Patenty so značkou «zapustený»

Zapustený zámok s hákovou závorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4889

Dátum: 06.12.2007

Autori: Petřek Miroslav, Krpec Libor

MPK: E05B 63/00

Značky: zapustený, zámok, hákovou, závorou

Text:

...hákovej závory.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. l je pohľad na zmontovaný zámok bez vrchného plechu, pri odomknutom stave, na obr. 2 je pohľad na prvú fázu zamykania zámku, kedy je háková závora vysúvaná len v pozdĺžnom smere a na obr. 3 je pohľad na zámok v uzamknutom stave.Na obr. l je znázomený pohľad na zmontovaný zámok so zosňatým vrchným plechom pri odomknutom stave,v...

Vylepšený zapustený modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14622

Dátum: 08.03.2006

Autor: Totté Lieven

MPK: H02G 3/12

Značky: zapustený, modul, vylepšený

Text:

...pričom tvar arozmery úchytky atela,v ktorom je úchytka umiestnená, umožňujú vykonať demontáž a opätovnú montáž samotnej úchytky bez toho, aby sa museli odstrániť príslušné prostriedky na upevnenie.0017 Výhodou spomínaného vylepšeného zapusteného modulu podľa predmetného vynálezu je, že v prípade potreby montáže alebo demontáže úchytky alebo úchytiek, vzávislosti od spôsobu použitia, možno tento úkon vykonať bez toho, aby sa museli...

Zapustený zámok s kľúčovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3244

Dátum: 04.06.2002

Autori: Kuchař Josef, Petřek Miroslav

MPK: E05B 63/00, E05B 65/00

Značky: zapustený, kľúčovou, zámok, vložkou

Text:

...zasunuteľná do skompletizovaného zámku a taktiež jednostranne vysunuteľná zo skompletizovaného zámku.Pri výmene kľúčovej vložky nedochádza kjej deforrnácii. Po povolení poistnej skrutky sa dá kľúčová vložka jednostranne vysunúť, bez jej porušenia. Kľúčová vložka sa teda môže používať opakovane. Týmto usporiadanlm sa výrazne zjednoduší výroba vložkových zapustených zámkov, pri ktorých sa nemusia vytvárať prelisy vskrinke a krycom plechu,...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír, Chovanec Stanislav, Wagner Jan

MPK: E05B 63/08

Značky: zapustený, zámok, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň, Chovanec Stanislav, Wagner Jan

MPK: E05B 15/14, E05B 63/08

Značky: univerzálny, zapustený, zámok

Text:

...pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje...