Patenty so značkou «zámok»

Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288373

Dátum: 08.06.2016

Autor: Müler Michael

MPK: E04G 17/06

Značky: zámok, dištančný, debnenia, spájanie, strateného, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele.

Zámok mechanizmu radenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/04, B60R 25/06

Značky: mechanizmu, zámok, radenia

Text:

...zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad...

Zámok riadenia pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18760

Dátum: 16.04.2013

Autor: Graglia Daniele

MPK: B60R 25/02, B60R 25/023, B60R 25/021...

Značky: riadenia, vozidla, zámok

Text:

...zahrnuje tiež zariadenie 15 proti neoprávnenej manipulácii, ktoré sa aktivuje buď prasknutím vonkajšieho puzdra 2 a/alebo odstránením jednotky 13 motor-prevodovka, všeobecne vytialmutím kolika 12 z vodiacehokanála 10, ako je znázomené na obr. 2 a 3.0014 Zariadenie 15 je uložené vnútri puzdra 2, konkrétnejšie vnútri dutiny 16, ktorá je predĺžená v smere 18 kolmom na smer ll a os 6 a ktorá na jednej strane ústí do vodiaceho kanála 10 a na druhej...

Vložkový zámok obsahujúci alarm

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19407

Dátum: 19.10.2012

Autori: Karsil Feramuz, Bilgic Ahmet, Icibal Kadir

MPK: E05B 45/06, E05B 17/00

Značky: vložkový, obsahujúci, alarm, zámok

Text:

...3 demonštruje spodný pohľad (a), bočný pohľad (b) a rez A-A (c) prvým uskutočnením vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 4 demonštruje zadný perspektívny pohľad (a) a predný pohlad (b) na druhé uskutočnenie vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 5 demonštruje spodný pohľad (a), bočný pohľad (b) a rez A-A (c) druhým uskutočnením vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 6 demonštruje zadný perspektívny pohlad variácie...

Zámok pre sedadlo vozidla a sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16604

Dátum: 17.12.2011

Autori: Müller Peter, Yasaroglu Kadir, Windecker Volker, Haber Stefan, Labuk Silke

MPK: B60N 2/015, B60N 2/22, B60N 2/36...

Značky: vozidla, zámok, sedadlo

Text:

...priestor.Výhodne je pružinový prvok usporiadaný ako skrutkovitá pružina tvaru valca, čím je k tomupotrebný taktiež len malý priestor.Ak má vyhadzovacia posuvná súčasť valcove prehĺbenie, do ktorého je zalícovaný pružinový prvok, tak je pružinový prvok s vyhadzovacou posuvnou súčasťou spojený tvarovým stykomaje zabránené jeho preklopeniu alebo vzpriečeniu.Preklopeniu alebo vzpríečeníu vyhadzovacej posuvnej súčasti je navyše zabránené tým,...

Spojková súčasť, usporiadanie čapu, vratný mechanizmus, teleso cylindrickej vložky, valcové usporiadanie, cylindrická vložka zámku a zadlábací zámok ako aj spôsob spätného vrátenia a montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19072

Dátum: 25.11.2011

Autori: Mennell Marc, Haaf Thomas, Ulm Friedhelm

MPK: E05B 9/04

Značky: cylindrickej, zámok, montáže, usporiadanie, spätného, zámku, zadlabací, vložka, válcové, spojková, cylindrická, vrátenia, spôsob, vložky, těleso, čapu, súčasť, vratný, mechanizmus

Text:

...čap, umiestnený excentrický k osi otáčania jadra cylindrickej vložky, a druhý koniec vratnej pružiny je upevnený v komore prírubového úseku, s klopným ústroj enstvom, obzvlášť klopným/preskakovacím ústrojenstvom,ktoré sa preklápa resp. preskakuj e, keď excentrický čap prechádza pri otáčani jadra cylindrickej vložky svojou polohou v mŕtvom bode, ležiacou proti neutrálnej polohe. V oblasti zavesenia pružiny musí byť priemer hriadeľa značne...

Valcový zámok s plochým kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5922

Dátum: 04.11.2011

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 15/00, E05B 31/00

Značky: kľúčom, zámok, plochým, válcový

Text:

...výseku. Ktorých vonkaj šie oblúkovité strany (na väčšom priemere) dosadajú na stenu valcovej dutiny skrine l a aspoň časť vnútomej oblúkovítej strany (na menšom priemere) je vedená dnom oblúkovítej drážky a. Vo vonkajších oblúkovitých stranách kosákovitých lamiel 3 sú vytvorenć vačkove zahlbenia 4 l s tvarovaným dnom, majúcim plytkejšiu úroveň m a hlbšiu úroveň i dna.Jadro g je ďalej vybavené pozdlžnou bočnou drážkou á, pretínajúcou kolmo...

Systém zahŕňajúci programovateľný cylindrický zámok a kľúče na jeho ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17097

Dátum: 13.04.2011

Autor: Loreti Alberto

MPK: E05B 29/00, E05B 35/08

Značky: zámok, ovládanie, kľúče, systém, cylindrický, zahŕňajúci, programovatelný

Text:

...drážku statora, v prítomnosti správneho kľúča zmienený výstupok zarážkovej tyče vstúpi do zodpovedajúcej priehlblny kľúča a potomzadrží kľúč, čím nie je možné vytiahnut kľúč zo zámku a vytvoriť zmenový stav.Ked je naopak rotor rotovaný pomocou zmenového kľúča, zmienený výstupok zarážkovej tyče vstúpi do pozdlžnej drážky zmenového kľúča, ale táto drážka neobmedzuje vybratie kľúča na operáciu zmeny.0008 Ďalej, ak je do zámku vložený...

Zámok na otváraný diel vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18842

Dátum: 08.02.2011

Autori: Grislain Jean-baptiste, Debroucke François, Duriez Laurent

MPK: E05B 83/36, E05B 81/06

Značky: vozidla, otváraný, zámok

Text:

...je závora blokovaná západkou 5, dosadajúeou na prvé rameno pákyalebo zub lA západky.Pri odomykaní sú, ako je známe, západka l a protiplech 2 po uvoľnení západky 5 umiestnené a upravené tak, že protiplech 2 ťahá druhé rameno páky lB západky a uvádza ju do otáčavého pohybu do medzipolohy odomknutia, zodpovedajúcej strate kontaktu s protiplechom aznázornenej na vyobrazení 2 pri odomknutí.Západka l je konečne unášaná a potom udržiavaná v celkom...

Bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14004

Dátum: 09.07.2010

Autor: Botteon Renato

MPK: E05B 17/20

Značky: bezpečnostný, zámok

Text:

...spolu so zástrčkou pevne s ňou spojenou.0011 Opačne pôsobiaca časť 20 v tvare L je zavesená na konštrukcii 16 ktorá nesie cylindrickú vložku 10 na čape 18 a má svoj voľný koniec 22 v tvare háčika so sedlom 24.0012 Vzdialenosť medzi závesným čapom 18 a vodorovnou časťou prvku 20 V tvare L zodpovedá vzdialenosti medzi čapom 18 a ramenom 26 nosnej doštičky 6 zástrčiek potom, keď sa zástrčky vysunú zo zámku a zasunú sa do ich sediel V stĺpiku...

Spôsob výroby prevádzkových súčastí na zámok, mechanizmus prevádzkových súčastí na skrinku zámku a zámok na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 286528

Dátum: 12.11.2008

Autor: Ylikorpi Tomi

MPK: E05B 59/00, E05B 23/00, E05B 17/00...

Značky: prevádzkových, súčastí, zámok, výroby, zámku, spôsob, skrinku, dveře, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prevádzkových súčastí na zámok a usporiadanie prevádzkových súčastí v prevádzkových polohách spočíva v tom, že sa vytvára plastový výlisok (1), majúci základnú časť (2), ktorej súčasti spoločne vymedzujú základnú rovinu. Prevádzkové súčasti sú pripojené k základnej časti prostredníctvom zlomiteľných spojov (A - J). Aspoň niektoré z prevádzkových súčastí sú vytvarované tak, že ležia aspoň v jednej samostatnej rovine vzhľadom na...

Zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19733

Dátum: 05.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 55/00, E05C 9/18

Značky: zámok

Text:

...medzi týmito elementmi alebo iba prerušenie alebo zmenšenie prenosu sily vnútri mechanického spojenia, ktorým sa však koniec koncov dosiahne rovnakým spôsobom len toho, že sa krútiaci moment zavádzaný na ovládací orgán už neprenáša bez prekážky na zámkovú západku.0009 Podľa vynálezu zahŕňa činné spojenie medzi zámkovou západkou a ovládacím orgánom prevodový element uložený otočne alebo výkyvne okolo osi otáčania alebo osi kyvu, pričom os...

Zámok so závorou vyčnievajúcou zo zámkového puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 286469

Dátum: 20.10.2008

Autor: Kotterheit Günter

MPK: E05B 55/00

Značky: puzdra, zámok, zámkového, závorou, vyčnievajúcou

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok (1) je vytvorený so závorou (9) vyčnievajúcou zo zámkového puzdra (2), ktorej v zámkovom puzdre (2) posuvne vedené ťahadlo (8) je prostredníctvom orecha (21) zatiahnuteľné späť do zámkového puzdra (2). Nadstavec orecha (21) zaberá s výstupkom ťahadla (8). Ťahadlo (8) závory (9) obsahuje unášací výstupok (19) pevne s ním spojený, s ktorým je v zábere rameno (20) orecha (21). Unášací výstupok (19) má šikmo prebiehajúcu klznú plochu (23) na...

Elektrický zámok s ovládaním zatvorenia pre otváracie časti automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19427

Dátum: 28.05.2008

Autori: Pecoul Jean Christophe, Wattebled Christian

MPK: E05B 77/36, E05B 79/20, E05B 81/20...

Značky: ovládáním, automobilů, zatvorenia, otváracie, částí, elektricky, zámok

Text:

...zatvorenej polohy na druhej poistke, zámok obsahuje páku pohonu 9, zopnutú so západkou S, poháňanú pri otáčaní0017 Vzhľadom na to, že priestor ktorý je k dispozícii na úrovni zámku 1 je veľmiobmedzený, počíta sa s presunutím pohonu vďaka prevodovému káblu, tak aby sa vytvoril0018 Takto si môžeme všimnúť na obrázku l, prve rameno 7 páky pohonu 9, ktorá obsahuje otvor 11 pre prepojenie páky 9 k prevodovému káblu elektrického pohonu (nie je0019...

Elektronicky programovateľný zámok s mobilným tlačidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14149

Dátum: 30.04.2008

Autori: Badiola Brenaga Iker, Arriola Arrizabalaga Pedro, Viso Cabera Ana

MPK: E05C 1/06, E05B 47/06, G07C 9/00...

Značky: mobilným, tlačidlom, programovatelný, zámok, elektronický

Text:

...obsluhu zámku podľa naprogramovanej logiky.0007 Ponúka tiež výhodu možnosti odomknúť tyč solenoidu v prípade poruchy, čo jemožné vykonať sériou vzájomne prepojených okien z hlavice do základne otáčavého gombíka0008 Ponúka tiež možnost ponúknuť užívateľovi stavy uzamknutie cez vopred stanovenéporadie časov a farieb v LED lampe logicky vyhovujúce uvedeným stavom.0009 Pre lepšie porozumenie účelu tohto vynálezu je na výkresoch...

Dverný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12893

Dátum: 09.04.2008

Autori: Helisten Mika, Kervinen Jari

MPK: E05B 15/10

Značky: dverný, zámok

Text:

...majú protiľahlú plochu 9, ktorá je usporiadaná pre spoluprácu s vnútornou plochou čelného plechu dverného zámku. Pokiaľ dvojčinná závora vyčnieva von zo skrinky zámku do vysunutej polohy, tak protiľahlá plocha g výstupku na každom závorovom diele kontaktuje vnútornú plochu čelného plechu (na obr. 1 protiľahlú plochu horného závorového dielu). Takže vnútorná plocha čelného plechu vedie závorový diel pri otáčanído extrémnej polohy, opačnej k...

Zapustený zámok s hákovou závorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4889

Dátum: 06.12.2007

Autori: Krpec Libor, Petřek Miroslav

MPK: E05B 63/00

Značky: zapustený, hákovou, zámok, závorou

Text:

...hákovej závory.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. l je pohľad na zmontovaný zámok bez vrchného plechu, pri odomknutom stave, na obr. 2 je pohľad na prvú fázu zamykania zámku, kedy je háková závora vysúvaná len v pozdĺžnom smere a na obr. 3 je pohľad na zámok v uzamknutom stave.Na obr. l je znázomený pohľad na zmontovaný zámok so zosňatým vrchným plechom pri odomknutom stave,v...

Cylindrický zámok a podperné zariadenie pre kľučku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9397

Dátum: 23.11.2007

Autori: Hochart Jean-philippe, Giacomin Fabrice

MPK: E05B 65/20, E05B 9/04, E05B 1/00...

Značky: zariadenie, zámok, cylindrický, kľučku, podpěrné, dveří

Text:

...bezpečnostný zámok apodperné zariadenie vsúlades vynálezom, v priebehu zostavovania s otáčavou časťou bezpečnostného zámku.Obrázok 2 znázorňuje zostavu z obrázka 1 keď je zložená a pred jej namontovanim na paneldverí vybavený prechodovým otvorom určeným k umiestneniu zámku.Obrázok 3 ukazuje umiestnenie zámku podpemého zariadenia voči panelu dverí na začiatkufázy montáže. Obrázok 4 je pohľad podobný ako na obrázku 3, ale na konci fázy...

Visací zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285915

Dátum: 08.10.2007

Autor: Matyko Adalbert

MPK: E05B 67/00

Značky: visací, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Visací zámok (10) zahŕňa teleso (12) zámku s horným povrchom (14) a dolným povrchom (16), pričom v telese (12) zámku je vytvorený vývrt (18) smerujúci z horného povrchu (14) do polohy nad dolným povrchom (16) a vo vývrte (18) je uložený valček (20) zámku, ovládaný kľúčom, s otvorom (22) pre dráhu kľúča otočeným k dolnému povrchu (16). Ďalej zahŕňa otvor (24) na vstup kľúča sformovaný v dolnom povrchu (16) tak, aby sa ním umožnilo vsunutie kľúča...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4784

Dátum: 06.07.2007

Autori: Šnapko Peter, Gaži Jozef

MPK: E05B 47/06

Značky: zámok, elektromechanickým, elektromechanický, ovládáním, skříně, najmä, trezory

Text:

...zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním pozostáva z elektronickej časti 8 a mechanickej časti prepojeným prvkom 3, ktorým je napríklad elektrický vodič. Elektronická časť 8 je tvorená napájacím blokom la spojeným s riadiacim blokom Za,ktorý je základným prvkom elektronickej časti 8. Na riadiaci blok 2 a je napojený vstupný blok 3 a tvorený napríklad klávesnicou, potom obvodový monitorovací blok Sa na monitorovanie...

Zámok a pridružený kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6972

Dátum: 14.06.2006

Autor: Talamonti Enzo

MPK: E05B 27/00

Značky: zámok, kľúč, pridružený

Text:

...uskutočnenia nastavovača zámku podľa vynálezuNa obr. 10 je nárys štvrtého možného uskutočnenia nastavovača zámku podľa vynálezuNa obr. 11 je rez kľúčom zámku podľa vynálezu.0011 Ako je ukázané na obrázkoch, vzťahová značka l všeobecne označuje zámok s pri druženým kľúčom.0012 Zámok l obsahuje stator 2, ktorý je vybavený V podstate valcovou predĺženou duti nou 3 na uloženie rotora 4 s pozdĺžnou drážkou 5 na vloženie kódovaného kľúča 6.0013...

Zámok, kľúč a predlisok na výrobu kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284487

Dátum: 30.03.2005

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/00, E05B 19/06, E05B 27/10...

Značky: výrobu, kľúč, predlisok, zámok, kľúča

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok obsahuje plášť (51), v ktorom je otočne namontovaná cylindrická kľúčová vložka (52) zahŕňajúca v sebe aspoň jednu dutinu (58). V tejto vložke (52) je situovaná pozdĺžna plochá štrbina (53) na kľúč a tiež aspoň jeden bočný profilový hrebeň (60), vystupujúci priečne k smeru štrbiny (53). V dutine (58) vložky (52) je posunuteľne usadené najmenej jedno bočné stavidlo (54) s výčnelkom (55). Toto stavidlo (54) je posunuteľné z polohy...

Valcový zámok s kódovým kľúčom na zablokovanie hriadeľa volantu a ochranu motorového vozidla pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3153

Dátum: 14.03.2005

Autor: Rajacic Zdravko

MPK: B60R 25/02

Značky: zámok, ochranu, hriadeľa, válcový, zablokovánie, volantu, vozidla, kódovým, odcudzením, kľúčom, motorového

Text:

...je juhoslovanská patentová prihláška č. P-731/92, v ktorej je prezentovaný valcový zámok tvorený valcom a kľúčom. Valec je lvarovaný ako polvalec a obsahuje lôžko valca, ktoré vo svojej hornej, v podstate zagulatenej valcovej časti obsahuje pozdĺžny otvor jadra na inštaláciu valcového jadra. Valcové jadro nesie na svojom vnútorne umiestnenom zakončení prvok na zamykanie. Otáčanie valcového jadra sa týmto spôsobom prenáša na zamykacie prvky....

Tyčový zámok na montáž do otvoru v tenkej stene (nepriame príchytkové upevnenie)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3715

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05C 9/00, E05B 9/00, E05B 1/00...

Značky: otvorů, stěně, príchytkové, montáž, tenkej, tyčový, upevnenie, zámok, nepriame

Text:

...symetrie a obidva jej diely tvoria priestory pre uloženie pastorku a pre dve v strede perforované proti sebe sa pohybujúce tyče z pásoviny, ktoré sa dostanú do záberu s uvedeným pastorkom.0015 Alternativou môže byť, že drieková časť zahrňuje pastorok, ktorý je delený v rovine symetrie, pričom táto drieková časť tvori priestory pre uloženie oboch dielov uvedeného pastorka a pre dva stredovo alalebo po bokoch perforované, proti sebe sa...

Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08

Značky: automobilové, vozidlo, obsahuje, kapoty, ktorý, čelný, predný, zámok

Text:

...príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha...

Elektrický zámok s magnetickým držiakom spojovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1008

Dátum: 06.10.2004

Autori: Errani Deo, Darchini Luciano

MPK: E05B 63/00, E05B 47/06

Značky: držiakom, spojovacieho, prvků, magnetickým, zámok, elektricky

Text:

...zámok podľa vynalezu v uzamknutom stave v čelnom pohľadeobrázok 4 predstavuje zámok podľa vynálezu V stave elektrického odomknutia V čelnomobrázok 5 predstavuje zámok podľa vynálezu v stave núdzoveho manuálneho0012 S odvolaním na obrázky, vzťahová značka 1 všeobecne označuje elektrický zámoks magnetickým držiakom spojovacieho prvku.0013 Každý zámok 1 je tvorený pevným telesom 2, z ktorého smerom von vystupuje Stopka 3(s uvedenou stopkou je...

Dverný zámok s regulovateľným ovládaním kľukou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5789

Dátum: 05.10.2004

Autori: Tirkkonen Petri, Raatikainen Juha

MPK: E05B 47/06, E05B 63/00

Značky: dverný, ovládáním, regulovatelným, kľukou, zámok

Text:

...samostatný voliaci člen,ktorý je pohyblivý z jednej strany zámku na druhú stranu a prepojuje západku s torznou jednotkou na zvolenej strane,pričom prenos sily je zaistený z prevádzkovej osy prostredníctvom torznej jednotky a západky na unášač. U tohto usporiadania je vždy zaistený konštantný prenos sily prostredníctvom západky, pričom na druhej strane nemôže byt umožnený prenos sily z druhej strany zámku, pričom usporiadanie neobsahuje...

Cylindrická vložka pre bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14734

Dátum: 07.09.2004

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 15/14, E05B 27/00

Značky: cylindrická, bezpečnostný, zámok, vložka

Text:

...pružinu 5 a kolik 6 až 9 telesa. V základnej polohe. zobrazenej na obrázku 1, prekračujú kolíky 7, 8 a 9 telesa deliacu líniu T medzi statorom S a rotorom R, a tým blokujú rotor R. Stator S má okrem toho objimku 2, ktorá zvonku uzatvára diery 21 hradidiel 3 a o ktorú sa opierajú pružiny 5. Avšak stator S, ako je obvyklé, môže byt skonštruovaný aj bez hradidiel 3 a objimky 2.0016 Rotor R vytvára kanál 24 kľúča, do ktorého sa zasúva driek...

Zadlabaný závorový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284078

Dátum: 06.08.2004

Autori: Marton László, Egresits Árpád

MPK: E05B 25/02, E05B 63/08

Značky: zámok, závorový, zadlabaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok je ovládateľný kľúčom s dvomi zubami a je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách. V skrini zámku je vytvorená jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava (8) závory (3), na ktorej sú vyhotovené zárezy, prispôsobené kľúču s dvomi zubami, páka (10) nasadená na spoločný kolík páky (10), zaisťujúci dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky (10), ako aj prídržný kolík (11) páky (10), pričom ďalej je v skrini zámku upevnený vodiaci...

Plochý kľúč do valcového zámku a valcový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284042

Dátum: 23.07.2004

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/04, E05B 27/10

Značky: zámku, válcový, zámok, válcového, plochy, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kľúč (1) pre valcový zámok, ktorý je na postranné snímanie na svojich plochých stranách vybavený ovládacími plochami, ktoré sa dajú s cieľom dosiahnuť rôzne variácie zamykania usporiadať v rôznej hĺbke plochého kľúča (1). Riešenie spočíva v tom, že ovládacie plochy (11) sú tvorené rebrovými mostíkmi (10), usporiadanými na aspoň jednej z hrán tvoriacich chrbát (5) alebo čelo (6) plochého kľúča (1), ktorých poloha v hrúbke (13) plochého...

Zámok na dvere / kufor motorového vozidla so zapamätaním si zaistenia / odistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4303

Dátum: 22.03.2004

Autori: Dupont Patrick, Lejeune Nicolas

MPK: E05B 65/20, E05B 65/32

Značky: zapamätaním, odistenia, dveře, vozidla, kufor, motorového, zaistenia, zámok

Text:

...zámku.0008 Stýmto cieľom je predmetom vynálezu zámok na dvere/kufor motorového vozidla, zahrňujúci zaisťovaciu páčku, ktorá je pohyblivá medziprvou polohou zodpovedajúcou odistenému stavu zámku a druhou polohouzodpovedajúcou zaistenému stavu zámku, spojovacie tiahlo, ktoré je,v závislosti od posunutia zaisťovacej páčky medzi jej prvou polohou a jej druhou polohou presúvateľné medzi aktívnou prvou polohou, a neaktívnou druhoupolohou,...

Vylepšený platničkový západkový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 267

Dátum: 14.03.2003

Autor: Lindström Marko

MPK: E05B 21/00

Značky: západkový, vylepšený, zámok, platničkový

Text:

...aďalej umožňuje minimalizovať počet potrebnýchUzamykací kolik a uzamykacie kanály uzamykacích platničiek sú s výhodou umiestnené vsmere kolmom vzhľadom na smer vytláčania jazýčka vrovnakej polohe ako jeho spomínané Záchytné prvky aprotilahIé prvky. Takto možno zabezpečiť, aby uzamykaci kolik vdôsledku tlačného pohybu dovnútra pôsobiaceho na hlavu jazýčka tlačil na uzamykaciu platničku zodpovedajúcimspôsobom, takže Záchytné prvky do seba...

Zámok sedadla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3296

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00, B60N 2/08

Značky: sedadla, zámok, automobilů

Text:

...telesa,na obr. 2 je znázornené vysunutie pohyblivého ramena až do hornej krajnej polohy, na obr. 3 sú nakreslené jednotlivé diely v rozloženom stave a na obr. 4 je znázornené uchytenie celého technického riešenia ku karosérii vozidla a k sedadlu v normál nej polohe a v sklopenom stave. Na obr. 5 je prierez pevnoučasťou telesa a výsuvne pohyblivým ramenom V zasunutej a vysunutej polohe. Na obr. 6 je schematicky nakreslený zatvorený a...

Zámok riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3295

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, zámok, riadiacej

Text:

...mať protikus pre blokovaciu závoru tvorený kulisou s jednou alebo dvomi drážkami na zablokovanie príslušného rýchlostného stupňa, drážka blokovacej závory má v tomto prípade hranatý profil.Zámok riadiacej páky podľa tohto riešenia umožňuje s minimálnym úsilím a jednoduchým úkonom zablokovanie riadiacejpáky a pritom dáva možnosť voľby, v ktorej polohe bude riadiacapáka zablokovaná podľa úvahy vodiča a momentálnej situácie priodstaveni vozidla,...

Mechanický zámok palivového čerpadla motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3294

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zauška Ján

MPK: B60R 25/00

Značky: zámok, palivového, motorových, mechanicky, čerpadla, vozidiel

Text:

...spínača tak, aby sme mohli prerušiť vybratý káblik vedený naukotvime na spínač. J ednoduchost sa prejavuje aj v nízkej ekonomickej náročnosti.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenia sú zobrazené súbežne s krokmi technologického postupu montáže naobr. 1 a 2 podľa vzostupných čísiel ako i v celkovom pohľade na obrázku 3. Príklad uskutočneniaZariadenie /obr. l/ pozostáva z polootvorenej plastovej skrinky l 100 x 40 x 25 mm zo spodu...

Zapustený zámok s kľúčovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3244

Dátum: 04.06.2002

Autori: Petřek Miroslav, Kuchař Josef

MPK: E05B 63/00, E05B 65/00

Značky: kľúčovou, vložkou, zapustený, zámok

Text:

...zasunuteľná do skompletizovaného zámku a taktiež jednostranne vysunuteľná zo skompletizovaného zámku.Pri výmene kľúčovej vložky nedochádza kjej deforrnácii. Po povolení poistnej skrutky sa dá kľúčová vložka jednostranne vysunúť, bez jej porušenia. Kľúčová vložka sa teda môže používať opakovane. Týmto usporiadanlm sa výrazne zjednoduší výroba vložkových zapustených zámkov, pri ktorých sa nemusia vytvárať prelisy vskrinke a krycom plechu,...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3142

Dátum: 05.02.2002

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/10

Značky: závorovaním, mechanicky, zámok, posuvný

Text:

...element § s ďalšími západkami Q, výkyvne uloženými na pevnom čape 2 vodiaceho elementu 7 a §. Ťahadlo l stredovo obklopuje tlačnà skrutkovà pružina m, opretà voľne jedným koncom o vodiaci element 1 a druhým koncom o ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy 1 a § sú umiestnené posuvne v bočniciach neznázomenej skrine, v ktorých sú vytvorené dràžky g a lg. S ťahadlom 1 sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. l a na obr. 2 je znázomený stav, keď...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3141

Dátum: 05.02.2002

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/10, B61L 5/00, B61L 5/04...

Značky: zámok, závorovaním, mechanicky, posuvný

Text:

...obklopuje tlačná skmtková pružina lg, opretá voľne jedným koncom o tvarovanú vložku g a dmhým koncom o vodiaci element 1, a ďalšia tlačná skrutková pmžina ll, opretá voľne o druhú tvarovanú vložku 3 a ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy Z a § sú umiestnené posuvne v bočniciach 12 neznázomenej stavadlovej skrine, V ktorých sú vytvorené drážky Q a 13.1. S ťahadlom l sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Dupuy Claude, Rothgangl Erhard

MPK: E05B 47/00

Značky: strešné, klapky, dymovod, ventilátory, zatvárajúce, zámok, okna

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1764

Dátum: 04.03.1998

Autor: Fertáľ Ján

MPK: E05B 9/04

Značky: bezpečnostný, zámok

Text:

...je zabezpečená masivnou konštrukciou z pevného materiálu,ktorá obklopuje uzamykaci čap tak, že tento je nedostupný a teda nie je možné hovypáčiť, prepíliť alebo inak otvoriť. Masívny kryt je len veľmi ťažko možné až nemožné prekonať, karbobrúskou alebo inak, bez toho, že by sa upútala pozornosť nadmerným hlukom za dosť dlhú dobu. Kryt teda poskytuje velmi spoľahlivú a účinnúPrehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je schematicky...