Patenty so značkou «základě»

Systém a spôsob výberu pripojovacieho bodu v bezdrôtovej komunikačnej sieti na základe poskytovaných služieb a hodnôt prahu kvality spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15951

Dátum: 21.09.2011

Autori: Moring John Thomas, Khijniak Dimitri, Mcnew Justin Paul

MPK: H04W 48/08, H04W 48/20

Značky: prahu, kvality, komunikačnej, spojenia, služieb, výběru, bezdrôtovej, poskytovaných, sietí, systém, pripojovacieho, spôsob, základě, hodnot

Text:

...2 zobrazuje priklad stavového diagramu podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0017 Obrázky 3 A a 35 zobrazujú príklad zjednodušeného grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0018 Obrázky 4 A a 4 B zobrazujú rozšírený priklad grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0019 Obrázok 5 zobrazuje príklad križovatky s prekrývajúcimi sa zónami pokrytia podľa niektorých uskutočnení...

Spôsob a zariadenie na objektívne posudzovanie kvality videa na základe spojitých odhadov viditeľnosti straty paketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18749

Dátum: 02.09.2011

Autori: Feiten Bernhard, Argyropoulos Savvas, Garcia Marie-neige, Raake Alexander, List Peter

MPK: H04N 19/00

Značky: kvality, posudzovanie, objektívne, odhadov, zariadenie, základě, spôsob, viditeľnosti, straty, paketov, videa, spojitých

Text:

...straty paketov binárnym spôsobom viditeľná alebo neviditeľná. V dokumente S. Kanumuri, PC Cosman, AR Reibman, VA Vaishampayan, Modeling packet-loss vislbility in MPEG-2 video, IEEE Trans. On Multimedia, roč. 8, č. 2, apríl 2004, str. 341-355, bola extrahovaná sériaznakov z bitového prúdu MPEG-2 a boli použité dva modelovacie prístupy,GLM modelu (Generalized Linear Model, GLM) k odhadovaniu relatívneho počtu divákov, ktorí detegovali chybu , a...

Elektródová pasta pre elektródy v uhľovodíkovom základe s grafitom bez spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15588

Dátum: 13.12.2010

Autori: Dusi Maurizio, Cavallotti Irma, Conti Giuseppe, Ferrari Sandro

MPK: H05B 7/09

Značky: základě, elektrody, uhľovodíkovom, grafitom, pasta, spojiva, elektrodová

Text:

...elektród vedie k vzniku materiálu s výkonmi nižšími, ako majú komerčne elektródy obsahujúce smolu. Malo by sa poukazat na porovnávaoie príklady, ktoré sú priložené k tejto prihláške.0017 Patentové prihlášky W 0 03/029498 a W 0 2007/018880 opisujú použitie cukrov s prlsadami jednotlivých ćinidiel, ako sú fosfáty a/alebo sulfonátytoluénu ako impregnanty a/alebo spojivá vo výrobe uhlíkových produktov na báze ropného koksu a výrobný odpad,...

Prípravok na olejovom základe, ktorý obsahuje antiprotozoické triazíny a antihelmintické cyklodepsipeptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19068

Dátum: 05.03.2010

Autori: Kanikanti Venkata-rangarao, Harder Achim, Bach Thomas

MPK: A61K 31/53, A61K 38/15, A61K 38/12...

Značky: triazíny, antihelmintické, základě, prípravok, olejovom, antiprotozoické, obsahuje, ktorý, cyklodepsipeptidy

Text:

...obehu. Je pritom dôležité, aby každá zúčinných látok bola k dispozícií v dostatočnom množstve na správnom mieste. Depsipeptid by sa mal dostať do krvného obehu iba v takom množstve, aké s hľadiska vedľajších účinkov nieje pre liečené zviera kritické.Vynález sa týka prípravkov, obsahujúcich tríazín, ktorý je účinný proti parazitickým prvokoma má veľkosť častíc d(90) 5 15 m, a antíhelmintický cyklodepsipeptid v olejovej báze.Triazíny, ktoré sú...

Živice z prírodných zdrojov na základe rastlinného oleja a hydroxykyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12466

Dátum: 17.06.2009

Autori: Deneuvillers Christine, Piccirilli Antoine

MPK: C08G 63/82, C08G 63/06, C08G 63/91...

Značky: rastlinného, živice, oleja, základě, zdrojov, prírodných, hydroxykyselin

Text:

...predovšetkým celulózy, škrobu, cukrov, rastlinných olejov alebo živočíšnych olejov, rastlinných alebo živočíšnych proteínov (HN Rabetafika et coll. Les Polyměres Issus du Vegêtal Matêriaux à Propriétés spécifiques pour des Applications Ciblées en Industrie Plastique (Polymêry z rastlín Materiály so špeciálnymi vlastnosťami pre cieleně aplikácie V priemysle plastických hmôt) Biotechnol. Agron.Soc.Environn. 2006, 10 (3), str. 195 -...

Odhad polohy rotora na základe rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12921

Dátum: 10.06.2009

Autori: Van Den Bossche Alex, Geldhof Kristof

MPK: G01D 5/20, H02P 25/08, H02P 6/16...

Značky: polohy, rezonancie, základě, odhad, rotora

Text:

...uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 9 opisuje blokovú schému prlkladu spôsobu na ovládanie stroja s vyjadrenými pólmi a kalibráciu pre odhad polohy rotora podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 10 opisuje výpočtový systém, ako sa môže použiť na vykonanie spôsobu pre ovládanie stroja s vyjadrenými pólmi podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázky 11 A a 11 B ilustrujú odozvy diferenciálneho fázového napätia (obrázok 11...

Optimalizovaná pasivácia na základe titánu a/alebo zirkónu pre kovové povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19239

Dátum: 17.03.2009

Autori: Teubert Nicole, Frank Michael, Brouwer Jan-willem, Cornen Sophie, Heischkamp Nicole, Czika Franz-adolf, Krömer Jens

MPK: C23C 22/34, C25D 13/20

Značky: pasivácia, optimalizovaná, povrchy, kovové, zirkonu, titanu, základě

Text:

...spôsobu procesu pri uvedení kompozície do kontaktu spôsobuje dostatočne pasivujúcu konverziu kovového povrchu, pričom pri takejto dostatočnej konverzii musí byť navyše splnená podmienka, že koeficient DB neklesne pod hodnoty,pri ktorých sa po uvedení do kontaktu prostriedku s povrchom železa, výhodne so základným povrchom ocele, pri trvaní ošetrovania 90 sekúnd a teplote ošetrovania 30 °C na tomto docieli nános vrstvy menej ako 20 mg/mz...

Spôsob výroby povlaku absorbéru na základe technológie sol-gél pre solárnu termiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6403

Dátum: 19.06.2007

Autor: Es-souni Mohammed

MPK: F24J 2/00, C23C 18/00

Značky: technológie, základě, termiu, povlaků, solárnu, spôsob, absorbéru, výroby, sól-gél

Text:

...respektíve nie je možné bez obtiaže akceptovateľných nákladov. Z tohtodôvodu e rekva ivé, že sa do osiaľ v súvislosti s vrobou vrstiev solárn ch J P Yabsorbérov venovala technológii sol-gél iba veľmi malá pozornosť.0006 Jedinou výnimkou v súčasnej dobe a teda súčasne najbližšom stavetechniky je patentový spis DE-C 2 101 21 812, ktorý chránivýrobu selektivnej vrstvy absorbéru nanášaním formouzmáčania. Pritom sa vytvorí hliníkovom plechu s...

Spôsob obmedzovania počiatočnej doby oneskorenia na základe paging procedúry pri sieťou iniciovanom prenose dát v GPRS mobilných rádiových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6558

Dátum: 03.05.2007

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 68/00

Značky: procedúry, základě, oneskorenia, sieťou, mobilných, počiatočnej, iniciovanom, spôsob, radiových, obmedzovania, paging, prenose, sieťach

Text:

...je navrhnuté, aby tento podsystém základňovej stanice tento prvý dátový paket mobilnému telefónnemu koncovému prístroju odoslal ihneď, ako sa tento mobilný telefónny koncový prístroj vodpovedi na správu požadujúcu paging prihlási v podsystéme základňovej stanice.0010 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa spätné hlásenie mobilného telefónneho koncového prístroja podsystémom základňovej stanice odovzdá na dopytujúci sieťový uzol, takže...

Asistované určovanie polohy na základe satelitného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9305

Dátum: 23.01.2007

Autori: Syrjarinne Jari, Wirola Lauri

MPK: G01S 19/25, G01S 19/05

Značky: polohy, signálu, asistované, určovanie, satelitného, základě

Text:

...napriklad realizovaných v množine čipov alebo čipe ako je integrovaný obvod.0020 Prístroj môže byt napriklad totožný so zahrnutým procesorovým komponentom, ale môže taktiež zahŕňať dodatočné komponenty. Prístroj by mohol byt napriklad modulom, určeným na zabudovanie do samostatného zariadenia alebo pomocného zariadenia.0021 Procesorový komponent môže byť ďalej nakonfigurovaný tak. aby v množine parametrov zahrňoval najmenej jedno index...

Asistované určovacie polohy na základe satelitného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8602

Dátum: 21.09.2006

Autori: Wirola Lauri, Syrjarinne Jari

MPK: G01S 1/00

Značky: určovacie, polohy, satelitného, signálu, asistované, základě

Text:

...prístroj, ktorý obsahuje procesorový komponent prispôsobený uskutočňovať zodpovedajúce činnosti, ako sú definované v pripojenom nároku 12.0023 Taktiež procesorový komponent prístroja navrhovaného pre druhý uvažovaný aspekt sa môže realizovať ako hardvér a/alebo softvér. Môže byt napríklad procesor vykonávajúci kód počítačového programu pre realizovanie požadovaných funkcií. Alternatívne, môže byt napríklad obvod, ktorý je navrhnutý na...

Spôsob a zariadenie na zabránenie znečistenia dopravného zariadenia na základe čerstvo naglejovaných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9530

Dátum: 02.11.2005

Autor: Schneider Fritz

MPK: B27N 1/02

Značky: zariadenie, znečistenia, zariadenia, naglejovaných, základě, čerstvo, spôsob, dopravného, vláken, zabránenie

Text:

...za studena.Výhodne sa vysušený materiál čo najskôr po naglejení pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien. Zvlášť je výhodné, že vysušený materiál sa pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien, keď tieto vstupujú do dopravného zariadenia. Možno taktiež predpokladať, že vysušený materiál sa cielene pridáva v ľubovoľných miestach pneumatického dopravného zariadenia, ktoré sú zvlášť kritické vzhľadom na znečistenia, do prúdu čerstvo...

Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informácií o udalostiach získaných z playlistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9458

Dátum: 07.10.2004

Autor: Kelly Declan

MPK: G11B 27/10

Značky: základě, funkčnosti, zariadenie, spôsob, informácií, prehrávacie, playlistu, získaných, poskytovania, udalostiach

Text:

...následnemonitoruje postup prehrávania a poskytne funkčnosť, keď prehrávanie postúpi dobodu označeného vplayliste. Aplikácia potom poskytne funkčnosť spojenúAlternatívne možno informáciu o udalosti poskytnúť aplikácii až v čase, ked aplikácia musí poskytnúť príslušnú funkčnosť. Procesor vprehrávacom zariadení získa informáciu o udalosti z playlistu a poskytne informáciu o udalosti aplikácii, až ked procesor určí, že prehrávanie dosiahlo bod...

Soli meldónia, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3580

Dátum: 15.07.2004

Autori: Birmans Anatolijs, Kalvinsh Ivars

MPK: A61K 31/185, C07C 243/00, C07C 53/00...

Značky: farmaceutická, základě, přípravy, meldónia, kompozícia, spôsob

Text:

...3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)pro-pionátu ako taký využíva vo veterinárnej medicíne. Metóda na liečenie hypotyreoidizmu králikov je zverejnená v ILINA. Ejýľzcacy of iodide trimelhylhydrazínium propíonate in the case of thyroíd hypofunction. Veterinariya, Moscow, Russia. 2000, no. ll, p. 46-48.0011 AYUSHIEVA. Iodine trimethylhydrazinium propianate in experimental hepatitis. Veterinaríya, Moscow, Russia. 2000, no. 8, p. 46-48 zverejňuje...

Tvorba umelých väzbových proteínov na základe ubiquitínových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9355

Dátum: 27.05.2004

Autori: Fiedler Markus, Rudolph Rainer, Fiedler Ulrike

MPK: C07K 14/47, C12N 15/09, C07K 14/435...

Značky: tvorba, proteínov, základě, väzbových, umělých, ubiquitínových

Text:

...veľký význam na liečbu rakoviny (imunotoxíny Reiter a Pastan, 1998). Pritom saselektívna väzba zodpovedajúcich fragmentov Ig na špecifické povrchové proteíny nanádorových bunkách využíva na miestne riadenú aplikáciu terapeutík (tumor targeting).0006 Metódy prípravy ñagmentov protilátok v E. coli však umožňujú nielen ich prípravu na diagnostiku a terapiu vo vyhovujúcej kvalite a množstve, ale aj jednoduchú a rýchlu modiñkáciu ich...

Preusporiadanie fronty posielaných správ na základe priority

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1415

Dátum: 08.04.2004

Autori: Tapuska David, Knowles Michael

MPK: H04L 29/06

Značky: priority, posielaných, fronty, správ, preusporiadanie, základě

Text:

...108 bezdrôtovej prenosnej brány, zaisťujúcim služby dátových komunikácií pre bezdrôtové zariadenie 102. V predkladanom uskutočnení je server 108 bezdrôtovej prenosovej brány konñgurovaný za ñrewallom 106,všeobecne dobre známym odbomíkom v danej oblasti techniky. Hoci to nie je znázomené, medzi serverom 108 bezdrôtovej prenosovej brány a bezdrôtovou sieťou 104 môže byť verejná ústredňa a verejná sieť, ako je intemet. Server 108...

Jednotka na napájanie elektrickým prúdom a vodou na základe obnoviteľných energií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12731

Dátum: 06.04.2004

Autor: Niederer Robert

MPK: F24J 2/54, F03D 9/00, H01L 31/045...

Značky: základě, elektrickým, napájanie, jednotka, energií, prúdom, obnoviteľných, vodou

Text:

...k obydliam. Predovšetkým nie je kvalita vody často zodpovedajúca, alebo je dokonca podozrivá. Avšak nielen v chudobných a málo rozvinutých krajinách všeobecne, ale aj v odľahlých osidlených oblastiach alebo v horských a púštnych oblastiach, v prírodných parkoch, na plážach a v rekreačných oblastiach atď. chýba často prúd a voda. Existuje aj prechodná miestna potreba prúdu a vody, nielen v rozvojových a novo spriemyselňovaných krajinách, ale...

Diagnostika alzheimerovej choroby na základe analýzy polymorfizmov IL-10 génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6788

Dátum: 30.05.2003

Autori: Clerici Mario, Annoni Giorgio

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/74, G01N 33/68...

Značky: polymorfizmov, diagnostika, choroby, základě, il-10, analýzy, génov, alzheimerovej

Text:

...je vysoko polymorfný. Produkcia lL-10 je korelovaná s bialelickými polymorñzmami vpolohách -1082 (substitúcia guanínu za adenín), -819 (substitúcia tymínu za cytozin) a -592 (substitúcia adenínu za cytozin). Polymorñzmus v polohe -1082 leží v rámci Ets (E-tvventy-six speciñc)-like rozpoznávacieho miesta a môže ovplyvňovať viazanie tohto transkripčného faktora a preto menit aktiváciu transkripcie alela -1082 A koreluje s tvorbou lL-10 po...

Spôsob výroby supervodivých drôtov na základe dutých vlákien z MgB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3588

Dátum: 06.05.2003

Autori: Giunchi Giovanni, Ceresara Sergio

MPK: H01L 39/24

Značky: výroby, základě, vlákien, dutých, supervodivých, drôtov, spôsob

Text:

...zŕn.0009 Pri prvom variante je slinovanie práškov MqBg pri vysokej teplote silne obmedzené prostrednictvom dekompozičného procesu kryštalov MgB 2, ktorý pri atmosférickom tlaku alebo za vákua začína už pri stredných teplotách, t.j.pri teplotách zhruba 400 °C.0010 Pri druhom variante prášky horčíka a bóru, ktoré už reagovali pri vysokej teplote a bez pôsobenia tlaku, sú Lransformované na MgB 2, avšak zodpovedajúci slinovaný materiál je...

Rekonštrukcia spektra audiosignálu s neúplným spektrom na základe prenosu frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9423

Dátum: 21.03.2003

Autori: Vinton Mark Stuart, Truman Michael Mead

MPK: G10L 21/02, G10L 19/14

Značky: spektrom, frekvencie, rekonštrukcia, základě, přenosu, neúplným, spektra, audiosignálu

Text:

...tejto techniky. Tri bežné metódy používajúce HFR sú skladanie spektra, spektrálne preloženie a korekcia. Popis týchto techník môže byťnájdený v Makhoul and Berouti, High - Freqency Regeneration in Speech Coding Systems ( Vysoko - frekvenčná regenerácia V systémoch rečového kódovania ), ICASSP 1979 IEEEInternational Conf. on Acoust., Speech and Signal Proc.0007 Jednoduchá implementácia týchto HFR techník nie je vhodná pre systémy vysoko...

Spôsoby liečenia psychózy a schizofrénie na základe polymorfizmu v géne CNTF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10214

Dátum: 09.12.2002

Autori: Polymeropoulos Mihael Hristos, Kudaravalli Sridhar

MPK: C12Q 1/68

Značky: géne, liečenia, základě, polymorfizmu, schizofrénie, psychózy, spôsoby

Text:

...bola zmena z G na A V polohe24 aminokyselinách k stop kodónu. Predpokladá sa, že odchylná mRNA kóduje skrátený proteín o 62 aminokyselinách (PS 63 TER).Analýza tkanivových vzoriek a transfekcie minigénov CNTF do kultivovaných buniek preukazuje, že zmutovaná alela exprimuje iba zmutované typy mRNA. Hornozygotný mutantný gén nie je translatovaný na protein, čo dokladá zistenie, že protilátky, ktore rozpoznávajú normálny í zmutovaný...

Odparovač pracujúci na základe princípu padajúceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281918

Dátum: 02.07.2001

Autori: Knuutila Matti, Nurminen Kalevi, Vaistomaa Jukka, Mäkelä Anssi

MPK: B01D 1/22, B01D 1/06, D21C 11/10...

Značky: pracujúci, základě, odparovač, padajúceho, filmu, princípu

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovač pracujúci na princípe padajúcej vrstvy, obsahujúci plášť (1) a v ňom umiestnený systém (2) odparovacích trubiek, čím je kvapalina, ktorá sa má koncentrovať, privádzaná na vonkajší povrch odparovacieho trubkového systému (2) a para je vedená tak, že prúdi vnútri trubiek odparovacieho trubkového systému (2). Podľa vynálezu je odparovací trubkový systém (2) vytvorený z odparovacích elementov a každý odparovací element je vytvorený z...

Spôsob výroby vysokoželezitých magnezitových slinkov a tvarových telies na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: 281735

Dátum: 24.05.2001

Autori: Majling Ján, Urban Ľubomír, Svetík Štefan, Šeševička Ondrej, Kremničan Vladimír

MPK: H05B 6/64, C04B 2/10

Značky: slinkov, výroby, základě, spôsob, tvarových, vysokoželezitých, magnezitových, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Pred mikrovlnným výpalom je potrebné magnezitovú surovinu breuneritického typu s obsahom oxidu železitého nad 4 % hmotn. z celkovej hmotnosti predohriať najmenej na 700 °C, aby získala aktivitu na mikrovlnný ohrev. Mikrovlnný výpal tvarových stavív z vysokoželezitého magnezitového slinku pripraveného výpalom v konvenčných peciach je možný aj bez predchádzajúceho predohrevu. Ich absorpčné schopnosti sú dosiahnuté tvorbou primárnych a...

Způsob termické analýzy na základě neutronové transmisivity materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268465

Dátum: 14.03.1990

Autori: Peterka František, Vachuška Josef, Hrdlička Zbyněk

MPK: G01N 24/00

Značky: způsob, základě, termické, analýzy, materiálů, transmisivity, neutrónové

Text:

...nedostatok odstraňuje způsob termické analýzy na, základě neutronové transmisivity materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že materiál určený k analýze se prozařuje usměměným proudem neutronů za současného ohřevu v rozmezí teplot B 0 °C do 1200 °C podle druhu analyzovaněho materiálu, zároveň se polohově citlivým p-lbšným detektoreul neutronů měří hustota toku neutronů prošlých materiálem a z výsledků měření se vyhodnotí...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bár Jaromír, Janeček Zdeněk, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: tohoto, základě, provádění, jejich, korozního, zkoušení, kovů, rozpouštění, způsobu, zařízení, elektrolytického, způsob

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Prostředek k zušlechťování půdy na základě emulzí aktivními kationty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266453

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lehfeldt Jürgen, Zalewski Günter, Kreis Johanes, Lier Werner, Moser Gerhard, Kullman Anton, Keil Burkhardt

MPK: C09K 17/00

Značky: zušlechťování, emulzí, kationty, prostředek, půdy, aktivními, základě

Text:

...umo npą npuuenenun cnonbsyeuuxcornacnousoőpeweaumxawnonoaxmug-L Hmm auynbcuň Momno nonyqnwb cpecwsa nna ynyqmenua noqam c Bmcoxoü cnocoôHOCTBW K nponuxanum B noqny c rnyöuuamn nponukanua no 40 MM name B Manoypomaňaux necqauux H cyrnunucwbm noqnax. HpH 3 ToM suynscuu nocne Bnpmcxa na nóqBy oqeub 6 mcTpo nponuamr B nee. Bo BpeMa 0 npeeneHHoro cpoka, Koropmä onraMuaaeň peuerypu MOMHO cneunanbuo YCTEHOBHTB uns Kaxoŕo rana uoqB,3...

Perleťově lesklé pigmenty na základě slídových šupin potažených oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257295

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rau Axel, Franz Klaus-dieter, Ambrosius Klaus

MPK: C09C 1/36

Značky: oxidy, potažených, pigmenty, lesklé, kovů, slídových, šupin, základě, perleťové

Text:

...stabilizují další vrstvou, se mohou použít slídové pigmenty potažená obzvláště oxidem titaničitým. Kromě toho však mohou být ohsaženy ve vrstvě oxidu titaničiteho nebo jako oddělená vrstva ještě další oxídy kovu, jako například Sn 02, Al 203, Fe 203 nebo sioz. Výhodně jsou základní pigmenty potaženy oxidem titaničitým v rutilovéDalší potažení oxidem ciničitým a/nebo oxidem ceričitým se může provádět přímo po vysráženi vrstvy oxidu...

Způsob přípravy tamponážní směsi na základě hlinitanového cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246564

Dátum: 20.08.1987

Autori: Hunkeler Walter, Petkanchin Lyubomir Todorov, Manolova Valentina Alexaddovna, Pushev Georgi Ivanov, Mihovski Mitko Minkov, Marinov Mihail Tsanov, Kyburz Emilio

MPK: E21B 33/138

Značky: směsi, tamponážní, přípravy, cementů, způsob, hlinitanového, základě

Text:

...3 x 3 MM. KaMepa sanonHeua 100 mapaun - paőounun TenaMMnHaMeTDOM 5 MM rexcamçppHŕa 6 apux. BpeMa Konwaxwa cMecu c pa 6 oqKMM TeHaMH 5 c. B paöoueä KaMepe oHdnpeMeuHo Haxonrcn 50 r CMGCH. Oöpaöowannym CMECB nonąmr B KaMepy npeccoaanna anwoMaTnueckoro Taönevoquoro npecca nopuuamm no 1 r, rue ee opMymw-npn asnenuu 80 MHĺM Hpn STOM nonyqamm Taönerxn uaMeTpoM 10 M H Bmcowoů 4 MM.Hpn 5 aTBOpeHHH neMeHTa, npuroronneunoro HSEECTHNM cnocoöon, H...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Simon Nicola-carlo, Widl Wolfgang, Dolkemeyer Wilfried, Nürck Wilhelm, Szikszai István, Rohonczy Viktor

MPK: C08F 8/22, C09D 3/74, C08L 23/28...

Značky: lakového, chlorovaného, výroby, způsob, koncentrovaného, polyolefinů, základě, roztoku

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Způsob přípravy pigmentových laků na základě solí 2-hydroxy-3-naftoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226132

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kristek František, Mužík Ferdinand, Holdíková Milena

Značky: základě, 2-hydroxy-3-naftoové, přípravy, solí, způsob, kyseliny, pigmentových, laků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pigmentových laků na základě 2-hydroxy-3-naftoové kyseliny obecného vzorce I ve kterém M znamená prvek vytvářející s molekulou barviva nerozpustnou sůl neboli lak, R1 a R2 značí metylskupinu a vodík nebo střídavě chlor a metylskupinu.

Slitina na základě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230462

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kordula Miroslav, Košán Josef, Dražil Antonín

MPK: C22C 19/05

Značky: niklu, základě, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká slitiny na základě niklu s obsahem 19 až 23 % hmot.Cr, 2 až 3 % hmot. Ti, 06 až 1,2 % hmot.Al, vyráběné zvláště na indukčních pecích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že slitina obsahuje 0,04 až 0,08 % hmot. C, stopy až 0,0010 % hmot. Ca a je mikrolegována přísadou hořčíku na obsah 0,002 až 0,008 % hmot. Mg ve slitině. Slitina rovněž může obsahovat bór v % hmot.stopy až 0,010. Slitiny dle vynálezu lze výhodně využít při výrobě...

Způsob stabilizace pojiv a lepidel optických soustav na zakladě epoxidových pryskyřic, esterů kyseliny metakrylové nebo polyesterových pryskyřic a jejich směsí s vinylovými monomery proti účinkům krátkovlnného záření a zpracování tepelným šokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233336

Dátum: 15.08.1985

Autori: Märtin Rolf, Flammersheim Hans-jürgen, Wunder Johannes, Wolf Horst, Klemm Dieter, Hörhold Hans-heinrich, Hoffmann Günter

MPK: C09K 15/06, C09J 3/16, C08K 5/05...

Značky: esterů, zpracování, účinkům, krátkovlnného, vinylovými, pryskyřic, proti, stabilizace, optických, jejich, tepelným, základě, epoxidových, šokem, směsi, monomery, soustav, polyesterových, záření, lepidel, kyseliny, způsob, pojiv, metakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace pojiv optických soustav a lepidel proti účinku krátkovlnného záření a způsob zpracování tepelným nárazem. Cíl a zajištěni pojiv a lepidel optických soustav spočívá ve stabilizaci proti záření gama a rentgenovému záření a zpracování tepelným nárazem bez narušení ostatních chemických, fyzikálních, optických i technologických vlastností. Podstata vynalezu spočívá v tom, že výchozí směsi pojiv optických soustav se přidává...

Způsob výroby sypkých produktů na základě práškovité celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218891

Dátum: 01.07.1984

Autori: Magister Günther, George Jürgen

Značky: výroby, způsob, práškovité, celulózy, základě, produktů, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby sypkých produktů na základě práškovité celulózy, určených k využívání ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. Cíl vynálezu spočívá ve zmenšení hygroskopičnosti hygroskopických produktů a v homogenním rozdělení malých podílů aktivních látek v nosičích, společným sušením aktivních látek a nosičů.