Patenty so značkou «zamykací»

Doplnkový zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5114

Dátum: 05.02.2009

Autor: Doron Ron

MPK: E05B 65/12

Značky: systém, zamykací, doplnkový

Text:

...riešení danom typom zamykaných dverí zabudovaný V stene karosérie a protíkus je potom súčasťou telesa dveri. Prítomnosť alebo neprítomnosť vyberateľného blokovacieho prvku určuje rozsah otáčania excentra a tým určuje režim zamykania, ktorý je buď manuálny alebo automatický. Pri automatickom režime je blokovací prvok nutnou súčasťou puzdra alebo excentra. Blokovaci prvok poskytuje obmedzenie otáčania kľúča V zámkovej vložke do prvej krajnej...

Bezpečnostný zamykací systém, najmä dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2120

Dátum: 13.04.1999

Autor: Guzma Peter

MPK: E05C 9/00

Značky: bezpečnostný, dveří, zamykací, systém, najmä

Text:

...v nárysnom pohľade znázomený bezpečnostný zamykací systém dveri a na obr. 3 je znázomený detail spojenia ovládacieho telesa zadlabavacieho zámku soPríklad uskutočnenia technického riešeniaBezbečnostný zamykací systém dveri pozostáva zo zadlabavacieho zámku 1 s ovlá dacim telesom ll, na ktoré je pripevnené zámková tiahlo 2 a to pomocou skrutkového spoja, 3ktorý tvorí pevná matica 12 súoso s otvorom g navarená na ovladanie telesa , do ktorej cez...

Kombinovaný bezpečnostný zamykací systém najmä dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1301

Dátum: 04.12.1996

Autor: Urban Martin

MPK: E05B 63/12, E05B 59/00

Značky: dveří, systém, najmä, bezpečnostný, kombinovaný, zamykací

Text:

...spojenia resp. upevnenia zámkového riadiaceho elementu vytvárajú pravouhlý trojuholník. Analogický to platí aj pre spojenia a upevnenia riadiaceho elementu a spodného riadiaceho elementu.Výhodou tohoto technického riešenia je menšie mechanické zaťaženie kľúča a zadlabavacieho zámku a tiež jeho vysoká účinnosť,čo je spôsobené malými trecimi plochami a malou hmotnosťou celého mechanizmu. Ďalšou jeho výhodou je jeho jednoduchosť,...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 998

Dátum: 08.11.1995

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/02, E05B 65/06, E05C 9/14...

Značky: systém, bezpečnostný, zamykací

Text:

...typ a Veľkosť dverí.Brehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude- bližšie opísané pomocou výkresov na ktorých je na obr. 1 - schematicky znázornená usporiadaniešesťbodového zamykacieho systému V zamknutom stave a na obr.2 - detail úpravy západky závory s vodiacimi drážkami vodiaci mi kolíkmi a tiahlami vo vodiacich rúrkach.Bezpečnostný zamykací systém pozostáva so závory , západky ll ktorej sú po oboch stranách závory l...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 128

Dátum: 11.08.1993

Autori: Peško Ivan, Peško Augustín

MPK: E05C 1/00, E05B 15/00

Značky: bezpečnostný, systém, zamykací

Text:

...pohybom kľúče.Kovové teleso dveri je z estetických dovodov vhodne upraviť povrchovou úpravou, pričom zo strany , na ktorej je upevnený vložkový zámok a bodový zamýkací systém sa pouäíva~ jú tiež rôzne druhy výplní, prípadne vo viacerých vrstvách,napríklad molitan , sklenenü plsť a podobne. Ako povrchová úprava sa môže používať, umakart, koženka, prípadne inévhodné materiály. Technické riešenie predstavuje bezpečný zamykací sytém pre chránené...

Upínací a zamykací mechanizmus žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264746

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čajda Ján, Juríček Anton, Masník František

MPK: D06F 71/14

Značky: žehliaceho, mechanizmus, zamykací, stroja, upínací

Text:

...valca lg. V ovládacom valci lg medzi upinacim piestom A a taktiež posuvne uloženýmzamykacim piestom gg je vložená tlačná pružina Q. K zamykaciemu piestu 2 je pripojený nábeh 2 za účelom funkčného ovládania guličky 1, volne vloženej do vedenia 5 vytvorenom v čele lg ovládacieho valca lg.S druhým koncom piestnice 3 pracovného valca l je pevne spojené horné žehliace teleso lg. Spodné žehliace teleso lá je pripevnené na fréme 13. Funkcia...

Zamykací a zajišťovací zařízení páčkových elektrických vypínačů neb jističů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244159

Dátum: 01.06.1988

Autor: Dráber Pavel

MPK: H01H 9/20

Značky: zajišťovací, zamykací, jističů, elektrických, zařízení, vypínačů, páčkových

Text:

...epuätční stroje při práci na něm, unemknup tí po .ukončení práce ne etroaiae rychle a celé bzajiššoveeí zařízení není .možné po jeho zejiätiiaí zámkom odobrat a tíñi obejít zaJ-iitiní. Vzhledem k rvchloeti e jednoduchosti .gumu .při ~ príoi ne-etroji ei obsluha ihned zvykne eoučeenő eçvypnutím dře voobribčeího stroje .zajistit m proti epuětění.le přiloäených výlcceeeeh je znínorněn příklad provedení zamykeoího. e aejiitovaoího zařízení...

Zamykací valček zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243770

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: E05B 29/03

Značky: zamykací, valček, zámku

Text:

...teleso 2. jeden čelný krúžok 4 na strane v dutom valci 1 je predĺžený a tvorí dutý valček s priečnymi protiľahlými hranatými výrezmi 5, oproti ktorým sú postavené radialne lamely 6, vedľa seba posuvne uložené v priečnej hranatej diere vo valcovom telese .E,vedľa v ňom vytvoreného súosového ozubeného kolieska 8. Radialne lamely 6 sú pritláčané vpravo a vľavo jednou ohnutou řdrótikovou pružinou 14, uloženou vo výrezoch v radiálnych lamelách...