Patenty so značkou «zámková»

Zámková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5681

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kadlec Kamil, Cvek Tomáš

MPK: E05B 27/00

Značky: zámková, vložka

Text:

...3, 5 so svojimi kužeľovitýrni koncami Q, 1 oríentovanými do drážky L pričom vo východiskovej polohe pre zámkové vložky pri odomykaní ako vidno z obr. 1 priliehajú zarážky čela g, Q k jednej z dvojice pohyblivýeh kolíkových prvkov l 0, łusporiadaných v otvoroch Q vo vonkajšom telesc l zámkovej vložky. Dvojica pohyblivýeh kolíkových prvkov Q, Q pozostáva z vonkajšieho pohyblivo vloženého kolíkového prvku l 0 zataženého pružinou Q smerom do...

Kľúč a cylindrická zámková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287082

Dátum: 26.10.2009

Autor: Braun Peter

MPK: E05B 35/00, E05B 27/00

Značky: zámková, kľúč, vložka, cylindrická

Zhrnutie / Anotácia:

Kľúč pre valec zámku s telieskom (13), v ktorom sú vytvorené vybrania (12) spolupôsobiace s kolíkmi (4) jadra valca zámku, v ktorom v teliesku je pohyblivo umiestnená rozpera (9), pričom smer pohybu (D) rozpery (9) sa šikmo predlžuje k širokej strane čela (14) kľúča, vytvorená ako krúžok usporiadaný v šikmej drážke (15) telieska (13), pričom krúžok je fixovaný ložiskovým čapom (16) s vôľou, pričom šikmá drážka (15) je umiestnená v prostriedku...

Ľahko pripevniteľná zámková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15834

Dátum: 01.04.2009

Autor: Fustini Fausto

MPK: E05B 9/08, E05B 65/10

Značky: ľahko, zostava, pripevniteľná, zámková

Text:

...3 je perspektívny pohľad na tretí krok piipevňovania zámkovej zostavy podľa vynálezuČíslo 4 je bočný pohľad na dosku zámkovej zostavy podľa vynálezu Obrázok 5 je pohľad zhora na dosku zámkovej zostavy podľa vynálezu Obrázok 6 je pohľad zhora na zámkovú zostavu podľa vynálezu s čiastočným rezomObrázok 7 je bokorys zámkovej zostavy podľa vynálezu v reze vedenom pozdĺž čiary VII-VII z obrázka 6 .0014 S odvolaním na obrázky, vzťahová...

Zámková dlažba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4665

Dátum: 04.01.2007

Autor: Foltán Pavol

MPK: E01C 5/00

Značky: dlažba, zámková

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l zámkovú dlažbu podľa technického riešenia, ktoré zabezpečuje, že uložená dlažba zapadá do seba tak, že sa uzamyká v dvoch na seba kolmých smeroch x, y. Obr. 2 znázorňuje priklad uloženia dlažby aj s použitím ukončujúeich polovičných kusov, ktore nie je možné oddeliť od celku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZámková dlažba...

Otočná valcová zámková vložka bezpečnostného zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4454

Dátum: 08.03.2005

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 27/00

Značky: vložka, otočná, zámku, zámková, válcová, bezpečnostného

Text:

...uchytenie vždy jedného statorového koliku 25.0013 Na obrázku 3 blokujú všetky statorové koliky 25 rotor 2 negatívne, t.j. líniu strihu medzi rotorom 2 a statorom 3. Statorové koliky 25 dosadajú na palec 10, 10 a, resp. 10 b. Ak sa do kľúčovej drážky 5 rotora 2 vloží kľúč 4 zobrazený na obrázku 4, tak stavítka Z 1 až Z 3 sa zaradia podľa obrazku 4. Rotor 2 je takto voľný a možno nim otáčať. Na zaradenie stavitok Z 1 až Z 3 má kľúč 4 otvory .9,...

Cylindrická zámková vložka s upraviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1053

Dátum: 06.05.2004

Autor: Markbreit Dani

MPK: E05B 9/00

Značky: dľžkou, upraviteľnou, cylindrická, zámková, vložka

Text:

...slepé diery, a môžu ale nemusiaSpojovací prvok 26 môže obsahovať centrálnu časť 32 s montážnym otvorom 34 zámkovej vložky, ktorý je na nej vytvorený. Centrálna časť 32 môže byť umiestnená centrálne na stredovej osi 30. Montážny otvor 34 zámkovej vložky môže byť použitý na pripevnenie cylindrickej zámkovej vložky 10 do dverí alebo okna pomocou vhodných upevňovacích prvkov (nezobrazené). Profilový prvok 36 môže byť priliehavo upevnený nad...

Elektromechanická cylindrická zámková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11396

Dátum: 11.03.2004

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 47/06

Značky: zámková, vložka, cylindrická, elektromechanická

Text:

...uskutočnenia vynálezu otočný gombík vykazuje v hmčekovej časti rukoväte klznú objímku, v ktorej je uložený nosič elektroniky. Výhodnejšie je v tomto nosiči taktiež umiestnená prinajmenšom jedna batéria.Vynález sa okrem toho týka modulárnej stavebnice na zhotovenie elektromechanickej cylindrickej zámkovej vložky podľa nároku l. Táto obsahuje prinajmenšom jednu prvú polovicu-3 cylindra so zádržnými prvkami a elektronicky aktivovaným blokovacím...

Cylindrická zámková vložka s blokovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7091

Dátum: 27.05.2003

Autori: Bickert Peter, Hartmann Gernot

MPK: E05B 47/06, E05B 9/00, G05G 5/00...

Značky: vložka, blokovacím, mechanizmom, cylindrická, zámková

Text:

...pri zamýšlanom blokovaní jadra za účelom uvoľnenia pohybu blokovacejzápadky vytvorená na opačnú aktiváciu ovládacieho prvku.0012 Nerovnosti umiestnené na blokovacej západke vyžadujú mimoriadne nízkekonštrukčne náklady. keď je plocha plášte blokovacej západky vypuklá alebo zvlnená.0013 Sila zovretia potrebná na udržanie blokovacej západky sa podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže jednoducho nastaviť, ak je na strane blokovacej západky,...

Bezpečnostný kľúč a cylindrická zámková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1185

Dátum: 23.04.2003

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 35/00, E05B 27/00

Značky: cylindrická, bezpečnostný, kľúč, vložka, zámková

Text:

...úzkych stranách drieku 6. Tieto riadiace otvory 7 slúžia na usporiadanie tu nezobrazených a všeobecne známych zádržných prvkov (stavítok) prislúchajúcej cylindrickej zámkovej vložky 2, ktorá obsahuje podľa obrázku 3 ajeden stator 3 ako aj jeden rotor 4.Driek 6 kľúča l obsahuje predný koniec 6 a ako aj zadný koniec ób. S predným koncom óa sa kľúč l zvyčajne zavádza do kľúčového kanála 5 rotora 4. Zasunutím drieku 6 do kľúčového kanála 5 sa...

Zámková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281331

Dátum: 14.01.1998

Autor: Hrabal Lubomír

MPK: E05B 27/00

Značky: vložka, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková vložka s aspoň jedným otočným ovládacím výstupkom na západku zámky pozostáva z prvej zámkovej sústavy (2) na axiálny styk s predným koncom (3) kľúča (4) tvorenej blokovacím puzdrom (7) s dnom (5) s unášacím osovým vybraním (6) na predný koniec (3) kľúča (4) a vybaveného z vonkajšej strany aspoň jedným uvedeným ovládacím výstupkom (1) a vo svojom plášti aspoň jedným radiálnym otvorom (8) s uloženým dištančným elementom (9), a z druhej...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Vladimír, Kejnovský Bohumil, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, pletacího, stroje, zámková, okrouhlého

Text:

...postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chládek Otokar, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/34

Značky: soustava, pletacího, okrouhlého, stroje, zámková

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Smítal František, Zahrádka Pavel

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková, pletacího, okrouhlého, dvouválcového, stroje

Text:

...uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263035

Dátum: 11.04.1989

Autori: Piálek Josef, Štork Otakar, Pavlík Vladimír, Procházková Růžena, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, pletacího, soustava, okrouhlého, zámková

Text:

...Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pavlík Vladimír, Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: stroje, okrouhlého, zámková, pletacího, soustava

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Zámková soustava plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255645

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Alois, Chvátal Milan

MPK: D04B 15/36

Značky: zámková, pletacího, soustava, stroje, plochého

Text:

...zámek gg. K němu je přiřazen po obou stranách vždy jeden vodicí zámkový díl gg.Za každým tímto vodicím zámkovým dílem 3 je umístěn hlavní zátažný zámek gg opatřený přídavným pohyblivým zámkem. Vně těchto vodicích zámkových dílú 3 je umístěn vždy jeden pevný čtyřhranný rozřadovací zámek 35. V sousedství těchto pevných rozřadovacích zámku gg je umístěno neznázorněné volicí ústrojí pletacích jehel, na něž navazuje přídavný pevný stahovací zámek...

Zámková vložka profilová

Načítavanie...

Číslo patentu: 255410

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šípek Milan

MPK: E05B 27/00

Značky: zámková, profilová, vložka

Text:

...a na obr.6 v příčném směru rovinou C-C z obr. 4.Na obr. 7 a je V bokorysu a na obr. 7 b v púdorysu znázorněn příklad použití zámková vložky profilové. Na obr. 8 je další příklad použití zámková vložky profilové.Pohyblivá část zámku se skládá z levé pohyblivé části l a pravé pohyblivé části 3, které jsou pevně spojeny, například šrouby ll. Do levé pohyblivé části l pevně spojené s pravou pohyblivou částí g se zasouvá klíč Q, do jehož zářezü...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Andó Ján, Dolíhal František, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Havránek Milan, Šustr Václav, Musil Ivan, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, okrouhlého, ovládání, zámková, pletacího, převěšovacích, soustava, platin

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Zámková plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 251014

Dátum: 11.06.1987

Autori: Beníšek Herbert, Kalivoda Václav

MPK: E05B 65/14

Značky: zámková, plomba

Text:

...kolmě na oeu hranolu, jimiž je přostrčen třmen pracovní část úkosového klíče je zhotovena z trubky a opatřena stejnými úkosy jako úkosová matice, rukojeř úkosověho klíče tvoří ohnutá válcová tyč.Navrženým řešením se dosáhne zvýšené ochrany nákladu, dopravovaného v kontejnerech a železničních vozech před zcizením nebo vypadnutím při samovolněm otevření dveří.Na obr. 1 je nárys zámková plomby podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje zámkovou plombu v...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247756

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Čermák Stanislav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, soustava, zámková, dvouválcového, pletacího, okrouhlého

Text:

...stahovacího zámku 1 zasahuje-do takové vzdálenosti, že horní kolénka .11 jsou stažena pod úroveň pice leváho, resp.pravého zatehovacího zámku g, é, v jeho nejnižší poloze, tj. při největší hustote. Jinými slevy je to vzdálenost větší, než je vzdálenost mezi hcrními hrsnsmi kolánek 3 L, Ľ měŕená od ěpice levého či pravého zotahovacího zámku 5 § směrem dolů.Funkce výše popsenáho uspořádání je následující. Při rotečním platení ve směru §...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234918

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Musil Ivan Ing, Havránek Milan, Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, stroje, zámková, pletacího, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje, obsahující pletací jehly a stopry, sadu zvedačů stoprů a na ně přímo nebo přesazeně navazující zvedače pletacích jehel, které jsou uspořádány tak, že pletací jehla je společně se stoprem zvedána pouze o část celkového zdvihu pletací jehly.

Talířová zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233144

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hanton Alois

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, stroje, soustava, okrouhlého, pletacího, talířová

Zhrnutie / Anotácia:

Talířový zámkový blok je na upínací ploše opatřen dvěma vodicími otvory a nosič talířových zámků je opatřen dvěma ustavovacími kolíky, radiální rozteč kolíků odpovídá radiální rozteči vodicích otvorů, obvodová rozteč kolíků je větší než šířka zámkových dílů a krytů, kryty upevněné na zámkových blocích uzavírají mezery mezi zámkovými bloky a vylučují pronikání nečistot a cizích předmětů do prostoru mezi zámkové bloky. Talířový zámkový blok je...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222735

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fraňková Jarmila, Gross Lumír, Maléř Josef, Kopečný Miroslav

Značky: stroje, zámková, soustava, okrouhlého, pletacího, dvouválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží, která ovládá stopry, mezistopry a vodicí platiny jehel a umožňuje pletení chytových vazeb v rozkrokové části punčochových kalhot. Vynález pak řeší provedení zámků pro vyšší rychlostí pletení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před zatahovacím zámkem nejméně jednoho pletacího systému v dráze vykývnutých horních záchytných konců...

Zámková soustava pro ovládání zatahovacích platin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228612

Dátum: 01.01.1986

Autori: Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/34

Značky: soustava, zámková, zatahovacích, platin, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení zámkové sousta v platinovém víku okrouhlého pletací o stroje pro výrobu punčochového apod. zboží. Provedení platinových zámků řeší vedení zatahovacích platin tak, aby předpětí ve stěnách oček, při různé hloubce zátahu a vysokých obvodových rychlostech bylo stejné. Toto je provedeno pomocí kloubové sdružených zámků.

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef, Čermák Stanislav

Značky: soustava, pletacího, okrouhlého, zámková, dvouválcového, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími...

Zámková soustava horního jehelního válce dvouválcových maloprůměrových pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216718

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pavlát Michal, Třeštík Karel

Značky: válce, jehelního, strojů, pletacích, dvouválcových, maloprůměrových, horního, zámková, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy zámkové soustavy horního válcového jehelního lůžka, která umožňuje výrobu pleteniny s chytovou vazbou v horním válci. Podstata úpravy spočívá v tom, že pevný zvedač je opatřen chytovou špičkou 20, umístěnou na jeho klapce, přičemž zámková soustava horního válce 4 je doplněna o pohyblivý zvedač 3, provedený ve tvaru klínku. Vynález je patrný a charakterizovaný obr. 1.

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224063

Dátum: 01.10.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Šalamoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan

Značky: zámková, soustava, stroje, zboží, okrouhlého, výrobu, pletacího, punčochového

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod. pro ovládání jehel, kde v každém pletacím systému jsou uspořádány spolu axiálně pohyblivě spřaženě zatahovací zámky a protizámky, vyznačující se tím, že na každém proti zámku (3) je uspořádán výkyvný zámek (4), jehož rameno se opírá o nepohyblivý zámkový díl tak, že při větším snížení zatahovacího zámku (2) překrývá výkyvný zámek (4) protizámek (3).