Patenty so značkou «zásobníkov»

Spôsob a zariadenie na obrubovanie zásobníkov na uchovávanie látok na medicínske, farmaceutické alebo kozmetické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20964

Dátum: 02.05.2013

Autori: Wissner Kai, Deutschle Gregor Fritz, Koch Kristophe, Pawlowski Edgar

MPK: F26B 25/00, B67B 3/10, B67B 3/14...

Značky: spôsob, uchovávanie, farmaceutické, obrubovanie, zariadenie, použitia, zásobníkov, látok, kozmetické, medicínske

Text:

...Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob úpravy alebo spracovania zásobníkov, ktoré slúžia na uchovávanie látok na kozmetické, medicínske alebo farmaceutické použitia, pri ktorom sa zásobníky obrubujú, a ktorý je možné realizovať ešte rýchlejšie a hospodárnejšie, s lepšou možnosťou automatizácie a spoľahlivejšie. Podla ďalšieho hľadiska predloženého vynálezu sa má poskytnúť príslušne dimenzované zariadenie.0012 Táto úloha...

Zariadenie a spôsob na regulácie prívodu plynu prípadne prepravy plynu pri systéme zásobníkov plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14430

Dátum: 13.11.2009

Autori: Behrens Jan, Martens Christoph

MPK: C12M 1/107

Značky: případně, spôsob, plynů, regulácie, zariadenie, prepravy, zásobníkov, systéme, přívodů

Text:

...prevádzky nastaviťrovnováhu vsystéme tak, aby plyn prúdil radom cez zásobníky plynu. Ak sa alev nábehovej fáze mení stav a vplyvy na systém (napríklad zmeneným množstvom produkovaného plynu alebo zmenou klímy vdôsledku ročného obdobia) nie je zariadenie samočinne schopné vyregulovania zmien. Môže dochádzať k poruchám prúdenia plynu. Aby bolo možné uskutočniť senzibilné zosúladenie tlakov plynu, je často potrebné, aby prevádzkovateľ na mieste...

Zariadenie na výrobu a plnenie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15045

Dátum: 10.06.2009

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 9/24

Značky: výrobu, zásobníkov, plnenie, zariadenie

Text:

...až dovtedy, kým sa po ukončení procesu plnenia uzatvoria pohyblivé čeľusti formy, aby sa tak kombinovaným vákuovozváracim procesom vytvoril požadovaný hlavicový uzáver zásobníka.-3 Vnasledujúcom bude vynález podrobne vysvetlený na základe jedného príkladu uskutočnenia zobrazeného na obrázkoch. Tu zobrazuje- obrázok l silne schematícky zjednodušene a čiastočne vo vertikálnom reze znázomené celkové zobrazenie príkladu uskutočnenia výrobného...

Zariadenie na plnenie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10964

Dátum: 26.05.2009

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 39/00, B67C 3/28, F16K 23/00...

Značky: zariadenie, zásobníkov, plnenie

Text:

...je vynález podrobne vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia zobrazeného na obrázku. Tu zobrazuje- obrázok l oproti praktickému uskutočneniu približne v polovičnej veľkosti zobrazený pohľad zboku len na dávkovací blok s prislúchajúcim rozdeľovačom plneného materiálu príkladu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu- obrázok 2 V porovnaní s obrázkom l zväčšený pohľad v reze po línie rezu z obrázku l- obrázok 3 schematicky zjednodušený...

Spôsob a zariadenie na výrobu zásobníkov z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15235

Dátum: 28.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/54, B29C 69/00, B29C 49/04...

Značky: termoplastů, výrobu, spôsob, zásobníkov, zariadenie

Text:

...hlavnej časti zásobníka.Aby bolo možné zaistiť na dosadnutie prítlačného razidla dosadaciu plochu bez nerovnomemosti, je pri výhodných príkladoch uskutočnenia prítomný mechanicky pohyblivý oddeľovací prvok, ktorý je pri príslušne otvorených dnových častiach formy nasmerovateľný na pozdĺžnu os zásobníka a ktorý je určený na odstránenie odpadu dna na mieste zvaru miskovítej dnovej časti.Následne bude vynález podrobne vysvetlený na základe...

Zariadenie na kondicionovanie zásobníkov z plastu za účelom ich prípravy na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9965

Dátum: 04.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 59/00, B26D 3/08, B65B 61/08...

Značky: zariadenie, přípravy, zásobníkov, plastů, použitie, účelom, kondicionovanie

Text:

...rezmi predbežného oddelenia, čim je možnost automatizovanej prevádzky od extrudovania plastového materiálu až po pracovný krok balenia daná tým, že vstupná stanica je zaradená ako pokračovanie výrobnej linky bezprostredne za vysekávacie zariadenie, v ktorom sú bloky zásobnikov vysekávané z pásu zásobníkov.Transportné zariadenie tu výhodnejšie obsahuje vodiacu plochu, pozdĺž ktorej sa môže pohybovať transportný posúvač, ktorý...

Zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18365

Dátum: 25.10.2007

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 3/36, B65B 1/42, B65B 31/04...

Značky: zásobníkov, zariadenie, plnenie, skladacieho

Text:

...rýchle plnenie za hygienických podmienok.0016 Na dosiahnutie tohto cieľa, a tiež ďalších cieľov, ktoré budú zrejmé z nasledujúceho opisu, je podľa predloženého vynálezu poskytované zariadenie s vlastnosťami definovanými v nároku 1. uskutočnenia zariadenia budú0017 Presnejšie, podľa predloženého vynálezu je poskytované zariadenie na plnenie zásobníka skladacieho typu produktom v podobe prášku alebo tekutiny, kde uvedený zásobník obsahuje...

Spôsob výroby zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16409

Dátum: 26.06.2007

Autori: Fedusa Anthony, Myers Gary, Dick Robert

MPK: B65D 1/16, B21D 51/26

Značky: výroby, zásobníkov, spôsob

Text:

...podrobnom opise prednostných uskutočnení sa odvolávame na pripojené výkresy, ktoré tvoria jeho súčasť a na ktorých sú ukázané len prostredníctvom znázornenia špeciálne uskutočnenia, na ktorých môže byt vynález uplatnený. Je treba chápať, že napriek tomu môžu byť využité iné uskutočnenia a môžu byt uskutočnené konštrukčné zmeny bez odchýlenia sa z rozsahu predloženého vynálezu.0005 V jednom uskutočnení vynálezu spôsob výroby zásobníka obsahuje...

Rozširovacie lisovadlo pre tvarovanie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10293

Dátum: 31.05.2007

Autori: Myers Gary, Dick Robert, Fedusa Anthony

MPK: B65D 1/16, B21D 51/26

Značky: zásobníkov, lisovadlo, tvarovanie, rozširovacie

Text:

...priemeru tela zásobníka zapoužitia jediného formovacieho kroku.0007 Vo svetle vyššie uvedeného existuje potreba poskytnúť hospodárnejší spôsob na poskytnutie nápojových zásobníkov, ktoré majú rozšírenú časť priemeru, kde je spôsob ľahko zapracovateľný do procesu výrobnej linky.0008 Je poskytnuté rozširovacie Iisovadlo na výrobu kovových zásobníkov,obsahujúce pracovný povrch, obsahujúci progresívne sa rozširujúcu časť a spájajúci plochý úsek...

Rozširovacie lisovadlo pre tvarovanie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20593

Dátum: 31.05.2007

Autori: Fedusa Anthony, Myers Gary, Dick Robert

MPK: B21D 51/26, B65D 1/16

Značky: lisovadlo, tvarovanie, zásobníkov, rozširovacie

Text:

...približne 0,01 cm (0,0040), môže byť iba radiálne roztiahnutý o maximálne 10 pôvodného priemeru tela zásobníka za použitia jediného formovacieho kroku.0007 Vo svetle vyššie uvedeného existuje potreba poskytnúť hospodárnejší spôsob na poskytnutie nápojových zásobníkov, ktoré majú rozšírenú časť priemeru, kde je spôsob ľahko zapracovateľný do procesu výrobnej linky.0008 WO 2005000498 vysvetľuje spôsob a prístroj na výrobu tiel plechoviek z...

Systém a spôsob na kontrolu a triedenie tvárnených zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6610

Dátum: 20.09.2005

Autor: Daniel Benjamin

MPK: B07C 5/04

Značky: tvárnených, spôsob, kontrolu, zásobníkov, triedenie, systém

Text:

...Kontrolné linky 10, 12, 14 sú použité najmä na kontrolu rôznych typov znakov alebo komerčne závažných zmien zásobníkov a na vyslanie kontrolných údajov do zberača 16 kontrolných dát (IDA). Zberač IDA 16 je obojsmerne spojený s radičom alebo výrobným informačným počítačom (PIC) 18, ktorý je pro gramovateľný na vytvorenie prahovej hodnoty prijateľnej komerčnej zmeny alebo homej a/alebo spodnej medze, ktorý musia konečné zásobníky dosiahnuť....

Zariadenie na výrobu polovýrobkov zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13278

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B29C 65/04, B29C 65/18, B29L 9/00...

Značky: polovýrobkov, zásobníkov, zariadenie, výrobu

Text:

...spojovacích častí vymedzujúcich uvedené polovýrobkyzásobníkov, kde každý nástroj obsahuje základový prvok, ktorý je pevnenamontovaný na nástrojový držiak, a záberový prvok, ktorý je otočný okolo osi vzhľadom k základovému prvku na ovládanie nástroja medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou, pričom nástroj je pohyblivý do uzavretej polohy pre zaistenie záberu s materiálovým pásom, záberový prvok má proñlovú štruktúru,ktorá je podopretá...

Cestné vozidlo na prepravu zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 666

Dátum: 02.12.2004

Autori: Heinrichs Josef, Biermeier Andreas

MPK: B60P 1/02

Značky: cestné, prepravu, zásobníkov, vozidlo

Text:

...zariadenia u prístupového otvoru do ložného priestoru sú v nakladacej polohe svojim čelnými koncami odvrátené od prístupového otvoru, zatiaľ čo čelné konce nakladacích vidlíc všetkých ostatných prekladacích zariadení sú v nakladacej polohe otočené smerom k prístupovému otvoru. Takéto usporiadanie je výhodné vtedy, ked pri nakládke vozidla nie je k dispozícii žiadna nakladacia rampa a preto je vo vnútri vozidla potrebný dodatočný...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu do najmenej dvoch zásobníkov, najmä do dvoch nad kychtou vysokej pece usporiadaných bunkrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4229

Dátum: 05.07.2004

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: bunkrov, vysokej, najmenej, najmä, dvoch, sypkého, kychtou, zariadenie, rozdeľovanie, materiálů, zásobníkov, usporiadaných

Text:

...Predovšetkým sú vodiace a Výkyvné zariadenia chránené aj pred nadmerným znečistením, takže možno predĺžiť intervaly údržby.0011 Najmä na tej strane, ktorá je privrátená k sypkému materiálu, to znamená na hornej strane smerovacej klapky je uvažované opancierovanie. Toto sa uskutočňuje navarenímmateriálu s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. Konkrétneodkazujeme na nárok 7.zásobníka pri jeho uzatvorení. V zásade možno uvažovať ajzvláštne...

Transportné zariadenie na prevážanie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1556

Dátum: 06.08.1997

Autor: Bock Normann

MPK: B60P 1/00

Značky: transportné, zásobníkov, prevážanie, zariadenie

Text:

...zásobníku orientovanétak, že sú umiestnené pod pozdĺžnou strednou rovinouhorizontálneho priemeru a vo vnútri plochy sú vymedzené touto pozdĺžnou strednou rovinou.V transportnom zariadení podľa tohoto technického riešenia sa s výhodou používa známa vysýpacia sklápačka,ktorá k použitiu v tomto transportnom zariadení musí byť podľa okolnosti len nepatrne upravená. Takáto vysýpacia sklápačka je vozidlom, ktoré je známe z iných oblastí dopravy,...

Zariadenie na vyskladňovanie zhutnených materiálov zo silových zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254219

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočka Jan, Viktor Jozef, Viktor Ivan

MPK: B65D 88/66, B65D 88/54

Značky: zariadenie, vyskladňovanie, zásobníkov, materiálov, zhutnených, silových

Text:

...ot-očnou skrutkou 8, uloženou nadruhej strane dvojstranného vedenia 1, kto rá je poháňaná elektromotorom 7. V osi vŕtacieho vozíka 2 je na násuvnej spojuke 4 uloženej na axiálnom ložisku 3 vymeniteľné nasunutá vŕtacie rúrka 5, ktorej súosost s vŕtacím vozíkom 2 zabezpečuje vodiaca konzola 6.Prvá vŕtacie rürka 5 je ukončená vŕtacou hlavou 15 a pozostáva z pevne uchyteného podávacieho šneku 17 a vodiaceho krytu 16 s výstupkami, ktorý je...

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235267

Dátum: 01.10.1987

Autor: Krist Herman

MPK: B65D 88/74

Značky: sypkých, prevzdušňovanie, zásobníkov, zariadenie, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt stlačeným vzduchom používaných najmä v stavebníctve. Podstatou zariadenia je že pozostáva z kuželového dna širšou časťou do spodnej časti valcovej nádoby pričom vzniklý obvodový priestor trojuholníkového prierezu je uzavretý segmentom a do tohto priestoru je pripojený prívod stlačeného vzduchu a po obvode sú rovnomerne rozložené vývody na prevzdušňovacie žľaby Hlavnou výhodou...

Zariadenie na plnenie zásobníkov, najmä tabletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 240500

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ivony Józsefné

MPK: B65B 5/10

Značky: najmä, plnenie, zásobníkov, tabletami, zariadenie

Text:

...na vozíkoch 9. Nad vozikom 9 v plniaicom pracovisku 4 je umiestnená plniac-a doska 2 opatrení rozvádzacími dražkami 10 vyustujúcimi nad rúrkové zásobníky 8. i ~ Nad plniacou doskou 2 je uložený presúvaci mechanizmus 3 spojený s priečnym-pneumatickým valnom 28. V koncových polohách presúvacieho mechanizmu 3 sú uložené mikrospínače 3 D. Oproti presúvąciemu mechanizmu 3 vyústuje k plniacej doske 2 pasový dopravníłk 1. Nad ústím...

Zariadenie na dávkovanie, najmä tabliet zo zásobníkov na dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240488

Dátum: 15.08.1987

Autor: Wohl László

MPK: B65G 47/04

Značky: zásobníkov, tabliet, dávkovanie, dopravník, najmä, zariadenie

Text:

...zásobníkmi je umiestnený presúvací mechanizmus 23 pozostávajúci zo základnej dosky 12, na ktorej sú vytvorené nad dopravníkom 25 štyri prepadové otvory 24. Nad základnou doskou 12 po jej okrajoch sú pevne uchytene dve vedenia 16. Na vedeniach 16 je posuvne uložený presúvací hrebeň 15 spojený s ovládacím valcom 17 pevne uchyteným na fréme 26. Nad každým rúrkovýrn zásobníkom 8 je pevne prestavlteľne uložený kontrolný palec 13 korešpondujúci...

Vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252388

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sokol Oto, Kaba Daniel

MPK: B65G 65/34, B65G 65/30

Značky: sypkých, zariadenie, vyprázdňovanie, zásobníkov, vibračně

Text:

...pmerne dlhé »odstavenie betonárne spojené s prestojmi prostriedkov stavenisklcivej dopravy.Tieto nevýhody eliminuje vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmôt podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že generátor mechanických kmitov je umiestnený mimo priestor skladovaného kameniva, uchytený k doske Spojenej s vibračn-ou hlavicou, ktorá je uložená v dvoch proti sebe .obrátených kom 4binovaných gumových pružinách...

Spôsob odstraňovania vrstvy zosieťovaných polyakrylnitrilových kaučukov z výrobného zariadenia, podláh, stien, kovových častí a zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232039

Dátum: 01.04.1987

Autor: Tichý Miloš

MPK: C08F 120/44

Značky: odstraňovania, polyakrylnitrilových, částí, kovových, vrstvy, výrobného, podláh, stien, zosieťovaných, kaučukov, zásobníkov, zariadenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania vrstvy zosietených polyakrylnitrilových kaučukov z výrobného zariadenia, podláh, stien, kovových častí a zásobníkov. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že pred zosietením polyakrylnitrilových kaučukov sa na exponované miesta nanesie vrstva grafitu o hrúbke 2.10-3 až 4.10-3 mm a po zosietení s a vrstvy mechanicky odstránia. Vytvorením medzivrstvy z grafitu sa zníži priľnavosť polyakrylnitrilových...

Zariadenie pre vyprázdňovanie valcových zásobníkov drevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237841

Dátum: 15.03.1987

Autor: Mikunda Vojtech

MPK: B65D 88/68, B65C 53/40

Značky: zariadenie, zásobníkov, vyprázdňovanie, válcových, odpadů, dřevného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť bezpečné a plynulé vyprázdňovanie drevného materiálu z valcových zásobníkov, hlavne pri vytvorení klenby. Uvedené výhody sa dosiahnu tým, že v ose valcového zásobníka je umiestnená rotačná fréza, ktorá je vertikálne posuvne uložená na zvislom hriadeli a je ovládaná pod ňou umiestneným zdvižným rámom opatreným po obvode valčekmi zavesených na lanách a vedených vo vodítkach upevnených na vnútornej časti steny...

Zariadenie na ukladanie alebo vyberanie tyčí rôznych priemerov do zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222021

Dátum: 15.07.1985

Autori: Meravý Ján, Pugzik František, Ambra Pavol

Značky: zásobníkov, tyčí, rôznych, priemerov, zariadenie, vyberanie, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na ukladanie alebo vyberanie tyčí rôznych priemerov do zásobníkov pomocou mechanických rút, ktoré je potrebné zo zásobníka odosielať k ďalším funkčným operáciam a po navrátení uložiť späť do zásobníka na tie isté miesta. V popise vynálezu je uvedený príklad usporiadania skladových zásobníkov kovových trnov pre výrobu hadíc, umožňujúci plnú mechanizáciu prác, triedenie, vyberanie a ukladanie trnov podľa...