Patenty so značkou «záření»

Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Bendík Michal, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/04, G01J 1/18

Značky: záření, kompenzace, absorbance, zákalů, měření, oblastí, ultrafialové, způsob

Text:

...nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje...

Pyroelektrický snímač infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270275

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankovský Jaroslav

MPK: G01J 5/34, G01J 5/10

Značky: infračerveného, snímač, záření, pyroelektrický

Text:

...v tom, že mezi protilehlými držáky apojenými se základom je upevněn elektrický vodiyý nosník. Čipy jsou na něm upevněny tak, že jejich nepříjmové elektrody jsou elektricky i mechanicky spojený s nosníkem.Pyroelektrický čip je na nosníku, tvořenám dvojicí tenkých vláken, upevněn nepříjmovou elektrodou. e tvoří tak mechanicky robuätí celek, u nčhož je potlsčen přenos otřesů na mechanické nemáhání.pyroelektrickáho čipu a tím je snížena i...

Stínicí konstrukce pro ochranu proti rentgenovým paprskům a gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268820

Dátum: 11.04.1990

Autor: Teleki Péter

MPK: G21F 1/12

Značky: paprskům, proti, rentgenovým, ochranu, záření, stínicí, konstrukce

Text:

...nosičůu lepeníu nebo lisováníu. Ienká vrstvy nohou být naneseny na nosič též napařenín ve vakuu.Výhodou stínicí konstrukce podle vynálezu je, že požadovaná ochrany proti záření lze dosáhnout konstrukcí o nižší hmotnosti a tlouätce. Táto konstrukce lze použít na všech úsecích ochrany proti sáření. Je možno jí použít například jako krytu rentsenová trubice, jako stěny nebo obalu či oděvu chránícího proti záření a jako etínění pŕístrojd nebo...

Elektronický obvod na stabilizaci scintilačních detektorů záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268759

Dátum: 11.04.1990

Autor: Michme Norbert

MPK: G01T 1/20, G01T 1/40

Značky: stabilizaci, záření, elektronický, scintilačních, obvod, detektoru

Text:

...M KOTOQBQ MOJKGT óblTb HOMBIJQEHRýľJlľKlĺüxlłlłll-ICIM TIPMGIĚIFJC. nPM QTOM HYKHO óUJICl IIÚÓMTbCFI TOPO. HTDÓH CTEłJICI DOBMOXHNM HQIAMFJHBHIIIFJmlťľlĺľ-ířllllKči. xilfJíâkTlľłpł-hłů 1 unopnaw ovxrypa KClTDPCJľľJ PGCFIUJIOKEH-â B CHEKTPE SHBPFMVI HBCKCIJIbKD Ill/UKBAnn ooecnewenmn Tpeayenoň Tuunvcrm mm e 0 cnpow 96 onMMocTM pe 9 yAbTaTon msmepcnmn npm Heňrpmnmmn aKTmnaumaHMnM ananmae Ha oanop 0 cxuaxmnax pemanmmnm oaKTapahm qnannrcn...

Způsob detekování záření radionuklidů zadržených na filtru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268447

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/169, G01N 23/207, G01V 5/04...

Značky: záření, způsobu, provádění, způsob, zadržených, detekování, filtru, radionuklidu, zařízení

Text:

...případ, kdy vrstva hmoty 1 působící zpětný rozptyl, respektive odraz částí § toku částic beta a kvant zářeni game a X má tvar desky zhotovené například z mosazi a spojene s podložkou 3, která je 2 jíneho materiálu. Podložka 3 s vrstvou hmoty 1 je v blízkosti filtru § s depozitem 5 aerosolu s radionuklidy. Z druhe strany k filtru 5 je přiblížen detektor 5 sondy záření §. Na obě strany filtru § vystupuji z depozitu 5 podíly 1 a § toku záření...

Způsob výroby detektorů elektromagnetického záření pro oblast od 400 do 1200 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 268375

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlů Jaroslav, Onheiser Pavel, Folvarčný Václav, Sopko Bruno

MPK: H01L 21/225, G01T 1/24

Značky: záření, způsob, výroby, oblast, detektoru, elektromagnetického

Text:

...prakticky neomezenou životnost, nizkou výrobni cenu, nalpu hmotnost,vysokou oitlivoet a rychlost odezvy a mohou být provozovány při pokojovć teplotě, Způsob výroby detektorů podle vynálezu je objesněn pomoci připojeneho výkresu,kde na obr. l je znázorněn profil detektoru po rozdifundováni vrstvy typu N. na obr. 2 je profil dstektoru po inplantaci aktivni oblasti N a na obr. 3 je výsledný profil kředikovàho detektoru elektromagnetického...

Filtr infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268134

Dátum: 14.03.1990

Autori: Urbanová Eva, Horák Jaromír, Lošťák Petr, Novotný Radomír

MPK: G02B 5/20, G02B 5/22

Značky: infračerveného, filtr, záření

Text:

...ke konstrukcí absorpčních filtzü infraćervenćho záreni. Substituci atomů vismutu v krystalové mrížce selenidu vismutitého(Bi 2 Su dochází lulíž k výraznému potlačcní koncentrace volných nositelů proudu, klesá tedy absorpce na volných nositelich a pripravené krystaly vykazují značnou propustnost(asi 60 ). V důsledku vzniku směsného krystalu pri širce zakázaného pásu selenidu vísmutilůhu |(Hi 2 Su 3) a 0,23 uv, sulfidu vismolitćho (01253) 1,0...

Vrstvená bezpečnostní skla s upravenou propustností záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268083

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C03C 27/12

Značky: vrstvená, záření, upravenou, bezpečnostní, propustností

Text:

...hodnotu.prostupuJícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra a zmírňuje negativní vlivy intenzívního slunečního svitu, popsaně výše. Ale i toto řešení má určitý nedostatek v tom, že průběh křivky propustnosti zářeníve viditelně oblasti spektra nazaručuje odstranění možnosti barevněho zkresleni vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barvy, které je přes takový laminát pozorováno. nebo exponâtů pozorovaných v místnosti zasklené tímto...

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: sondy, radioaktivního, záření, napájecího, zapojení, detekční, zdroje

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žemlička Jan, Hejl Milan, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš

MPK: G01N 21/00

Značky: světelného, kyveta, stanovení, záření, měrná, absorpce

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Jednofrekvenční plynový laser s centrálním hlavním maximem výkonu záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267951

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/04, H01S 3/22

Značky: plynový, výkonu, hlavním, maximem, centrálním, záření, jednofrekvenční, laser

Text:

...vlastní aktívni prostředí izotopy plynu 221 a ZONe v poměr. 11 až la. délka. rezonátoru L leží v romeziNový typ Jodnofrekvenčniho laseru a hlavním oentrúlnim mnximem výkonu ai-oni jo výhodnějäi pro stabilizaoi frekvence z několika důvodů. První. výhodou tohoto typu Je,že nemůže doohúzet k cmylům při uzavirňní smyčky servosyatému, což usnadňuje Autonatickou stnbilizaoi frekvence. Dále převýšoni centrálního maxim xmďzbývajíoí úrovni výkonu Je...

Měrná kyveta pro stanovení absorbce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266826

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/03

Značky: měrná, světelného, záření, stanovení, absorbce, kyveta

Text:

...světelného paprsku je zajištěna jeho relativně dlouhá celková dráha v měřeném prostředí, čímž se dosahuje zvýšení citlivosti a přesností měření.obdobných výsledků lze dosáhnout řešením měrné kyvety tvořené vnějším pláštěm uzavřeným dvěma víky podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že vnitřní funkční povrch vnějšího pláště je pokryt reflexní vrstvou, například z hliníku, popřípadě V místě posledního z odrazu světelného paprsku před výstupem z...

Optický systém pro přístroje zpracovávající infračervené záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266811

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jiří, Zuklín Josef

MPK: G02B 27/10, G02B 13/14, G01J 1/04...

Značky: infračervené, záření, systém, opticky, prístroje, zpracovávající

Text:

...do pouzdra senzoru, přičemž V optické ose dutého zrcadla se středovým otvorem je umístěna převratná čočka, do jejíž předmětové roviny se obraz odráží, jehož podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi dutým zrcadlem a citlivou deetičkou aenzoru je V optické oseVýhody předmětnêho řešení spočívají ve zvýšeném využití disponibilniho světla pro vizuálni zobrazeni scény a tím pro vytvoření jasnějšího obrazu. Tim, že se pozoruje vzdušný obraz vytvořený...

Snímač laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266618

Dátum: 12.01.1990

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01K 7/22, G01J 1/16

Značky: záření, snímač, laserového

Text:

...laserového záření optimalizuje vždy zařazením zatěžovacího rezistoruNa výkresu je znázorněn snímač laserového záření podle vynálezu schematicky v osovémHlavním členem snímače laserového záření je pyroelektrický čip Q upevněný na kruhové kovové podložce 5. Záření dopadá ve smyslu šípky lg na neznázorněnou přední elektrodu pyroelektrického čipu §. K této elektrodě přiléhá dno přední misky l, ve kterém je proveden Výrez 5 pro průchod laserového...

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mahelka Svatopluk, Václavík Emil

MPK: G21F 5/00

Značky: zakřivených, záření, stínění, kontejneru, přípravy, způsob, slitin, uranu, kanálu

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266101

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malý Petr

MPK: G02F 1/39, G01J 3/50

Značky: detekční, měření, infračerveného, záření, systém, modulovaného

Text:

...činitele jakosti.Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření dle vynálezu má malé rozměry, nízkou hmotnost, malý příkon, je možné ho vyrábět hybridní integrační technologií s možností regulace rezonančního kmitočtu a činitele jakosti. Lze ho použít i pro měření modulovaného infračerveného záření s velmi nízkými hodnotami modulačního kmitočtu a jeho selektivní část je realizována stavebnicovým způsobem s využitím...

Křemíkový polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266017

Dátum: 14.11.1989

Autori: Soukup Tomáš, Nováková Helena

MPK: G01T 1/24, G01T 1/16

Značky: křemíkový, polovodičový, ionizujícího, detektor, záření

Text:

...být případně vyhloubeno více drážek tak, že tvoří soustavu soustředných kruhových drážek.Nanesený polymerní materiál je elektricky nevodivý a má vhodný elektrický účinek na povrchové stavy polovodičového křemíkového detektoru. Polarizací povrchové vrstvy se částečně vykompenzují neelektrické povrchové stavy a elektrické pole se zhomogenizuje. Problém nanášení a fixace této vrstvy na povrchu polovodičového detektoru byl optimálně vyřešen...

Umělý zdroj slunečního záření s UV filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265765

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dzielava Michal, Masár Jozef

MPK: A61L 9/20

Značky: umělý, záření, zdroj, filtrem, slunečního

Text:

...UV filtr je uložen ve tvarových pružinách za záchytnými výstupky.Výhodou umělého zdroje slunečního záření podle vynálezu je snadná montáž i případné demontáž spočívající v tom, že při vkládání UV filtru před vysokotlakou rtuřovou výbojku UV filtr uchopíme, jeho Spodní okraj dotlačíme k tverové pružině směrem ke vně vyhnuté h podpěře a mírným tlakem na vrchní části UV filtru ji zetlačime päs záchytný výstupek horní tvarové pružiny....

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, elektromagnetickou, záření, ionizujícího, hypertermii, detektorem

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír

MPK: G01N 21/03

Značky: průtočná, záření, absorpce, měrná, procházejícího, měření

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Žárovkový zdroj světelného a tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264897

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G02B 27/52, G01J 5/02, F21K 7/00...

Značky: světelného, záření, zdroj, tepelného, žárovkový

Text:

...při spotřebě kolem 80 kWh energie. zařízením podle vyná~ lezu lze provést totéž ověření během 10 minut při spotřebě elektrické energie více jak 200 krát menší.Příkladné provedení žárovkověho zdroje světelného a tepelného záření podle vynálezu je znázorněno v nárysu a řezu na přiloženěm výkresu.zařízení sestává 2 lampové skříně l, v níž je uložena vodorovné přestavitelná pŕíruba 3 s vnějším stavěcím šroubem 3 a nosičem Q žárovky 5 umístěné v...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/04, G01D 5/26, G01J 1/24...

Značky: čidlo, elektrické, záření, infračerveného

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...

Uspořádání detektorů záření k určení polohy pevných hlubinných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264013

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knebel Siegfried

MPK: G01V 5/08, G01C 3/08

Značky: bodů, detektoru, uspořádání, záření, určení, pevných, hlubinných, polohy

Text:

...MaKCHMaHhHOP 0 usmenennn cnnnana.Hpn npownnqnxnmqeuu neTeKTOp 0 B cyuapuuň cnrnan CTaHOBHTCH pannmm Hynm B cnyqae cHMMeTpHH, w.e.ecnn HCTOqHMKr(paH 0 aKTHBHaH Merxa) uaxonrcn no HepTnxann B cepeuHe.Memy ewexwopann, H B swoň Touxe cnumerpnpoaannn cnrnan~ XEIPEIKTGPPISYGTCH MâKcHMčlJĺbHblM HSMGHEEPIEM B HanpaBnermH OCH nerexwopa.BTHM cranongmcn BOSMOJKHbM coKpamem 4 e cxop OCTH nsMepermx no nvm B ýrotme. CRM,Merpnpoaamnn, uwo nosnonner CHHBHO...

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Autrata Rudolf, Škoda Václav, Blažek Karel, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: záření, detektor, vrstvami, dielektrickými, elektronů, scintilační, nízkoenergetického

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: nízkoenergetického, granátu, perovskitu, povrchu, úpravy, detekci, hlinitoytrického, monokrystalů, způsob, záření, hlinitoytritého

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Zařízení pro impulsní indikaci, měření a kontrolu ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263601

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Stanislav, Janout Zdeněk, Fukátko Tomáš, Hiršl Petr, Jursík Jiří

MPK: G01T 1/24

Značky: impulsní, kontrolu, zařízení, záření, měření, indikaci, ionizujícího

Text:

...vstupu lg je připojen výstup hodin ll, první výstup 15 obvodu 1 ovládání a předvolby času je spojen se vstupem čitače§ impulsů, který je svým prvním výstupem lg připojen na první vstup gl displeje 3, jehoždruhý vstup 23 je spojen s druhým výstupem lg obvodu Z ovládání a předvolby času a-na třetí vstup 2 displeje g je připojen výstup generátoru lg. Zdrojová část se zdrojem lá elektrické energie je svým prvním zdrojovým výstupem lgl spojená s...

Křemičité sklo propouštějící infračervené záření ve spektrálním rozsahu 780 až 2500 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 263299

Dátum: 11.04.1989

Autori: Süsser Václav, Baborák Radko, Baloun Zdeněk

MPK: C03C 4/08, C03C 3/078

Značky: záření, rozsahu, křemičité, spektrálním, propouštějící, infračervené

Text:

...sodným Na 2 C 03.Dále bylo použito čistých redukujících látek, cukru, škrobu, dextrinu a barvicích surovinu selenu Se a antímonu Sb. Selen Se byl vnesen v elementrání podobě, antímon Sb ve formě oxidu antimonitého Sbzoa.Jelikož je známo, že spektrální prostup skla v infračervené oblasti nepříznivě ovlivñují nečistoty, tvořící přímési použitých výchozích surovín, jako jsou barvicí ionty chromu Cz,mědi Cu a zejména železa Fe, je nutno...

Polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262052

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Václav, Vaňouček Miroslav, Benda Vítězslav, Čepelík Milan, Plešil Vladimír, Černý Jiří

MPK: G01T 1/24, H01L 31/00

Značky: ionizujícího, polovodičový, detektor, záření

Text:

...vrstev velmi náročná a drahá, většinou je vázána na dovoz.Výše uvedené nevýhody odstraňuje polovodičový detektor ionizujícího záření podle vynálezu, který je standardně tvořen základní vrstvou polovodičového materiálu, k níž přiléhá z jedné strany vrstva polovodičového materiálu opačného typu vodivostis nižší rezistivitou, opatřenä prvním kovovým kontaktem a z druhé strany vrstv-a polovodíčového materiálu téhož nebo opačného typu...

Detektor záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 259461

Dátum: 17.10.1988

Autori: Barta Čestmír, Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Nováková Růžena

MPK: G01T 1/20

Značky: záření, detektor

Text:

...(Pbclzl má povrch pokryt nanesenou vrstvou oxidu hořečnatého M 90 o tlouštce 10 až 150 nm, případně mezi povrchem scintilátoru a vrstvou oxidu hořečnatého je nanesena ještě vrstva oxidu tantaličného (Ta 205)o tlouščce 10 až 100 nm. Nanesenou vrstvou oxidů může být pokryta také alespoň jedna základna scintilátoru,-případně pouze ta část povrchu scintilátoru, která je spojene s výstupním okénkem detektoru nebo přímo s vyhodnocovacím...