Patenty so značkou «zásuvka»

Variabilná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7262

Dátum: 02.10.2015

Autor: Demko Vasiľ

MPK: H01R 13/514, H01R 13/506, H01R 13/00...

Značky: elektrická, variabilná, zásuvka

Text:

...3 s horizontálne usporiadanými dvoma spodnými zástrčkovými otvormi í.Pnklad č. 2 Variabilná elektrická zásuvka, podľa obrázka č. l, je tvorená jedným nosným strmeňom l. Nosný strmeň l je tvorený zadnou opornou stenou Q, ktorá je cez bočné oporné steny Q pripevnená na prednú nosnú stenuQ. V prednej nosnej stene Q je vytvorený jeden montážny otvor llQl, určený na vloženie a montáž zásuvkového jadra g. V strednej časti zadnej opornej steny...

Zásuvka optických sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6248

Dátum: 02.10.2012

Autor: Křeček Miroslav

MPK: G02B 6/40, G02B 6/38, G02B 6/36...

Značky: sietí, optických, zásuvka

Text:

...Q. Podobné zaoblené vysoké vodiace plôšky Q sú vyhotovené v stredovej časti bázy Q zvonka kruhov vytvorených plytkým vedením Q. V opisovanom príklade uskutočnenia sú priečne záchyty Q vytvorené aj na bočných stenách Q a ploché vysoké vodiace plôšky 32 sú vytvorené aj pozdlž jednej z bočných stien Q.Pri jednej z bočných stien Qje pomocou pevnej bariérovej plôšky Q s priečnymi záchytmi Q vytvorený rezervný priestor 5 l na uloženie rezervnej...

Zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16801

Dátum: 21.11.2011

Autor: Finzer Carlo

MPK: H01R 13/66, H01R 13/436, H01R 13/641...

Značky: zásuvka

Text:

...zásuvky. Tvar puzdra nie je, alebo je len mierne, ovplyvnený signalizačným obvodom a teda môže byť spätne0009 Puzdro výhodne obsahuje aspoň jeden zádržný člen, ktorý je V zábere s aspoň jednou zo svoriek a blokovaný pred uvoľnením aspoň jednej svorky zabezpečovacím zariadením. Napríklad, otvor puzdra môže vytvoriť medzeru, ktorá je protikusom aspoň časti,napríklad plôšky zabezpečovacieho zariadenia. Aspoň časť môže vyplniť medzeru a...

Zásuvka na nabíjanie mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5701

Dátum: 04.03.2011

Autor: Černý Jaroslav

MPK: H01R 13/00, H01R 11/00, H01R 33/00...

Značky: telefónov, mobilných, zásuvka, nabíjanie

Text:

...pohľad na zásuvku z obr. 6 a.Zásuvka na nabíjanie mobilných telefónov l je v základnom uskutočnení znázornenom na obr. la a obr. lb tvorená plochým telesom z, ktoré je rozoberateľne ukotvené, výhodne pomocou neznázomených skrutiek,k inštalačnej škatuli i. Teleso g je na vnútornej stene 21 priľahlej inštalačnej škatule 3 vybavené napájacim zdrojom 4 s prívodom Q do neznázomeného zdroja elektrického napätia a na lícnej stene g 2 je vybavené...

Zostava konektora, konektor a zásuvka prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5409

Dátum: 07.04.2010

Autori: Toh Mui Lian Jessica, Loh Chee Foo Richard, Xia Yuexue

MPK: H01R 13/627

Značky: konektor, zostava, konektora, zásuvka, prístroja

Text:

...30. Usporiadanie je také, že keď sa zarážka 30 zasunie do lôžka 33 a puzdro 16 sa bežným lisovacím postupom pokryje výliskom, materiál použitý na lisovania nemôže prenilcnúť pod tlačidlo 24 a blokovací výstupok 26.Pri výrobe konektora 10 sa elektrické svorky 20 urniestnia do kanálikov 31 a krycia časť 27 puzdra sa zasunie do základnej častí 29 tak, aby svorky 20 zostali v tejto polohe. Zarážka 30 sa potom zasunie do lôžka 33 a puzdro 16 sa...

Elektrická zásuvka a spojenie využívajúce túto elektrickú zásuvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18940

Dátum: 29.07.2008

Autori: Lamoureux Laurent, Jamet Vincent

MPK: H01R 11/28, H01R 13/11

Značky: využívajúce, elektrická, spojenie, elektrickú, zásuvka, túto, zásuvku

Text:

...sily u týchto spojov je 64,2 N, čo je príliš blízka hodnota.0013 Je výhodné, aby hodnota vyťahovacej sily bola v rozumných medziach, ktoré umožnia v pripade potreby vymenit zasklenie bez nutnosti výmeny elektrickej zásuvky, ale takto malý rozdiel medzi hodnotami dvoch protikladných síl nie je prijateľný, pretože naznačuje, že zásuvka by sa mohla príliš ľahko odpojit od zástrčky.0014 Samozrejme je možné zaliať elektrické spojenie do plastu,...

Zásuvka pre samozaisťovací spojovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9226

Dátum: 09.06.2008

Autor: Robert David

MPK: H01R 13/627

Značky: systém, spojovací, zásuvka, samozaisťovací

Text:

...Vložka môže byt vyrobená ako jeden kus spolu s trubicovým telom zásuvky, napríklad ak sú trubicové telo i vložka z izolačného materiálu, možno ich ako celok vyrobit vstrekovaním.0010 vynález sa týka tiež zástrčky určenej na spoluprácu so zásuvkou za účelom vytvorenia spojovacieho systému, ktorý sa vyznačuje tým, že obsahuje prvé trubicové telo ukrývajúce vložku upravenú na prijímanie každého z koncov druhých prostriedkov na vedenie...

Kontaktná násada so zaisťovacím hrebeňom a zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4413

Dátum: 06.04.2006

Autori: Wystron Alexander, Krajger Frantisek

MPK: H01R 24/00

Značky: hrebeňom, zaisťovacím, zásuvka, násada, kontaktná

Text:

...3 je znázomená zásuvka s kon taktnou násadou 7 6 a na obr. 3 a je znázomený detail zaisťovania kontaktnej násady 7 6 v zásuvke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKontaktná násada 7 6, znázornená na obrázkoch l, la a lb, pozostáva z telesa 1 kontaktnej násady 7 6, ktorým prechádza 7 kanálikov väčšieho priemeru, rozmiestnených systémom l v strede, 6 rovnomeme umiestnených okolo neho a 6 kanálikov menšieho priemeru, pričom každý z...

Zásuvka na elektricky vodivé spojenie so zasúvacím kolíkom, najmä plochým zasúvacím kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4015

Dátum: 16.03.2005

Autori: Pfaff Matthias, Gamaggio Uberto, Lonca Zalimir

MPK: H01R 13/15

Značky: elektricky, plochým, najmä, zasúvacím, spojenie, kolíkom, zásuvka, vodivé

Text:

...oblasti medzi svojimi obidvomi koncami prídavne vybavený bočnými výstupkami, ktoré zasahujú do pozdĺžnych štrbínv bočných stenách úložnej časti základného elementu.Spis WO 96/42121 Al opisuje zásuvku na elektricky vodivé spojenie s plochým zasúvacím kolíkom. Tá obsahuje základný element, ktorý má rúrkovú úložnú časť, ktorá tvorí uzavrený úložný priestor so zavádzacím otvorom pre zasúvací kolik. Jedna stena rúrkovej časti ďalej tvorí...

Ohrievacia zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8974

Dátum: 17.06.2004

Autor: Gronbach Wilfried

MPK: H05B 3/68

Značky: zásuvka, ohrievacia

Text:

...15, dno 16 a vyhrievanú dosku 17 zo skla. Doska 17 je na svojich okrajoch, spôsobom zrejmým z obr. 4, olemovaná od okraja dna 16 a priruby 18 zosilňovacích líšt 13, 14. Dno 16 V napojení na jeho okraj 19 má smerom dolu orientované zalomenie 20, takže prebieha V odstupe a od dosky 17. Tým dno 16 tvorí odraznú dosku pre dosku 17.0020 Na vyhrievanej doske 17 zo skla sú natlačené vodiče 21. Vodič 21 prebieha meandrovito spôsobom zrejmým z obr....

Zásuvka na elektrický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283456

Dátum: 03.07.2003

Autori: Heider Uwe, Strohmeyer Rolf

MPK: H01R 24/06

Značky: elektricky, prístroj, zásuvka

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvka (1) na elektrický prístroj (10) s najmenej dvoma lôžkami (6) na ploché kolíky (12) je v priereze kolmom na smer (r) zasúvania nekruhová a symetrická vzhľadom na os (x) symetrie prebiehajúcej naprieč k väčšiemu priečnemu rozmeru tejto zásuvky (1). Priečne na os (x) symetrie prebieha deliaca os (y) a prierez zásuvky (1) nad touto deliacou osou (y) a pod ňou je vymedzený konvexnými oblúkmi (K1, K2), pričom oba konvexné oblúky (K1, K2) majú...

Zásuvka a adaptér na prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3560

Dátum: 01.07.2003

Autori: Wystron Alexander, Kulka Vladimir, Krajger Frantisek

MPK: H01R 31/06, H01R 13/62, H01R 27/00...

Značky: zásuvka, adaptér, prepojenie

Text:

...obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr.l je pohľad z vnútomej strany na duté teleso zásuvky. Obr. 2 znázorňuje kontaktné teleso zásuvky v zmontovanom stave. Obr. 3 je pohľad na navádzacíu časť kontaktného telesa. Obr. 4 znázorňuje krympovacie kontakty. Obr. 5 znázorňuje upínaciu časť kontaktného telesa zásuvky a obr. 6 je rez navádzacej časti kontaktného telesa zásuvky. Obr. 7 znázorňuje pohľad na adaptér. Obr. 8 je pohľad...

Spínacia sieťová zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2477

Dátum: 12.03.2003

Autori: Dunford Carl Lee, Lonergan Lawrence Murray

MPK: H01R 24/00, H01R 13/70, H01R 13/44...

Značky: spínacia, zásuvka, sieťová

Text:

...do postaveniaNiektoré vytvorenia predloženého vynálezu budú terazopísané na príkladoch pomocou priložených obrázkov, na ktorýchobr. l znázorňuje perspektívny pohľad na čelnú stenuinboard, obr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na čelnú stenuoutboard, obr. 3 predstavuje perspektívny pohľad na prekonfigurovatelný mechanizmus spínača podľa prvého vytvorenia predloženého vynálezu, znázorňujúci spinacev postavení uprostred inboard, obr. 4...

Elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278181

Dátum: 11.05.1994

Autor: Murlasits Attila

MPK: H01R 13/62

Značky: elektrická, zásuvka

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická zásuvka obsahuje prijímaciu časť (12) s priehlbinou (23) na uchytenie zástrčky, teleso (3) na podopretie prijímacej časti (12), kde v prijímacej časti (12) a v telese (3) sú usporiadané otvory (5), ktoré majú kontakty (15) na zabezpečenie prúdovej cesty medzi elektrickou sieťou a kolíkmi zástrčky vloženými do priehlbiny (23), a prijímacej časti (12) sú priradené prostriedky na uľahčenie vyberania zástrčky z prijímacej časti....

Čisticí dělená zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263708

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaněček Václav, Kožíšek Blahoslav, Semrád Petr, Holásek Oldřich, Matějíček Josef

MPK: A21B 1/22

Značky: delená, zásuvka, čisticí

Text:

...jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický...

Zásuvka bipolárnej elektródy, najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256562

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pilát Josef

MPK: A61B 17/36

Značky: prístrojov, bipolárnej, najmä, elektrody, chirurgických, zásuvka, vysokofrekvenčných

Text:

...se zužitkuje způsobem, který je hospodárnější a méně náročnýnež způsob využití v choulostivém parogenerátoru. Vysokého obsahu tepla ve spalinách je možno využít jak v konvekci, tak ik výrobě technologické páry, zatímco vysokotlaká pára, potřebné pro pohon kompresorů v úseku nízkoteplotního dělení plynů a ke krytí spotřeby páry při epouštění, zastavování či odkoksování zařízení, se pro celou výrobní jednotku vyrábí ve standartním kotli...

Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováčik Peter, Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: chirurgické, prístroje, elektrody, vysokofrekvenčné, najmä, monopolárnej, zásuvka

Text:

...elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1...

Zásuvka hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243523

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: F16B 1/00

Značky: hydraulické, zásuvka, rychlospojky

Text:

...zásuvky vytvoří soustředná dutina, zvětšená o průřez obou drážek bajonetového uzávěru,která postačí k vyjmutí a výměně obou těsnicích prvků pomocí háčku.Příklad provedení zásuvky hydraulické rychlospojky podle vynálezu je nakreslen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v podélném řezu zásuvka, na obr. 2 je zástrčka rychlospojky, na obr. 3 je pohled na přípojné čelo zásuvky a na obr. 4 je podélný řez zásuvkou s krytem upraveným pro...

Blokovaná zásuvka s vidlicí pro spojování a rozpojování elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232816

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sivek Vladimír

MPK: H01R 13/52

Značky: vidlicí, zásuvka, obvodů, spojování, elektrických, blokovaná, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti bezpečnostní elektroniky v hornictví. Vynález se týká blokované zásuvky s vidlicí pro spojování a rozpojování elektrických obvodů v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů, zejména vhodné pro plynující hlubinné doly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořena tělesem zásuvky s horním a spodním víkem. Horním víkem prochází ovládací lomená páka, která je mezi horním víkem a tělesem opatřena vačkou zámku a v...

Zásuvka hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225051

Dátum: 01.12.1984

Autor: Matejů Jaroslav

Značky: hydraulické, rychlospojky, zásuvka

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvka hydraulické rychlospojky sestávající z tělesa zásuvky a podélným otvorem uzavřeným na straně přípojného čela, s řadou otvorů po obvodě s drážkami po obou jejich stranách, z posuvného šoupátka odpruženého vinutou pružinou, krytu s válcovým vybráním po vnitřním obvodě, do něhož se strany přípojného čela vyúsťují drážky bajonetového uzávěru, vyznačená tím, že válcová plocha /2/ tělesa /1/ zásuvky je opatřena na celé své délce závitem...

Vestavná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217013

Dátum: 01.07.1984

Autor: Poupera Milan

Značky: elektrická, zásuvka, vestavná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu vestavné elektrické zásuvky a usnadnit montáž elektrických vodičů k této vestavné elektrické zásuvce. Uvedeného účelu se do sáhne tím, že ve válcovém pouzdře elektrické vestavné zásuvky je vytvořeno vnitřní ozubení se zuby, jejichž úhlová rozteč činí 30° neb jejich celý násobek. Na čelech těchto zubů, přivrácených ke vstupnímu otvoru pouzdra jsou vytvořeny zajišťovací výstupy převyšující tyto zuby. U okraje...