Patenty so značkou «zásobníka»

Systém so stenou zásobníka pre zásobník prekrytý fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18154

Dátum: 16.12.2011

Autor: Behrens Jan

MPK: B65D 90/08, B65D 90/02, B65D 90/06...

Značky: zásobníka, fóliou, stěnou, zásobník, prekrytý, systém

Text:

...upínacieho kanála slen horným výčnelkom je výrobno-technicky signiñkantne jednoduchšia ako pri upínacom kanáli, pri ktorom je vstupný zárez tvorený horným a spodným výčnelkom. Okrem toho je vsadenie vkladaného profilu sovinutou fóliou do upínacieho kanála podľa vynálezu podstatne jednoduchšie rea|izovateIné, ako pri známom upínacom proñle. Ďalej môže výrazne zjednodušiť tvarovanie upínacieho kanála. Spodná stena upínacieho kanála...

Systém na triedenie a zachytávanie zásobníka paliet panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5561

Dátum: 07.10.2010

Autori: Chiang Cheng Fan, Chin-fu Huang

MPK: B65G 59/02, B65G 61/00

Značky: zachytávanie, zásobníka, systém, triedenie, panelov, paliet

Text:

...1 triedenia do oblasti 4 nastavenia umiestnenia, ako je znázornená na obrázkoch 9, 10 a 12, a na prepravu vložky 91 do palety 8 Z oblasti 1 triedenia do tranzitriej oblasti 2, ako je Znázomené na obrázkoch 6 až 8 na zavedenie vložky 91 do prázdnej palety 8 urniestnenej v tranzitnej oblasti 2.Senzor 612 je umiestnený na druhom záchytnom zariadení 6, tak ako je Znázornené na obrázkoch 6 a 7.Snímač 613 je rotačne pripojený k druhému snimaciemu...

Zásobník papiera na podstavci a minimálne jedny prvé a jedny druhé dvere namontované na podstavci zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19327

Dátum: 10.06.2010

Autori: Pommier Nicolas, Marietta-tondin Julien, Jehl Jean-louis, Denis Yoann

MPK: A47K 10/38

Značky: zásobník, namontované, druhé, jedny, dveře, zásobníka, papiera, podstavci, prvé, minimálne

Text:

...na toaletách, kde je obmedzený priestor. Zvýšenie počtu zásobníkov znamená zníženie priestoru, ktorý je určený pre používateľov toaliet.0014 Ďalším problémom pri usporiadaní toaliet je umiestnenie zásobníka, ktorý má väčšierozmery pri umiestnení jedným smerom, ako druhým smerom.0015 Aby sa vyhlo kolízii s dverami toalety alebo rampou V prípade toalety prispôsobenej pre ľudí so zdravotným postihnutím, javí sa ako opodstatnené umiestniť...

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku a spôsob vytvárania zásobníka pripraveného na dávkovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287205

Dátum: 25.02.2010

Autori: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B65D 83/14, B67D 1/00

Značky: riadenie, zásobníka, připraveného, tlaku, dávkovanie, zásobník, zariadením, vytvárania, spôsob, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku kvôli udržovaniu v podstate konštantného vopred nastaveného tlaku v zásobníku, tento zásobník je upravený na dávkovanie kvapaliny. Zariadenie na riadenie tlaku obsahuje prvú komoru na pojímanie tlakovej tekutiny, hlavne tlakového plynu, druhú komoru, v ktorej aspoň počas použitia prevláda riadiaci tlak, a tretiu komoru, ktorá je vytvorená alebo je vo vzájomnom prepojení, alebo v akejkoľvek miere aspoň...

Bezpečnostný mechanizmus ručnej strelnej zbrane, závislý od zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12711

Dátum: 22.07.2009

Autor: Vukovic Marko

MPK: F41A 17/56, F41A 17/36, F41A 17/64...

Značky: závislý, zásobníka, ručnej, zbraně, strelnej, bezpečnostný, mechanizmus

Text:

...Na obrázkoch 1 - 13 je predstavené jedno možné uskutočnenie predmetného vynálezu.Obrázok 1 ukazuje priestorový náčrt mechanizmu.Obrázok 2 ukazuje rozloženie prvkov ručnej strelnej zbrane, ako ich vidí manipulujúca osoba pred demontážou, keď je vložený zásobník. Obrázok 3 ukazuje situáciu, keď je zásobník vložený. Obrázok 4 ukazuje tú istú situáciu ako 3, len podrobnejšie a s jasnejším priestorovým rozložením prvkov podľa vynálezu.Obrázok 5...

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku, zariadenie na riadenie tlaku, spôsob prípravy zásobníka na dávkovanie kvapaliny a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286897

Dátum: 17.06.2009

Autori: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B67D 1/00, B65D 83/14

Značky: dávkovanie, riadenie, použitie, přípravy, zásobník, kvapaliny, zariadením, zásobníka, tlaku, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku na udržovanie v podstate konštantného stanoveného tlaku v zásobníku, uvedený zásobník je usporiadaný na dávkovanie kvapaliny, kde zariadenie na riadenie tlaku zahŕňa prvú komoru obsahujúcu stlačenú kvapalinu, druhú komoru, v ktorej sa udržuje riadený tlak, a tretiu komoru, ktorá je vytvorená alebo spojená, alebo aspoň čiastočne prispôsobená vo vnútornom priestore zásobníka, pričom medzi prvou komorou a...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5197

Dátum: 05.06.2009

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, tonera, zásobníka

Text:

...montážnych držadiel umiestnených v blízkosti stredu uzáveru, obr. 5 uzáver s vytvorenými montážnymi držadlami z obr. 4, obr. 6 uzáver po inštalácii a odstránení horného stredového pásu, obr. 7 uzáver podľa obr. 1, ktorý je doplnený rámikom, ktorý je tvorený vrstvou permanentného lepidla a ochrannou vrstvou, ktorú tvori silikonizovaný papier alebo fólia, obr. 8 skladba uzáveru obr. 7.Technické riešenie rieši uzáver zásobníka toneru tonerových...

Stroj na vydávanie nálevov zo zásobníka prípravku majúceho zariadenie na opätovné nastavenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10671

Dátum: 18.02.2009

Autor: Stefanoni Roberto

MPK: A47J 31/36

Značky: nastavenie, opätovné, stroj, přípravků, zariadenie, nálevov, majúceho, vydávanie, zásobníka

Text:

...bez rozdielu náplne, zásobníky a podobne. 0016 Výhody, znaky a kroky činnosti podľa predloženého vynálezubudú ozrejmené v nasledujúcom podrobnom opise jeho uskutočnenia, a to prostredníctvom príkladu a nie na účely obmedzenia. Odvo|áva sa na obrázky- obrázok 1 ukazuje perspektívny pohľad zhora v čiastočnom reze nálevovým strojom podľa prednostného uskutočnenia predloženého vynálezu- obrázky 2 A, 2 B a 2 C každý ukazuje bočný pohľad na stroj z...

Spôsob výroby skleneného zásobníka s úzkym hrdlom a s vnútornými vypuklinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15763

Dátum: 25.09.2008

Autor: Monden Stefan

MPK: C03B 9/31, C03B 9/193, C03B 9/197...

Značky: vnútornými, spôsob, hrdlom, zásobníka, skleněného, vypuklinami, výroby, úzkým

Text:

...tela predlisku a vytvoril telo zásobníka, ktore má aspoň jednu vnútornú vypuklinu, ktorázodpovedá vonkajšej vypukline na predlisku.Podľa iného aspektu tohto vynálezu sklenený zásobník s úzkym hrdlom obsahuje telo zásobníka a ústie hrdla zásobníka. Ústie hrdla zásobníka má priemer T, ktorý nie je väčší ako 36 mm, a telo zásobníka má aspoň jednu vnútornú vypuklinu s vopred stanovenou geometriou. Aspoň jedna vnútomá vypuklina výhodne obsahuje...

Spôsob vkladania časti do úložného úseku úložného zásobníka a zariadenie vkladacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10112

Dátum: 23.09.2008

Autor: Charalambos Tassakos

MPK: B25J 9/16

Značky: zásobníka, spôsob, úseků, vkladacieho, zariadenie, částí, úložného, vkladania, nástroja

Text:

...nástroji.0016 Výhodné je, že skenovanie zahrnuje posúvanie vkladacieho nástroja postupne do viacerých rôznych skenovacích polôh. V každej skenovacej polohe sa môže skenovat rôzna skupina oblastí nosných povrchov. Takto sa môže získat veľké množstvo informácií zodpovedajúcich polohe a orientácii držiacich prostriedkov. V dôsledku toho sa môže celkom presne stanoviť poloha, ako aj orientácia držiacich prostriedkov. Okrem toho sa navrhuje,...

Zariadenie na extrahovanie látky zo zásobníka na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286142

Dátum: 26.03.2008

Autori: Kollep Alexandre, Cahen Antoine, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40

Značky: zásobníka, látky, nápoja, zariadenie, extrahovanie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrahovanie látky zo zásobníka (33) na prípravu nápoja, ktoré zahrnuje základ (16) a vodorovnú časť (18), umiestnenú nad základom (16) pohyblivú zásuvku (19) systém prvkov (21) na zachytenie kapsuly a na umožnenie vypúšťania nápoja a extrakčný systém (24) pohyblivý vzhľadom na systém prvkov (21) na držanie a extrahovanie látky zo zásobníka, pričom vodorovná časť (18) zahŕňa systém prvkov (21), extrakčný systém (24) umiestnený nad...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4861

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, tonera, zásobníka

Text:

...Na oddelenie stredového pásu 4 z tela 1 uzáveru sú v uzávere podľa predkladaného riešenia integrované strihacie nástroje. Homý strihací nástroj 9, ktorý je pevný a dolný strihaci nástroj 10, ktorý je pohyblivý, pri manuálnom ťahani za koniec chvostika 2 postupne od miesta chybu chvostika 2 po protiľahlý koniec uzáveru oddelia stredový pás 4 od tela l presne v požadovanej línii 3 otvárania. Telo 1 a chvostík 2 sú výhodne vytvorené v celosti z...

Spôsob výroby zásobníka s hrdlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18931

Dátum: 14.05.2007

Autori: Myers Gary, Fedusa Anthony, Dick Robert

MPK: B21D 51/26

Značky: výroby, spôsob, zásobníka, hrdlom

Text:

...rez jedným z uskutočnení záverečnej formy na vytváranie hrdla.Obr. 7 znázorňuje pohľad z boku na priečny rez prechodovým povrchom prehrdlo každej z foriem pre hrdlo vo štrnásťfázovom systéme na vytváranie hrdla.Obr. 8 znázorňuje graf sily na vytváranie hrdla potrebnej na vytváranie hrdla na hliníkovej fľaši v čiastočne neleštenej forme na vytváranie hrdla a sily potrebnej na vytváranie hrdla na fľaši v Ieštenej forme na vytváranie hrdla,...

Usporiadanie reduktora tlaku systému na privádzanie paliva na báze plynu zo zásobníka do spaľovacieho priestoru motora vozidla, v motorovom priestore vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285581

Dátum: 12.03.2007

Autor: Hrivnák Jozef

MPK: F02M 21/00

Značky: tlaku, vozidla, motorovom, privádzanie, spaľovacieho, priestore, paliva, systému, motora, reduktora, báze, zásobníka, usporiadanie, priestoru, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie reduktora systému na prípravu a privádzanie paliva na báze plynu zo zásobníka do spaľovacieho priestoru motora vozidla, ktorý je usporiadaný v motorovom priestore a tento obsahuje voľnú časť okrem priestoru nevyhnutného na montážne a opravárske úkony je charakteristický tým, že reduktor (1) vybavený snímačom (1.3) tlaku plynu, prípadne meradlom (1.2) tlaku plynu a pripojený na zdroj (2) tepla alebo ním ovplyvňovaný je umiestnený a...

Spôsob zaistenia otáčania zásobníka počas kontroly a zariadenie na uskutočnovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6305

Dátum: 17.11.2006

Autori: Langenderfer Brian, Juvinall John

MPK: G01N 21/88, B07C 5/34

Značky: tohto, zásobníka, kontroly, spôsob, zariadenie, uskutočňovanie, otáčania, počas, spôsobu, zaistenia

Text:

...svetelnej energie zosvetelněho zdroja po interakcii so zásobníkom. Informačný procesor detekuje otáčaniezásobníka v závislosti od kolísania svetelnej energie prijatej snímačom. Informačný procesor výhodne zhromažďuje a ukladá obrazové údaje zo snímača vzávislosti od zreteľného otáčania zásobníka, ako sú napr. prírastky otáčania zásobníka alebo rovnake časové prírastky,pričom zásobník sa očividne otáča konštantnou rýchlosťou. Informačný...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4527

Dátum: 03.08.2006

Autori: Hanula Dušan, Van Betsbrugge Alexander

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, tonera, zásobníka

Text:

...vytiahnut iba časť potrebnú na rozrezanie uzáveru (vlákno, páska), čím sa eliminuje nebezpečenstvo zašpinenia obsluhy alebo okolia tonerom počas otvárania a navyše sa významne obmedzuje riziko, že sa vyťahovaná časť uzáveru V kazete za SK 4527 Ublokuje tonerom, ktorý môže byt priľnutý na vyťahovanej časti.Uzáver 2 má uzatvárací prvok vytvorený z elastickej predpätej vrstvy 3 (obr. 2, 3, 17), ktorá sa otvára na určenom mieste v línii 6...

Zariadenie pre dávkovanie a plynulý transport práškovitého produktu z uzavretého zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7761

Dátum: 11.04.2006

Autori: Ballu Patrick, Pravert Christophe

MPK: B05B 5/00, B05B 7/00

Značky: zásobníka, práškovitého, transport, plynulý, produktů, zariadenie, uzavretého, dávkovanie

Text:

...podľa predvýznakovej časti patentového nároku l navrhuje použiť médium podtlakom pre fluidizáciu práškovitého produktu odoberaného ponornou rúrkou.Časť tlakového média preniká priamo do rúrky. To neumožňuje účinne kontrolovať prietok fluidizovaného práškovitého produktu.Vyššie uvádzané problémy sa objavujú vlastne vo všetkých systémoch dávkovania a plynulej prepravy práškovitého produktu, napr. v systémoch prepravy potravinárskeho,...

Koncová zátka pre kotúčik materiálu, kotúčik materiálu a zádržný mechanizmus zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4799

Dátum: 07.12.2005

Autori: Larsson Björn, Lind Mats, Salaker Allan, Pommer Stig, Kullman Marcus, Unger Helmut

MPK: A47K 10/24, B65H 75/04, B65H 75/18...

Značky: zádržný, zásobníka, kotúčik, zátka, koncová, mechanizmus, materiálů

Text:

...znakmi nároku 21.0008 Základnou myšlienkou vynálezu je priniesť zvláštnu koncepciu pre zadržiavanie koncovej zátky V zádržnom mechanizme, ktorá bude využívať šikmú zaisťovaciu plochu na koncovej zátke. Myšlienkou je priniesť koncovú zátku s prijímacou časťou s takými rozmermi,aby mohla byť vsadená do dutej duše kotúčika materiálu, a nosným členom s takými rozmermi,aby mohol byť usadený do zádržného mechanizmu, kde nosný člen obsahuje nosný...

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Millot Philippe, Esteve Daniel, Rossi Carole, Teillaud Eric, Mikler Claude

MPK: F15C 5/00, A61M 37/00

Značky: aparátu, lieku, napájacieho, ventil, miniatúrny, aplikáciu, zásobníka, plnenie, transdermálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Zariadenie na separáciu oleja z odvzdušňovania olejového zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10380

Dátum: 03.11.2005

Autor: Van Den Berghe Pieter

MPK: F01M 13/04

Značky: separáciu, olejového, zásobníka, odvzdušňovania, oleja, zariadenie

Text:

...ale olejové výpary alebo olejové aerosóly nemôžu prúdiť z olejového zásobníka do komory a dostávatVzhladom na to je prietokový prierez vyššie spomenutého otvoru na spätný tok svýhodou dímenzovaný tak, aby sa správal ako uzavretý kanál, ktorý je neprestajne naplnený olejom stekajúcim späť zñltra do olejového zásobníka a vzhľadom na to bude bránit unikaniu výparov zolejového zásobníka cez tento otvor na spätný tok. Olej, ktorý steká...

Uzáver zásobníka na uchovávanie tekutého nebezpečného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9380

Dátum: 23.09.2005

Autori: Kloss Uwe, Keilberg Birger, Hubert Manfred

MPK: B65D 43/02

Značky: zásobníka, materiálů, tekutého, nebezpečného, uzáver, uchovávanie

Text:

...do smerom von zahnutého rolovaného okraja 7,ktorého plechová hrana 8 končí v (jasnom) radiálnom odstupe pred horným úsekom 5 a obmedzujúceho boku 5. Rolovaný okraj má dostatočne veľký polomer zakrivenia, takže vňom môže byť uložený tesniaci materiál 9 dostatočného objemu, ktorý sa rozkladá smerom dolu cez spodnú otváraciu špáru d 8 rolovaného okraja 7 - kus ďalej pozdĺž obmedzujúceho boku 5.0012 Plášt 2 a, 10 zásobníka 2 (telo) je na...

Postup opravy in situ (na mieste) potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4817

Dátum: 01.07.2005

Autori: Le Coguic Jean, Corral-hernandez Irene, Darut Alain, Gueugnaut Dominique

MPK: F16L 47/02, H05B 3/54, B29C 65/34...

Značky: zariadenie, potrubia, zásobníka, tohto, termoplastického, materiálů, opravy, postupu, uskutočnenie, mieste, postup

Text:

...Cieľom vynálezu je navrhnúť postup opravy in situ potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu, ktorý by bol jednoducho aplikovatelný,ktorý nevytvára zvláštne náklady a ktorý umožňuje získať spoľahlivú a trvanlivú opravu dielu poškodeného potrubia alebo zásobníka, ktorý by mohol zabrániť celkovej systematickej výmene poškodeného dielu alebo zásobníka.0015 Postup vynálezu musí výhodne umožniť vykonanie opravy potrubia alebo...

Zádržka zásobníka ručných palných zbraní, hlavne samonabíjacích pištolí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2922

Dátum: 25.05.2005

Autori: Kovarik Michal, Rezek Jaroslav, Hrubos Rostislav

MPK: F41A 17/00, F41A 35/00

Značky: zádržka, hlavne, palných, pistolí, samonabíjacích, ručných, zbraní, zásobníka

Text:

...drážke na valcovej časti a ďalej úložný otvor, v ktorom je uložené kratšie rameno vratnej pružiny. To iste platí aj preusporiadanie, v ktorom je vo valcovej časti vytvorené pozdĺžne vybratie, do ktorého zasahuječasť čelnej steny zásobníka a ktorého dĺžka presahuje šírku zásobníka a že os úložného vývrtuje vzhľadom na os valcového telesa posunutá smerom od pozdĺžneho vybratia.Prehľad obrázkov na ýkresoch0012 Vynález je následne...

Optická kontrola sklonu zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16501

Dátum: 25.01.2005

Autori: Chen Jie, Anderson William, Graff Stephen, Ringlien James, Juvinall John

MPK: G01B 11/26, G01N 21/90

Značky: zásobníka, sklonu, kontrola, optická

Text:

...opísané v skôr uvedených patentoch, ktorých prihlasovateľom je prihlasovateľ tejto prihlášky vynálezu, malo podstatný komerčný úspech,pretrvávala potreba zlepšenia. Valčeky sú v kontakte so spodkom zásobníka a sú vystavené mechanickému opotrebeniu a nepresnosti. Veľkosť valčekov môže obmedziť veľkosti zásobníkov, s ktorými sa môžu použiť, a môžu ovplyvniť veľkosť (rozlíšenie) zmien, ktoré samôžu detegovať. Bolo teda všeobecným cieľom tohto...

Tesniace prostriedky tonerového zásobníka a tonerový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 284324

Dátum: 23.12.2004

Autor: De Kesel Jan

MPK: G03G 15/08

Značky: tesniace, tonerový, zásobníka, tonerového, prostriedky, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniace prostriedky obsahujú jednako fóliu (3) s dvomi bočnými pruhmi (3A, 3B) a prostredným pruhom (4), ktorý má prvý koniec (3C1) a druhý koniec (3C2) ktorý je určený na odtrhnutie od prvého konca (3C1) až k druhému koncu (3C2) tak, aby vymedzil otvor medzi bočnými pruhmi (3A, 3B), pričom fólia (3) má dva opačné povrchy (3F1, 3F2), z ktorých prvý povrch (3F1) smeruje k okraju zásobníka (10) majúcemu otvor, jednako prostriedky (4) na ťahanie...

Zariadenie na dávkovanie lieku s displejom indikujúcim stav vnútorného zásobníka lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16649

Dátum: 04.03.2004

Autor: Barney Brian

MPK: A61M 15/00

Značky: zariadenie, dávkovanie, vnútorného, indikujúcim, displejom, lieku, zásobníka

Text:

...vyvinuté inhalátorypodľa doterajšieho stavu techniky indikujú podobné informácie pomocou zostáv elektronických a/alebo elektromechanických počítadiel a indikátorov dávok. Ako priklad, U.S. patent číslo 5 622 163 a 5 544 647 uvádza uzavreté ampulky,jednu pripevnenú na objímke puzdra inhalátora, a ďalšiu pripevnenú na základné nádobky s aerosólovým liekom. V týchto patentoch celá zostava počítadloñndikátor predstavuje jednotnú štruktúru,...

Sústava vykurovacieho telesa a zásobníka paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3254

Dátum: 13.08.2003

Autori: Wagemakers Franciscus Adrianus Maria, Elemans Johannes Cornelis Maria

MPK: F24C 5/00

Značky: sústava, tělesa, vykurovacieho, paliva, zásobníka

Text:

...pripojenie zásobníka paliva k vykurovaciemu telesu prebieha relatívne jednoduchým spôsobom, proste umiestnením zásobníka na vykurovacie teleso v požadovanej plníacej polohe. Zásobník môže byť zadržaný namieste napríklad pomocou zadržiavacích prostriedkov ako súupínacie a/alebo fixačne prostriedky alebo pod., spojené s vykurovacím telesom a/alebo stenovými časťami vykurovacieho0007 V známej sústave zásobník paliva obsahuje pomerne veľkú...

Lineárna extrakčná jednotka na prípravu nápoja zo zásobníka pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 534

Dátum: 07.02.2003

Autori: Jarisch Christian, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40

Značky: zásobníka, tlakom, nápoja, lineárna, přípravu, extrakčná, jednotka

Text:

...keď sú obidve montážne jednotky znovu otvorené. Výhodou takéhoto usporiadania je to, že vyhodenie súvisí s otvorením extrakčnej montážnej jednotky bez potreby použitia mechanizmu oddeleného od ovládania vyhodenia alebo od elektrického alebo elektronického ovládania otvárania. Napríklad,vyhadzovacie prostriedky môžu pozostávať zpáky v tvare krúžku pripojenej na pevnú extrakčnú montážnu jednotku. Páka môže byť stláčaná pomocou kontaktu...

Zlepšenie zásobníka lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1991

Dátum: 05.12.2002

Autori: Langley Christopher, Adams Lee Simon, Woolston Robert

MPK: A61M 5/24

Značky: lieku, zásobníka, zlepšenie

Text:

...a obr.2 je znázornený zásobnñ( 2 lieku podľa predmetného vynálezu.0014 Zásobník lieku obsahuje valec, puzdro alebo plášť 2 zásobníka zčíreho materiálu,akým je napríklad sklo. Druhý koniec puzdra 2 je uzavretý pohyblivým piestom 10. Prvý koniec puzdra 2 je vytvorený ako hrdlo fľaše majúce prírubu 14 a je uzavretý membránou 12 nepriepustnou pre kvapalinu. Ponad horný povrch membrány 12 sa rozprestiera kovové viečko 6, ktoré je zahnuté do pätky...

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1704

Dátum: 14.01.1998

Autori: Kuliberda Jan, Gabrielczyk Marek, Bregula Andrzej, Kasprzak Edward, Pieprzyca Józef

MPK: B65D 90/62

Značky: sypkých, materiálov, skladovanie, zásobníka, uzáver, prepravu

Text:

...suport v reze pozdĺž čiary A-A vyznačenej na obr. 1, obr. 3 ćast suportu vo vodorovnom reze pozdĺž čiary B-B vyznačenej na obr. 2 a obr. 4 tá istá ćast suportu vo zvislom reze pozdĺž čiary C-C vyznačenej na obr. 3.Príklad uskutočnenia technického riešeniaUzáver V podobe posúvača 1 je pripevnený na spodnej častizásobníka g k jeho kužeľovitému výstupu 3 a je umiestnený ajv kryte 4. V súlade so vzorom má posúvač lregulačno-prítlačný suport...

Usporiadanie elektrického spojenia určeného na umiestnenie v stene metalurgického zásobníka v styku s roztaveným kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278602

Dátum: 05.11.1997

Autori: Hamy Michel, Lebrun Christian, Maurer Ghislain, Grosjean Jean Claude

MPK: F27D 11/10, F27B 3/20

Značky: metalurgického, spojenia, styku, roztaveným, umiestnenie, určeného, stěně, elektrického, usporiadanie, kovom, zásobníka

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie podľa vynálezu pozostáva z elektródy (5), objímky (19), upevnenej okolo koncovej časti (8) elektródy (5), a prostriedkov na chladenie objímky (19) pomocou chladiacej kvapaliny, tvorených aspoň jednou dierovanou doskou (20, 20') rozprašovača (21), privádzajúceho chladiacu kvapalinu do priameho styku s vonkajšou stenou objímky (19).

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1648

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kuliberda Jan, Kasprzak Edward, Gabrielczyk Marek, Pieprzyca Józef, Bregula Andrzej

MPK: B65D 88/28, B65D 90/54

Značky: skladovanie, sypkých, uzáver, prepravu, materiálov, zásobníka

Text:

...puzdrách umiestnených na vonkajšej strane valcového výstupného otvoru. Tesnost uzáveru sa dosiahne otočením tyče tak, že vačka príslušnou silou pritláća daný segment k tesneniu umiestnenému dookola vysýpacieho otvoru. Otvorenie vysýpacieho otvoru sa vykonáva otočením tyče o asi 45 OC na uvoľnenie pritlaćnej sily daného segmentu a potom vysunutim tyče smerom von až k zavedeniu vačky do puzdra nachádzajúceho sa mimo výstupného otvoru zásobníka....

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 33/04, G11B 23/03

Značky: nosičov, zásobníka, záznamových, segment, ukladanie

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Zariadenie pre separáciu a vyberanie tyčového materiálu zo zväzku alebo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269566

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrovský Jan, Gröne Emil

MPK: B65G 59/10

Značky: vyberanie, separáciu, zariadenie, tyčového, materiálů, zväzku, zásobníka

Text:

...na jednom konci zväzku, pričom do roviny v ktorej sa pohybuje oddeľovač a podpery zasahuje stierač pohyblivý priečne k dráhe oddeľovača a podpier a uchopovacie časti umožňujú uchopenie len jedného kusu tvčového materiálu.vyšším účinkom je, že zariadenie dokáže oddeliť zo zväzku tyče, ktoré sú vo zväzku uložené šikmo (nesledujú povrchové priamky), teda sú prekrížené voči ostatným uloženým a preto si nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhy a...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: zásobníka, rámov, výtah, dosiek, čipov

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 1/18, F24H 7/00

Značky: vyhrievacia, tepla, zásobníka, vložka

Text:

...že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie...

Zariadenie na automatické vyprazdňovanie zásobníka zberovej mlátačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250888

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kuráň Jozef, Samo Tibor, Škorvaga Ján

MPK: A01D 75/02

Značky: zásobníka, zariadenie, zberovej, automatické, mlátačky, vyprázdňovanie

Text:

...je tiež spojený s pridavným zásobníkom. Vysúvací a vyklápací lineárny motor sú ovládané najmenej jednou ovládacou jednotku.Zistilo sa tiež, že je Výhodné, ak nosný rám je umiestnený nad vytriasadlami zberovej mlátačky. Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje spoľahlivé vyprázdnenie zberovej mlátačky s minimálnym poškodením zrnín najmä strukovín. jeho konštrukcia je jednoduchá a nenáročná. ,Umiestnenie za 4riadenia na zberovej m-láťačke...

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka pre klietky guľkových ložísk a im podobné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236616

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapitáň Ladislav

MPK: F16C 43/00, F16C 41/00, B65G 47/26...

Značky: ložísk, hrdlo, zásobníka, podobně, súčiastky, guľkových, klietky, oddeľovacie, podávacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka je určené pre oddeľovanie jednej klietky od skupiny dvoch a viac klietok, ktoré sú svojimi axiálnymi prelismy navrstvené na seba. Oddeľovacie hrdlo je na strane odvádzacieho žľabu vytvorené pevným dorazom a z protiľahlej strany bočnou navádzacou lištou zakrívenou k odvádzaciemu žľabu, pričom svetlosť oddeľovacieho hrdla je o 1 až 4 mm väčšia ako vonkajší priemer klietky. Oddeľovanie klietok v oddeľovacom...

Vibračný rozrušovač zmrazkov na rošte vsypného zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248217

Dátum: 12.02.1987

Autor: Revák Emil

MPK: B65G 69/14, B65G 69/20

Značky: zmrazkov, vsypného, rošte, vibračný, zásobníka, rozrušovač

Text:

...že rám s -dvoma vibračnými budičmi je »otočne spojený so stojanom, na ktorom je uložený kladvkostroj, lanový a krladlkový systémNa pripojenom výkrese je znázornená príkladné vyhotovenie rozrušovača podľa definície vynálezu, .kde na obr. 1 je zobrazený rozrušova-č s rámom zodvihnutým pre prejazd vozidla a na obr. 2 je rám rozrušovača spustený na rošt.Rám 1 oceľovej konštrukcie je v .spodnej časti opatrený klinmi. Na ráme 1 .sú uloženédva...

Zariadenie na vynášanie a orientovanie teliesok valivých ložísk zo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234066

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bayer Artúr

MPK: B65G 47/18

Značky: teliesok, valivých, zásobníka, vynášanie, zariadenie, ložísk, orientovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzájomného otĺkania sa teliesok valivých ložísk pri ich vynášaní zo zásobníka. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným sklzom upraveným pod prepadovým otvorom zásobníka teliesok. Na spodnom konci sklzu je v šikmom vedení upravená vynášacia lišta prepojená cez dvojramennú páku s vačkov a opatrená šikmou nosnou plochou. Pozdĺž vynášacej lišty je pod priečnym dopravníkom upravená stena zabraňujúca spadnutiu...