Patenty so značkou «zářiče»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: budicího, proudu, řízení, útkové, snímačem, strojů, fototranzistorem, vzduchových, zarážky, optoelektrické, způsob, tkacích, zářiče

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Spojovací zařízení pro sloup zářiče a kazetový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 257186

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Pavel, Tomek Stanislav

MPK: A61B 8/14, A61B 6/03

Značky: sloup, vozík, kazetový, zařízení, spojovací, zářiče

Text:

...že při tomoqrafii obsluha při manipulacis tomografickou tyčí zaklapne i sklopné rameno na prodloužený čep tomografického zařízení kazetového vozíku a naopak, čímž odpadá zdlouhavá manipulace a použití dalšího nástroje,který by byl nutný při dosavadním způsobu nastavování. Tím je podstatnou měrou zjednodušene obsluha i odpadá fyzická námaha obsluhy. Poloha spojení je kontrolována mikrospínačem. Další výhodou je i to, že setrvačné síly eloupu...

Spojovací zařízení pro sloup zářiče a kazetový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 257049

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Pavel, Tomek Stanislav

MPK: A61B 6/04

Značky: vozík, sloup, zařízení, spojovací, zářiče, kazetový

Text:

...tomografické části, přičemž na čepu je uspořádán stavitelný kontakt, který je připojenke kontaktu mikrospínače.Výhodou zařízení dle vynálezu je to, že při tomografii obsluha při manipulaci s tomografickou tyčí zaklapne i sklopné rameno na prodloužený čep tomografického zařízení kazetového vozíku a naopak, čímž odpadá zdlouhavá manipulace a použití dalšího nástroje, který by byl nutný při dosavadním zpúsobu nastavování. Tím je podstatnou měrou...

Kryt zářiče pro hladinoměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242082

Dátum: 01.02.1988

Autori: Škoda František, Kárník Václav

MPK: G01F 15/02

Značky: zářiče, hladinoměry

Text:

...stíněnou manipulační tyčí. Tím je vyloučena ve všech případech možnost vypadnutí zářiče a možnost ozáření obsluhy. Rozměry i hmotnost krytu umožňují jeho transport stávajícími manípulačními prostředky, instalovanými na vysoké pece, bez jakéhokoliv rizika. Na přiloženěm výkresu je znázorněn řez krytem zářiče podle vynálezu. Číslicí I je vyznačena poloha vysouvatelného uzávěru, která se používá při transportu nebo při manipulaci v dosahu záření...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: sklad, zářiče, uzavřené, lékařské, účely, stíněný, zejména

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Převlečná koncovka nosiče zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243306

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kouoil Vratislav

MPK: G21G 4/00

Značky: nosiče, převlečná, koncovka, zářiče

Text:

...podle vynálezu a na obr. 2 je v podélném řezu naznačen příklad provedení převlečné koncovky s uloženým zářičem, převlečná koncovka je pŕipojena na nosič.Aktivní část ł uzavřeného radionuklidového 2 ářičeg je vysunuta 2 převlečné koncovkyA otvorem Q. V této poloze je uzavřený radicnuklidový záŕič udržován vymezovací vložkou 3.závit 3 slouží pro připojení zbývájícího dílu nosiče 1 a otvorg je určen pro zejiščovací kolik.Při provedeném...

Zařízení pro spojení stojanu zářiče s kazetovým vozíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242954

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel

MPK: A61B 6/08

Značky: spojení, stojanu, zařízení, vozíkem, zářiče, kazetovým

Text:

...je vytvořen doraz lg a zkosená hrana 33, na kterou navazuje zkosená plocha ga, vytvořena v horní části západ 3 242954 ky 1. vložení západek tv rameni 3 kazetového vozíku lg je provedeno čepy ll, konce západek1 jsou opatřeny pružinami lg západek 1. Pro vysunutí západek 1 je rameno § kazetového vozíku łg opatřeno vybráním gg ramene§.Z boční strany ramene § kazetového vozíku lg je k rameni § připevněna příložka 3 A. Ovládací zařízení ä je...

Způsob výroby velkoplošného zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250056

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kokta Ladislav, Dryák Pavel, Kovář Petr

MPK: G21G 4/08

Značky: zářiče, velkoplošného, výroby, způsob

Text:

...Příprava odlévací formy a pracovištěA. Odlévací forma, kterou tvoří duralová miska popsaná v bodu 2 se odmastí.B. Těžká pracovní plocha žulový, ocelový kvádr) se položí na pevnou podlahu a podkiádaním nebo jiným způsobem se vyvážl do vodorovné polohy. Sklon desky ve všech směrech musí být menší než 0,5 Wnn.Pracovní plocha nesmí být umístěna v místnosti s otřesy, s pružnou podlahou,rychlými změnami teploty a průvanem.C. Duralová miska...

Zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 235779

Dátum: 01.12.1986

Autori: Procházka Hubert, Hruška Karel, Veit Milan

MPK: G01T 1/20, G01T 1/17

Značky: zářiče, měřicího, vícedetektorového, nízkoenergetické, zapojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama spočívá podle vynálezu v tom, že šestnáct shodných detektoru jaderného záření (1) je spojeno jednak se zdrojem vysokého napětí (2) a jednak se vstupy šestnácti shodných lineárních zesilovačů (3), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy šestnácti diskriminátorů (4), jejichž výstupy jsou spojeny s centrální jednotkou (5), která je dále spojena s LED displejem...

Kryt kontrolního zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224416

Dátum: 01.12.1985

Autori: Severa Leon, Vomočil Miloslav

Značky: zářiče, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt kontrolního zářiče umožňující vkládání alespoň dvou detektorů radioaktivního záření různých rozměrů, vyznačující se tím, že v tělese (1) krytu je umístěno pohyblivé šoupátko (4), které zajišťují vytvoření dvou vstupních otvorů (5, 6) pro vkládání alespoň dvou detektorů různých vnějších rozměrů, přičemž neměnná poloha detektoru vůči zdroji záření (2) je zajišťována některým z dorazů (7, 8).

Uzavřené radioaktivní zářiče a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222371

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tympl Milan, Beňadik Anton, Stopek Kornel

Značky: rádioaktivní, uzavřené, výroby, jejich, způsob, zářiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřených radioaktivných zářičů trubkového, válcového nebo jehlového tvaru pro použití v průmyslu, nukleární medicíně, v biologii s v zemědělství. Aktivní náplň radioaktivních zářičů tvoří vrstva aktivovaného radioaktivního sorbentu s částicemi kulového tvaru s průměry od 20 do 2 OOO,um, které jsou sušením, kalcinací a slinováním zhutněny, případně vhodným tepelným zpracováním přeměněny ve sklovinu. Tím je dosaženo dobrá...