Patenty so značkou «zaistenie»

Mechanizmus na alternatívne zaistenie bočnice krytého nákladného železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5719

Dátum: 05.04.2011

Autori: Macejko Ján, Hlinka Jiří

MPK: B61D 17/00, E05D 15/00

Značky: alternativně, mechanizmus, vozňa, železničného, krytého, nákladného, bočnice, zaistenie

Text:

...na zaistenie bočnice nákladného železničného vozňa zhora (variant č. 1) bol použitý pri type Habbiins a Habbiillns (podvozkový štvorosový vozeň bez deliacich priečok a s deliacimi priečkami).Tento mechanizmus na zaistenie bočnice pozostáva z uzamykacej poistky 1 (obr. 3) a páky g (obr. 4) s objímkou 5, pričom l a g sú spojené pomocou tíahla á (obr. 5). Páka g je pomocou objimky 5 nastaviteľné spojená so stávajúcim otočným hriadeľom Q a...

Mechanizmus na zaistenie bočnice krytého nákladného železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5558

Dátum: 07.10.2010

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B61D 17/00, E05D 15/10

Značky: krytého, vozňa, bočnice, mechanizmus, nákladného, železničného, zaistenie

Text:

...otváraní naopak, k odomknutiu bočnice. Mechanizmus môže byť vyrobený z akéhokoľvek pevnostne vyhovujúceho materiálu. Mechanizmus ne 40 vyžaduje žiadnu prídavnú činnosť, ani nekomplikuje obsluhu stávajúceho mechanizmu otvárania a zatvárania posuvnej bočnice. Spôsob uzatvárania bočnice je iný, ako u ostatných známych mechanizmov.45 Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomená bočnica pri uzamknutí, na ktorom vidieť polohu jednotlivých...

Zariadenie na zaistenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14656

Dátum: 15.04.2010

Autori: Varetto Ener, Piccolo Lio

MPK: B25J 15/02, B25B 5/08

Značky: obrobkov, zaistenie, zariadenie

Text:

...(nie sú zobrazené), sú posk tnuté blízko rohov ochrannej platne 38, pričom každá skrutka križuje taktiež jeden pár pozd žnej priechodnej diery každého krytu 34, 36, pričom voľný koniec takýchto skrutiek zaberá do príslušnej závitovej diery upevňovacej platne 22 s cieľom zaistiť platňu 38 a kryty 34 a 36 vzhľadom na platňu 22.0015 Každý kryt 34, 36 má taktiež pár rovnobežných priechodných dier 40 priečne na os zariadenia 10, z ktorých...

Zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov v skladových zónach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11614

Dátum: 06.10.2009

Autori: Joyeux Jean-pierre, Coutier Charles

MPK: B65G 1/02, F16P 1/02, E01F 7/04...

Značky: predmetov, zaistenie, skladových, zónách, stohovaných, zariadenie

Text:

...celku je totiž časť energie vytváranej pádom padajúceho predmetu alebo predmetov tlmená pružnou deformáciou siete, ale táto deformácia nie je dostatočné, aby účinne zabrzdila pád tohto predmetu alebo týchto predmetov.0010 Ďalšie zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov podľa úvodnej časti nároku 1 je známe z dokumentu US 2005/000928.0011 Cieľom tohto vynálezu je vytvorit zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov určené po...

Zariadenie na zaistenie veka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11256

Dátum: 01.10.2009

Autor: Kirby David

MPK: B65D 43/24

Značky: zaistenie, zariadenie

Text:

...škrupiny 3.0011 Na obrázku 2 je znázomený čiastočný pohľad zboku na zariadenie 1 na zaistenie veka v čiastočnom reze. Ako je z obrázka 2 zrejmé, je na spodnej strane prvého dielca 6 kĺbového závesu upevnená zaisťovacia pružina 8, ktorá má flexibilní piidržnú oblasť 12 vytvorenú vpodstate vtvare V, ktorá je usporiadaná medzi prvým ñxačným úsekom 13 adruhým tixačným úsekom 14, na ktorých je zaisťovacia pružina 8 pripevnená na prvom díelci 6...

Kompozícia obsahujúca komplex (M)RNA a nahý MRNA na zaistenie alebo zvýšenie imunostimulačnej odpovede u cicavca a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16937

Dátum: 30.09.2009

Autori: Fotin-mleczek Mariola, Voss Söhnke

MPK: A61P 35/00, A61K 39/39, A61K 47/00...

Značky: nahý, komplex, cicavca, imunostimulačnej, odpovede, zvýšenie, kompozícia, obsahujúca, m)rna, použitie, zaistenie

Text:

...RNA (mRNA), cDNA alebo všeobecne nukleové kyseliny,ktoré môžu kódovať špecifický antigén alebo iný terapeuticky aktívny proteín, ktorý je vhodný na konkrétnu liečbu, však spravidla nevykazujú významné alebo dokonca žiadne imunostímulačné vlastnosti. Takéto imunostímulačné vlastností ale možno dodať molekulám mRNA, cDNA alebo nukleovej kyselíne, keď sa komplexujú s peptidom alebo proteínom, akoje napríklad protamín, alebos proteinom...

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopravnom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 286930

Dátum: 26.06.2009

Autori: Wagener Paul-werner, Zimmer Gunter

MPK: B61D 45/00, B64D 9/00, B60P 7/06...

Značky: dopravnom, vozidle, zariadenie, zaistenie, nákladov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopranom vozidle (14) je vytvorené s najmenej jedným aretačným zariadením (2), ktoré je vytvorené v tvare koľajnice a ktoré obsahuje prvú lištu (11) a druhú lištu (12) a je usporiadané v ložnej ploche (13) dopravného vozidla (14), a s najmenej jedným zaisťovacím prostriedkom (1), ktorý je prostredníctvom najmenej jedného prídržného prvku (4) zakotvený v aretačnom zariadení (2). Prídržný prvok (4) obsahuje...

Mína navrhnutá na zaistenie v mínomete a mínomet navrhnutý pre takúto mínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19151

Dátum: 29.10.2008

Autor: Johansson Nils

MPK: F41A 3/28, F41A 9/58, F41A 9/55...

Značky: mína, mínu, mínomete, takúto, zaistenie, navrhnutá, minomet, navrhnutý

Text:

...vznik akýchkoľvek uvoľnených častí v mínomete.0010 Štvrtým predmetom vynálezu je poskytnúť mínu na zaistenie, ktorá je jednoduchá a lacná, a ktorá neovplyvňuje negatívne výkon míny.0011 Piatym predmetom vynálezu je poskytnúť systém na strieľanie míny, pričom systém zahŕňa uvedenú mínu a mínomet.0012 Uvedené predmety a ďalšie tu nevymenované predmety sú uspokojivo dosiahnuté rozsahom predkladaným nezávislých patentových nárokov....

Prídržný systém na zaistenie užívateľa na plavidle a plavidlo s prídržným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11945

Dátum: 09.07.2008

Autor: Walpurgis Peter

MPK: A62B 35/00

Značky: systémom, přídržný, plavidle, plavidlo, zaistenie, systém, užívateľa, přídržným

Text:

...pásu, priradený kplavidlom, vybavený úchytom pre oko, pre svorník, pre karabínu, pre tlačidlo alebo pre podobný zabezpečovací prvok. Zabezpečovací prvok slúži na zabezpečeniena úchytnom bode plavidla.Aby sa dosiahlo jednoduché nastupovanie užívateľa do usporiadania obidvoch pásovv rozkroku, pričom každá noha je vedená slučkou definovanou jednotlivým pásom v rozkrokuspolu s úchytným pásom, môžu byť obidva rozkrokové pásy upevnené voblasti...

Metóda na zaistenie mäkkého dokončenia otváracieho pohybu zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15314

Dátum: 08.05.2008

Autori: Karlsson Tomas, Johansson Tobias

MPK: A47B 88/04, E05F 1/08

Značky: pohybu, zásuvky, mäkkého, zaistenie, otváracieho, dokončenia, metoda

Text:

...jedným0009 Ďalej môže mať sklopné vahadlo podľa vynálezu dva hlavné kolíky umiestnené vo vzdialenosti od seba navzájom viac než 1,2- prípadne viac než 1,3 - krát šírka uvedeného prvého kolika. Týmto je dosiahnuté, že uvedený prvý kolík sa môže mimoriadne spoľahlivým spôsobom zapojiť s uvedenými hlavnými kolíkmi.0010 Navyše, podľa vynálezu, sú umiestnené jeden alebo dva prídavné kolíky na úrovni pod hlavným kolíkom sklopného vahadla,uvedený...

Pracka na zaistenie tovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8747

Dátum: 07.04.2008

Autor: Bouwmans Johannes Henricus Godefridus

MPK: A44B 11/02, B60P 7/08

Značky: tovarov, zaistenie, pračka

Text:

...na obrázku 1Obrázok 3 pohľad na prvú tyčku pracky podľa vynálezu Obrázok 4 rez tyčkou zobrazenou na obrázku 3Obrázok 5 pohľad na druhú tyčku pracky podľa vynálezu a Obrázok 6 detail povrchu tyčky zobrazenej na obrázku 5. Podobné komponenty na obrázkoch majú totožné referenčné čísla.Odkazuje sa najprv na obrázok 1, kde je zobrazená pracka na zaistenie popruhu pre tovar. Spôsob, ktorým popruh prechádza cez pracku, je osobe kvaliñkovanej v...

Systém vedúci tlak s bezpečnostným zariadením na zaistenie pretlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13562

Dátum: 14.03.2008

Autor: Conrads Hermann Josef

MPK: F16K 17/10

Značky: systém, přetlaku, zariadením, bezpečnostným, vedúci, zaistenie

Text:

...rovnako ako poistné ventilystabilizujúce tlak. To existuje principiálne v dvoch rôznychvariantoch, totiž pre poistné ventily, ktoré pracujú na princípezaťažovania alebo na princípe odľahčovania.Vždy podľa princípu práce poistných ventilov spočíva úloha riadiacich ventilov vtom, že ich riadiaci priestor sa má zaťažiť tlakom alebo sa má od tohto tlaku odľahčiť. Pre prevádzku je u nich vyžadovaná extrémna tesnosť v sedlách, ktorá sa obvykle...

Jednotka na zaistenie správneho rozmeru karosérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9430

Dátum: 03.03.2008

Autor: Martinais Bruno

MPK: B62D 65/00, B62D 65/18, B62D 65/02...

Značky: karosérie, rozměrů, správného, jednotka, zaistenie

Text:

...daného tvárniaceho nástroja manipulačným robotom.0010 Vynáiez bude lepšie pochopený ajeho ďalšie ciele, charakteristiky, detaily avýhody budú zrejmejšie vďaka vysvetľujúcemu opisu, ktorý budenasledovať a ktorý obsahuje odkazy na priložený schematický obrázok uvádzaný iba ako príklad jedného spôsobu uskutočnenia vynálezu. Na tomto obrázku sa znázorňuje jednotka určujúca rozmer karosérie podľa vynálezu.0011 Jednotka určujúca rozmer karosérie 1...

Zaisťovací mechanizmus na zaistenie kĺbového uloženia poklopu na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: 285951

Dátum: 26.10.2007

Autor: Monneret Jean-jacques Maurice

MPK: E02D 29/14

Značky: mechanizmus, poklopu, kĺbového, zaisťovací, rámě, uloženia, zaistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovací mechanizmus na zaistenie kĺbovo uloženého poklopu (2) na ráme (1) obsahuje najmenej jednu závoru priradenú k poklopu (2) a uloženú na opačnej strane voči kĺbu (4), v ktorom je poklop (2) pripojený k rámu (1). Závora (5) má tvar zalomenej páky (6), otočne vsadenej na poklope (2), pričom jedno jej rameno (7) spolupôsobí s oporným prostriedkom (38) na stene rámu (1) na uskutočnenie zaistenia, zatiaľ čo druhé rameno (8) tvorí rukoväť na...

Rám vozidla s priečnymi nosníkmi na zaistenie nákladu a priečne nosníky pre neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9496

Dátum: 14.08.2007

Autor: Elting Franz

MPK: B60P 7/135, B60P 7/08

Značky: priečne, nákladu, priečnymi, nosníky, vozidla, zaistenie, nosníkmi

Text:

...prepravy kmeňovćho dreva alebo rúrok menšieho priemeru. Klanice sú obvykle, ako aj pri uvedenom spise DD 66 367,usporiadané bočne zvonku pozdlžnych nosnikov rámu vozidla. Pri preprave kmeňového dreva alebo rúrok menšieho priemeru sa náklad usporiada v pozdlžnom smere vozidla a zaistí proti bočnémuAko u rúrok dopravovaných na vozidle naprieč podľa spisu DD 66 367, tak aj u kmeňoveho dreva poprípade rúrok menšieho priemeru dopravovaných pozdĺžne...

Zaistenie zachytenia strmeňov na prepojovacom mostíku elektroinštalačnej svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4719

Dátum: 05.04.2007

Autor: Zahradník Milan

MPK: H01R 13/639

Značky: strmeňov, elektroinštalačnej, mostíku, zaistenie, svorkovnice, prepojovacom, zachytenia

Text:

...zaistenia uchytenia strmeňov na prepojovací mostík elektroínštalačnej svorkovnice umožňuje pri výrobe nasadiť stmierte na upínacie elementy prepojovacieho mostíka tak, aby výstupky upínacich elementov zapadli do vybrania strmeňov a tým Výkyvné upli a aretovali polohu strmeňa voči prepojovaciemu mostíku, bez toho že sú využite upinacie prvky strmeňov. Tým dochádza nielen k ľahšej a lacnejšej výrobe, ale znižuje sa i prácnosť vlastnej...

Dvojčasťový regulátor prúdu, regulátor prietoku alebo zábrana spätného toku obsahujúci západkový prostriedok na vzájomné zaistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10409

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: B01D 35/04, E03C 1/08

Značky: západkový, spätného, regulátor, obsahujúci, prietoku, vzájomne, prostriedok, zaistenie, dvojčasťový, prúdu, zábrana

Text:

...prúdenia sa môže zväčšovať ~ v takýchto konštrukčných dieloch, vktorých je oblasť spojenia vždy vystavená prúdeniu vody, je všakväčšinou žiaduce rozmerovo čo najpresnejšie spojenie bez väčšej axiálnej vôle.0006 Z dokumentu 2004/038112 A je známy medziľahlý držiak,ktorý je možné naskrutkovať na výtokovej strane vo výpuste vody sanitárnej výtokovej armatúry a ktorý je možné osadiť do regulátora prúdu. Aby bola zaistená funkcia regulátora...

Zariadenie na stiahnutie, zaistenie a zarovnanie bočníc debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4090

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gorčík Jozef

MPK: E04G 17/06, E04G 17/07

Značky: stiahnutie, bočníc, zariadenie, debnenia, zarovnanie, zaistenie

Text:

...je vyrobená z oceľových časti navzájom vytvárajúci mechanizmus na stiahnutie a zaistenie bočníc debneniaObr. l. prvá časť pevnej časti 7 je zhotovená z plochej ocele v ktorej sú zhotovené štyri otvory 8 a jeden otvor 9. Otvory 8 slúžia na prichytenie hlavice o bočnicu debnenia a otvor 9 na pretiahnutie tiahla 15, pričom prvá vonkajšia plocha pôsobí na bočnicu debnenia a druhá slúži ako opora pre pracovnú plochu 17 napinacieho klina 2.Obr....

Zariadenie pre vnútorné zaistenie motorového vozidla odpojením kolíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2630

Dátum: 10.09.2004

Autori: Dupont Patrick, Wattebled Christian, Debrouck François

MPK: E05B 17/00

Značky: motorového, zaistenie, odpojením, vozidla, kolíka, zariadenie, vnútorné

Text:

...páčkou s dvoma ramenami otočnou okolo druhej osi, pričom jedno rameno sa nachádza vo vnútri uvedeného puzdra a prostredníctvom zarážky pôsobí na uvedenúvnútornú zaisťovaciu páčku, a druhe rameno sa nachádza vo vnútri uvedenéhopuzdra a je napojené na uvedené tiahlo, pričom uvedená druhá os prechádza0011 Vďaka vynálezu sa os kolika a v podstate vertikálneho tiahla nachádza vo vnútri puzdra zámku a priechod páčky zarážky do puzdra zámku je v...

Zariadenie na zaistenie kolies automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3665

Dátum: 02.12.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60B 7/16, F16B 41/00

Značky: zaistenie, zariadenie, kolies, automobilů

Text:

...hlavy skrutky. Na obr. 2 je táto zoskrutkovaná zostavapred vytiahnutím kľúča, na obr. 3 je uzamknutá skrutka a celá zostava zakrytá tesniacim členom proti nečistotám. Na obr. 4 je približne V dvojnásobnej mierke prierez krycím puzdrom. Obr. 5 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom vo vnútri náboja kolesa, obr. 6 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom zvonku náboja kolesa a obr. 7 prierez krycím prvkom V podobe uzavretého puzdra hrncovitého...

Zariadenie na zaistenie cirkulácie elektrolytu počas prvého rýchleho nabíjania na formovanie článkov akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283440

Dátum: 24.06.2003

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/36, H01M 2/04

Značky: cirkulacie, prvého, rychlého, nabíjania, formovanie, zariadenie, akumulátora, elektrolytu, zaistenie, článkov, počas

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje teleso (21), ktorého tvar je prispôsobený na utesnené vloženie do jedného alebo viacerých priechodzích otvorov (10) veka (1), pričom uvedené teleso (21) obsahuje prvú cestu (22) na zavádzanie elektrolytu do akumulátora, pričom prvá cesta (22) má prvý koniec (122) spojený s napájacím potrubím (222) na prívod elektrolytu a protiľahlý, druhý koniec (322), ktorý je v prietokovom spojení s prstencovým vybraním (422), vytvoreným v...

Použitie sulfátovaných glykozaminoglykánov na zaistenie účinných pôrodných sťahov u žien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4010

Dátum: 02.01.2003

Autori: Ekman-ordeberg Gunvor, Malmström Anders

MPK: A61K 31/737, A61P 15/00, A61K 31/726...

Značky: použitie, pôrodných, sťahov, sulfatovaných, žien, zaistenie, účinných, glykózaminoglykánov

Text:

...je glykozaminoglykán izolovaný nakomerčnej báze zo živočíšnych tkanív a používa sa klinicky ako antitrombotické liečivo.- Opísaný kontrakčný účinok heparínu, keď je použitý ako antikoagulant, musí byť považovanýza vedľajší účinok, divergentný účinok, ktorý nebol opísaný v žiadnom inom prípade. Nikdynemal tento sekundámy efekt dopad na klinickú prax.0009 Osmers, Rüdiger, a kol., Obstet. Gynecol. V 01 81, No. 1, 1993, strany 88-92, zistili...

Pohyblivé zaistenie posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1476

Dátum: 31.07.2002

Autori: Binder Günter, Schoberegger Michael, Bäck Günter

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00, E05D 15/10...

Značky: zaistenie, dveří, posuvných, pohyblivé

Text:

...čapom usporiadaným bočne v hornej koncovej oblasti posuvných dverí, ktorýv zafixovanej polohe dverí čiastočne obklopuje.DE 28 54 204 Al opisuje posuvné dvere, najmä výkyvnéposuvné dvere pre vozidlá, pri ktorých vjazd dvernehokrídla do zavernej polohy je nezávisle od presnéno zabudovania tesniacich prvkov do portáloveho ramu. Na je na portálovom ráme usporiadaný ťažný prvok na podoprenie posuvného koncového pohybu dverného krídla,ktorý môže...

Prídržná spona na zaistenie strešnej škridly proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281755

Dátum: 25.05.2001

Autori: Rösler Norbert, Hieronimus Franz-josef

MPK: E04D 1/34

Značky: prídržná, škridly, spona, proti, zaistenie, strešnej, větru

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná spona (10) na zaistenie strešnej škridly (16) proti vetru pozostáva z hákovitého hlavového dielu (12) z plochého materiálu, zaveseného na hornej strane prekrývanej strešnej krytinovej škridly (16), najmä v oblasti jej dažďovej drážky (14), a z hákovitého kotvového dielu (18) spojeného bezprostredne s hlavovým dielom (112) spojom pevným v ťahu a upevneným na strešnej nosnej konštrukcii (20). Hlavový diel (12) je spojený s hákovitým...

Zariadenie na zaistenie nádob uzatvorených uzavieracím elementom proti neoprávnenému prvému otvoreniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2821

Dátum: 09.04.2001

Autor: Hellwig Herbert

MPK: B65D 50/04

Značky: zaistenie, uzavieracím, elementom, otvoreniu, uzatvorených, neoprávněnému, prvému, zariadenie, proti, nádob

Text:

...v obvodovom vybraní ochranného elementu, ktorý je so stenounádoby spojený pomocou miest požadovaného porušenia, ktoré ho pridržiavajú, podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že odtrhávací e 1 ement v tvare pásky je na svojom dolnomokraji vybavený konkávnym vybraním zhruba o veľkosti palca.rebrový výstupok je upevnený na stene nádoby vodstupe podhorným okrajom odtrhávacieho elementu tvaru pásky a je v obvodovom smere spojený pomocou...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2733

Dátum: 11.12.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/19

Značky: kapoty, zaistenie, vozidla, uzávěru, zariadenie

Text:

...uložená dvojica bežcov g, g. Na tento účel sú v konzole 1 vytvorené dve drážky Q, 13. V konzole l je ďalej usporiadaný aretačný člen E,ktorý v jednoduchom vyhotovení s výhodou tvon oceľová gulička usporiadanâ v priechodnom otvore l v stene konzoly 1 medzi drážkami Q, l 3 bežcov g, 3. Obidva bežce g, 3 h sú opatrené zárezom gg, 23 na aretačný člen gQ, ktorý sa v konzole 1 pohybuje naprieč voči pohybu bežcov2 3. Pomocouneznázornených skrutiek...

Viacbodové zaistenie bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2512

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/06

Značky: zaistenie, dveří, bezpečnostných, viacbodové

Text:

...systémom s prvou a štvrtou závorou g, 511, Q a 43 a druhou bezpečnostnou zámkou g spojenou s pätbodovým zabezpečovacím systémom so závorami šiestou až deviatou Q, Q, 52, §§ a 54. Do štvorbodovéhozabezpečovacieho systému k prvej závore g so siedmou zarážkou 2 je upevnenáblokovacía zámka g. Na prvom pozdĺžnom ťahadle 6 a/alebo na druhom pozdĺžnom ťahadle Q systému prvej bezpečnostnej zámky 1 a na prvom vertikálnom ťahadle § a/alebo...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2467

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: zaistenie, kapoty, zariadenie, vozidla, uzávěru

Text:

...pohybovo spriahnutý so západkou Z uzáveru kapoty M vozidla a to pomocou lanka Q, ktoré je na prvý bežec g a západku Z Lrzáveru kapoty u vozidla upevnené pomocou nastavovacej skrutky . Na západku Z uzáveru kapoty M vozidla podľa obr. 1 je zdruhej strany upevnené lanko i uzáveru kapoty uzáveru kapoty 14 vozidla. Prvý bežec g je vkonzole 1 odpružený pružinou §. Pružinou Q je odpružená aj západka Z. Druhý bežec g je pomocou nastavovacej skrutky...

Skrutkovnicová vložka na zaistenie koľajnicového upevňovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279267

Dátum: 05.08.1998

Autori: Morton Reginald Frederick, Henry Hugh Richard

MPK: E01B 9/16

Značky: skrutkovnicová, koľajnicového, zaistenie, upevňovadla, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkovnicová vložka (140) je určená na zaistenie koľajnicového upevňovadla v prijímacom materiáli, hlavne skrutkovej vrtule (20) v drevenom podvale, zvyšujúcej osovú silu na vytiahnutie vrtule z materiálu podvalu, predovšetkým dreva (35) podvalu, ktoré sčasti alebo celkom stratilo odpor proti vytiahnutiu skrutkovej vrtule (20) stratou súdržnosti vlákien dreva, znížením merného zaťaženia medzi závitmi skrutky vrtule a protizávitmi vyrezanými v...

Zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1291

Dátum: 04.12.1996

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 7/26, B26D 1/09, B26D 1/62...

Značky: rezacieho, valca, zariadenie, zaistenie, výměnu

Text:

...odnimateľne spojené cez spojovacie prvky a zaisťovacie čapy.Týmto technickým riešením odpadá mechanické obopnutia telesa valca oceľovým plášťom, na ktorom sú uchytené rezacie nože. Teleso valca opatrené rezacimi nožmi je zasunuté medzi dve oceľové priruby s vybraniami. Rezaci valec je proti vypadnutiuzaistený z oboch strán spojovacimi prvkami a zaisťovacimi čapmi, ktoré súčasne slúžia aj na jeho vystredenie. Výmena rezacichvalcov sa môže...

Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkolesia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvojkolesia hnacieho podvozku koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278097

Dátum: 07.09.1994

Autori: Trache Peter, Lachmann Klaus, Bansemer Manfred

MPK: B61F 5/26

Značky: nastavenie, zariadenie, hnacieho, súčasné, hriadeli, nápravových, vozidiel, podvozku, rozvodovky, zaistenie, koľajových, dutom, dvojkolesia, pružin, uloženia, rozměrově, polohové

Zhrnutie / Anotácia:

Nad každou stranou dvojkolesia (1) je umiestnená strediaca jednotka (6, 6'), simulujúca pružné uloženie dvojkolesia (1) na vyrovnanie pružinových uložení (4, 4a), pričom každá strediaca jednotka (6, 6') je tvorená ľavým a pravým strediacim prvkom (6a, 6b) v tvare činky a každý strediaci prvok (6a, 6b) je pevne držaný držiakom (5). Strediace jednotky (6, 6') sú vzájomne pevne spojené spojovacím nosníkom (7) v oblasti nad rozvodovkou (2) a so...

Spôsob a zariadenie na zaistenie obkladových škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278763

Dátum: 11.05.1994

Autori: Zimmermann Harald, Lindemann Bernd, Rinklake Manfred, Frischmann Albert, Schadwinkel Holger, Schuldt Catherin

MPK: E04B 2/30, E04G 23/04

Značky: zariadenie, spôsob, škrupín, zaistenie, obkladových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaistenia obkladových škrupín (2), najmä na dodatočnú sanáciu fasády, pri ktorom sa vyvŕta prvý otvor (41) na zaisťovací prvok (1) cez najmenej jednu škrupinu (2) až k nosnej škrupine (4) usporiadanej za ňou, sa ďalej realizuje tak, že do nosnej škrupiny (4) sa vyvŕta obvodová drážka (13) zodpovedajúca priemeru prvého otvoru (41), potom sa v priestore ohraničenom obvodovou drážkou (13) vyvŕta do nosnej škrupiny (4), s menším priemerom...

Zariadenie na zaistenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 347

Dátum: 02.02.1994

Autor: Šolc Štefan

MPK: E05B 47/00, E05B 63/14, E05B 27/04...

Značky: zariadenie, dveří, zaistenie

Text:

...iba zavoru vlastného zámku a pri dlhodobeišej neprítomnosti je možne uzamknúť celý systém iba jedným dlhým kľúčom. 2 vonkajšej strany nie je vidieť žiadne pridavné zámky, čo zlepäujei vzhľad dveri, ale hlavne bez akejkoľvek pozornosti. V pripade pokusu takto zaistené dvere otvoriť násilim je prekvapenie prekážkou pravdepo dobne príkazom k üstupu.EBĽHLAD OBRÁZKOV NA VÝKŘESOCHNové technicke riesenie je objasnene na výkresoch, kde na obr. l...

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16L 37/08, F16B 21/18

Značky: ovocie, elementů, zariadenie, drenážneho, upevnenie, doske, prítlačnej, rozoberateľné, zaistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Zariadenie pre zaistenie polohy lopatky v axiálnom smere voči disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270140

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ivor Pavol

MPK: F04D 29/34

Značky: smere, lopatky, axiálnom, polohy, disků, voči, zariadenie, zaistenie

Text:

...v každej lopatke sú v lopatkdch ponsrne veľká vruby a krułok nusí byt poistený voči disku diläou iúčiastkou. Poistenie vlotkýcb lopatiek jednou poistkou jo dost novýbodnd, v pripade olýhanis poistky. Použitie všetkých druhov zohýbacích pdsikovýeh poietiok je iba jodnordsove. Oproti ostatnýs majú prednostpre svoju nilšiu naročnoet. Vynedsonie radiílnej vole nedzi lopatkou a drdłkou sa dosa huje obvykle mininalnyni viľani v sdnku, čo naviac...

Prípravok na zaistenie vzájomnej polohy spájkovaných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267319

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 3/00

Značky: spájkovaných, polohy, zaistenie, prípravok, súčastí, vzájomnej

Text:

...v príprade vytečenia časti apájky. takže sa tento m 3 že opätovne použit pri deleom spájkovani. centračný čap má doaadaciu plochu na rezné doätičku v tvare kuzela, čim sa dosiahne presná vyoentrovanie reznej doštičky voči nosnej časti reznóho nástroja.Prípravok podľa vynáleau je znázornený na pripojenom výkrese.Prípravok podľa vynáleeu aa použil na apájkovanie resnáho nástroja, kde sa Piáktävela nosné čeetł a končtrukčnej ooele k reznej...

Zariadenie na mechanicko-elektromagnetické zaistenie polohy bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252737

Dátum: 15.10.1987

Autori: Muščík Ján, Bayer Miroslav, Čajka Jozef

MPK: B66C 1/00

Značky: bremien, zariadenie, polohy, zaistenie, mechanicko-elektromagnetické

Text:

...v tom, že nosný element zakončený navádzacou kladkou, ktorého pohyb v telesa ohraničenom dolnou doskou a prírubami zabezpečujú lineárne ihlové ložiská, je činnosťou tlačnej pružiny v základnej polohe. Pri zdv-íhaní pôsobí bremeno svojou nábežnou plochou na navádzaci-ou kladku a jej súčastným pretáčaním dochádza k zasúvaniu nosného elementu po iinearnych ihlových ložiskách do telesa. Po zdvihnuti bremena nad úroveň úložnej roviny nosného...

Zariadenie pre zaistenie polohy kruhových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220901

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pniaček Florián

Značky: zariadenie, obrobkov, polohy, zaistenie, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre zaistenie presnej polohy kruhových obrobkov pred vložením a upnutím do obrábacieho stroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že palce (1, 2), hranolovitého tvaru, sú upevnené na uhlových pákach (7, 8) uložených otočne prostredníctvom čapu (9) na žlabovom zásobníku (4) a opatrených dorazmi (10, 11), pričom s konzolou (18) sú páky (7, 8) spojené pružinami (14, 15) a na manipulačnom zariadení (5) je upevnená vačka (6) a...