Patenty so značkou «zařízení»

Zařízení k výrobě zvukoizolačních plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260600

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B32B 31/04

Značky: zařízení, výrobe, plechů, zvukoizolačních

Text:

...plechu je umožněna aułomstízece celého procesu výroby zvukoízolečních plechů.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen ve schemntíckěm nárysu na výkrese.zařízení sestává 2 horního válce l a spodního válce g, ve kterém jsou z jeho povrchu zapuštěna dvě pouzdra 5, v nichž jsou uloženy odpružené dorazy 3. Odpruženě dotazy 1 dosedají na pružiny á se stavítelným předpětím pomocí aeiízovacích maticí Q. Na hłídell epodního válce 3 je...

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlavnička Jiří, Novák Josef

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: řadiče, staničního, propojení, jednotkami, ovládacího, zabezpečovacího, funkčními, zařízení, mikropočítačového

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zařízení na spojení koše na mrvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260592

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schwarc Václav, Fiala Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: zařízení, spojení, koše

Text:

...rakreslen koš v uzavřená poloze, na obr. 2 opět v náryse je zakreslen koš v otevřené poloze a na obr. 3 v nárysa detail pákového mechanismu včetně potrebných spojovscích, pojistnýoh a omesovacích čepů. 4První polovina l koše a druhá polovina g koše jsou spolu spojeny ohouetrannými vodicími pákami g. V horní části druhá poloviny 3 koše je zdvěsný hák lg. Ohoustranná vodioí páka 3 má na spodní části vodioí dráiku 3, která je nasazenn na druhý...

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260585

Dátum: 15.12.1998

Autori: Punčochář Miroslav, Čermák Ján, Drahoš Jiří, Selucký Konstantin, Slezák Jiří

MPK: B01J 8/44

Značky: zařízení, tekutiny, fluidní, vrstvy, přívod

Text:

...je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá...

Zařízení k montáži objímky plomby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260579

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: plomby, montáži, zařízení, objímky

Text:

...rámu 1 zařízení je horizontálne posuvné uloäeno víkem g opatřené posuvné těleso g,v něm je vytvořen kanálek g pro průchod provázku 34, lůžka á pro objímku gg plomby a lužko 6 pro zástrčku § 3. Dále jsou na rámu 1 uloženy soustava trysek 7 s jazýčkem lg opatřeným kanâlky 11 a 12, nñžky 13, podavač 1 g provázku, vertikálne posuvné vazač l uzlů opatřený přidržovačem provazku, výkyv/ně rameno L 1 s kleštinami g, podavač 1 g objímek...

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rataj Lumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 13/16

Značky: materiálů, předmětů, cizích, zařízení, sypkých, zachycování

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Tůma Zdeněk, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: automatické, koníku, zařízení, uvolňování

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je...

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Tůma Zdeněk, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: ovládání, výsuvu, pinoly, zařízení, elektronické

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Přídavné zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260566

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pešek Milan

MPK: A23K 1/08

Značky: stabilizaci, přídavné, tekutého, krmiva, tekuté, zařízení, složky, přípravu

Text:

...vypne čerpadlo 1, po ohžátí samnvolně chladnoucí tekuté složky na naatavenou zakvdlecí teplotu. Regulace teploty tekuté složky v nádrži g na tekutou složku a její termentaci při jejím zéhłevu na Eermentační teplotu se provádí pomocí termostatu 31 zabudovaného v nádrži § na tskutou složku a její knmnntaci. Tekuté složka pomocí čerpadla lg na krmivo cirkuluje mezi trubkovým pasteračním výměníkem gg a nádrží § na tekutou složku a její...

Zařízení k leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260551

Dátum: 15.12.1998

Autor: Boháček Tomáš

MPK: C25F 7/00

Značky: dílců, leptání, částí, zařízení, plochých

Text:

...1 vystačí jeden obsah nádoby l a kdy tedy bude nutno leptącí médium vymenit, pokud nebude použito systému s jeho průběžnou reqenerací.B hlediska produktivity práce pri provádění působu leptaní podle A 0 245 603 bude účelne leptnt větší počet dílců současně. Reěení, které by bylo nejspíše nasnadě, totiž umístit na hřídel Ag ve vzájemném odstupu dva nebo více dílců a zařízení konstrukčně upravit tak,aby pracovní po 1 ohahfíde 1 e lg byla...

Zařízení ke zkoušení dynamické únavy pásů ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260545

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machek Václav, Pospíšil Josef

MPK: G01N 3/20

Značky: ohybem, dynamické, únavy, zkoušení, zařízení, pásu

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, levná výroba jakož i údržba během provozu. zařízení je lehké, vhodné pro přemistoväní dle potřeby. přičemž umožňuje zkoušení více pásu najednou o stejné tlouštce. Upínací desky jsou libovolně nastavitelné podle tlouštky serie pásu. zařízení umožňuje zkoušet tenké pásy v rozsahu do 3 mm tlouštky.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v kosoúhlém pohledu.Zařízení...

Zařízení pro redukci tlaku zemního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260541

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimánek Petr, Ruml Jan, Šimánek Jiří

MPK: F25B 11/00

Značky: zařízení, redukci, zemního, tlaku, plynů

Text:

...popsäno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je znézorněna sekvence zapojení jednotlivých aparátu.zařízení sestává ze speciálně upraveného výměníku ł pro nástřik metanolu propojeného potrubím s expanzní turbinou 3 spojené hřídelí s generátorem A elektrického proudu. Expanzníturbina g je propojena potrubím se separátorem § spojeným potrubím s uvolñovací nádobou É se sběrnou nádrží lg a s kondenzátorem gg. Uvolňovací...

Zařízení pro přepravu širokozáběrových secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260539

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kujal Josef, Tydlitát Jiří

MPK: A01B 51/04

Značky: zařízení, prepravu, secích, strojů, širokozáběrových

Text:

...při zvednutých botkách nspř. při otáčení anebo technolołqickém přéjezdu stroje po poli bez sctí. ~ /Fáze C - první fáze přeměny stroje z pracovní polohy do přepravní. stroj je zvednutý,obě podpěry 1, 1 jsou spuštěny na zem a v této poloze pevně zajíštěny kolíky Q, §.Fáze D - druhá fáze přeměny stroje z pracovní polohy do přepravní. stroj zůstává zvednutý, obě nápravy g, 3 s koly 3, 3 se zvedají do střední polohy. V této poloze se vysunou obě...

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 59/04, B65G 49/06

Značky: jedné, stohu, odebírání, zejména, pouze, tabulí, zařízení, tabule, skleněné

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kazda Ota, Kopal Jaroslav, Humplík Antonín

MPK: D04B 23/10

Značky: způsobu, přivádění, provádění, zařízení, prolétání, anizotropně, uspořádaně, vlákenné, způsob, vrstvy

Text:

...na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám...

Zařízení pro nástřik koncentrátu z obohacování kolonky do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260535

Dátum: 15.12.1998

Autori: Drozd Josef, Vodáková Zdenka, Vejrosta Jiří, Opletal Václav

MPK: G01N 30/04

Značky: koncentrátů, chromatografu, nástřik, zařízení, plynového, kolony, obohacování, kapilární, kolonky

Text:

...zvenčí k nástřikovému bloku libovolného chromatoqrafu. Výhodou zařízení je, že jednoduchým uspořádáním umožňuje velmi rychlý ohřev kovové kapiláry s nárůstem větším než 70 K 5-1 a dostatečnou pžesnost nastavení konečné teploty ohřevu. zařízení je energeticky velmi účinné, poněvadž se ohřívá přímo kapilára bez dalších pŕídavnýehzařízení jako jsou výměníky tepla. topná tělesa, snímače apod. Také bezpečnost obsluhy je zajlštěna jednoduše...

Zařízení pro regulaci hloubky orby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260531

Dátum: 15.12.1998

Autor: Charousek Otakar

MPK: A01B 63/114

Značky: hloubky, zařízení, regulaci

Text:

...potrubím lg zpět do olejové nádrže 3.Tlakový olej proud od hydrogeneràtoru l přes elektromagnetický hydraulický prvek 3 výtlačným potrubím ll do rozváděěe 1 a z něj dolním potrublm lg do prostoru pod pĺst zvedacího válce§. Z prostoru nad pistem zvedaciho válce 5 proudi tlakový olej hornim potrubím gg přes rozváděč 3 zpět do olejové nádrže g odpadnim potrubím lg.Poloha II spouštění pluhu ggTlakový olej proud z hydrogenerátoru l přes...

Zařízení na třískové obrábění závitů na tenkostěnných obrobcích trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260530

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlech Miroslav, Nemšák Rudolf

MPK: B23G 3/00, B23G 1/12

Značky: tenkostenných, obrábění, závitů, tvaru, třískové, obrobcích, trubkovitého, zařízení

Text:

...mąticového polotbvaru łä upnuta ve válcçvóm vývrtuk-gl čepová v 1 ožka.gi s upínacím čepem gg na jejím přednim konci přivráceném k hnacímu hřideliłg soustruhu. Na upínacím čepu gg je nasunut a pomoci šroubů gg přes podložky gg upnut trubkový šroubový polotovar gł s vnějšim závitem 33.y Trubkový šroubový polotovar gł lze alternativně upínat na čep gg, který je upraven na levém konci přizpůsobeného rotačního tělesa gł podle obr. 3,...

Přepínací zařízení kývavé soupravy bubnů pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260529

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankovský Josef, Gregor Antonín, Kačena Jiří

MPK: H01H 3/16

Značky: soupravy, kývavé, úpravy, povrchové, bubnu, zařízení, přepínací

Text:

...dolni dvouramenně páky g je otočné uložena dolní kladka 3. Na druhémramerí horní dvouramunné páky § je upevněn horní přestavitelný doraz Ag. Horní přestsvitolný doraz 3 je umístěn proti kontaktu horního mikrospínače gg. Horní mikrospínač gg je upevnänna nusné desce 5. Na druhém tameni dolní dvouramenné páky 5 je upevněn dolní přestavitelný dołaz g. Dolní přestavíteiný doraz g je umí .těn proti kontaktu dolního-nąikrospínača E. Dolní...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260522

Dátum: 15.12.1998

Autor: Burian František

MPK: F16H 25/20

Značky: zařízení, rovnoměrný, vratný, přímočarý, pohyb

Text:

...profilem vnitřní dráhy, v níž jsou uspořádány kuličky H zajištěná příšně uloženou plochou klecí. Kruhová drážka kroužku a kruhové držáka závitu šroubu jsou opatřeny zápichy, které slouží k vytvoření prostoru pro příčně uloženou plochou klec umožňují plné využití funkce kulíček jako valivých tělísek.Zařízení podle vynálezu sloužící k zajištění vratného, přímočarého u rovnoměrného pohybu částí strojů v obou směrech se projevuje zejména...

Zařízení pro montáž závěsů zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260512

Dátum: 15.12.1998

Autori: Melka Ladislav, Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02, E01D 21/04

Značky: zařízení, závěsu, zavěšených, montáž, mostů

Text:

...uohyoeným ve zvedaoím rámu ł V neznázorněném trvíjesím ústrojí.Před zahájením montáže závěsů lp se zvedaoí rám ł a tím L nuntáĺní tíhlo 5 spustí do J zsvěsí na montážní táhla 1.své Aolní polohy lobr. l). Z.včsy Lg to pomocí poutacloh prvkůNapnutím montážního táhla 3 pomocí napínacího ústrojí 1 předem stanovenou napínací silou dojde ke zvednutí závěsu lg. Rozdíłná délka poutacích prvků 3 udržuje závěs lg v přímém směru, přičemž prověšení...

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubát Stanislav, Machálek Antonín, Kotrč Bohumír, Vegricht Jiří

MPK: G01F 13/00, A01J 7/00, G01F 1/86...

Značky: průtoku, mléka, nadojeného, množství, zařízení, měření

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/00, G01R 31/02, G01R 31/08...

Značky: zařízení, kabelů, testování

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Zapojení pro regulaci procesu u zařízení se dvěma či více vakuovými nádobami pro chemicko-tepelné zpracování, zejména pro iontvou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260491

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rybář Oldřich, Routner Petr, Jakeš Jan, Exner Milan, Routnerová Blanka, Michna Vladimír

MPK: C23C 14/34

Značky: zejména, zpracování, nádobami, dvěma, procesu, zapojení, nitridaci, vakuovými, chemicko-tepelné, více, regulaci, iontvou, zařízení

Text:

...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...

Zařízení pro číslicové zpracování analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260480

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoň Jiří, Formánek Viktor, Obšil Jiří, Kalous Jaroslav

MPK: G06F 7/00, H03M 1/00

Značky: zpracování, zařízení, analogových, číslicové, signálu

Text:

...řídící výstupfl o číslícový výstup 44, který je propojen s číslícovým vstupem 72 zařízení R. Řídící výstup 73 zařízení R je pro-pojen s řídícím vstupem 45 bloku K styku.Generátor D pulsů má pulsní výstup 51,který je propojen s pulsním vstupem 52 bloku P dělíčů frekvence. Blok P dělíčů frekvence má dále řídící vstup 53 a pulsní výstupy 54 až 57, které jsou prOjíojc-ígr na pulsní vstupy 58 až E 1 bloku ü tak, že je propojou paalsuí výstup 54 s...

Zařízení pro odstraňování nalepeného jílovitého materiálu zejména na skluzech dobývacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260478

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hase Karel

MPK: B65G 11/20

Značky: zejména, nalepeného, strojů, materiálů, skluzech, odstraňování, zařízení, dobývacích, jílovitého

Text:

...materiálu na skluzech dobývacích strojů je, že materiál pohybující se po ploše skluzu není ve styku s mechanickými částmi zařízení a nemůže tak docházet k jeho zialepování a tak omezovaní jeho funkčnosti, nýbrž klouže po pryžových pásech, kterými je plocha skluzu pokrytá.Při použití zařízení podle vynálezu prak 260478ticky nedaochází k takovému nalepoväní materiálu na skluz, které by následně omezovalo funkci skluzu. Zařízení je konstrukcí a...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: materiálové, konce, signalizaci, upínače, zařízení, tyče, zejména, strojích, kleštinové, soustružnických

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Zařízení k potahování materiálové tyče při obrábění na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260472

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: tyče, materiálové, obrábění, potahování, zařízení, strojích, soustružnických

Text:

...kuliček 3 uloženo v .pouzdře 2 a s potřebnou rotační vůlí zajištěno- podložkou 4 ja šroubem 5. Ve vybraní 6 tělesa 1 potahovacího zařízení otočně na čepu 7 uloženě čelisti 8 jsou vytvořeny jako dvouramenné páky, přičemž konce kratších ramen jsou vytv-ořeny jako vidlice, mezi nimiž prochází dřik stavěcího šroubu 10, v jehož horním čele je vytvořen vnitřní šestihran 16, a který je svým spodním koncem zašroubován do závitového otvoru v ose...

Zařízení pro automatický ostřik rukou dezinfekčním roztokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260468

Dátum: 15.12.1998

Autori: Málek Jan, Šíp Lubor

MPK: A61H 33/00

Značky: ostřik, dezinfekčním, rukou, automatický, roztokem, zařízení

Text:

...rukou, přičemž na protější stěně tohoto prostoru je uchycen světelný zdroj.Hlavní Výhodou zařízení podle vynálezu je, že konstrukce optického spínače k vypuzení mlhoviny je jednoduchá, výrobní náklady nízké a spolehlívost Vysoká. Další Výhodou je, že osušovač rukou napojený na zařízení se zapíná automaticky zároveň s čerpadlem ostřikovače, což usnadňuje celý proces desinfekce rukou. Pro případ závadynebo podle individuálního požadavku je...

Samočinné měřicí a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260463

Dátum: 15.12.1998

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: měřicí, kontrolní, samočinně, zařízení

Text:

...nosné těleso 1 s pracovním válcem 3 D a vodicími tyčeml 4. K pístnici 37 pístu 40 pracovního válce 3 D je připevněno duté deskové těleso 5, uložené suvně na vodicích tyčích 4 a vybavené měřicími trny 3. Na spodnim okraji deskového tělesa 5 je upevněna naražka 27 zónových spínačů 29 a spínače 25 základnípolohy, které jsou Lipevněny na nosné liště 28. Na straně přivrácené k obrobku 26 jsou v deskovém tělese 5 upevněny duté středicí čepy B,...

Zařízení na uchovávání vzorků a jejich převádění k analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260461

Dátum: 15.12.1998

Autori: Morávek Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 1/02

Značky: analýze, převádění, jejich, zařízení, uchovávání, vzorků

Text:

...kružnicích 6 a 7 se středem na ose otačení 15. Roztečná vzdálenost dvou sousedních vyústění vně připojených trubic 9 je roven úhlu ce.Na obr. 3 je znázorněn Stator 2 pevně spojený šrouby 21 s trémou 16. Stator 2 obsahuje těsnění 17 s těsnicí plochou 4, ve kterých se stýká s rotorem 1, který obsahuje vrtání 8 na roztečné kružníci G. Rotor 1 se stýká přes těsnicí plochu 5 těsnění 17 se statorem 3. Rotor 1 je nasazen na lozisko 23 upevněné...

Zařízení pro otáčení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260459

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák Karel

MPK: B23C 3/02

Značky: zařízení, otáčení, válcových, součástí

Text:

...provedení tohoto zařízení, kde na základne stroje 11 je Lipcvněn nastavitelný hřeben lll a posuvné tíložen příčný stůl 12 ve vedení 13. Na. přičutäm stole 1.5 je posuvně uložen podélný stůl 5, na němž je uloženo vřeteuo stroje 3 s nástrojem (l.V příčnem stole 12 je otočné uložen lířídol 7, uesoucí upínací hlavu B s obráhěnou sou č částí 2, ltterá je podepřeua opěrným hrotom 1.Na konci hřídele 7 je upevněn unášecí věnec 8, s posuvné a otočné...

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: automatickému, potrubí, výtlačného, odlehčování, uzavírání, jakož, zařízení, kompresoru, otevírání

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Zařízení pro řízenou cirkulaci vzduchu ve skříni Bánkiho turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260452

Dátum: 15.12.1998

Autori: Záruba Jan, Jirsák Václav, Holata Miroslav, Kolář Rudolf

MPK: F03B 15/04

Značky: bánkiho, zařízení, skříní, cirkulací, turbiny, řízenou, vzduchu

Text:

...prostoru oběžného kola 1 turbiny a odtud opět Vytéká mezilo-patkvovýsmi kanály do odtokového prostoru 6 skříněturbiny. Na odtoukový prostor E skříně 225 turbiny plynule navazuje savka 37.0, která umožňuje maximální Využití spádu i při kolísání spodní hladiny. Za p-ředěl mezi odtokovým prostorem H skříně 28 turhíny a savky 10 je považována hladina vody V savce 1 D. jelikož lode pnotékající turbinou odvádí část vzduchu ze skříně 28 turbiny, je...

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: digitální, dávky, vystřikující, zařízení, vstřikovacích, velikostí, měřicí, čerpadel, stanovení

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Způsob manipulace, skladování a zrání homogenizovaného nasoleného a zchlazeného výrobního masa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260427

Dátum: 15.12.1998

Autori: Seidl Oswald, Kužniar Josef, Rusz Josef, Veselý Josef

MPK: A22C 7/00

Značky: zrání, zchlazeného, a, výrobního, skladování, zařízení, homogenizovaného, manipulace, nasoleného, způsob, provádění

Text:

...výroby uzenln je složeno z jednoho navažovacího zásobníku a několika zásobníků, které jsou opatřeny čerpadly a tenzometrickým vážným systémem. Rozdelovaní mas podle druhů do jednotlivých zásobníků je prováděno otočným zakončením potrubí.Zpüsobem podle vynálezu se dociluje zvýšení technické úrovně manipulace s výrobním masem, je z tohoto procesu odstranění veškerá doprava vysokozdvižnými vozíky 4doposud bylo nutno šest manipulací s...

Ústrojí na připojení hadice zkušebního tlakovacího zařízení na hrdla chladnic vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260423

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelinko Milan, Březina Miloslav

MPK: C21B 7/10

Značky: zkušebního, ústrojí, hrdla, tlakovacího, hadice, zařízení, chladnic, připojení, vysoké

Text:

...souborů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa, vkladatelného do hrdla chladnice, které je opatřené závitem pro našroubování tla» kbvé hadice na jedné straně a osazením pro vyvozováni axialního tlaku na nasunutý pružný element pomocí matice na druhé straně tělesa, přičemž upevñovacího a těsnicího efektu je dosaženo, vyvozením axiálního tlaku na pružný element a jeho pružnou rozměrovou deformací 4Práce s ústrojím podle...

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kušička Bohumil, Novák Miroslav, Hartman Evžen, Dolejší František

MPK: A01B 63/111

Značky: ovládání, otočného, zařízení, pluhu, opěrného

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Zařízení k zahrazení odpichového otvoru nístějové sklopné ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260420

Dátum: 15.12.1998

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/19, F27D 3/15

Značky: zahrazení, odpichového, nístějové, ocelářské, otvorů, zařízení, sklopné

Text:

...opěrným výstupkem.Zařízení podle vynälezu představuje ze všech známých opatření nejméně komplikoVané ústrojí, jímž lze spolehlivě, s vysokou pracovní rychlostí a neomezeně na poloze nístěje sklopné pece zahrazovat její -odpichový otvor a zamezít výtoku strusky do pánve. Plochý tvar a výška desky keramic kého hradítka jednak eliminuje proměnlivýtvar vtokového ústí odpichového otvoru,který se erozí trychtýřovitě rozšiřuje a hlavní význam...

Způsob fixace součástek na deskách plošných spojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260411

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubelka Jiří, Vágner Václav, Fiala František

MPK: H05K 3/22

Značky: provádění, způsob, deskách, spojů, plošných, zařízení, součástek, fixace

Text:

...součástek se v otvorech desky zajištují ve své poloze iíxační hmotou na bázi paraílnů.Dalším předmětem vynálezu je zařízení k íixaci součástek na deskách plošných spojů, kterého podstatou je, že do vany s lixační hmotou je vložena nádoba s ponořeným čerpadlem, která je zakryta shora děrovaným víkem, které je ve směru pohybu desky po stranách opatřeno bočními lišta 4mi, přičemž uvnitř nádoby je umístěn systém na sebe kolmých sít.Vyšší...