je poloha clonky priNa obr. l a 2 je blokovacia clonka l pozdĺžneho tvaru s rovnobežnými pozdĺžnymi stenami, na ktorých koncoch sú vytvorené rovnobežné Šikmé plochy 3 zakončené navrchu výstupkami 3. Spodná plocha clonky l je k obom koncom...

Kryt zásuvky hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251108

Dátum: 11.06.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16B 1/00

Značky: rychlospojky, hydraulické, zásuvky

Text:

...po obvodě dna váloové dutiny nemusejí vytvářet celý vnitřní šestihran, nebot k držení čepu proti otáčení v krytu postačí i nálitek jeden nebo dva a tedy méně než šest.stejně tak, šestihran na nákružku čepu může být nahrazen jiným geometrickým tvarem.Na připojených výkresech je vyznačen příklad úpravy krytu zásuvky hydraulické rychlospojky, kde na obr.1 je částečný řez zástrčkou a na obr. 2 částečný řez zásuvkou. Na obr. 3 je částečný jen...