Patenty so značkou «zápisu»

Optický disk, spôsob čítania polohovej informácie, spôsob zápisu dát a mechanika optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287990

Dátum: 13.08.2012

Autori: Gushima Toyoji, Minamino Junichi, Ishibashi Hiromichi, Nakamura Atsushi, Furumiya Shigeru, Ishida Takashi

MPK: G11B 20/12, G11B 7/004, G11B 20/10...

Značky: spôsob, mechanika, čítania, disků, zápisu, disk, informácie, polohovej, optického, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa optický disk (1), ktorý zahŕňa drážku stopy (402), kde polohová informácia na optickom disku (1) indikujúca fyzické umiestnenie na drážke stopy (402) je reprezentovaná vlnovým tvarom drážky stopy (402) pričom optický disk zahŕňa množinu polohových informačných jednotiek (404), ktoré sú usporiadané v drážke stopy (402), a pričom každá táto polohová informačná jednotka (404) zahŕňa: presnú polohovú značkovú sekciu (405), polohovú...

Médium na záznam optických dát a metóda zápisu a prehrávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11075

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ohno Eiji, Mohrii Masanari, Hayashi Kazuhiro

MPK: G11B 23/00, B29D 17/00, B29C 45/26...

Značky: optických, zápisu, metoda, záznam, médium, prehrávania

Text:

...ale dátovým záznamovým povrchom je v tomto prípade namiesto kovovej odrazovej vrstvy tenká prepisovateľná vrstva.0007 Ako spôsob ďalšieho zvýšenia záznamovej hustoty bolo tiež navrhnuté použitie modro-fialového laseru s približnou vlnovoudĺžkou 400 nm. Jedna metóda používa priehľadnú ochrannú vrstvu spribližnou hrúbkou 0,1 nm 1 na strane čítania/záznamu a vytvára ultra jemný bod za použitia približne 0,85 NA objektívu na čítanie a/alebo...

Protokol zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám a príslušný modul kontroly prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7327

Dátum: 06.03.2003

Autori: Becker Claudia, Codet André, Fevrier Pierre, Guionnet Chantal

MPK: H04L 29/06

Značky: informáciám, zápisu, prístupových, príslušný, práv, scramblovaným, zneplatnenia, přístupu, modul, protokol, kontroly, výmazu

Text:

...výmazuuskutočňuje v závislosti na minulej referencií, ako je dátum akcie.0015 Ďalším predmetom tohto vynálezu je rovnako uskutočnenie protokolu zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám, v ktorom môžu byť operácie zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu kódované, aby sa tak zlepšila bezpečnost a zamedzilo sa akémukoľvek zopakovaniuzodpovedajúcich zachytených správ v poradí.0016 Ďalším predmetom tohto...

Zapojení pro vyvažování obrazových signálů s dvojí rychlostí zápisu do elektronické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262926

Dátum: 11.04.1989

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H04N 9/68

Značky: elektronické, signálu, rychlostí, obrazových, zápisu, pamětí, vyvažování, zapojení, dvojí

Text:

...tohoto vynálezu je znázorněn na výkresu.Prvá vstupní svorka g porovnávacího obvodu l je spojene se vstupní svorkou Q zpětnovazebního obvodu Ž. Jeho výstupní svorka 1je spojene s výstupní svorkou gporovnávacího obvodu l a se vstup~ ní svorkou lg výstupní přepínací soupravy Q, Její výstupní svorv ka lg s povely pro zápis do elektronické paměti je spojene se vstupní svorkou gg vyhodnocovače nulové ůrovně lg. Jeho výstupní svorka lg je spojene s...

Zapojení pro změnu rastru obrazu při čtení a zápisu dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261159

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazů, změnu, pamětí, zapojení, rastrů, zápisu, čtení, obrazové

Text:

...popsáno podleblokového schéma na výkrese, kde výstupní sběrnice Q obrazových dat je spojena s datovými vstupy 53 Vstupnich vyrovnávacích reqistrü 5 za účelem zápisu obrazových dat do vstupních vyrovnávacích registrů gł. Jejich výstupy ggg jsou spojený s datovými vstupy gł pamětiv pamětověm poli g kvůli přepisu obrazových dat z vyrovnávacích vstupnich registrů 3 do paměti paměčového pole g, jehož datové výstupy yg jsou spojený se vstupy 39...

Zařízení pro regulaci doby expozice při zápisu laserovým svazkem na teplocitlivý papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 258824

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikous Michal, Klíma Miloš

MPK: G02B 26/02, G01D 15/10, B41M 5/18...

Značky: zápisu, svazkem, papír, zařízení, laserovým, regulaci, teplocitlivý, expozice

Text:

...na vstup obvodu řízení posunu teplocitlivého papíru je připojen výstup fotodetektoru odraženého záření. Fotodetektor odraženého záření je umístšn v rovině teplocítlivého u papíru, a to v poloprostoru, v něm je umístěna fokusační optika.Výhodou tohoto zařízení je, ie velmi jednoduše umožňuje na základě využití odraženého rozptylového světla adaptivně měnit dobu expozice.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je schematicky uveden na...

Způsob zápisu a čtení informace paměti filmového snímače při rychlostech vyšších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257851

Dátum: 15.06.1988

Autori: Daněk Jaromír, Hančl Ivo, Loukota Antonín

MPK: H04N 3/38

Značky: rychlostech, vyšších, informace, zápisu, filmového, způsob, čtení, pamětí, snímače

Text:

...druhá polovina první části paměti, 2 - druhápolovina druhé části paměti, 3 - první polovina první části paměti, 4 - první polovina druhé části paměti.Zápis do paměti je podřízen schámatu čtení a naznačený sled zápisu odpovídá časově tedy sledu čtení. znamená to, že během časového období jednoho čteného půlsnímku proběhne určitý počet políček závislý na rychlosti filmového pásu a v paměti dochází k jejich průběžnému přepisování. V cyklu čtení...

Způsob zápisu a čtení informace z obrazové paměti filmového snímače při rychlostech nižších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257708

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: obrazové, nižších, zápisu, snímače, způsob, čtení, filmového, pamětí, rychlostech, informace

Text:

...ukládány inversním způsobem do první části paměti, potom sudé políčka znovu inversním způsobem do druhé části paměti, dále signály třetího políčkaodpovídající lichým řádkům normálním způsobem do první části a konečně ze čtvrtého políčka signály odpovídající sudým řádkům do druhé části paměti. Tento cyklus čtyř následujících políček se potom stále opakuje.Pravidla pro čtení jsou stanovena tak, že vždy se začátkem púlsnímku je čtení zahájeno z...

Způsob zápisu a čtení dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247507

Dátum: 15.01.1987

Autori: Daněk Jaromír, Hančl Ivo, Loukota Antonín

MPK: G06K 5/04

Značky: zápisu, čtení, pamětí, způsob, obrazové

Text:

...prostým opakovaným čtením, případně jejich interpolací.U dosud známých provedení nastává problém při zpětném chodu filmu, kdy se zápis uskutečňuje od spodního okraje políčka a protože čtení musí začít řádkem horního okraje, je tedy nutno počkat se čtením, až se postupně zapíší všechny předpokládané řádky políčka.Tuto podmínku lze splnit jen pro několik určitých rychlostí pohybu filmu. V ostatních případech dochází ke stavu, kdy je nutno...

Způsob zápisu matričního čísla na lakový originál a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227887

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štětka František

Značky: zařízení, způsobu, zápisu, provádění, originál, lakový, matričního, čísla, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zápisu matričního čísla na lakový originál pro výrobu gramofonových desek, vyznačený tím, že jednotlivé typy matričního čísla se na vrstvu lakového originálu mezi výběhovou a závěrnou drážku buď otisknou nanesením barviva pružnou typou, nebo se vyrazí kovovou typou.

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 221650

Dátum: 15.05.1985

Autor: König Josef

Značky: samočinně, zapojení, zápisu, analogových, informace, značkování, digitální, kalibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace o velikosti proměnné, na níž je měřený děj závislý, vyznačené tím, že jednak jsou vstupy (1, 2, 3, 4) digitálního signálu každého sledovaného řádu připojeny ke vstupu vždy jednoho obvodu (6) pro úpravu amplitudy a polarity, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům příslušných vyhodnocovacích obvodů (7) nulového signálu, jednak je vstup (5) spouštěcího impulsu...

Zapojení obvodů řadiče zápisu magnetické páskové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221613

Dátum: 15.05.1985

Autor: Sapák Vojtěch

Značky: zápisu, páskové, magnetické, řadiče, obvodů, jednotky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména zápisu dat na magnetické pásky. Vynález řeší problém převodu paralelních dat na sériová data s vlastní synchronizací, přičemž jednotlivé sériové byty jsou od sebe odděleny krátkou mezerou a počáteční a závěrečný bit bytu má shodnou polaritu signálu. Podstatou vynálezu je paralelně sériový registr s kodérem sériových dat s vlastní synchronizací, které jsou řízeny čítačem, který je synchronně...

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214389

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: vysílačů, zápisu, sítě, zapojení, libovolné, volbu, konfigurace, informaci, síť, displejů, jednotek, listových, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek skládající se z obvodu volby vysílače, obvodu volby displeje, první paměti až N-té paměti, prvního displeje až N-tého displeje, součtového obvodu, prvního vysílače se zdrojem až a M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že druhý výstup (13) obvodu (l) volby vysílače je spojen se vstupem (14) obvodu (2) volby...