Patenty so značkou «zarážky»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: budicího, zářiče, zarážky, způsob, vzduchových, optoelektrické, řízení, útkové, snímačem, fototranzistorem, strojů, tkacích, proudu

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mlynář Jiří, Konfršt Jan, Harant Valentin, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: strojů, měřicího, hydraulických, doletové, prostoru, zavádění, tkacích, nitě, prohozené, útkové, zarážky, zařízení, chybné, čidla

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Poháněcí mechanismus výsuvné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253822

Dátum: 17.12.1987

Autor: Smolík Zdeněk

MPK: B21B 39/02

Značky: poháněcí, výsuvné, zarážky, mechanismus

Text:

...desky, která je vyvážena protizávažím.Řešení poháněcího mechanismu výsuvné zarážky podle vynálezu umožňuje ustavit pohon elektromotorem, případně hydraulickým nebo pneumatickým válcem přímo na nosný rám zarážky. Zjednodušene uspořádání poháněcího mechanismu zabezpečuje vyšší spolehlivost posuvu desky při nižších nákladech na výrobu a údržbu a menších nárocích na prostor, což je obzvlášč vhodné pro různé varianty umístění výsuvné zarážky...

Blokovací ústrojí průměrové zarážky navíjené cívky na soukacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: D01H 13/24, B65H 54/22

Značky: cívky, ústrojí, průměrové, stroji, soukacím, zarážky, blokovací, navíjené

Text:

...náhonové těleso gl s rozvádäcími drážkani gg nsvíjeně příze gl. Nosný rám 12 je proti dvojici opěrných remen 11 a 12 Lříremenné páky 13 opetřen pevným opěrným výstupkem QA s oblou opěrnou plochou gz. Operný výstupek gg je opatřen bočnä uspořádaným sretsčním roubem gg zasshujícím do oválnáho otvoru g 1 ve atavitelnćm aegmenlu gg vykyvně uloženám na nosněm hřídelí l§. Stavitelný segment gg je opstřen ovládací plochou g 2 uprevenou pro styk s...

Zařízení zarážky soukání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245555

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vinkler Slavomil, Crhonek Oldoich

MPK: D03D 51/34, D03D 51/18

Značky: soukání, zařízení, zarážky

Text:

...klopného obvodu É, výstupní signál lg paměti g soukaní, výstupní signál gg obvodu 5 nastavení výchozíhostavu elektroniky, výstupní signál 21 srovnávacíbo obvodu 5, výstupní signál zg druhéhomonostabilního klopného obvodu lg, výstupní signál 33 třetího monostabilního klopného obvodu Ě a výstupní signál gł vyhodnocovací elektroniky lg stroje.V činnosti pracuje zařízení zarážky soukání tak, jak je zřejmě z průběhu výstupních signálu...

Stojan posuvné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233291

Dátum: 01.04.1987

Autori: Nykl Vítězslav, Koláček Jaromír

MPK: B22D 11/128

Značky: stojan, zarážky, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce stojanu posuvné zarážky s ohledem na prostorové možnosti a minimální přídavné zatížení ostatních funkčních prvků zarážky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením stojanu jako šikmé vidlice, jejíž ramena, mající skříňovitý profil, jsou, tvořena konzolami 1, 1´ směřujícími šikmo vzhůru. Horní část každé konzoly 1, 1´ tvoří vodorovné rameno 4, 4´, směřující nad dopravní valník 3 a spodní části konzol 1, 1´...

Elektronický obvod útkovej zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248931

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mišáni Ján, Kučerák Stanislav, Klčo Jarolim, Drha Jozef

MPK: D03D 51/34

Značky: elektronický, útkovej, obvod, zarážky

Text:

...lg na tretí vstup štvrtého súčinového obvodu lg. pričom druhý vstup druhého bistabilného klopného obvodu § a druhý vstup druhého süčinového obvodu lg sú pripojené naprvý synchoronizačný obvod lg.Výstup tretieho optoelektronického snímača Q je pripojený na vstup tretiehoääadinového spínače Q, ktorého výstup je pripojený na jeden vstup tretieho bistabilného klopného obvodu 2,ked jeho výstup je pripojený na jeden vstup.tretieho súčinového...

Kloubová matice posunového mechanismu, zejména přestavitelné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234490

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav

MPK: B21B 35/14, F16B 39/00

Značky: mechanismu, zarážky, matice, kloubová, zejména, přestavitelné, posunového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kloubové matice s ohledem na odstranění přídavných sil do posunového šroubu od deformaci mechanismu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čepu (3) na bočních stěnách tělesa (l) matice. Tyto čepy (3) jsou s vůlí uloženy v drážkách vytvořených po stranách průchozího otvoru vodítka (4), ve kterém je uspořádáno těleso (l) matice. Vodítko (4) je uloženo v osazeních úložných těles (5, 5´). 0 čelní plochy tělesa...

Zapojení elektrooptické útkové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232919

Dátum: 15.08.1986

Autori: Holík Jiří, Hrbáček Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: zarážky, zapojení, elektrooptické, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tato elektrooptická zarážka je použitelná pro hlídání přítomnosti útkové niti zejména na vzduchových tkacích strojích. Sestává ze zdroje světelného paprsku, z přijímače světelného paprsku, z vyhodnocovacího obvodu a ze synchronizačních obvodů, přičemž do okruhu zdroje pro světelný paprsek je zařazen synchronní vratný čítač jako regulátor proudu který je napojen na vyhodnocovací obvod, na jehož vstupu je zapojen operační zesilovač. Současně je k...

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Škop Petr

Značky: obvodů, zapojení, zarážky, niťové, fotoelektrické, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky textilních strojů, s alespoň jednou programovatelnou předvolbou paměťové úrovně, vyznačující se tím, že na jeden vstup alespoň jednoho vyhodnocovacího obvodu (6) fotoelektrické niťové zarážky je připojen výstup zdroje (9) vyhodnocovacích impulsů a na druhý vstup vyhodnocovacího obvodu (6) je připojen výstup paměti (5), přičemž na jeden vstup paměti (5) je připojen zdroj (8) nulovacích...

Přídržné zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219276

Dátum: 15.07.1985

Autor: Baumann Hans

Značky: kolejnice, zejména, zarážky, tkalcovského, kontaktní, osnovní, stroje, zařízení, přídržné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídržného zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje, s deskou, která obkličuje kolejnice a je posuvně upravena na nepohyblivém nosiči. Vynález řeší problém, aby bylo možno desku každého jednotlivého nosiče osnovní zarážky, snadno a přesně nastavit na stejnou výšku, jak tomu je u ostatních nosičů, popř. desek, takže příslušné kolejnice mají potom všude stejnou výšku tím by bylo možno...

Zařízení osnovní zarážky pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219275

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hintsch Otto

Značky: tkalcovský, osnovní, zarážky, stroj, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení osnovní zarážky pro tkalcovský stroj se dvěma kovovými kolejnicovitými členy připojenými na zdroj napětí a probíhajícími ve směru útku a s kontaktními lamelami, které visí na osnovních nitích a přes které se kolejnicovité členy při přetrhu niti zkratují a tkalcovský stroj se zastaví, přičemž nejméně jeden z kolejnicovitých členů, při pohledu ve směru útku, je rozdělen nejméně na dva elektricky navzájem izolované úseky....

Programovacie zariadenie útkovej zarážky tkacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221795

Dátum: 15.05.1985

Autori: Drha Jozef, Balko Ivan, Kalus Štefan, Mišáni Ján, Fiala Jiří, Klčo Jarolim

Značky: programovacie, útkovej, strojov, zarážky, tkacích, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém definovaného zastavenia stroja s predvolením určitého počtu nedoletov na dĺžku tkaniny. Vynález sa týka všetkých druhov tkacích strojov. Podstata vynálezu je v konštrukčnom usporiadaní obvodov na predvolbu dĺžky tkaniny a počtu nedoletov v určenom intervale prepočítaním z dostavy pomocou vzťahu z/d = p (cm) kde z - je počet prehozov d - je dostava p - je počet metrov tkaniny.

Zapojení pneumatického obvodu pro odpružení nárazníku zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224311

Dátum: 01.07.1984

Autori: Beran Rudolf, Janiga Pavel, Šimek Útušice

Značky: pneumatického, nárazníku, zarážky, zapojení, odpružení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu pro odpružení nárazníku zarážky, sestávajícího z pružících prvků, čidla polohy, dvou ovládacích ventilů, regulačního ventilu, zpětného ventilu, přepouštěcího ventilu, škrtícího ventilu, pojistného ventilu, zdroje tlakového média a potrubí, vyznačující se tím, že pružící prvky (18), navzájem spojené propojovacím potrubím (1),jsou spojeny jednak prostřednictvím výfukového potrubí (13) přes druhý ovládací ventil (3) a...

Materiál pro triboelektrické zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213929

Dátum: 01.06.1984

Autor: Sodomka Lubomír

Značky: zarážky, triboelektrické, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál řeší problematiku třecího materiálu pro triboelektrické zařážky lineárních útvarů jakými sjou nitě, vlákna či dráty. Podstata vynálezu spočívá v tom, že triboelektrickým materiálem je slínovaná keramika jednosložková nebo dvousložková. Jednosložkovou keramiku tvoří slinuté karbidy wolframu, molibdenu, titanu a tantanu. Dvousložkovou keramiku tvoří kovové prášky wolframu, molybdenu, titanu a tantalu a jejich karbidů a prášek kysličníku...