Patenty so značkou «žáruvzdorných»

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/00

Značky: vláken, výroby, způsob, žáruvzdorných, keramických, zejména

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Vsázka pro výrobu žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265192

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beran Jaroslav, Zink Stanislav, Novotný František, Veselovský Petr

MPK: C03C 10/04, C04B 35/68

Značky: vsázka, výrobu, vláken, žáruvzdorných

Text:

...použít jako donoru kyslíku, nehoč s oxidem hlinitým AIZO 3 tvoří dvojici tetraedrů A 104, PO 4, která se může zabudovat do prostorové sítě namísto dvou tetraedtů Si 04, čímž se zvýši vhodnost taveniny pro rozvlákňování.Výhodou složení vsázky podle vynálezu je získání taveniny s nízkým poměrem povrchového napětí k viskozitě, umožňující dobré mechanické rozvlákñování. Dlquhodobými zkušenostmi bylo ověřeno, že použítím složení vsázky podle...

Způsob výroby pálených žáruvzdorných kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Auzio Vilnis Janovie, Markov Valentin Sergejevie

MPK: F27D 1/00

Značky: kamenů, způsob, žáruvzdorných, výroby, pálených

Text:

...kPa jsou hodnoty pr-0 otevřenou pórovitost zrn pod 10 0/b,V průměru asi 7 0/0 objemu.Slinouvací teplota přes 2000 °C je nutná,aby se vedle rozpuštění Chromové rudy dosáhlo dostatečně nízké pórovitosti zrn slinutého materiálu. Provádí-li se spékání například pouze při 1 800 °C je pórovitost slinutěho materiálu víc než 12 0/0 objemu měřeno s přítlakem 26,5 kPa.Střední průměr periklasových krystalů slinutého materiálu činí nejméně 100 um a leží...

Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252664

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiefman Josef, Zajíčková Irena, Srbek František, Vodička Luděk, Crha Rudolf, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C04B 26/24, C04B 16/02, C04B 24/38...

Značky: keramických, výrobků, výrobu, směs, žáruvzdorných

Text:

...anorganických podílů se spalinami.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu keramických a žárovzdornýoh výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasné zpěvňujícího prostředku, tvořeného sulfítovými výluhy. Jeho podstata spočívá v tom, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na S 0 až 60 S hmot. sušiny v množství od 2 do 6 S hmot.Výhodou směsí podle vynálezu je především to, že se...

Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241386

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schwan Jaroslav, Šopík Jaroslav, Quis Viadivoj

MPK: C04B 33/13

Značky: povrchu, plastických, směs, kyselých, úpravu, žáruvzdorných

Text:

...žáruvzdorných hmot podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom, že obsahuje od 1 hmot. procenta do 90 hmot. procent plniva s výhodou lupkového úletu a od 1 U hmot. procent do 99 hmot. procent plastifikační složky. Plastifikační složka je tvořena suspenzí 3 až 15 hmot. procent vodního skla,20 až 40 hmot. procent vody a 45 až 70 hmot. procent kaolinu. Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot může obsahovat 0,5...

Způsob přípravy zpěňovatelných polystyrenových perliček vhodných zejména pro výrobu lehčených žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247721

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovařík Jan, Zach Jiří, Očenášek Vojen, Lorenz Jindřich, Dušek Stanislav, Svoboda František, Krofta Karel, Pavlíček Jiří

MPK: C08J 9/00

Značky: výrobků, polystyrenových, vhodných, žáruvzdorných, způsob, perliček, lehčených, přípravy, zpěňovatelných, zejména, výrobu

Text:

...anton V množství 0,003 až 00015 hmobnostnĺho dílu tohoto loontu na 100 hm. dílů monomeirního styrenu, po zahájení polymeračníhlo procesu se v druhém stupni pri dosažení konverze 30475 0/0 hm., s výhodou 50 hm., přidává 00003 až 00015 hm. »dílu sodné soli dinaftylmetandístílfokyseliny na 100 hm. dílů původního množství styrenu.Při suspenzní polymeraci se používají jako inicřátcry organické peroxídy rozpustné v základním moąnomeru...

Způsob zkoušení kvality žáruvzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226802

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kozelský Petr, Valošek Petr

Značky: žáruvzdorných, způsob, zkoušení, kvality, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoušení kvality žáruvzdorných materiálů zejména pro hutnické agregáty, vyznačující se tím, že vzorek žáruvzdorného materiálu upravený do tvaru zkušební tyčinky se vloží do prostoru zkušební pece a postupně vyhřeje na žádanou teplotu v rozmezí 1 500 až 2 000 °C, poté se na jeho povrch umístí struska a nechá se působit po dobu 5 až 120 min., vzorek se vyjme z pece, zchladí na vzduchu a změří se hloubka jeho narušení struskou.

Pecní izolace z vláknitých žáruvzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217245

Dátum: 15.03.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: vláknitých, izolace, pecní, materiálů, žáruvzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pecní izolace z vláknitých žáruvzdorných materiálů, sestávající ze základní izolační vrstvy, složené na příklad z vrstvy ze žáruvzdorných minerálních vláken a z vrstvy ze žáruvzdorných keramických vláken, připevněných k plášti pece kovovými trny, a z vrstvy ze žáruvzdorných vysocehlinitanových vláken. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrstva ze žáruvzdorných vysocehlinitanových vláken, uspořádaná na žárové straně, je se...