Patenty so značkou «zabezpečovacie»

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie a spôsob bezpečného vyhodnotenie koľajového vozidla na tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288396

Dátum: 27.07.2016

Autori: Horák Matyáš, Srb Stanislav, Knotek Kamil, Jansa Jaroslav, Bulín Jaroslav, Kameník Otakar

MPK: B61L 13/04, B61L 29/00, B61L 11/08...

Značky: tomto, zabezpečovacie, vozidla, bezpečného, koľajového, spôsob, vyhodnotenie, zariadení, světelné, zariadenie, priecestné

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie obsahuje bezpečné nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1), nepárne alebo párne retranslačné prostriedky (5L), (5S) a master (5M). Nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1) predovšetkým obsahujú nepárne alebo párne otrasové detektory (O-1L, O-2S, O-3L, O-4S), nepárne alebo párne magnetické detektory (M-1L, M-2S, M-3S, M-4S), nepárne alebo párne komunikačné...

Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7300

Dátum: 03.12.2015

Autor: Čollák Igor

MPK: G08B 13/00, B62H 5/20, B62H 5/00...

Značky: bezdrôtové, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...časti vrchného vysielačového veka 2 l a spodného vysielačového veka g je voľne uložená vysielačová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoj a. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul i alarmového telesa 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom g, ktoré je z plastu. Na vrchné alarmové veko g je pripevnený jeden...

Elektronické zabezpečovacie zariadenia pre otvorové výplne, najmä okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6505

Dátum: 03.09.2013

Autori: Petřek Pavel, Petřek Michal

MPK: G01R 33/00, G08B 13/08

Značky: zariadenia, okna, výplně, elektronické, otvorové, najmä, dveře, zabezpečovacie

Text:

...l a obr. 3 znázorňujú principiálne prevedenie zabezpečovacieho zariadenia pre VARIANT 1. Toto zariadenie sa skladá najmenej z magnetometra i, riadiacej jednotky g, zdroja g energie, dotykového ovládacieho prvku Q a akustického výstupu i. Zariadenie magnetometrom L meria magnetické pole. Hodnoty magnetického poľa sú vyhodnocované riadiacou jednotkou g. Z nameraných hodnôt riadiaca jednotka g vyhodnotí stav otvorovej výplne g....

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6402

Dátum: 01.03.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, vozidla, motorové, zabezpečovacie

Text:

...a zobáčikom i 31 na pomocný jazdec 5. Pomocný jazdec Q vybavený vybraniami g a tvarovým koncom g pre uzamykací segment j je posuvne uložený v konzole i medzi stenou konzoly i a uzamykacím segmentom i. Z vonkajšej strany steny konzoly l je pripevnená zámková vložka z, výhodne rotačná,na ktorej spodnej časti 2 l zasahuj úcej do vnútomého priestoru konzoly L podľa obr. 2 je pripevnený ozubený segment ž, ktorého zuby 31 sú v zábere s vybraniami...

Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku a osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5869

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mucha Lukáš

MPK: G08B 13/10, E05B 47/00, G08B 13/18...

Značky: osôb, zabezpečovacie, majetku, zariadenie, ochranu

Text:

...investičné a nákladovo neúmerne potrebe. V pripade niektorých zabezpečovacích a signalizačných zariadeni, ktoré sú napojené na ochranné pulty bezpečnostných služieb, pripadne policie je páchateľ schopný zase využít určitý časový interval do príchodu bezpečnostných služieb a prípadne uniknúť i s korisťou.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia na ochranu majetku a osôb podľa tohto riešenia je, že je jednoduché na zhotovenie, ekonomicky nenáročné a...

Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5857

Dátum: 04.10.2011

Autori: Kaduch Tomáš, Hogh Alois

MPK: G07F 19/00, E05G 1/00

Značky: bankomatov, samostatně, zabezpečovacie, stojacich, zariadenie, automatov

Text:

...sú vykrádané, pretože nie sú dostatočne zabezpečené proti krádeži.Podstatou zabezpečovacieho zariadenia samostatne stojacich bankomatov, automatov je ich upevnenie tak, aby sa zabránilo ich odcudzeniu.Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov je možno položiť na podlahu alebo vložiť do podlahy, tak, že do podlahy sa vyreže otvor, V ktorom vznikne priestor, do ktorého sa vloží nosná konštrukcia zložená z rámu s...

Zabezpečovacie zariadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5728

Dátum: 05.04.2011

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00, E05B 53/00, E05B 65/00...

Značky: motorových, zabezpečovacie, zariadenia, vozidiel

Text:

...zachovaní konštrukčnej jednoduchosti urnožňovalo použitie pri axiálne upravenom spojovacom člene rotačnej zámkovej vložky. Toto sa dosiahne značnou mierou pri zabezpečovacom zariadení pre motorové vozidla, zahrňujúce rotačnú zámkovú vložku pripojenú spojovacím členom s aretačným členom, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä V tom, že k zámkovej vložke je vnútri krytu pripevnená vačka, na ktorú dosadá prostredníctvom...

Zabezpečovacie zariadenie riadiaceho stĺpika automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17405

Dátum: 21.01.2011

Autori: Laval Anthony, Kaliebe Lukas

MPK: B60R 25/02

Značky: riadiaceho, vozidla, zabezpečovacie, stĺpika, zariadenie, automobilového

Text:

...západky asmer premiestňovania pohyblivého indexovacieho prvku sú rovnobežne,- západka apohyblivý indexovací prvok sa opierajú o profil ozubeného kolesa narovnakej strane uvedeného profilu a premiestňujú sa v rovnakom smere voči profilu.Vynález sa taktiež týka podpomého modulu pre otáčanie stĺpika riadenia obsahujúceho pomocný motor aplikujúci otáčavú silu na stĺpik riadenia, charakterizovaný tým, že obsahujezabezpečovacie zariadenie...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5551

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sabó Atila

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, vozidla, motorové

Text:

...zapaľovania sa aktivuje servisný režim a nakoľko je spínaný magnetickým poľom, je široká škála jeho umiestnenia. Zabezpečovacie zariadenie je ovládané rádiovým diaľkovým ovládačom Po aktivácii diaľkového ovládača sa aktivuje modul, ktorý prerušuje obvod motorového vozidla potrebný k naštartovaniu motora. Užívateľ má sedem sekúnd na naštartovanie motorového vozidla. Po uplynutí uvedeného času sa daný obvod prerušuje. Po celú túto dobu je...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11545

Dátum: 21.12.2007

Autori: Laval Anthony, Montay Jean-philippe

MPK: E05B 65/12, B60R 25/02

Značky: stĺpik, zariadenie, zabezpečovacie, riadenia

Text:

...zariadenia spolus pohonnými prostriedkami blokovacích prostriedkov.Tieto pohonné prostriedky zahrňujú elektrický motor 7, ktorého Výstupný hriadeľ 7 a nesiezávitnicu 9, ktorá je spojená s hnacim kolesom ll.Hnacie koleso 11 je ozubenć, s nosnou osou 13 dostupujúcou do ložiska 15 umiestnenéhoAko možno konštatovať podľa obr. 2, nosná os 13 je výhodne vyhotovená v tvare tíahla osovoprechádzajúceho hnacím kolesom 11 a vyhotoveného spolu s...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8202

Dátum: 21.12.2007

Autori: Montay Jean-philippe, Laval Anthony

MPK: E05B 65/12, B60R 25/02

Značky: zabezpečovacie, riadenia, zariadenie, stĺpik

Text:

...polohy je navyše výhodne schopný snimatvzdialenú polohu unášacieho kolesa.0016 Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu vyplynú z nasledujúceho opisu, ktorý slúži ako priklad a nie je vyčerpávajúci, a ktorý sa vzťahuje na- obrázok 1 je pohlad vreze na část zabezpečovacieho zariadenia protikrádeži podľa tohto vynálezu,- obrázok 2 je pohIed podľa rezu I-l na část zabezpećovacieho zariadenia~ obrázok 3 je pohľad vreze na ćast...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285762

Dátum: 02.07.2007

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/06

Značky: odcudzeniu, proti, zabezpečovacie, motorových, zariadenie, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zamkýnacím mechanizmom (1) so zámkou (6) a vodiacim prostriedkom (3) na vedenie blokovacieho čapu je uložený variabilný modul (2), ku ktorému je pripojená aspoň jedna nosná konzola (27) pevne spojená s karosériou, prípadne s bočnou stenou tunela motorového vozidla.

Zariadenie pre mechanické zabezpečovacie zariadenia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4399

Dátum: 02.03.2006

Autori: Maloušek Drahomír, Ambrož Karel

MPK: B60R 25/06

Značky: mechanické, zariadenie, zabezpečovacie, vozidiel, zariadenia

Text:

...lankami, upevnené na ojnici 4, nesúmeme, Podľa obr. 1 sú prenosové členy 5, 6, tvorené ovládacímí lankami uložené vo vodiacich trubkách 7, 8. Vodiace trubky 7, 8, sú, v tomto vzorovom prevedení upevnené na kryte 21, zámkovej vložky 2, vedľa seba. Je zrejmé, že vodiace trubky 7, 8, možno uložiť pri kryte 21, zámkovej vložky 2, tiež nad seba, alebo inak vhodne.V altematívnom vyhotovení podľa obr. 7 je otočný člen 12, vybavený dvojicou čapov,...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4398

Dátum: 02.03.2006

Autor: Kadlec Kamil

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...a kinematickú väzbu tvorí spojka.Je účelnć z dôvodu jednoduchej konštrukcie a životnosti, keď spínače sú bezkontaktné.V prípade, že je možné zariadenie umiestniť u blokoVaného dielu je výhodné, ked matíca pohybovej skrutky tvorí závoru vysunutú z otvoru V stene skrine.Výhodne je, že zariadenie je možné umiestniť nezávisle na polohe blokovaného dielu, keď matíca pohybovej skrutky je ohybným členom spojená so zàvorou uloženou na konci...

Priecestné zabezpečovacie zariadenie aktivované v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 283756

Dátum: 04.12.2003

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Houser Jiří, Pšenička Pavel

MPK: G05B 19/048, G05B 9/02

Značky: zariadenie, čase, reálnom, aktivované, priecestné, zabezpečovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Priecestné zabezpečovacie zariadenie aktivované v reálnom čase je usporiadané tak, že prostriedok (CPV) časovo podmienenej výstrahy priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZS) je pripojený priecestným komunikačným kanálom (PKK) na centrálu (C) umiestnenú v prvej stanici (100), ktorá vypravuje vlak. Centrála (C) je pripojená na vozidlové zariadenie (VZ) prostredníctvom rádiového komunikačného kanála (RKK). Výstraha signalizovaná priecestným...

Automatické priecestné zabezpečovacie zariadenie s časovo odloženým začiatkom výstrahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283755

Dátum: 04.12.2003

Autori: Faran Antonín, Srb Stanislav, Pšenička Pavel, Houser Jiří

MPK: B61L 29/18, B61L 29/22

Značky: výstrahy, časovo, odloženým, začiatkom, priecestné, zabezpečovacie, automatické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické priecestné zabezpečovacie zariadenie s časovo odloženým začiatkom výstrahy je usporiadané tak, že prostriedok (PIVL) indikácie vlaku nepárneho smeru lokalizovaný od priecestia (P) vo väčšej vzdialenosti ako je približovací úsek (PUL) nepárneho smeru svojím výstupom inicializuje začatie oneskorenia časového súboru (CSL) nepárneho smeru, ktorého výstup ovláda po vyčerpaní nastaveného oneskorenia časové relé (CRL) nepárneho smeru. Toto...

Riadiace a zabezpečovacie zariadenie s obojsmernou komunikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3234

Dátum: 04.06.2002

Autori: Genský Koloman, Krosner Karol

MPK: G08B 1/08, G08C 19/00, G05B 15/00...

Značky: komunikáciou, zariadenie, obojsmernou, riadiace, zabezpečovacie

Text:

...a s pamäťou udalostí uku ktorej je pripojených osem analógových vstupov Q, do ktorýchje možné pripojit štandardnéPIR senzory - tepelné senzory pohybu, iné ľubovoľné senzory s napäťovým výstupom (0-12 V),relćovým výstupom, alebo jednosmemć napätie v rozsahu 0-l 2 V, ktoré je možné ďalej merať aKcentráhtej procesorovej jednotke sú ďalej pripojené 4 reléové výstupy j a telefónna komunikačná časť L 1, ktorá zabezpečuje obojsmemú komunikáciu medzi...

Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3213

Dátum: 04.06.2002

Autor: Remiš Dušan

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilů, zabezpečovacie, zariadenie, mechanické

Text:

...odomknutej rukoväte. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že druhý koniec nosnej tyče je opatrený dvoma priečnymi ramenami tak, že pomer celkovej dĺžkyramien k stredovej vzdialenosti uzatváracích čeľusti je z intervalupomerového čísla od 2,5 do 4,5. Vjednom výhodnom uskutočnení je výhodné pomerové číslo 3,75 alebo 4,0.Účinok mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia .možno zvýšiť, ak...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3131

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...zariadenie podľa obr. 1 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa i uzatvorená vekom, na obrázku neznázomeným, ktoré pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnenéMatica g je usporiadaná posuvne v otvore g náliatku g, pričom otvor g je priechodný V danom prípade stenou ä skrine g.Pohybová skrutka Q je uložená v ložiskovom náliatku Q usporiadanom v skrini 1,...

Automatické priecestné zabezpečovacie zariadenie nevyžadujúce prostriedky na zisťovanie prítomnosti vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282299

Dátum: 19.11.2001

Autori: Faran Antonín, Pšenička Pavel, Houser Jiří, Srb Stanislav

MPK: B61L 29/16, B61L 29/00, B61L 29/22...

Značky: priecestné, zabezpečovacie, nevyžadujúce, zisťovanie, prostriedky, přítomnosti, zariadenie, vlaku, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické priecestné zabezpečovacie zariadenie nevyžadujúce prostriedky, ktoré zisťujú prítomnosť vlaku, ktoré je usporiadané tak, že prostriedok (PPV) podmienenej výstrahy je situovaný v priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZS), kde je pripojený dvoma vedeniami na ovládací obvod (OOL) pre nepárny smer, umiestnený v prvej železničnej stanici (100). Ďalej je pripojený dvoma vedeniami na ovládací obvod (OOS) pre párny smer, ktorý je situovaný...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282193

Dátum: 08.10.2001

Autori: Svoboda Radim, Doubek Pavel, Froleš Jan, Novák Vladimír, Kalina Luboš, Šíma Marek, Martinec Josef, Horák Luboš, Horniecký Milan

MPK: B61L 29/22, B61L 29/16, B61L 27/04...

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca časť (I) zabezpečovacieho zariadenia pozostáva z hlavného rozbočovača (HUB), ktorý je spojený so zadávacím počítačom (ZPC), s hlavnými technologickými počítačmi (TPA, TPB) a so zálohovým rozbočovačom (HUB1), ktorý je spojený so zálohovým zadávacím počítačom (ZPC1) a so zálohovými technologickými počítačmi (TPA1, TPB1). Technologické počítače (TPA, TPA1, TPB, TPB1) sú spojené s vykonávacou časťou (II), pričom vykonávacia časť (II) je...

Zabezpečovacie zariadenie dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne neoprávnenému používaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2732

Dátum: 11.12.2000

Autor: Krajčovič Ludovít

MPK: B60R 25/02

Značky: neoprávněnému, dopravných, případně, odcudzeniu, používaniu, prostriedkov, proti, zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...napr. pomocou zâmkového mechanizmu upevneného napr. na volantovej platni, pripadne základnej alebo stabilizačnej alebo obidvoch - základnej a stabilizačnej zámkovým čapom zasunutým do výrezov všetkých platní, čím nastane znefunkčnenie volantu t.j. prenosu otáčavého pohybu volantovej platne a na nej upevneného volantu na volantovú tyč a tým je umožnené vedenie vozidla. Na tento účel sa nevylučuje ani použitie iných spôsobov spoľahlivého...

Automobilové zabezpečovacie zariadenie s elektromechanickou riadiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2578

Dátum: 11.07.2000

Autor: Jaško Aladár

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilové, riadiacou, zabezpečovacie, elektromechanickou, jednotkou, zariadenie

Text:

...jednotkou realizované technickýmiprostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované automobilovým zabezpečovacím zariadením selektromechanickou riadiacou jednotkou podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom,že pozostáva z hlavnej elektromechanickej riadiacej jednotky prepojenej s aspoň dvoma pomocnými elektromechanickými riadiacimi jednotkami. Pre účely tohto technického...

Zabezpečovacie zariadenie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2468

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenie, vozidiel, zabezpečovacie

Text:

...spojené s puzdrom l. Na vedenie kľukového hriadeľa g sú v puzdre 1 uložené s odstupom dva vodiace knižky Q, gQ, zaistené proti posuvu pomocou kolíkov 31, 12. Na kľukovom hriadeli g sú známym spôsobom uložené ojnice 61, 6 g, z ktorých je ku každej pevne prichytený koniec jedného ohybného hriadeľa Ľ, E. Ohybné hriadele Ľ, Ľ sú z puzdra 1 vyvedené otvormi do vedení Q, Q, ktoré sú upevnené na puzdre l, napríklad zvarom 91, 2. Pomocou vedení Q,...

Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2258

Dátum: 10.09.1999

Autori: Molnár Štefan, Klincko Adrián

MPK: G08G 1/16

Značky: zariadenie, reťazových, zabránenie, havárií, zabezpečovacie, motorových, vozidiel, vzniku

Text:

...motorové vozidlo vo vzdialenosti cca 300 metrov. Vodič v takom pripade pokračuje vjazde zníženou rýchlosťou a zvýšenou opatrnosťou až do zániku signalizácie, čo znamená, že sa dostal zdosahu signálu havarovaného vozidla.prijmača , Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie zabezpečovacieho zariadenia.objasnené na blokovej schémeZariadenie /obr.1 I pozostáva zvysielača 2 prijmača § a snímača nárazu 1, ktoré tvoria jeden...

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: dopravného, prostriedku, jednostopového, zariadenie, zabezpečovacie, parkovacie

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...

Automatizované zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2008

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kačmáry Imrich, Krupa Marián, Bartoš Juraj, Merva Miroslav

MPK: B61L 27/00

Značky: automatizované, zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...celého zariadenia a vylučujú zlyhanie systému z dôvodu technických porúch .K výhodám technického riešenia patrí prenositeľnosť povelov obsluhy alebo celej obrazovej informácie na väčšie vzdialenosti, čo sa využíva u pracoviska údržby pripojeného k počítačovej sieti. Je postavené na báze personálneho počítača pracujúcehopod rovnakým programovým vybavením ako dispečerské stanice a umožňuje okremprehľadávania žumálových a chybových súborov aj...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu kancelárskych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1818

Dátum: 06.05.1998

Autor: Porubčan Róbert

MPK: E05B 73/00

Značky: odcudzeniu, kancelářských, zabezpečovacie, zariadení, zariadenie, proti

Text:

...je pripevnený .k pripojovaciemu členu a / alebo je upravený na pripevnenie k vonkajšej stene chráneného kancelárskeho zariadenia. Vodiace členy umožňujú ľahké priestorové navedenie základňového člena apripojovacieho člena do polohy potrebnej pre ich spojeniei Bezpečnostná - úroveň zabezpečovacíeho zariadenia proti i odcudzeniu kancelárskych zariadení sa zvýši, ak obsahuje dátovúskríňu, ktorá je spojená s pripojovacím členom a do ktorej sa...

Mechanické zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1788

Dátum: 08.04.1998

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: proti, odcudzeniu, zariadenie, zabezpečovacie, mechanické, vozidla

Text:

...vozidla podľa tohtotechnického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z rotora zámku, rotačnéhočlena skrutkového prevodu, výsuvného kolika, posuvného člena skrutkového prevodu, pričom rotor zámku je spojený priamo alebo pomocou rotačného spojovacieho člena a/alebo pomocou prevodu s rotačným členom skrutkového prevodu. S posuvným členom skrutkovélro prevodu,ktorý je vedený vo vodiacej skrini skrutkovélro prevodu, je spojený...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1734

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vámoš Štefan, Kotrus Jozef, Vámoš Richard

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...sú prepojené so zemniacim výstupom. Druhý vývod druhého odporu je vyvedený na riadiaci vstup.Veľmi dôležitou podstatou technického riešenia je to, že zabezpečovacie zariadenie je odnímateľné najmä pri opustenímotorového vozidla a pri jeho zaparkovaní aj na dlhšie obdobie.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj usporiadanie zabezpečovacieho zariadenia na plošnom spoji a prípadné jeho zakrytovaníe. Napokon podstatou riešenia je...

Programovateľné priecestné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280646

Dátum: 04.02.1998

Autor: Židek Martin

MPK: B61L 29/16, B61L 29/00, B61L 29/22...

Značky: programovatelné, zariadenie, zabezpečovacie, priecestné

Zhrnutie / Anotácia:

Procesorom riadené priecestné zabezpečovacie zariadenie, spolupracujúce s blokom (8) vstupných povelov, s blokom (10) vonkajších prvkov, s blokom (9) napájania a eventuálne s blokom (11) indikačných prvkov, je určené na riadenie výstupných periférií, t. j. návestných svetiel výstražníkov, zvukovej výstrahy, závorových pohonov, návestných svetiel priecestníkov. Blok (8) vstupných povelov a blok (9) napájania sú napojené cez prvý vstupný blok (2)...

Vonkajšie mechanické zabezpečovacie zariadenie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1655

Dátum: 05.11.1997

Autor: Horký Vladimír

MPK: B60R 25/00

Značky: vonkajšie, vozidiel, zariadenie, mechanické, zabezpečovacie

Text:

...g spojená so základovým nosníkom g medzi oboma svojimi koncami. Taktiež vedľajšia nosná tyč § je v inom neznázornenom príklade prevedenia na základovom nosníku g výkyvneuložená medzi oboma svojimi koncami.Na druhom, voľnom a/alebo dlhšom konci hlavnej nosnej tyče g je pevne uložený istiaci prvok g, ktorý má v konkrétnom príklade prevedenia znázornenom na výkrese,tvar dutého púzdra, ktorého vnútorný priemer je väčší, ako je priemer...

Programovateľné priecestné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1453

Dátum: 07.05.1997

Autor: Židek Martin

MPK: G05B 19/00, B61L 25/00

Značky: priecestné, zabezpečovacie, programovatelné, zariadenie

Text:

...zariadenie SPA~ 4, firmy ABB ZVUSKatowice (Poľsko) využíva zdvojený priemyselný automatizačnýSystém MAESTRO fy Bernecker Rainer V zapojení 2 z 2. Ovládacimi prvkami na automatickú činnosť priecestia sú bodové koľajové kontakty rozmiestnené paralelne na každej koľajnici jednej koľaje. Obidva systémy pracujú nezávisle na sebe, každý je ovládaný séríou kontaktov 2 jednej koľajnice a každý ovláda jedno z dvojice svetiel výstražníka.Úlohou...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1275

Dátum: 06.11.1996

Autori: Svoboda Radim, Doubek Pavel, Novák Vladimír, Šíma Marek, Martinec Jozef, Horák Luboš, Kalina Luboš, Horniecký Milan, Froleš Jan

MPK: B61L 29/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...spojom so zálohovým technologickým počítačom prvej vetvy, siedmym dátovým spojom so zálohovým technologickým počítačom druhej vetvy. Hlavný technologický počítač prvej vetvy a zálohový technologický počítač prvej vetvy sú spojené ôsmym dátovým spojom s vykonávacou častou. Hlavný technologický počítač druhej vetvy a zálohový technologický počítač druhej vetvy sú spojené deviatym dátovým spojom s vykonávacou častou. Vykonávaciu časť tvorí...

Programovateľné staničné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1053

Dátum: 10.01.1996

Autori: Nezhoda Jiří, Klaška Václav, Martiník Jan, Žilka Jiří, Smolík Richard, Grúň Jan

MPK: G05B 15/02

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, programovatelné, staničné

Text:

...do stojanu, ďalej okrem ističov sú tri pozicie pre relé, zaistujúce pomocné funkcie pre celý ,stojan, ďalej pod ističmi sanachádza pat radov relé, ovládajúcich prvky v koľajišti, ďalej V strednej časti sú umiestené dva mikropoćítače a pod týmito mikropočítačmi - je umiestnených ďalších devàt radov relé,ovládajúcich prvky V koľajišti, teda celý stojan má celkovo štrnást reléových sád, ovládajúcich výhybky návestidlá alebo...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1031

Dátum: 03.12.1995

Autor: Hrmo Alfonz

MPK: B60R 25/04

Značky: motorových, proti, zabezpečovacie, zariadenie, odcudzeniu, vozidiel

Text:

...aj stupeň ochrany zabezpečenia proti krádeži, resp. predlžuje sa čas v momente odcudzovania pri snahe neoprévneného správneho zapájania elektrických okruhov.Do zariadenia k prerušeniu sa dávajú hlavné elektrické okruhy ako napr. prud do indukčnej cievky, svetiel, brzdy,štartéra a pod.Zariadenie je vybavené kartou, ktoré má plochu pre identifikačný kód.Výhodou tohoto riešenia je možnosť identifikácie vozidla ako aj majiteľa vozidla pre...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 825

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fritz David

MPK: B60R 25/04

Značky: zariadenie, vozidla, zabezpečovacie, motorové

Text:

...premosťovacej diódy, ktorej anóda je pri oená na druhú svorku zapaľovacej cievky. PNa priložených výkresoch je na obr. 1 zobrazená schéma za pojenia podľa užitkového vzoru a na obr. 2 principiálna schéma.Zapojenie podľa obr. 1 a 2 je tvorené prídavným relé L,ktorého vinutie je svojim prvým vývodom pripojené na záporný pól zdroja, to jest na kostru vozidla, a svojim druhým vývodom jednak na nezopnutý vývod svojho vlastného prepínacieho...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie na vonkajšie stráženie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 599

Dátum: 05.10.1994

Autori: Pavlíček Zdeněk, Sýkora Jiří, Veselý Zdeněk

MPK: G08B 13/22

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, objektu, stráženie, vonkajšie, elektronické

Text:

...kontrolnou slučkou, ktorá má na jednom konci upravenú výstupnú svorku a na druhom kontrolnú svorku, pričom obvod elektrického zariadenia je ďalej tvorený jednak kontrolným obvodom, ktorého prvý vstup je spojený s výstupnou svorkou a druhý vstup s kontrolnou svorkou kontrolnej slučky,jednak súčtovým členom, ktorý je včlenený medzi výstupy kontrol ného obvodu, a fázového detektora, a vstup signalizačného obvodu.Prevádzkovou výhodou predloženého...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 337

Dátum: 02.02.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: G08B 17/00

Značky: elektronické, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 2 je vyobrazené zapojenie vyhodnocovacieho obvodu elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr. 3 je vyobrazené zapojenie napájacieho zdroja elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru.Elektronické zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l pozostáva z dvoch elektromagnetických dverových zámkov l s elektromagnetickými zámkovými...