Patenty so značkou «založené»

Vodotesné membrány založené na bitúmene modifikovanom polymérmi obsahujúcimi cenosféry kremičitanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13043

Dátum: 11.06.2010

Autori: Drigo Michele, Zaffaroni Pasquale, Pascon Daniele

MPK: C08K 3/34, C08L 95/00, C08K 7/00...

Značky: vodotěsné, polymérmi, bitúmene, hlinitého, membrány, založené, obsahujúcimi, cenosféry, křemičitanu, modifikovanom

Text:

...hustotou,polyetylén svysokou hustotou, izotaktický polypropylén, kopolymér etyIén/propylén, terpolymér etylén/propyIén/butén, ataktický polypropylén a styrén-butadién-styrénový blokový kopolymér. 0019 Priemyselný bitúmen, zvlášť bitúmen 180/200, sa všeobecne nachádza v prípravkoch podľa tohto vynálezu v množstvách medzi 75 a 85 hmotnostných, kým termoplastický polymér alebo polyméry sú prítomné v množstvách medzi 10 a 18 hmotnostných.0020...

Polyuretánové formulácie založené na predpolyméroch na výrobu holografických filmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11050

Dátum: 02.02.2010

Autori: Fäcke Thomas, Hönel Dennis, Rölle Thomas, Weiser Marc-stephan, Bruder Friedrich-karl

MPK: C08G 18/48, C08G 18/67, C08G 18/10...

Značky: založené, formulácie, holografických, polyuretanové, filmov, predpolyméroch, výrobu

Text:

...di- a/alebo triizokyanátov s uretánovými, močovinovými,karbodiimidovými, acylmočovinovými, izokyanurátovými, alofanátovými, biuretovými,oxadiazíntriónovými, uretdiónovými, iminooxadiazíndíónovými štruktúrami, každáVýhodnými monomémymí di- a/alebo triizokyanátmi, ktoré sa môžu používať ako zložka Al), sú butyléndiizokyanát, hexametyléndiizokyanát (HDI), izoforondiizokyanát (IPDI),trimety 1-hexametylén-diizokyanát (TMDI), a/alebo...

Nové imunoadjuvantné, na bičíkoch založené zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15791

Dátum: 23.06.2009

Autor: Sirard Jean-claude

MPK: C07K 14/255, C12N 15/11, A61K 39/39...

Značky: použitie, zlúčeniny, imunoadjuvantné, založené, bičíkoch, nové

Text:

...vynálezu uvedená imunogénna kompozlcia alebo uvedená vakcína výhodne obsahuje uvedenú lmunoadjuvantnú zlúčeninu podľa vynálezu, ktorá nie je kovalentne spojená s uvedeným jedným alebo viacerými antigénmi.0041 Tento vynález sa taktiež týka imunoadjuvantnej zlúčeniny, ako je definovaná vyššie, pre použitie ako liek (konkrétne na vyvolanie a/alebo zvýšenie mukóznej adjuvantnej aktivity).0042 Tento vynález sa taktiež týka použitie...

Spojivo založené na kopolymére etylénu a vinylesteru karboxylovej kyseliny a na polyolefíne, ktorý obsahuje funkčný monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11145

Dátum: 13.02.2009

Autori: Devisme Samuel, Cartier Laurent, Collas Olivier, Corfias-zuccalli Catherine

MPK: B32B 27/00, B32B 17/10, B32B 27/04...

Značky: založené, kyseliny, ktorý, obsahuje, karboxylovej, polyolefíne, kopolymére, etylénu, monomér, vinylesteru, funkčný, spojivo

Text:

...titánu. V priebehuvýroby solárnych panelov sa jednotlivé zložky spoja pomocou laminácie, panel sa vytiahne vo vákuu prostredníctvom silikónovej membrány. Táto silikónová membrána sa však pri kontakte s väzbovými činidlami degraduje. Je teda nevyhnutné obmedziť ich použitie. To predstavuje V súčasnej dobe hlavný problém pre výrobcov fotovoltaických modulov, pretože tieto silikónové membrány sú drahé a pretože po dobu ich výmeny je nutné...

Dvojito pôsobiace farmaceutické kompozície založené na superštruktúrach antagonistu/blokátora receptorov angiotenzínu (arb) a inhibítora neutrálnej endopeptidázy (nep)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18660

Dátum: 04.11.2008

Autori: Kumaraperumal Natrajan, Hu Jiahui, Al-fayoumi Suliman, Zannou Erika Aina, Ruegger Colleen, Royce Alan Edward

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20, A61K 31/216...

Značky: kompozície, farmaceutické, dvojito, inhibítora, endopeptidázy, neutrálnej, založené, nep, arb, superštruktúrach, receptorov, angiotenzínu, pôsobiace

Text:

...pri formulovani, ktoré je treba riešiť.0010 Predkladaný vynález poskytuje tuhé orálne dávkové formy pre farmaceutické zlúčeniny obsahujúce terapeutickú látku, najmä supramolekulárny komplex. V jednom z aspektov podľa predkladaného vynálezu poskytovaný supramolekulárny komplex je dvojito pôsobiaca zlúčenina. Dvojito pôsobiaca zlúčenina alebo kombinácia obsahuje supramolekulárny komplex dvoch účinných látok s rozdielnymi mechanizmami...

Kávovar a zodpovedajúci spôsob a zariadenie založené na sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10873

Dátum: 29.01.2008

Autori: Guard David Brent, Burton-wilcock Gary Vincent

MPK: A47J 31/40

Značky: spôsob, zodpovedajúci, zariadenie, sietí, založené, kávovar

Text:

...parametre vareniana optimalizáciu kvality dávkovaného nápoja. Tieto parametre sa môžu meniťnastavením zo vzdialeného miesta a používateľ dostáva informácie o stave0006 Vyššie uvedené požiadavky sú aspoň čiastočne splnené prostredníctvom poskytnutia kávovaru a zodpovedajúceho spôsobu založenéhona sieti a zariadení opísanom v nasledujúcom podrobnom popise zvlášť vtedy, keď sa študujú podľa výkresov, v ktorých 0007 OBR. 1 obsahuje blokový...

Expandovateľné granuláty založené na vinylových aromatických polyméroch, ktoré majú zlepšenú expandovateľnosť a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20846

Dátum: 18.10.2006

Autori: Ghidoni Dario, Felisari Riccardo, Ponticiello Antonio, Casalini Alessandro

MPK: C08K 3/04, C08J 9/16, C08J 9/00...

Značky: založené, vinylových, polyméroch, aromatických, expandovateľné, spôsob, přípravy, granuláty, zlepšenú, expandovateľnosť

Text:

...povrchu, ktorý sa skladá z nanesenia polymémej penovej štruktúry obsahujúcej 1 až 25 hmotn. založenej na hmotnosti polymémeho materiálu z častíc sadzí dispergovaných v polymémej pene. Sadze sú tepelné sadze s veľkosťou častíc väčšou ako 150 nm. Polymér výhodne obsahuje aspoň 95 hmotn. polystyrénu, ktorý má hmotnosť priememej molekulovej hmotnosti 195 000. Sadze sa zmíešajú s roztavenou polymémou živicou spolu s nadúvadlom počas prípravy...

Kompozitné materiály obsahujúce celulózu alebo lignocelulózu založené na kompozite na báze silánu ako spojive

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12580

Dátum: 14.06.2006

Autori: Standke Burkhard, Jenkner Peter, Monkiewicz Jaroslaw, Kloeser Lars, Edelmann Roland, Kharazipour Alireza

MPK: C08K 5/057, C08K 3/36, C08K 5/09...

Značky: lignocelulózu, obsahujúce, silanu, spojive, celulózu, kompozite, báze, založené, kompozitné, materiály

Text:

...Al pre polysiloxán systému Sól-gél, sú zrnienené alkinyl, alkakryloyl a arylalkylénove skupiny, ktoré prípadne môžu obsahovať okrem alkylových alebo alkenylových skupín jeden alebo viac substituentov, ako sú halogén, alkoxy,hydroxyl, amino alebo epoxidové skupiny ako možné radikály, ktoré nemôžu byť hydrolyticky odstránené. Ďalej, podľa W 0 98/22536, sa môže použiť ako spojivo pri výrobekompozitnćho materiálu čistý metyltrietoxysilán alebo...

Zariadenie na reprodukciu dát z úložného média, ktoré ukladá obrazové dáta a textovo založené dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9647

Dátum: 28.02.2005

Autori: Park Sung-wook, Kim Kwang-min, Jung Kil-soo

MPK: G11B 20/10, G11B 27/10

Značky: textovo, obrazové, úložného, založené, dáta, ukladá, reprodukciu, media, zariadenie

Text:

...znamená zmeniť jeden Výstupnýštýl titulkov na iný. RIEŠENIE0008 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, na ktorom je uložený textovo založený dátový tok a reprodukčné zariadenie a metódu na reprodukciu textovo založených dát uložených na0009 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, ktoré ukladá textovo založený dátový tok titulkov oddelene od obrazových dát, reprodukčné zariadenie a metódu reprodukcie určenú na reprodukciu...

Stabilizované farmaceutické prostriedky založené na chinupristíne a dalfopristíne a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284311

Dátum: 20.12.2004

Autori: Conrath Guillaume, Bounine Jean-paul

MPK: A61K 31/42, A61K 31/44, A61K 47/02...

Značky: prostriedky, přípravy, spôsob, farmaceutické, chinupristíne, stabilizované, založené, dalfopristíne

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok na báze zmesi chinupristín/dalfopristín obsahujúci najmenej stechiometrické množstvo kyseliny metánsulfónovej alebo kyseliny chlorovodíkovej, pričom sa jeho pH pohybuje medzi 3,5 až 5 a spôsob jeho prípravy.

Fungicídne zmesi založené na derivátoch karbamátov a insekticídoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5569

Dátum: 15.12.2004

Autori: Begliomini Edson, Zambon Sergio

MPK: A01N 47/10

Značky: derivátoch, fungicidně, založené, karbamátov, insekticídoch, zmesí

Text:

...na jednej strane vykazuje dobrú fungicídnu aktivitu, ana strane druhej vykazuje dobrú insekticidnu aktivitu, čo má za následok širší pesticidne spektrum účinnosti. Podrobnejšie je predmetom predloženého vynálezu zmes na ochranu rastlín proti chorobám a hmyzu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje účinné množstvo fungicidu a prinajmenšom účinné množstvo ínsekticídu. Ďalej je predmetom predloženéhovynálezu spôsob ošetrenia rastlín za použitia týchto...

Inhibítory kinázy P38 založené na 5-členných heterocykloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10257

Dátum: 24.06.2004

Autori: Lang Hengyuan, Lan Jiong, Fryszman Olga, Fang Yunfeng, Chang Edcon

MPK: A61K 31/415, A61P 29/00, C07D 231/38...

Značky: 5-členných, heterocykloch, založené, inhibitory, kinázy

Text:

...ako inhibítory kináz, zahŕňajúcich kinázy p 38 a a p 38 B.V jednom uskutočnení sú poskytnuté zlúčeniny vzorca O l G 45 RlNH alebo ich farmaceutický prijateľný derivát, ktorými je ich soľ, solvát alebo hydrát, kdeR 2 je vodík, halogén, prípadne substituovaný alkyl, alkylsulfanyl, alkylsulñnyl, alkylsulfonyl, pripadne substituovaný alkoxy, prípadne substituovaný heterocyklyloxy alebo alkylaminoG je arylový, aralkylový, cykloalkylový,...

Kombinácia aktívnych látok s nematocídnymi, insekticídnymi a fungicídnymi vlastnosťami založené na trifluórbutenyl zlúčeninách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9933

Dátum: 20.04.2004

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Andersch Wolfram, Kraus Anton

MPK: A01N 43/78

Značky: kombinácia, zlúčeninách, aktívnych, insekticídnymi, trifluórbutenyl, fungicídnymi, látok, založené, vlastnosťami, nematocídnymi

Text:

...ako napríklad dichlofluaníd, tolylñuanid, valínamidy, ako napríklad benthiavalicarb, iprovalicarb, anilidy, ako napríklad benalaxyl, benalaxyl-M, boscalid,carboxín, fenhexannid, metalaxyl, metalaxyl-M, metsulfovax, ofurace, oxadixyl, oxycarboxin,pyracarbolíd, thifluzamid, tíadínil, benzanilidy, ako napríklad benodanil, flutolanil, mebenil, mepronil, salicylanílid, tecloftalam, furanilidy, ako napríklad fenfuram, furalaxyl,...

Antagonisti, založené na IL-1 receptore spôsoby ich výroby a prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5268

Dátum: 24.10.2003

Autori: Yancopoulos George, Stahl Neil

MPK: C12N 1/19, C12N 1/21, C07K 14/435...

Značky: antagonisti, spôsoby, receptore, přípravy, výroby, založené

Text:

...SEQ ID č.7. Vynález sa týka izolovanej molekuly nukleovej kyseliny, zahrnujúcej sekvenciu SEQ ID č.7, kde izolovaná molekula nukleovej kyseliny kóduje füzny polypeptid, ktorý tvorí multimér, schopný viazať interleukín-l (IL-1) pri vznikuPojmom cytokín viazajúca časť je myslená minimálna časť extracelulárnej domény, nutná k väzbe cytokínu. Je známe osobám, pohybujúcim sa V tejto oblasti, že definujúcou vlastnosťou cytokínového receptora...

Spôsob a výrobná linka na výrobu veľmi tenkých za tepla valcovaných pásov, založené na technológii tenkej bramy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1207

Dátum: 28.08.2003

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 1/46, B21B 1/26, B21B 37/00...

Značky: technologii, bramy, výrobňa, tepla, výrobu, tenkej, tenkých, válcovaných, založené, velmi, linka, spôsob, pásov

Text:

...detekčných bodoch pozdlž odlievaciehozariadenia uskutočňuje dynamická regulácia celkového zásobovania a/alebo rozloženia hustoty ochladzovania pozdlž odlievacieho zariadenia. Je známe, že teploty môžu byť vtomto smere ovplyvnené množstvom parametrov ako napriklad rýchlosťou odlievania, teplotou odlievania tekutej ocele, podstatou výmeny tepla vo fonne a chemickým zložením odlievanej ocele. Predpokladané povrchové teploty bramy sa vypočítavajú...

Prostriedky založené na substituovaných derivátoch 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2382

Dátum: 08.07.2003

Autori: Caumont-bertrand, Najib Jamila

MPK: A61K 31/185, A61K 31/21, A61P 25/00...

Značky: použitie, derivátoch, prostriedky, príprava, založené, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, substituovaných

Text:

...8(S)-hydroxyeikozatetraénová (Kliewer, Sundset et al. 1997).0005 PPAR receptory sú prevažne spojené s metabolizmom lipidov a glukózy. Aktivátory receptorov PPAR, napríkladfibráty, umožňujú pomocou aktivácie PPARQ regulovaťplazmatický cholesterol, rovnako ako koncentráciu triglyceridov (Hourton, Delerive et al. 2001). Pôsobenie fibrátov má za následok zvýšenie oxidácie mastných kyselín v pečeni. Dochádza tiež k zníženiu syntézy a...

Autentizácia pre IP aplikačné protokoly založené na 3GPP IMS postupoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13223

Dátum: 31.03.2003

Autori: Lansisalmi Atte, Bajko Gabor, Isomäki Markus, Niemi Aki, Niemi Valtteri, Haukka Tao, Viitanen Tommi, Costa-requena Jose

MPK: H04L 29/06, H04L 29/08, H04W 12/06...

Značky: postupoch, autentizácia, založené, aplikačné, protokoly

Text:

...pomocou SIP sa prenáša z riadiacej funkcie sprostredkovacieho serveru volania (P-CSCF) najmenej jedného proxy serveru do serveru riadiacej funkcie obsluhujúceho serveru volania (S-CSCF) domovskej siete a najmenej jeden dodatočný protokol môže byť hypertextový prenosový protokol (HTTP) a požiadavka na dátové služby pomocou HTTP sa môže prenášať z proxy hypertextového prenosového protokolu (HTTP) najmenej jedného proxy serveru do HTTP...

Vodné spojivá založené na chlórsulfónovanom polyetyléne

Načítavanie...

Číslo patentu: 283191

Dátum: 17.02.2003

Autor: Mowrey Douglas

MPK: C09J 123/24, C09J 123/34

Značky: chlórsulfónovanom, polyetyléne, založené, spojiva, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná spojivová kompozícia všeobecného vzorca, v ktorom x znamená číslo od 1 do 100, obsahujúca latex chlórsulfónovaného polyetylénu, polymaleínimidovú zlúčeninu, nitrózozlúčeninu a oxid kovu. Spojivová kompozícia sa môže používať aj bez základnej zložky.

Biomateriály založené na benzylesteri kyseliny hyalurónovej na antiangiogenetickú terapiu na liečenie tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6792

Dátum: 07.01.2003

Autori: Fusenig Norbert, Pavesio Alessandra, Stark Hans-jürgen, Willhauck Michael

MPK: A61L 27/00, A61P 35/00, A61K 47/36...

Značky: antiangiogenetickú, terapiu, kyseliny, benzylesteri, biomateriály, hyaluronovej, tumorov, liečenie, založené

Text:

...a/alebo spomalenie angiogenetického procesu,ktorý zlepšuje a určuje nádorové metastázy.0017 Predkladaný vynález sa týka biomateriálov založených na benzylesteri kyseliny hyalurónovej pretvorených do netkaných plstl (ako výhodnej formy biomateriálu), volitelne v spojení s prírodnými,syntetickými alebo polosyntetickými biopolymérmi na použitie v liečebno-chirurgickej oblasti ako novej anti-angiogenetickej terapie (in situ), volitelne...

Nové inhibítory založené na rozpustnej väzbovej doméne receptora CD44 pre kyselinu hyalurónovú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4377

Dátum: 26.08.2002

Autori: Staffan Strömblad, Kogerman Priit, Päll Taavi

MPK: A61K 38/00, G01N 33/566, C07K 14/435...

Značky: rozpustnej, založené, receptora, nové, hyalurónovú, kyselinu, doméne, väzbovej, inhibitory

Text:

...použitie CD 44 na určenie toho,či sú niektoré účinky závislé na interakcii HA-CD 44. Preto všetky funkcie doteraz pripisované peptidom odvodeným od CD 44 sú priamo závislé na ich schopnostiKeďže kyselina hyalurónová v organizme je pri vysokých hladinách značne exprimovaná, liečba založená na inhibícii tohto extracelulárneho komponentu spôsobuje vysoké riziko nežiaducich vedľajších účinkov mimo nádoru. Okrem toho by takáto stratégia kvôli...

Farmaceutické prípravky založené na aktívnych zložkách chúlostivých z hľadiska zneužitia pri podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1330

Dátum: 05.07.2002

Autori: Di Martino Alessandro, Marchiorri Maurizio, Garavani Alberto

MPK: A61K 47/00, A61K 36/00

Značky: hľadiska, přípravky, chúlostivých, zneužitia, podávání, zložkách, farmaceutické, aktívnych, založené

Text:

...zneužitia pri podávaní jednu alebo viaceré látky, ktoré majú evidentne organoleptícké vlastnosti vo vodnej alebo olejovej alebo alkoholovej suspenzii/roztoku. Tieto látky, takzvané organoleptické markery,ktoré znemožňujú nepovolené podávanie obeti, musia byť v navrhovaných koncentráciách perfektne jedlé a neškodné, a nesmú byt vnímané pri korektnom použití liečiva. Konkrétne musia byť organoleptické markery okrem toho, že sú...

Směsi se zvýšenou adhezí k podkladům založené na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239984

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bueko Michal, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimar, Bárta Miroslav, Jakubová Antonia

MPK: C08L 27/06

Značky: zvýšenou, podkladům, bázi, polyvinylchloridu, směsi, založené, adhezí

Text:

...polymer se míchá v hnětiči plastigrafu Brabendera po předehŕátí při teplotě 93 °C se přidá dioktylftalát. Vznikne vlhka hrudkovitá směs, která se mění ve volně tekoucí prášok. Pŕechod z vlhkého hrudkovitého stavu do stavu suchého prášku je doprovázen dosti výraznou změnou torzního momentu. Doba vzniku suchého prášku, tj. doba od přidání.diokty 1 ftalátu do bodu, kdy směs přejde do stavu suchého prášku, charakterizuje absorpční rychlost...

Krmivo pro telata založené na bázi zakvašeného mléka a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235475

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pytloun Jaroslav, Zajíček František, Větrovcová Lydie, Miler Jaroslav, Smola Jan, Vrána Václav, Jedlička František, Plicková Věra

MPK: A23K 1/18

Značky: založené, teľatá, krmivo, způsob, mléka, výroby, bázi, zakvašeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krmivo pro telata, založené na bázi zakvašeného mléka 1 % máslařské kultury N1, s výhodou typu Flora Danica. Krmivo se vyrábí tím způsobem, že se krmné mléko obohacené máslařskou kulturou N1 zakvašuje při teplotě 21 až 23 °C po dobu 16 až 18 hodin až do dosažení kyselosti 38 až 42 SH.

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: posuvného, pamětí, založené, n-fázovými, asynchronní, registru, čtecími, nahrávacími, impulsy, princípu, zapojení, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...