Patenty so značkou «zachycování»

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 13/16

Značky: materiálů, cizích, zachycování, předmětů, zařízení, sypkých

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vlček Antonín Akademik, Wald Jiří, Neužil Lubomír, Mocek Karel, Bejček Václav

MPK: C01D 7/35

Značky: přípravy, oxidů, uhličitanu, siřičitého, plynných, zachycování, způsob, zejména, příměsí, směsi, sodného

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Retenční nádrž pro automatické zachycování ropných látek z hladiny tekoucích vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269884

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kaminský Lubomír, Kosek Jiří, Knybel František

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, tekoucích, hladiny, automatické, látek, zachycování, nádrž, retenční

Text:

...vhodná dlnenzovat tak, aby průtok vody byl malý a relativně atálý, přičemž i vyprazdňování akumulačního prostoru pro~ ahromežčování ropných látek v předeponážní jínce lze automatizovat.Podstata vynálezu je zřejmá z přiloženého výkreau, na němž obr. 1 představuje schematický půdorysný pohled na retenční nádrž a obr. 2 je řezem A-A z obr. 1.Vodním korytem ł proudi voda, jejíž hladinu stírá norná stěne g. K boku vodního koryta 3 je přistevena...

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Servus Stanislav, Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 45/08

Značky: odlučovač, zachycování, aerosolů, kapalných, plynů

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Cesle na zachycování hrubých látek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 266549

Dátum: 12.01.1990

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: E02B 5/08

Značky: zachycování, látek, kapalině, česle, hrubých

Text:

...má větší rozměr než je průměrná velikost rozteče jednotlivých průtokových cest. Uvedené uspořádání příčného profilu česlí zvyšuje několikanásobně jejich průtočnou plochu a při tom není třeba rozšiřovat přítokový prostor, tedy česle lze jednoduše vyměniti ve starých objektech. Dále snížené zanášení česlí způsobuje i jen nátokovâ strana s prolomy,které působí jako hrubší česle a ochrañují jednotlivé průtokové cesty uvnitř prolomu. Česle jsou...

Odběrová hlavice s filtrem k zachycování aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265193

Dátum: 13.10.1989

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/169, G01V 5/06, G01N 15/00...

Značky: filtrem, hlavice, aerosolů, odběrová, zachycování

Text:

...dolní částečný řez demonstruje provedení s radiální polohou přívodního otvoru a výstupního otvoru a horní částeč ný řez provádí třetí provedení hlavice, vyznačené zhotovení otvoru ve víku hlavice.Konkrétní provedení odběrové hlavice s filtrem je názorně představeno na obr. 1. Základ ním dílem je těleso odběrové hlavice l, ve kterém je utvořen přívodní prstencový kanálekQ, do kterého ústí přívodní otvor É k napojení trubice přívodu plynného...

Filtrační nádobka k zachycování biologického materiálu pro potřeby vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261453

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kendereški Dušan, Mareček Ján, Jakubek Aleš, Šráček Jiří, Jakubek Walter

MPK: A61M 1/00

Značky: biologického, vyšetření, zachycování, materiálů, filtrační, potreby, nádobka

Text:

...poloze s matnou plochou na váloi a na obr,3 je echematicky znázorněna filtrační vložka, Filtrační nádobka se skládá z válce l na jehož horní části je vytvořen první kuželový nátrubek š,na nějž je nasunut jednak druhý uzávěr 9 a jednak aspirační kyreta 33 opatřená otvo rem 2 pro ovládání podtlaku. Ve své spodní částí je válec l ukončen výstupkem lg a na svém vnějším povrchu má vytvořenou matnou plochu lg. Tento válec L je rozebiratulně...

Válec pro zachycování ropných látek na vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richter Jaroslav, Bačík Jan

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: tocích, vodních, látek, ropných, zachycování, válec

Text:

...měla umožňovat, aby jim mohly být vybaveny pracovní skupiny pro práci v terénu.Válec pro zachýcování ropných látek na vodních tocích podle vynálezu sestává z několika textilních provazců, po délně uspořádaných v pláěti, který je opatřen zástěrkou.Kromě textilních provazců je uvnitř pláště umístěn také zatěžovací člen.Plášt válce pro zachycování ropných látek i jeho výplň,tzn. především textilní provazce jsou vyrobeny z textilních...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, příměsí, zachycování, prašných, filtr

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Sorpční prostředek pro zachycování organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241613

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jones Geraint, Thomson David Summers, Robbins Jeffrey Dean, Broadhurst Michael David

MPK: B01D 15/08

Značky: prostředek, sorpční, organických, zachycování, látek

Text:

...další neuvedené složky. ľředstavuje-li tedy u sorpčního prostředku podle příkladu 1 zpevněná netkané textílie 60 g.m , tj. 24 ,241 313 práškový ezpandovaný perlit s hydrorobizovaným povrchem13 g.m 2, tj. 5,2 , práškové aktivní uhlí 112 g.m 72, tj. 44,8 a polyakrylátově pojivo 56 g.mŤ 2, tj. 22,4 , pak musí být podíl akrylátověho polyelektrolytu 3,6 , tj. 9 g.m§ 2, aby celková plošné hmotnost sorpčního prostředku byla 250 g.mŤ 2.1,7 dtex a...

Pohonné ústrojí regeneračního zařízení filtru na zachycování tuhých nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240884

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kvapil Jioí

MPK: B01D 46/42

Značky: filtru, pohonné, tuhých, regeneračního, zachycování, zařízení, nečistot, ústrojí

Text:

...elektromotorem pomocí téhla 1. Táhlo l koná kývavý pohyb, který se mění v kývavý pohyb segmentu g v předvoleném úhlu. Nasegmentu g jsou umíatěny první západka Q a druhá západka 5. První západka Q může pootáčet hlavním rohatkovým kolem Ž, pevně spojeným s rotorem rozdělovače Q vzduchu. Druhá západka 1 zabírá postupně za/jednotlivé zuby § pomocného rohatkového kola 1 a při každém kývnutí segmentu g postrčí pomocné rohatkové kolo 1 o...

Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241724

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sloboda Jozef, Ševeíková Jarmila

MPK: G21F 9/02

Značky: sorbent, ruthenia, zachycování, radioaktivního, odpadů, radioaktivních, plynných

Text:

...minut při teplotě 20 °C. Po této době došlo k dokonalěmu smisení obou materiálů, obsah RuO 2 v takto impregnovaném sorbentu činil 0,35 procenta hmot..K 28 g křemenného pisku zrnění 2,0 mm byl přidán roztok dusičnanu železitého 1,82 gramu FeND 53.9 H 20 v 20 ml destilované vody. Směs byla promíchána při 20 °C a potom odpařena pod. intralampou do sucha. Po odpaření nasledovalo vyžíhání při 550 °C po dobu 1 hodiny, aby FeND 33 přešel na Fe 2 O 5....

Způsob zachycování nístějové skloviny ve sklářských regeneračních dolnoplamenných pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237299

Dátum: 01.05.1987

Autori: Horký Lubomír, Kalášek Antonín, Kohoutek Zdeněk

MPK: C03B 5/06

Značky: sklářských, provádění, nístějové, způsob, skloviny, regeneračních, zachycování, tohoto, způsobu, pecích, dolnoplamenných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě tavení v pánvových regeneračních dolnoplamenných pecích, a řeší problém odstraňování nístějové skloviny vytékající z panve. Vyteklá sklovina se převádí do tuhého stavu přirozeným sestupným teplotním gradientem atmosféry v prostoru pod hořákovou šachtou. Hořáková šachta přechází do jímky sběracím kanálem s čisticím otvorem. Dno sběracího kanálu má sklon ke vtokovému otvoru do jímky, jehož osa je...

Odlučovač a absorbér na zachycování příměsí z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249681

Dátum: 15.04.1987

Autori: Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel

MPK: B01D 47/10

Značky: absorbér, plynů, zachycování, příměsí, odlučovač

Text:

...ätěrbin je zaručene, že vypírecí kapeline.je rovnoměrně rozdělene po čelá dálcevý-tokových štěrbin, a tím i na celý průřez hrdla Venturiho trubice. zavedením vypírací kapaliny na jednu stranu a vvlivem proudící vzduäiny na druhé straně každé nárazové přepážky dochází k jejich vibraoím, ktoré jsou vhodné k zamezení tvorby nánoaů na nárazových přepážkách.Na ořipojenýoh výkresoch jsou echematicky znázorněąy příklady odlučovače a absorbéru...

Zámkové ústrojí výsuvné zubové spojky pro zachycování axiálních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249583

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Jan

MPK: F16D 11/00

Značky: ústrojí, zachycování, spojky, axiálních, zubové, zámkové, výsuvné

Text:

...náboji l pracovního válce válcovací stolice je přišroubována ozubená hnaná část g spojky a hnací ozubená část 2 spojky je přišroubována k hlavě kloubového hřídele 1.fIäbo 3 5 hnané části g spojky je opatřen výřezovým otvorem §,v nemž je suvně uloženo prizmatické-vodící těleso 1,jehož účelem je shade nější usszování hnané části g spojky na její hnecí část 1. Vodícím tělesem 1 prochází otočně válcový dřík § stavěcího šrou~ bu, který je opatřen...

Způsob zachycování par rozpouštědel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235879

Dátum: 01.03.1987

Autori: Albrecht, Brych Jan, Sedláček Jiří

MPK: B01D 53/10

Značky: zařízení, tohoto, způsobu, rozpouštědel, zachycování, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adsorpčního čištění vzdušnin odtahovaných ve velkém množství, které obsahují malé množství zachytitelných látek. Je založen na vnášení práškového sorbentu do proudu čištěné vzdušiny a na odstraňování nasyceného sorbentu, který se odlučuje na průmyslovém filtru. Použití se předpokládá např. v chemickém průmyslu, v lakovnách při nanášení nátěrových hmot apod.

Způsob zachycování a vracení těkavých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rada Antonín, Klančík Luděk, Novotný Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: zachycování, způsob, vracení, látek, organických, těkavých

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění ztrát těkavých reakčních složek z výroby alkydových pryskyřic tavným postupem. Účelu bylo dosaženo absorbcí těkavých složek, unášených v proudu plynu v absorpční kapalině tvořené směsí surovin při teplotě 80 až 150 a jejich vrácením do výrobního procesu. Těkavé látky tvořené převážně ftalanhydridem a případně i hlavní podíl par reakční vody, vznikající v počáteční fázi polyesterifikace, spolu se strženými organickými látkami, se...

Způsob zachycování kysličníků síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235612

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: C01B 17/56

Značky: způsob, síry, kysličníku, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo dosáhnout odsíření spalin z fluidně spalovaného uhlí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se částice vápence do 3 mm samostatně fluidně kalcinují při teplotě nad 700 °C. Fluidním médiem jsou spaliny z fluidního spalování uhlí. Do fluidní spalovací vrstvy uhlí o teplotě pod 900 °C se za účelem odsiřování přivádí fluidně kalcinovaný vápenec. Spalování uhlí lze s výhodou provádět za přítomnosti křemičitého písku. Způsob lze použít...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235441

Dátum: 15.11.1986

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zachycování, odpadních, způsob, plynů, zpracování, siřičitanu, vznikajícího, oxidů, horečnatého, siřičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší, bez spalování elementární síry, zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 při zpracování siřičitanu hořečnatého, který je získáván působením odpadních plynů, zejména kouřových, na hořečnaté sloučeniny. Autor navrhuje siřičitan hořečnatý rozkládat v míchaném reaktoru kyselinou sírovou, za vzniku jednak oxidu siřičitého, který lze zkomprimovat a jednak síranu hořečnatého, vhodného pro použití v zemědělství jako hnojiva.

Zařízení pro zachycování a neutralizaci nitrózních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230008

Dátum: 15.09.1986

Autori: Barták František, Kosina Josef

MPK: C01B 21/20

Značky: plynů, neutralizací, nitrózních, zachycování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycování a neutralizaci nitrózních plynů sestávající z odsávacího zařízení, vyznačující se tím, že odsávací zařízení je spojeno odsávacím potrubím (4) s turbinou (2) pro stlačení nitrózních plynů, na kterou jsou napojeny alespoň dvě rozvodové trubice (11), opatřené otvory, přičemž rozvodové trubice (11) jsou umístěny na dně vany (3) absorpčního zařízení.

Zařízení pro zachycování a transport výrobků v balicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 230591

Dátum: 15.05.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B65B 35/16

Značky: balicím, výrobků, zařízení, transport, stroji, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení pro zachycování a transport výrobků 2, které je součástí balicího stroje, jsou použity záchytné prostředky 7, 13, 21, které jsou na koncích, kterými zachycují výrobky 2, opatřeny pružnými elementy 9, 17, 24, ve kterých je vytvořena nejméně jedna vnitřní dutina 10, 18. Tato vnitřní dutina 10, 18 zvyšuje deformovatelnost pružného elementu a zajišťuje účinné a hladké dosednutí pružného elementu na povrch výrobku. Podstata vynálezu je...

Zařízení pro zachycování pletených výrobků, zejména punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225111

Dátum: 15.02.1986

Autor: Manini Anna

Značky: zařízení, zejména, výrobků, zachycování, pletených, punčoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zachycovacího zařízení, umístěného v odtahové pneumatické trubici okrouhlého pletacího stroje a zadržujícího pletený výrobek po dobu jeho hotovení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v otočné části odtahové trubice je umístěna poddajná válcová zachycovací síťka (40) a nejméně jeden prostředek pro uzavírání podélné průchozí dutiny válcové průchozí síťky (40), který je tvořen dvojicí přitlačovacích tyček (22), otočným prstencem...

Způsob zachycování škodlivých látek uvolňovaných při hydrolýze hydroxylamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 228099

Dátum: 15.02.1986

Autor: Tluchoř Jindřich

Značky: hydrolýze, látek, způsob, amonného, zachycování, uvolňovaných, škodlivých, hydroxylamindisulfonanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zachycování škodlivých látek uvolňovaných při hydrolýze hydroxylamindisulfonanu amonného, vyznačený tím, že se zachycování provádí při teplotě 370 až 385 K v nepřímo kondenzované brýdové páře současně vzniklé při procesu hydrolýzy a případné předneutralizaci roztoku.

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: zejména, zařízení, apod, například, zařízeních, zachycování, vzácných, ordinacích, kovů, laboratořích, zubolékařských, drahých, zdravotnických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Způsob zachycování stříbra z odpadu fotochemického a fotografického stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226963

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kratochvíl Pavel, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

Značky: odpadů, fotografického, stříbra, zachycování, způsob, fotochemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu zachycování a koncentrace stříbra z odpadů fotochemického a fotografického průmyslu s vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Odpadní vody s obsahem stříbra jsou vedeny do kolon s nápní kaseinu, s výhodou pat kasoinovóhe polymeru, přičemž stříbro je z roztoku zachycováno. Získání stříbra z náplně je možné provést spálením této náplně, výměnou iontů, popřípade iontovýměnou spojenou s elektrolysou. Další...

Zařízení pro zachycování vznášených a plovoucích splavenin u odběrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220361

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šálek Jan, Šolc Antonín, Horák Jaroslav

Značky: plovoucích, zachycování, odběrných, splavenin, vznášených, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu zajišťuje zachycení vznášených a plovoucích splavenin u odběrných zařízení odebírajících vodu z povrchových vod. Zařízení tvoří rotační bubnové síto s plným předním čelem, volným zadním čelem vsazeným kluzně do žaluziové příčky. Buben je síťovinou otočně osazen na pevné hřídeli. Při průtoku vody se zachycují na sítu splaveniny, které jsou otáčejícím se bubnem vynášeny nad hladinu a odstraňovány proudem vody z...

Zařízení pro zachycování vlákna ze zpětných a odpadních vod při výrobě papíru a celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230961

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pogromskij Jurij Konstantinovič, Svitělskij Vasilij Petrovič, Milštejn Alexandr Davidovič

MPK: D21F 1/66

Značky: zařízení, zachycování, odpadních, papíru, celulózy, vlákna, zpětných, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení vlákna ze zpětných a odpadních vod při výrobě papíru a celulózy. Cílem vynálezu je zvýšení stupně zachycení vlákna. Zařízení zahrnuje těleso se sítem a rozstřikovací tryskou otočenou k sítu. Těleso je vybaveno hrdly pro odvod zachyceného vlákna a vyčiřené vody. Novým je provedení síta, jehož povrch má tvar rotačního tělesa, například kužele nebo komolého kužele, obraceného vrcholem k rozstřikovací trysce.

Hmota pro zachycování platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217875

Dátum: 15.11.1984

Autori: Jaroš Stanislav, Vlasák Jaroslav

Značky: zachycování, hmota, platiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hmoty pro zachycování platiny při výrobě kyseliny dusičné, která je vyznačená tím, že je tvořena žáruvzdorným nosičem ze sloučenin hořčíku a hliníku, jako jsou oxid hořečnatý, osinek, oxid hlinitý, nebo jejich směsi, obsahujícím oxid vápenatý v koncentraci nejméně 3 % ve hmotě nebo/a v koncentraci nejméně 0,3 % na povrchu nosiče nebo obsahujícím sloučeniny vápníku, poskytující při žíhání oxid vápenatý, s výhodou magnezitový...

Způsob zachycování unikajících prachových částic z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 215876

Dátum: 15.07.1984

Autor: Barteček Jaroslav

Značky: unikajících, způsob, ocelářské, částic, zachycování, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zachycování prachových částic z odsávaných spalin při foukání kyslíku na lázeň ocelářské pece pomocí akustického zdroje, umístěného ve skříni, chlazené vodou, která je umístěna v klenbě nebo víku ocelářské pece, kde se tlakovým kyslíkem nebo jiným plynem vytváří kolem posuvné kyslíkové trysky pro intenzívní oduhličování kuželovitá akustická clona. Tento způsob lze použít u všech intenzifikovaných SM pecí, tandemových pecí a...

Způsob výroby filtru pro zachycování drobných rozptýlených aerosolových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218874

Dátum: 01.07.1984

Autori: Seyfarth Gerd, Bartsch Günter

Značky: drobných, zachycování, aerosolových, výroby, rozptýlených, filtru, způsob, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kulatých skládaných filtrů pro zachycování drobných rozptýlených aerosolových částic ze složených, dříve zhotovených filtračních sáčků. Takové filtry se používají při ochraně dýchacích cest, a zejména spolu s maskami dýchacích zařízení. Cílem vynálezu je zlepšení provozních vlastností. Úkol spočívá ve vypracování způsobu používání skelného vlákna ve filtračním materiálu. Podstata vynálezu spočívá v návrhu na...

Způsob zachycování a ukládání trnů z plastických hmot nebo pryže při jejich vytlačování z vysokotlakových hadic a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215338

Dátum: 31.05.1984

Autori: Růžička Josef, Ryška Petr, Vilím Otakar

Značky: vytlačování, ukládání, zachycování, zařízení, jejich, plastických, způsob, způsobu, provádění, trnů, hadíc, vysokotlakových, pryže

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačování trnů z hadic o velkých délkách při vysokotlakých vytlačovacích rychlostech bylo dosud ve výrobnách hadic technologickým problémem a nebylo dosud známo vhodné zařízení. Trny se buď vypouštěly do volného prostoru nebo byla snaha je jímat do větších barelů. Podle vynálezu je problém řešen tak, že trn vytlačovaný tlakem kapalného média při tlaku 10 až 40 MPa se zavede šikmo pod úhlem 10 až 45° mezi dvě soustředně uložené rotující...

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223110

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vysloužil Jan, Páter Alois

Značky: třísek, zařízení, zachycování, odvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek je možné využít u všech obráběcích strojů s otočným pracovním stolem, především u svislých soustruhů. Zařízením se odstraňují nejrůznější druhy skluzů pro odvod odpadních třísek. Podstata zařízení spočívá především v tom, že okolo pracovního stolu je vytvořeno prstencovité otočné dno, na které padají třísky. Otáčením dna se třísky dostanou až k stěrací liště, která svou polohou zaručuje usměrňování...