Patenty so značkou «zásobníku»

Zariadenie na meranie hladiny kvapaliny v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5566

Dátum: 07.10.2010

Autor: Březina Michal

MPK: G01F 23/24, G01F 23/22

Značky: zariadenie, hladiny, meranie, kvapaliny, zásobníku

Text:

...meranie hladiny kvapaliny V zásobníku, zahŕňajúce teleso hlavy s upevňovacou prírubou a tvarovanými pólmi kondenzátora vo forme dvoch, troch alebo štyroch tyčí alebo rúrok. Na obr. 2 je znázomené ďalšie vyhotovenie tohto zariadenia, kde tvarované póly kondenzátora sú vytvorené ako sústava koncentrických rúrok, zobrazené sú dve vyhotovenia, s dvoma a tromi koncentrickými nírkann. Na obr. 3 je zobrazená bloková schéma elektronického obvodu...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12675

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: plošnými, zásobníku, materiál, spojmi, tlačový, zásobník, doska, namontovaná

Text:

...je oddeliteľne vkladateľný do tlačového prístroja so skupinou rôznych svoriek na strane prístroja,pričom zásobník na tlačový materiál pozostáva zskupiny svoriek, ktorá obsahuje viaceré prvé svorky, pričomviaceré prvé svorky sú pripojené k prvému zariadeniu a obsahujú príslušný prvý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznychsvoriek na strane prístroja, pre ktoré je charakteristickézásobník na tlačový...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi pripevnená na tomto zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5799

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: materiál, tomto, plošnými, zásobník, zásobníku, spojmi, pripevnená, doska, tlačový

Text:

...prídavnými zariadeniami možno zabrániť poškodeniu zásobníka na tlačový materiál a tlačového prístroja spôsobenému skratom medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.0005 Predmetom tohto vynálezu sú zásobníky na tlačový materiál, ktoré sú oddeliteľne pripevniteľné k tlačovému prístroju, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do zásobníka na tlačový materiál, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do tlačového prístroja...

Zásobník na tlačový materiál, a doska namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16486

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačový, zásobníku, namontovaná, doska, materiál, zásobník

Text:

...úsek, uvedená skupina prvých kontaktnýchúsekov a uvedený aspoň jeden tretí kontaktný úsek súusporiadané tak, že tvoria jeden alebo Viac radov, pričom uvedený aspoň jeden druhý kontaktný úsek je usporiadaný na0006 V prípade zásobníka na tlačový materiál podľa prvého aspektu tohto Vynálezu sú druhé kontaktné úseky druhých svoriek, ktoré sú pripojené k druhému zariadeniu,usporiadané na koncoch, následkom čoho sú ďalšie kontaktné úseky,...

Koncová zátka pre zvitok materiálu, zvitok materiálu a zadržiavací mechanizmus v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8117

Dátum: 07.12.2006

Autori: Lind Mats, Backlund Markus, Kullman Marcus, Salaker Allan, Unger Helmut, Larsson Björn, Pommer Stig

MPK: B65H 75/18, B65H 75/14, A47K 10/38...

Značky: koncová, materiálů, zásobníku, zátka, mechanizmus, zadržiavací, zvitok

Text:

...člen podľa koncepcie vynálezu obsahuje nosný čap, ktorý obsahuje aspoň prvú časťprvého vonkajšieho priemeru, druhú časť druhého vonkajšieho priemeru a tretiu časť tretieho vonkajšieho priemeru, pričom druhá časť je situovaná medzi prvú časť a tretiu časť a druhý vonkaj ši priemer je menší ako prvý vonkajší priemer a tretí vonkajší priemer, kde tretia časť sa nachádza bližšie ku koncovému čelu ako prvá časť. Ďalej je daná aspoň jedna...

Dávkovací uzáver na upevnenie k zásobníku cez hrdlovú časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15986

Dátum: 19.04.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 51/22

Značky: část, uzáver, upevnenie, hrdlovú, zásobníku, dávkovací

Text:

...a hlavicové časti sa výhodnejšie zhotovia procesom vstrekového odlievania.Pri zvlášť výhodnej forme uskutočnenia zásobníka podľa vynálezu je tu navrhované, aby unášacie prvky prvej hlavicovej časti, ktoré zaberajú na druhej hlavicovej časti, spôsobovali unášací3 pohyb a aby sa po zábere druhej hlavicovej časti na hrdlovej časti zaisťovací diel V opačnom smere účinného pohybu zaklesol a prvá hlavicová časť sa pri procese jej...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16076

Dátum: 30.09.2005

Autori: Kullman Marcus, Lind Mats, Salaker Allan, Pommer Stig, Larsson Björn, Moller Per

MPK: A47K 10/38

Značky: spôsob, mechanizmus, zádržného, kotúčika, materiálů, zásobníku, vyměnitelného, mechanizmu, systém, zadržanie, zádržný, nástavec, koncový, takéhoto, vloženia, zásobník

Text:

...štrbiny a vedú nosný kolik, a jej súčasťou je blokovacia časť na zablokovanie nosného kolika v koneovej polohe. Vkladacia štrbina jev koneovej polohe uzatvorená uzáverom dráhy, ktorý sa nachádza na konci vkladacej štrbiny.0010 V dokumente W 0 96/23719 A 1 sa vysvetľuje systém zásobníka so žliabkovouvodiacou štrbinou na vedenie nosného kolika kotúčika s hárkami do koncovej polohy.0011 Dokumenty US-A-3,416,744 aUS-A-3,572,602 opisujú...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16016

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Kullman Marcus, Pommer Stig, Salaker Allan, Lind Mats, Moller Per

MPK: A47K 10/38

Značky: zádržného, zásobníku, mechanizmus, zadržanie, zásobník, zádržný, systém, kotúčika, vloženia, takéhoto, spôsob, mechanizmu, materiálů, vyměnitelného

Text:

...polohe kotúčikapo tom, čo bol nosný kolik vedený cez rôzne vodiace dráhy vkladacej štrbiny.0010 Dokument US-A-4,108,389 zverejňuje aj zásobník na kotúčik papiera a obsahuje vkladaciu štrbinu so vstupnou časťou a výstupnou časťou, ako aj skupinu vodiacich konzol na vedenie nosných kolíkov kotúčika papiera z vkladacej polohy do koncovej polohy, v ktorej je kotúčik držaný alebo blokovaný na účely výdaja papiera.0011 Dokumenty W 0 96/23719...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9297

Dátum: 30.09.2005

Autori: Lind Mats, Larsson Björn, Moller Per, Kullman Marcus, Salaaker Allan, Pommer Stig

MPK: A47K 10/38

Značky: mechanizmu, zásobník, spôsob, systém, vyměnitelného, mechanizmus, takéhoto, nástavec, koncový, zádržný, zásobníku, materiálů, vloženia, zadržanie, kotúčika, zádržného

Text:

...ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľnćho kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom v zásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku l. Cieľ rieši...

Medicínsky produkt obsahujúci tiotropium v zásobníku odolnom voči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9707

Dátum: 02.12.2004

Autori: Nilsson Thomas, Calander Sven, Niemi Alf, Myrman Mattias

MPK: A61K 31/46, A61K 9/14, A61J 1/00...

Značky: zásobníku, vlhkosti, medicínsky, obsahujúci, voči, produkt, odolnom, tiotrópium

Text:

...KG (BI) dodáva na trh tíotropiumbrornid pod chráneným názvom Spiriva®. Prekvapujúco,pri nedávnom výskume inhalovateľností prípravku Spiriva® sme zistili, že systém Spíríva®/HandiHaler® od BI, na inhalačné podávanie dávok obsiahnutých V želatínovýchkapsuliach, vykazuje slabú účinnost a má nedostatočnú stabilitu pri používaní.Jestvuje tu teda potreba zlepšenia, pokiaľ ide o liečivý prípravok obsahujúci inhalovateľné dávky suchého prášku...

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: poškození, nástrojů, stroje, obraběcího, zásobníku, zařízení, zabránění

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Soustava zásobníků granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267988

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mileta Rudolf

MPK: C21B 3/00

Značky: soustava, zásobníku, granulátu

Text:

...výrazném snížení energetické náročnosti na provoz gramxlačních zásobníků. Lepší odloučení granulátu dovoluje menšení výšky jednotlivých zásobníků v soustavě zásobníků gramalátu,čímž se zvýší životnost čerpadel přivádäjících směs granulátu a vody dojde rovněž ke zkrácení doby pracovního cyklu plnění a vyprazdňování soustavy grenulačních zásobníků,čímž se zvýší produktivita práce při výrobě granulátu. menší se potřebu vody v pracov~ ním cyklu...

Zařízení pro vykládku uhelného prachu ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266373

Dátum: 13.12.1989

Autori: Röder Günter, Fastnacht Günter, Bude Friedrich, Weidlich Gunter, Strör Kurt, Koritz Dieter

MPK: B65G 65/40

Značky: uhelného, zásobníku, prachu, vykládku, zařízení

Text:

...suma» ma srpnu núanyxmnunnu 17.1. TUt ľLYTĽeM IJTKFDHTVWI BIJSJLYUIHÚĚ SSJCIMÉIHKM 13. BGHUFIHÚFÚ IXIMóćfFR-l .. CIKSPGTHOJPCI Kllŕĺlľĺíllłâ 24.1 IAóyuxeuora wmoepa 3 npu saxpurux snaxywmux nacnonxax 17. 10.1 M oyuxcnmon mmoae 3.1 yronnunn nun nucTynaeT na aynxepa 2 K pacvmnnuuoň rmpenxu 22.1. nwm 3 TOM oóawuuñ Knanau 24 aaknunaewcw anTúMaTMHecKM.EUR Fill HJľIlJ (MNE FDFWJIHJHPIHIZ YCITPIDIÍIZTDJI HKJMKFJGTUR-JHII | CŇCGÄHMH...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fiedler Gunter, Van Der Seylberg Hans-peter

MPK: B02C 17/00

Značky: zvláště, stěna, zásobníku, boční, mlýnů, bubnových, rotujících

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Pohon kruhového zasobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265854

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dočekal Miloslav, Šikýř Miroslav

MPK: B23Q 7/02

Značky: pohon, zásobníku, kruhového

Text:

...Přestavení zásobníku pro jiný počet poloh v případě změny obrobku se provede pouze přidáním nebo odebráním clon bezdotykových snímačů z výřezů ozubeného věnce.Příklad pohonu kruhového zásobníku pro odvalovací frézky je znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. 1 je zásobník v nám rysą na obr. 2 je zásobník v půdorysu.Na pevném základě 1 (stojan koníka) jsou připevněny dvě lišty g. Na lištäch g jsou umístěny hydromotor Q s pastorkem yłg,...

Zařízení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podávaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265364

Dátum: 13.10.1989

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

MPK: G05D 13/04

Značky: zařízení, zásobníku, přerušení, zastavení, pásu, podávaného, pohonů

Text:

...přerušení a rychlost pásu a není závislé na změně časového průběhu linky a dává informaci o poruše i v přechodových stavech. Další výhodou je, že se využívá dvou čidel, která jsou použite pro regulaci pohonu a jejich funkce je nutná,a tím tedy i neustále kontrolována.Zanoáení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podáva ného pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schěmatem na připojeném výkresu.žanoâení podle...

Otěruvzdorná hmota pro vnitřní obložení potrubí, zásobníků a jiných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265268

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hampl Josef, Večeřa Břetislav, Kořínek Jiří, Pavlů Jaroslav

MPK: C04B 35/68

Značky: potrubí, obložení, hmota, jiných, oteruvzdorná, vnitřní, zařízení, zásobníku

Text:

...hmot.Výstelka z hmoty podle vynálezu má nižší měrnou hmotnostoproti keramíckému korundovému materiálu, její příprava je jednoduchá,.má větší provozní trvanlívost, je homogenní a nevykazuje ani po delším použití V provozu trhlinky. Tyto lepší vlastnosti hmoty usnadňují manipulaci, snižují energetickou náročnost výroby a svou větší provozní trvanlivosti snižují náklady na provoz dopravních ptrubí, zásobníku i jiných zařízení.-Příkled 1 . V...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tůma Jiří, Pokorný Miroslav, Morávka Jan

MPK: G05D 11/02

Značky: proměnlivých, dávek, téhož, druhu, řízení, kapalných, vlastností, sypkých, vytékajících, zásobníku, zapojení

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Hydraulická brzda zvedacího zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262972

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 51/20

Značky: hydraulická, zásobníku, brzda, zvedacího

Text:

...čerpadla e jeho hydreulického obvodu a její podstatou je, že řetězy, nesoucí vyvažovací závaží a pohyblivý vozík,jsou vedeny přes řetězová kola, uložená pevnč na hřídeli, která je na straně pevnč spojene 5 náhonovým kolem zubového čerpadla, v jehož výtlačněm potrubí je äkrtíoí ventil, seřiditelný podle hmotnosti po hyblivého vozíku.Hydraulické brzda podle vynálezu neovlivní konstrukoi zvedeoího zásobíku, je jednoduchá a ekonomicky...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34

Značky: zásobníku, strojů, zejména, zařízení, tkacích, uvolňování, vzduchových, útkové

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Zařízení k ovlivňování režimu zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259112

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pöpper Eva María, Höhne Detlef, Šmíd Jiří, Berthel Heiner, Schüttau Eberhard, Schünemann Ulrich

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: zásobníku, zařízení, ovlivňování, režimu

Text:

...zařízení pre ovlívňováni režimu zásobníku podle V vynálezu spočívá v tom, že nejméně jeden přístroj pre eouěaenó anezávis 1 é měření normálových a tečnýoh napětí sypké hmoty je umíetěn Jednak na vertikální etěně zásobníku a jednak na kuže- Á lovitém dílu zásobníku, přičemž alespoň jeden měřicí přístroj je umistěn těeně nad přeohodem mezi vertíkálním díłem a kuželovítým dílem a alespoň jeden měříoí přístroj je umístěn výrazně. pod...

Zařízení k plnění zásobníků přířezy, zejména trubek pro výrobu chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259065

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65G 47/24

Značky: plnění, zařízení, trubek, výrobu, zásobníku, chladičů, zejména, přířezy

Text:

...visutoú konstrukcí propoJízdné.zaVěšení zásobnIÉů Q. Pod celou délkou přímćho ůaoku zařízení Je uopnřädáno dopravní ůstrnjg tvořeoé dvojici nckonečných zanáäecích pásů Z, § s vždy přiŕazeným souàěžně uspořádaným oekon oečným přidržovacímĺpäaem 2, łg. Zanášecí pásy 1, g Jsou opatřcny zanášocími výatupŘy łł v roztečłch odpoýídajíc 1 chd 61 cevzšaooňiko Q, které v činněcvětvi zasahují do dráhy přířezů Lg, uložených rovno ěžně vedle sebe ve...

Zařízení pro posuv pohyblivého dna zásobníku sázeče brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258556

Dátum: 16.08.1988

Autori: Knill Bohuslav, Špaček Vladimír

MPK: A01C 9/00

Značky: zařízení, zásobníku, brambor, pohyblivého, sázeče, posuv

Text:

...dolní západka g a horní západka g, opatřené svými pružinami 5, gg. Dolní západka 3 je upravena na čepu g páky l, která je otočně uložena na hnacím hřídeli l. Páka A je napojena na přímočarý hydromotor 1. Na konci páky l je uchycena pružina g, jejíždruhý konec je upevněn na rámu lg.Horní západka g zapadá do rohatky g ze shora. Na hnacím hřídeli l je vedle rohatky g otočně uložen talíř lg, opatřený na obvodu dvěma segmenty lg, které...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zásobníku, materiálů, zařízení, šachtové, rozdělování, vsázkového

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: E21F 17/00, B65D 90/58, B65D 90/64...

Značky: zařízení, segmentové, sypký, vodorovné, materiál, uzavírání, zásobníku

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: třídění, jejich, zásobníku, materiálů, zařízení, sypkých, vynášení

Text:

...shodnými vibračními skříněmi s příslušnými plochami, kde k vibrační skříni vynášecího orgánu je nejméně z jedné poloviny její funkční plochy připevněna podávací plocha a k vibrační skříni třídicího orgánu nejméně ze dvou třetin její funkční plochyVýhodou zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění podle vynálezu je možnost volby a změny celkové délky podávacích ploch, jimiž je pod sypkým úhlem daného sypkého...

Zařízení na automatické plnění zásobníků ukladače prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255572

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trčka Milan, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/08

Značky: automatické, zařízení, zásobníku, prokladů, ukladače, plnění

Text:

...prokladů, směr chodu zaeouvacího příčného dopravníku 4 je od čela ke konci hráně. Dále zařízení sestává z pevnéhorámu Z,k němuž jsou příčkemi § uchyceny podélnó kluzné dráhy 2, Podélné kluzné dráhy g ýestávají z pohyblivých klapek łg s kluznými částmi łł a vytvarováním svých konců tvoří zásobníky łg prokladů. Pohyblívé klapky łg jsou určeny pro otevírání nebo uzavírání úetí propadů zásobníků łg prokladů. Částipohyblivé klapky łg přicházející...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kozel Bedřich, Štos Libor

MPK: H02G 11/06, E21F 17/06, E21D 9/00...

Značky: závěsný, tunelovací, hadíc, kabelů, stroje, zásobníku, vozík, girlandového

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Zařízení pro ruční odjištění nástroje v zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255444

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Minařík Antonín

MPK: B23Q 7/10

Značky: ruční, nástrojů, odjištění, zařízení, nástroje, zásobníku

Text:

...výměně seřízených nástrojů a zároveň v dokonalém odstranění nebezpečí úrazu při provádění této operace.Na přiloženém výkrese je znázorněn nárysný pohled V částečném řezu na příkladné provedení zařízení podle vynálezu.Na zásobníku nástrojů 3 je upevněno rameno 5, jímž je nesena dvojramenná páka á, přičemž je na přední straně ramena A, upevněna otoćně. Čelo ěł dvojramenné páky á je situováno při odvrácené straně pojistky ł nástroje a jejího...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242559

Dátum: 01.03.1988

Autor: Xuan Phan

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobníku, odběrným, předsazeným, sypké, způsob, hmoty, žlabem, provozování

Text:

...zásobníků tak, aby se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícich, případně i regulačních uzávěrůaUvedené nedostatky se odstraní způsobem provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odbčrným žlabem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že sypké hmoty se nejdříve shroméždí a uvedou do klidu v zásobníku, načež se uvolní a sesypou do prostoru předsazeného odběrného žlabu, kde se...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242558

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thýn Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: způsob, předsazeným, provozování, odběrným, sypké, hmoty, žlabem, zásobníku

Text:

...se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícíoh, případněUvedené nedostatky se oostraní způsobem provozováni zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným zlabem poole vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že sypké hmoty se nejdrive shromáždi a uvedou v zásobníku do klidu, načež se uvolni a sesypou do prostoru předsazeneho odběrného zlabu, kterým současně odtékaji k výpusti zásobníku a...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: zvyšování, tlaku, zásobníku, kapalných, plynů, snižování, způsob

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...