Patenty so značkou «základový»

Nastavovacie zariadenie pre základový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10941

Dátum: 09.03.2004

Autori: Johansson Roland, Mattsson Johnny

MPK: E04H 12/22

Značky: nosník, zariadenie, nastavovacie, základový

Text:

...že hlavná časť možností zoradenia sa stráca.Vedľa toho je vyrobenie oka skrutky kovaním nákladným(0006) Primárnym. cieľonl predloženého vynálezu je predloženie nastavovacieho zariadenia vyššie definovaného typu, uvedené nastavovacie zariadenie so sebou nesie podstatnú redukciu(0007) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zlepšenie(0008) Aspoň primárny cieľ predloženého vynálezu je realizovaný pomocou zoraďovacieho zariadenia, ktoré je...

Základový prvok a základ stavebnej konštrukcie obsahujúci tento prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283856

Dátum: 27.02.2004

Autor: Abou-rached Roger Georges

MPK: E02D 27/02, E02D 27/34, E04B 1/98...

Značky: prvok, obsahujúci, konštrukcie, stavebnej, základový, základ

Zhrnutie / Anotácia:

Základový prvok stavebnej konštrukcie (40, 42, 44) zahrnuje stuhnutý odlievateľný materiál upravený tak, že obsahuje pätnú časť (60, 92) na spočívanie na zemi a nosnú časť (62, 94) na nesenie stavebnej konštrukcie, časti (56, 90) potrubia, vytvorené pozdĺžne, na umiestnenie vedenia technických služieb, rúrkové časti (66, 68, 74, 76) v nosnej časti (62, 94) na umožnenie prístupu do dutej časti (56) potrubia a na vedenie technických služieb,...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2982

Dátum: 08.10.2001

Autori: Pipa Ladislav, Puzder Peter

MPK: E02D 5/30

Značky: prvok, základový, vystuženého, betonů

Text:

...uľahčuje ochranu základov v agresivnych hydrogeologických Jodmienlcach,upevňovaním základovej pôdy znižuje deformácie základov pri zvislých a voclorovných zafaženiach, najmä vnepriaznivých geologických podmienkach, potlstatne znižuje kubatúry výkopov, betónu, presunov a skladovanie, rýznamne skracuje dobu výroby základov, po ukončení pilotážnych prác irmožňirje okamžitú montáž stavebných konštrukcií, ich zaťažovr-anie, vprípade porúch, resp....

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1696

Dátum: 10.12.1997

Autori: Neubeller Martin, Bombík Anton, Nižník Ľubomír

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: prvok, betonů, vystuženého, základový

Text:

...časti je z opačnej strany zapustený nosný segment.Využívanie základových prvkov podľa tohoto technického riešenia prináša nasledujúce výhody umožňuje priame spojenie základového prvku a stavebnej konštrukcie bez medzičlánku,monolitickej pätky odstraňuje ovplyvňovanie základových prác nepriaznivými klimatickými podmienkami, čím vylučuje dodatočné náklady betónovania v zimných mesiacoch umožňuje zakladať do zamrznutých základových pôd uľahčuje...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 670

Dátum: 07.12.1994

Autori: Munka Štefan, Bombík Anton, Mitro Jozef, Puzder Peter

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: betonů, vystuženého, základový, prvok

Text:

...- i 22. I n . .-. . . ť . . vanla V zlmeš umozlaje zaxadad V z l 4 nuL~ch zakl novych çołach-dovej pâày znižuje deformácie zákkac.7 poästatne znižuje kubatúry výkopov, be tonu, presunov a skladovaąie výrazne skracuje âobu výroby zákla dov po ukončení piloá Hmontáž a pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na vÝkesochTechnická riešen ie vysvetľuje pomocou výkresov,1na ktorŕch ob znázorňuje základový orvok z...

Združený základový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278366

Dátum: 08.06.1994

Autori: Fischer Artur, Haug Willi

MPK: F16B 13/14, E02D 5/74, E02D 5/80...

Značky: základový, združený, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Združený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče (7) vo vŕtanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktorá je naplnená minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, a je umiestnená vo vnútornom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomerné a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložka (5) tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korczyňski Petr, Líčka Milan, Ptáček Milan, Hranoš Bořivoj

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: opěrný, štít, základový

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Základový podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257370

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: F16M 11/00

Značky: základový, podstavec

Text:

...nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený pôdorys, na obr. 3 je znázornená pravá časť detailu A z obr. 2 a na o-br. 4 je znázornená ľavá časť detailu A z obr. 2.Základový podstavec najmä pre zariade 4nia, ktorých IIOSILÉ časť je opatrená vodiacimi kolieskami pozostáva zo zäkladového rámu 1 s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodíacimi lištami 2, v ktorých sú vytvorené vodiace drážky 5 a z dvoch nadstavcov 7 opatrených vodíacimi...

Prefabrikovaný základový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247656

Dátum: 15.01.1987

Autor: Lakomý Jiří

MPK: E02D 27/12, E02D 27/14

Značky: základový, prvek, prefabrikovaný

Text:

...konstrukce horní stavby. Použití těchto desek snižuje podíl ruční práce při budování spodní stavby, zcela vylučuje zhoto vování bednění a z hlediska armatury se omezuje jen na247 355 vložení armokošů do vrtů. závislost na klimatických pod mínkách je zcela odstraněna, nebot betonová směs, již se zalévají armokoše ve vrtech, je z velké části chráněna zeminou a zbývající část v otvorech desky lze snadnoPříkladné provedení vynálezu je...

Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228693

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16M 9/00

Značky: uložení, strojů, základový, pneumatické, rázovými, pružné, účinky

Zhrnutie / Anotácia:

Základový blok hranolovitého tvaru na dně jámy pro stroj s rázovými účinky má alespoň jednu ze dvou protilehlých bočních stěn v souvislém, přímém nebo spárovém styku s boční stěnou jámy. Přímý styk stěn tvoří otřesy tlumící útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákenné vrstvy.