Patenty so značkou «zabezpečený»

Systém na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie cez komunikačnú sieť a spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7505

Dátum: 01.08.2016

Autori: Strémy Maximilián, Eliáš Andrej, Jedlička Martin

MPK: H04L 9/32

Značky: systém, zabezpečeného, hlasovej, komunikácie, přenosu, sieť, zabezpečený, komunikačnú, spôsob, prenos

Text:

...komunikácia medzi sieťovými komunikačnými zariadeniami volajúceho účastníka a volaného účastníka a schopnosť centrálnej riadiacej jednotky obslúžiť potrebný počet zariadení súčasne v reálnom čase. Všetky zariadenia v uvedenom systéme sú schopné komunikovať obojsmerné a v reálnom Case.Spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie V systéme na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie podľa tohto technického riešenia zahŕňa tieto kroky-...

Zabezpečený doklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18700

Dátum: 02.06.2010

Autori: Peters John Anthony, Schindler Ulrich

MPK: B42D 25/00, B42D 15/00, G06K 19/073...

Značky: doklad, zabezpečený

Text:

...primerane zmení ačítacie zariadenie umiestni napríklad na stranu transpondera odvrátenú od absorpčnej kovovej vrstvy, potom je čítanie transpondéra možné tak ako predtým. Prostredníctvom tohto vynálezu sa naproti tomu čítanie transpondéra nezávisle od polohy čítacieho zariadenia sťažuje, respektíve sa mu zabraňuje. Tým, že LCR oscilačný obvod sa pri zatvorení dokladu dostáva do prekrytia s anténnou štruktúrou a elektromagneticky sa...

Spôsob a zariadenie pre zabezpečený faxový prenos

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11804

Dátum: 22.11.2007

Autor: Steeger Gerd

MPK: H04N 1/44

Značky: spôsob, zariadenie, faxový, zabezpečený, prenos

Text:

...prijatých dát, a z obvodu pre spracovanie dát. Pamät umožňuje dôverný príjem. Kompresný/expanzný obvod môže komprimovat prenášané dáta a expandovat prijímané dáta na základe kódovacieho systému MR(modifikované snímanie) a dalej na základe kódovacieho systému MH (modifikovaný Huffman) alebo MR (modifikované snímanie). Šifrovací/dešifrovací obvod šifruje a dešifruje dáta s využitím vopred stanoveného číselného kľúča. Riadiaca jednotka má uložený...

Spôsob a systém prenosu dát pre zabezpečený prenos video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10203

Dátum: 20.09.2007

Autori: Brandt Thomas, Maiberger Hardy, Wieland Chris, Labonte Uli, Desch Dietmar, Scheufler Andreas, Rudolph Sven

MPK: H04L 29/06

Značky: video, přenosu, audio, spôsob, systém, prenos, sieť, zabezpečený, verejnú, nezabezpečenú

Text:

...na rôznych obrazovkách.(0013) Na zvýšenie bezpečnosti dát môžu byť prenášané video dáta pred prenosom cez zabezpečený VPN tunel dodatočne zakódované s použitím kódovacieho postupu. Na stranepríjmu sa zakódované prijímané dáta opäť dekódujú.(0014) Zabezpečený VPN tunel sa buduje vykonávaním protokolu na vytvorenie virtuálnej siete(VPN) a protokolu na zabezpečenie dátového prenosu. Príkladom zabezpečovacieho protokolu je napríklad IPsec...

Osobný zabezpečený doklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19619

Dátum: 24.11.2006

Autori: Nowakowski Dariusz, Leszczynska-ambroziewicz Ewa, Pawlak Andrzej

MPK: B42D 25/00

Značky: zabezpečený, doklad, osobný

Text:

...z niekoľkých vrstiev, pričom na vnútornej strane vonkajšej vrstvy a/alebo na jednej alebo viacerých vnútorných vrstvách má doklad zhotovenú personalizáciu a aspoň v jednom smere sú všetky vrstvy medzi personalizáciou a vonkajšou stranou dokladu priehľadné. Personalizácia je zhotovená viacfarebnou rozpúštadIovouatramentovou tlačou a všetky vrstvy dokladu sú vyrobené z polykarbonátu.Viacfarebná personalizácia zabezpečeného dokladu môže byť...

Systém a spôsob pre zabezpečený prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10145

Dátum: 13.07.2006

Autori: Sonnega Marco Alexander Henk, Kalenda Zdenek

MPK: H04L 12/22, H04L 29/06

Značky: prenos, zabezpečený, systém, spôsob

Text:

...rizík. Tento dokument opisuje riešenie na obmedzenie tejto slabiny. Rastúcí dopyt po zabezpečení0013 V posledných desaťročiach sa nmohé tradičné služby premenili na digitálne a e-business služby. Dnes si milióny ľudí objednávajú výrobky a služby on-line bez akéhokoľvek osobného kontaktu s ich dodávateľmi. Webové obchody, elektronické lístky/letenky/vstupenky,platby, sledovanie pohybu zásielok (track trace), konfigurácia výrobku a...

Samoprerážací pripevňovací element, ktorý môže byť tlakom presne nasadený na plech spôsobom, ktorý je zabezpečený proti otáčaniu a vyskočeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 54

Dátum: 22.08.2002

Autori: Ludwig Detlef, Ross Gerold

MPK: F16B 37/06

Značky: vyskočeniu, zabezpečený, nasadený, môže, připevňovací, ktorý, proti, plech, tlakom, přesné, otáčaniu, spôsobom, samoprerážací, element

Text:

...matrici, čim je zabezpečená vysoká bezpečnosť práce.Do výrezov vytvorených vpriebehu výroby dielov, ako aj do výrezov na vnútornej pritlačnej objímke, a aj na podpernej objimke prstencovej priehlbiny, je v priebehu vtláčania dielov vtvarovaný plechový materiál, čim sa zaisťuje, že aj pri práci s tenkými plechmi sa dosahuje vysoké zabezpečenie voči otáčaniu a vytlačeniu upevňovadla.Tvar výbežkov alebo výrastkov môže byť oblúkovitý, ako aj...

Vysoko čistený proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279750

Dátum: 12.03.1999

Autori: Elsinger Friedrich, Linnau Yendra, Wöber Günther, Schwarz Otto, Turecek Peter, Gritsch Herbert, Eibl Johann

MPK: A61K 38/37, C07K 14/755

Značky: spôsob, vysoko, prípravok, výroby, proti, zabezpečený, zrážania, vírusu, faktora, čistený

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko čistený, proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi so špecifickou aktivitou najmenej 25 j/mg je vyrobiteľný kombináciou nasledovných operácií: a) chromatografického čistenia frakcie obsahujúcej faktor VIII, b) tenzidového spracovania faktora VIII vo vodnom roztoku pri pomere tenzid/proteín od 1 : 1 do 66 : 1 a c) tepelného spracovania prípravku faktora VIII v pevnom stave.

Dávkovač liekov zabezpečený pred deťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279748

Dátum: 12.01.1995

Autor: Bunin Leonid

MPK: B65D 83/04, B65D 55/02, B65D 75/34...

Značky: liekov, zabezpečený, deťmi, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač liekov pozostáva zo zásobníka (10) na uloženie liekov v podobe dávok a veka (20), ktoré svojou veľkosťou lícuje so zásobníkom a je opatrené: nadol prebiehajúcou zadnou stenou pripevnenou závesom (21) k zadnej stene zásobníka (10), nadol prebiehajúcou prednou stenou (25), protiľahlou k nadol prebiehajúcej zadnej stene a opatrenou prírubou (27), ktorá vyčnieva smerom dovnútra a je prispôsobená na spriahnutý záber s prírubou (28)...