Patenty so značkou «zabezpečovací»

Zabezpečovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3223

Dátum: 07.02.2005

Autor: Stenlund Peter

MPK: G08B 25/10

Značky: zabezpečovací, systém

Text:

...riešenie, vhodné na rôzne použitie. Ďalšou výhodou je, že zariadenie podľa tohto vynálezu je dynamické a možno ho automaticky aktualizovať.V tejto súvislosti je možné dosiahnut ďalšie výhody, ak je možné pamäť dynamicky a interaktívne aktualizovať a prispôsobiť na rôzne účely pomocou pevného a/alebo mobilného telefónu, a/alebo rádiom a/alebo počítačom.V tejto súvislosti je možné dosiahnuť ďalšie výhody tým, že systém snímačov obsahuje...

Elektronický zabezpečovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 282912

Dátum: 05.12.2002

Autor: Marguš Ludvík

MPK: G08B 25/08, G08B 13/22

Značky: systém, elektronický, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický zabezpečovací systém, najmä na zabezpečenie bytov, ktorých chránený priestor je vybavený ústredňou, na ktorú je napojené zariadenie na ovládanie ústredne a aspoň jeden snímač, a ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany prostredníctvom prenosovej linky káblovej televízie, má ústredňu vyhotovenú ako identifikačný procesor (1), ktorý okrem nulového stavu na vyvolanie alarmu na vzdialenom pulte (9) centrálnej ochrany je uspôsobený...

Zabezpečovací mechanizmus dverí s visacím zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2505

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chromiak Jozef, Klčo Hubert

MPK: E05B 67/38

Značky: mechanizmus, visacím, zámkom, zabezpečovací, dveří

Text:

...veľkosť otvoru na kľúč je dimenzovaná tak, aby vôľa medzi nasúvaným kľúčom a prednou stenou puzdra bolaPrehľad obrázkov na gjzkresochPredložené riešenie bude bližšie vysvetlené na nasledujúcich výkresoch, kdeobr. 1 a znázorňuje pohľad spredu na oceľové puzdro s otvorom na kľúčObr. 1 b znázorňuje pohľad zozadu na oceľové puzdro s otvorom na uchoObr. 2 a znázorňuje bočný pohľad na možný tvar a možnost prichytenia uchaObr. 2 b znázorňuje ...

Zabezpečovací systém hlavne pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 414

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zavadský Marián

MPK: B60R 25/04

Značky: zabezpečovací, automobily, hlavne, systém

Text:

...Inn N vstu|nv njizlariniinal ona. kląurý luiži prs ustonovvnic - aj opakované m H-řinnnoj näinnuuii znnhox.ktorá hndc pre systém predstavoval správny kód a v ďalšom po Lom solnktujo správny. rosp. nnspráxny kód a násludno zahna pečuje prenos signálu na príslušný nasledujúci obvod. CelkomK výsLupov diskriminálora jo pripojených na K vstupov okliu uvnč ého obvodu, kLor pri zadaní Hprávnnhu kúdn nklivnjn spíu nocí hluk. Výsiny nkiivočnňho ohvodu...

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Halada Pavel, Maceczek Bohumil

MPK: F16K 11/24

Značky: havarijní, tlumičem, zabezpečovací, ventil, elektromechanický, zavírání

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Zapojení zabezpečovací jednotky pro obouruční ovládání výrobního zařízení, zejména pneumatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266418

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wainer Pavel, Svoboda Václav, Kubant Svatopluk

MPK: F16P 3/20

Značky: obouruční, zařízení, zapojení, ovládání, lisů, jednotky, zejména, zabezpečovací, pneumatických, výrobního

Text:

...působení světla a teploty na fotočídla, čímž se stávají tato zařízení neapolehlívà.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že monostabílní obvody se spínačí, přípojenýmí na vstupu, jsou vzájemné paralelné spojeny, přičemž k jejích výstupu je zapojeno součínové hradlokteré je seríově spojeno s výstupní obvodem.výhoda zapojení podle vynálezu spočíva ve vzájeanén blokování ovládacích...

Zapojení mobilní zábleskové soustavy pro letištní světelné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265070

Dátum: 12.09.1989

Autor: Herm Otta

MPK: G08G 5/00

Značky: letištní, zařízení, světelné, mobilní, zabezpečovací, zapojení, soustavy, zábleskové

Text:

...jednak vstup zapalovacího obvodu 3, pripojený svým výstupm na výbojku.łQ,a jed nak vstup zpožäovacího obvodu ll, jehož výstup je připojen na vdmpvysílacího obvodu.łg, jehož výstup je dále přes~ghtupní transformátor lg připojen k výstupu návästidla g. Zepalovací obvodg výbojkyłg může být v návěstidlełg připojen až na výstupu zpožčovacího obvodu ll) aniž by se tím menila funkce zapojení vysvětlená dŠ 10 e iImpulsní generátor 3 vytváří...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, soustavy, zabezpečovací, vyhodnocení, nesouhlasu, zapojení, měničů, signálu

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Zapojení ovládače k vlakovému zabezpečovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 263614

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vágner Libor, Kubaník Josef, Král František, Hós Štěpán, Zdich Rudolf

MPK: B60L 3/02

Značky: ovládače, vlakovému, zabezpečovací, zapojení

Text:

...střídánĺ jednoho a druhého ovládacího elomentu. Tato výhoda vyplý á právě z navrhovaného zapojení.Konkrétní zapojení ovladače k vlakovému zabezpečovači podle vynálezu je sohematicky znázorněno na připojeném výkrese.Bistabilní klopný obvod l sestává 2 ttanzistorů El a 22, V jejichž bázích jsou katodou zapojeny Zenerovy diody Ql a 23, na jejichž anody jsou připojeny jednak výstupy od kontaktů ovládacích elementů 3 a g, dále kondenzátorv Ql...

Zabezpečovací soustava měniče signálů, zejména pro sériové binární přenosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263048

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: soustava, zejména, zabezpečovací, přenosy, signálu, binární, měniče, sériové

Text:

...obsahuje vyhodnocovací blok A,který je tvořen obvodem pro vyhodnocení nesouhlasu s příslušnýmí informečnímí e řídícími výstupy. Dále obsahuje vstupní blok g, který tvoří proudový přijímač s pomocnými obvody a zdrojem napájecího napětí. Dále se skládá z výstupního bloku Q, obsahujícího proudový vysílač, který prostřednictvím třetího výstupu 93 a čtvrtéhovýstupu QA napájí proudovou smyčku. Dáleje tvořena pěti odporovými členy 1, 3, Ž, § a...

Výstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263046

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: obvod, měničů, signálu, zabezpečovací, výstupní, zejména, soustavy

Text:

...druhý vyhodnocovací člen 13 a 11 je tvořsn odpory, na kterých je výhodnoceno napětí pro řízení prvního řídícího členu lg. Ochranný člen gg tvoří dioda, která chrání vstupní obvody před přepőlováním. Omezovscí člen gl obsahuje Zenerovu diodu, zapojenou v neproo pustném směru.První odporový člen 1 je svým výstupem 14 g propojen s prvním vstupem gàl prvního zesílovacího členu g, se třetím vstupem 23 prvního optoelektronického ělenu 2, se vstupem...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: přenosové, komunikaci, zařízení, synchronních, rychlostí, sériových, řízení, synchronizaci, bitovou, zejména, zabezpečovací

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Vstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262164

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, vstupní, obvod, zabezpečovací, signálu, soustavy, zejména

Text:

...a s výstupem 2.2 prvního omezovacího členu 2, jehož vstup 2.1 je s-pojen se vstupom 10.1 třetího omezovacíhočlenu 10, se sedmým vnějším vstupem B 7 o s výstupem 3.2 druhého omezovacílío čle~nu 4, jehož .vstup 3.1 je spojen se šestýmvnějším vstupom B 6. Výstup 4.2 prvního vyhodnocovacího členu 4 je spojen se vstupem 5.1 vprogrnrnovacího. členu 5 a s výsturpem 8.2 druhého vyhodnocovacího členu 8.Vstup 7.1 druhého odporového členu 7 je.prop-ojen...

Zapojení vstupního obvodu zabezpečovací ústředny se zvýšenou odolností proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259144

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matušu Zdeněk, Stanislav Milan

MPK: H04M 3/18

Značky: zvýšenou, proti, ústředny, rušení, odolností, obvodů, zapojení, zabezpečovací, vstupního

Text:

...ústředny Tip na poplachový podnět, reąnprezentovaný na vstupu různou velikosti skoku napětí Ui,tořičomžd křivka A odpovídá obvodu dle obr 1, křivka B obvodu dle obr.2 dA~ Na obr.1 je ke vstupní avorce lov klidu připojeno napětí, vy tvořeno průchodem proudu ochrannými odpory zabezpečovacích čidel,vv ĺ jehož velikost se nastaví změnou proudu na hodnotu Uóčásti napětí.zdrojů referenčních napětí 1 a Ž. Dojde-li kezměně napětí na svorced1 o hodnotu...

Zabezpečovací zařízení jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255709

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Miloslav

MPK: B66C 7/16

Značky: zařízení, zabezpečovací, jeřábu

Text:

...je, žeípodstatně zjednodušuje manipulaci při zajištování jeřábů pro ti rozjetí účinkem větru na venkovníoh jeřábových drahách. Výhodou je také to, že je lehce ovladatelné bez možnosti vvřazení z funkce vlivem povětrnosti, má malou vůli pro případná popojíždění jeřábu vlivem větru a lze je umístit na libovolném místě jeřábové dráhy tak, aby byl k němu co nejlehčí přístup pro ovládání a pro možnost co nejkratšího přístupu k jeřábu z...

Zapojení pro automatické ovládání ústředny elektrické zabezpečovací signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255255

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skřivan Zdeněk

MPK: G08B 7/06

Značky: automatické, zabezpečovací, elektrické, ovládání, ústředny, zapojení, signalizace

Text:

...zadavúny do vnitřní paměti vnějším nastavovacím přístrojem - doplňkem.Spínací obvody na základě polohy nastavovacích prvků a okamžitého času zaujímají jednu ze dvou poloh sepnutí a rozepnutí. Výstup klopného obvodu ovláda spínací stupně, které ovládají obvody zabezpečovacích smyček tak, aby signal změny nepostoupil do vyhodnocovacích a signalizačních obvodů ústředny.Sestava využívá sítového a nouzového zdroje, který je součástí každé...

Elektrické zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244018

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kueera Vladimír, Malý Jan, Richtr Josef

MPK: B60R 27/00

Značky: zabezpečovací, vozidel, pohonem, zařízení, plynovým, elektrické

Text:

...druhý spínací kontakt samostatného plynového spínače a spínací kontakt spínacího relé se solonoidovým ventilom přívodu plynu. Do zemnicího okruhu zdroje proudu je vřazon nérssový vypínač.Dalším znakom vynélezu je, že néraznvý vypínač je zařazen do proudového okruhu zdroje proudumezi vlastní zdroj a starter.Elektrické zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonom podle vynélezu zabezpeču-ą je, že se v motorovém prostoru nevytvoří výbučné...

Zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244017

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zimmer Jaroslav, Ilberg Vladimír, Heddich Rudolf

MPK: B60R 27/00

Značky: pohonem, plynovým, vozidel, zabezpečovací, zařízení

Text:

...tisnosti nedojde k prdniku plynu do tohoto prostoru. llddrle pelive jsou upevnłny tak, zo snosou čelní ndraz odpovídající minimdlnímu zpoždění 25 3 aniž dojde k jakémukoliv posunu,dostrukci nebo derormeci jak tlakových zdeobníkd, tak vyeokotlekých rozvodů e ermetur. Toto provedení sniłuje na minimum nebezpečí výronu plynu, e tím i poldru nebo výbuchuToto nebezpečí je dílo smíleno instalací nirezoveho vypínače, ktorý vypíni přívod pelive...

Regulační a zabezpečovací armatura pro plynově spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246990

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Drábek Milan

MPK: F16K 31/06

Značky: spotřebiče, armatura, regulační, plynové, zabezpečovací

Text:

...dutinou u uzavřenou v čele horní zátkou g, v níž je posuvně uložsno vodítko 1 § s tlačítkem 11 s tlačnou pružinou Q.í v dutině ll je na vodítku lg upevněn pojistný kroužek li. volně vložens pružina l 0 a umístěn posuvný permsnentní magnet 1 s těsněním §, případně může být k posuvnému permanentnímu magnetu 1 upevněn kužel 2. lezi dolní vstupní částí 2 a horní výstupní částí 1 je uloženo duté jádro i z magnetického materiálu s rozšířením s...

Zabezpečovací zapojení kontroly rychlosti těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240919

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kovaoíeek Pavel

MPK: B66B 5/04

Značky: zabezpečovací, stroje, kontroly, rychlostí, zapojení, těžního

Text:

...výstup 31 druheho tachodynana 32 je přípojen na první vstup § 1 třetího usnłrňovacího bloku 53 s na druhý vstup 3 prvního usnlrňovecího bloku ąg. Druhý výstup g druhćho tschodynns 33 je přípojen na druhý vstup § 2 třetího usnlrňovacího bloku 53 a zároveň na druhý vstup 33 druheho usnlrňovscího členu 52,jeho první výstup i je přívedeu na první vstup i druheho vyhodnocovacího obvodu 12 a druhy výstup g je pŕíveden na druhý vstup 11 druhého...

Staniční zabezpečovací zařízení s funkčními bloky propojenými systémovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252699

Dátum: 17.09.1987

Autori: Volf Josef, Šereda Ivan

MPK: G08G 1/09

Značky: propojenými, sběrnicí, funkčními, zařízení, systémovou, zabezpečovací, staniční, bloky

Text:

...skupiny funkčních bloků lg do první skupiny funkčních bloků lä.Funkční bloky první skupiny lg, funkční blok centrální ovládání a indikace g, funkční blok nouzové ovládání a indikace l a funkční blok diagnostické zařízení á jsou propojeny s funkčním blokem ovládání systémové sběrnice 3, přičemž toto propojení zabezpečuje přenos povelů funkčnímu bloku ovládání systémové sběrnice 3. Logické vazby mezi funkčními bloky první skupiny lâ...

Dotykové zabezpečovací zařízení lopatkových strojů, zejména turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240748

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vasiljev Roman, Škarka Pavel, Kováeiková Magdaléna

MPK: F16P 7/02

Značky: zejména, lopatkových, zařízení, dotykové, turbokompresoru, zabezpečovací, strojů

Text:

...včasný impuls k odstavení stroje, i když mezítím došlo k prekročení hranice minimální vůle mezi statorem a rotorem. vUvedená situace, kdy se predepsaná vůle v provozu pozvolna prekračuje až dojde k havarijní situaci není sice běžná, ale je treba s ní - jak ukazuje praxe - vážně počítat. - v . Ochranu lopatkových strojů i pri těchto situacích reší provedení dotykovéhozabezpečovacího zarízení podle vynálezuz jeho podstata spočíva v tom, že na...

Zabezpečovací ústrojí proti přetížení pracovních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243426

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tschamper Otto, Weidinger Zdenik

MPK: B66F 17/00, B66F 9/22

Značky: pracovních, proti, orgánů, přetížení, zabezpečovací, ústrojí

Text:

...vozíku, kde klopw aoaeut od błaaene uloietho ne vidlicích je adolvcan dvojící příaočarých hgdrouotorů 1,6 od sebe hwdraulicky oddälených napr. bydrauliokjai zlaty.V tento prípade je kaldj z dvojice pŕíaočarýcn mdroaotord 1.6 spojen se na .L 2(obr. 3) pŕedstavujícím nosąý díl pracovního orgánu. V každém zaväsu JJ je s vůlí suvnä ,ulozene teleso az łąydrsulickâho jednočinneho valce 1 L. teleso az je pevně spojene s dvojicí roman 23.Teleso za...

Zabezpečovací čidlo se signalizací falešného poplachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252176

Dátum: 13.08.1987

Autori: Laifr Jiří, Kada Josef, Thomson Jaac

MPK: G08B 29/00

Značky: čidlo, zabezpečovací, poplachů, falešného, signalizaci

Text:

...nedostatky řeší zabezpečovací čidlo se signalizací falešného poplachu, jehož podstatou je připojení pamäťového obvodu k elektrickěmu obvodu čidla. K paměťovému obvodu je dále připojeno samostatné napájecí vedení a přes kontakty spínače indikační prvek.zabezpečovací čidlo se signalizaci falešného poplachu podle vynálezu umožní určit, které z více čidel připojených na jedenvyhodnocovací obvod ľalešně sígnalizovalo. správné a rychlé určení...

Zabezpečovací zařízení ustavující zvolené rozevření volně stojícího dvoudílného žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240031

Dátum: 01.06.1987

Autor: Binko Leo

MPK: E06C 1/22

Značky: zabezpečovací, rozevření, dvoudílného, stojícího, zařízení, volně, ustavující, žebříku, zvolené

Text:

...obr. l dvoudílný žebřík se zabezpečovacím zařízením v sepnutém stavu, obr. 2 řez rovinou A-A v obr. l, a obr. 3 v perspektivním pohledu detail rozepnuté spony a háčku zabezpečovacího zařízení.Dvoudílný žebřík lg se skládá z prvního ramene la z druhého ramene ll, otočně uloženého svým koncem v hlavě lg. První rameno l je sestaveno ze dvou delších postranic § spojených navzájom několika dutými levými příčlemi Q. Druhé rameno ll « je...

Zabezpečovací zařízení proti přetížení tratí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmida Ladislav, Koižka Bedoich

MPK: B65G 43/00

Značky: tratí, zabezpečovací, zařízení, dráhy, závesné, přetížení, proti

Text:

...trubkami spojenými s pojišĺovecím ventilem, je zajištěno dílčí poklesnutí funkční části trati při přetížení.Dílčím poklesnutím funkční části-trati je zabráněno průjezdu vozidel zavěsné dráhy. Zavääená břemeno musí být poeunuto zpět na nakládací zařízení e odlehčeno. Funční část trati závesné dráhy je uvedene do původní polohy pomocí ručního hydraulického čerpadla.Břemeno o přípustné hmotnosti je pak možno pcsunout přes funkční část trati na...

Zabezpečovací konstrukce kleneb

Načítavanie...

Číslo patentu: 237563

Dátum: 15.01.1987

Autor: Čipera Josef

MPK: E04G 23/04

Značky: konstrukce, kleneb, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací konstrukce kleneb provedená tak, že nad klenbou jsou vytvořeny obloukové nosníky, ke kterým jsou kotvami nad patkami klenby zakotveny opěry. Tyto oblouky mohou být spojeny ztužidlem nebo být aktivovány pomocí posuvné kotvy. Řešení je výhodné při zabezpečování kleneb kostelů a historických staveb, kdy se neporuší jejich architektonický vzhled a navíc je řešení ekonomicky výhodné.

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234147

Dátum: 01.10.1986

Autor: Václavík Karel

MPK: F03D 7/04

Značky: zařízení, větrných, motorů, regulační, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů, tvořených větrným kolem upevněným na stožáru a spojeným se směrovým kormidlem, pomocným kormidlem, segmentem a řemenicí výstupu, vyznačující se tím, že sestává z tlumiče (3), funkčně zpřaženého s pomocným kormidlem (2) a směrovým kormidlem (1), na jehož nosném rameni je uložena první kladka (6) a druhá kladka (7), přičemž lanko (8) je pevně připojeno jedním koncem k segmentu (5) a vedeno přes...

Zabezpečovací brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232437

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: B61H 13/20

Značky: brzda, kolejového, vozidla, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zabrzdění kolejového vozidla za klidu po odpojení lokomotivy. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pohybového šroubu 1 do závitového otvoru vodicího tělesa 4, které je připevněno na čele příčníku 5. Tlačnou hlavou 2 je pohybový šroub 1 opřen o konec tlačné tyče, která se svým druhým koncem opírá o vidlici 7 s vodítkem 8, která je kyvně spojena čepem s volnou pakou 12 a okem prvního stavěcího šroubu 13, který je...

Ochranné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231031

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kala Jaroslav

MPK: B26D 7/22

Značky: zařízení, ochranné, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zabezpečovacího zařízení. Podstatou vynálezu ja spínání infrazářiče multivibrátorem a porovnání signálu přijatého čidlem infrazáření s výstupním signálem multivibrátoru, přičemž při nekoincidenci obou porovnávaných signálů způsobených např. vniknutím cizího předmětu do pracovní oblasti stroje, vybaveného zařízením podle vynálazu, dochází k vypnutí tohoto ztroje. Zařízení lze s výhodou použít u řezacích strojů na papír.

Zabezpečovací zařízení chladicího systému experimentálních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 230755

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jirák Josef, Fiala Václav

MPK: G12B 15/00

Značky: chladicího, systému, zabezpečovací, zařízení, aparatur, experimentálních

Text:

...ljž a přepadová trubka rezervoáru 12, ústí. do odpadního potrubí 15. Voda z vodního řádu nee přivádí do rezervoá ru 12. otevřením třetího uzavíracího ventilu al. Z rezervoáru 12. lze vodu vypustit do odpadního potrubí 15, rovněž druhým uzavíracím ven~ ti-lem 15,. Výstup ą sondy LQ je připojen ke vstupu b obvodu indikace L 1 se světélným indikátorem. Na obr. 2 je znázorněna jedna z variant skutečného provedení sondy m, uložené v tělese g...

Přídavné zabezpečovací zařízení pro parní kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 222743

Dátum: 15.03.1986

Autor: Janatka Jiří

Značky: zabezpečovací, kotle, parní, zařízení, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné zabezpečovací zařízení pro parní kotle, které jsou otápěné rychle ovladatelným zdrojem tepla a jsou vybaveny běžnými automatizačními prvky pro samočinný provoz kotle za dozoru topiče. Kotel je opatřen přídavným regulátorem hladiny, nastaveným na nižší hladinu než provozní regulátor hladiny, přídavným regulátorem tlaku, nastaveným na vyšší tlak než provozní regulátor tlaku a přídavným elektromagnetickým ventilem na přívodu...

Zabezpečovací zařízení proti nežádoucímu ujetí důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228835

Dátum: 01.01.1986

Autori: Jašek Lubomír, Blažej Jan, Kašpárek Jiří, Návrat Bohuslav

MPK: E21C 29/10

Značky: zabezpečovací, proti, důlních, zařízení, nežádoucímu, strojů, ujetí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zabezpečovacího zařízení proti nežádoucímu ujetí důlních strojů, zejména dobývacích strojů především s tažným a pojišťovacím řetězem. Podstata zabezpečovacího zařízení spočívá v tom, že tažný řetěz a zajišťovací řetěz jsou vedeny ve vrátkové části kombajnu přes první zdvojené hnací řetězové kolo a alespoň jedno další zdvojené řetězové kolo a jsou ukotveny na spodní úvrati přes volnou kladku pro zajištění vyrovnávání délek obou...

Zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro řídicí a zabezpečovací systémy technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220232

Dátum: 15.11.1985

Autori: Foldyna Antonín, Schlemmer Arnošt, Chvátal Josef, Náprstek Vladimír, Hudec František

Značky: zapojení, programovatelnou, zařízení, obvodů, technologických, součinového, zabezpečovací, pamětí, systémy, logického, zejména, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro zabezpečovací systémy technologických zařízení. Zapojení podle vynálezu zahrnuje dva součinové členy, dva součtové členy a výstupní reléový člen. Může být doplněno o diodoodporovou síť, čímž se Dosahuje rozšíření vstupních podmínek. Zapojení podle vynálezu umožňuje v jediném obvodu realizaci logického součinu až jednoho sta vstupních informací s možností...

Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 223949

Dátum: 15.11.1985

Autor: Krzyžánek Leopold

Značky: skříněk, zařízení, zabezpečovací, protipožárních

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk proti zneužiti, vyznačené tím, že proti požární skříňka (1) je vybavena doplňující prosklenou skříňkou (2), která má zasouvací uzávěr (3), jehož vysouvací část zapadá do protikusu (4) a horní část doplňující skříňky (2) je uzamčena s víkem této skříňky (2) visacím zámkem (5).

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: zabezpečovací, malé, objekty, ústředna

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým...