Patenty so značkou «zabezpečení»

Systém na prenos informačných dát a stavových veličín pri zabezpečení a monitorovaní objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5732

Dátum: 05.04.2011

Autor: Moser Radovan

MPK: G08B 25/00, H04L 12/00, G08B 13/00...

Značky: zabezpečení, stavových, veličin, objektov, monitorování, systém, informačných, prenos

Text:

...obr. l blokovú schému systému na prenos dát z piatich IP kamier rozmiestnených na dvoch odľahlých budovách do jedného záznamového zariadenia na tretej budove, obr. 2 blokovú schému systému ako na obr. l, ale s využitím prenosovej jednotky, obr. 3 blokovú schému systému na prenos informácií zo šiestich perimetrických snímačov do ústredne V členitom areáli bez možnosti prepojenia káblami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa,...

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

MPK: B09B 3/00, C04B 18/04

Značky: směs, ochranná, zabezpečení, zejména, odpadů, skládek, toxických

Text:

...užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re...

Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilizačních hydraulicky ovládaných opěr autojeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269405

Dátum: 11.04.1990

Autori: Engliš Karel, Anýž Jaromír

MPK: B66C 23/78

Značky: rozvod, hydraulický, opěr, vyložení, autojeřábu, stabilizačních, úplného, zabezpečení, ovládaných

Text:

...hydraulícky ovládaných opät autojerábu pred zopoćetíu jeho činností.Príklad zapojení hydraulického rozvodu podle vynálezu je znázorněn na pripojeném výkrese.Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilízaćních hydraulícky ovládaných opěr autojerábu je tvoren prímou hydraulíckou vazbou mezi prímočarými hydraulickými motory 8 2, łg, łł výsuvu nebo vyklopení stabllízaćních opěr łg a svislýmí přímoćarý vmi hydromotory já na...

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brichta Zdeněk, Bureš Zdeněk, Pokorný František, Sýkora Jindřich, Mičkalová Ludmila

MPK: H03K 19/00, G01P 3/44

Značky: měření, zabezpečení, parní, otáček, její, nadměrným, proti, otáčkám, zařízení, turbiny

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Zapojení pro zabezpečení lisu proti nežádoucímu opakování zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265026

Dátum: 12.09.1989

Autori: Smutný Bohuslav, Smejkal Josef, Chatrný Vladimír

MPK: F16P 3/04

Značky: zabezpečení, opakování, nežádoucímu, proti, zapojení, zdvihu

Text:

...dwooy 1,8 3 Jüdnkh n uruhynm vutups nuna Wochranné iody 1, 8 a souč~ prvními vstupy ýrvnĺho a drugichž výstupy jsou propojony S třetím R čüvrtfm vstupom řídíçiho obvoůu ° lisu inného pomocnćho relé 9, 10, jeľwvní a druhý vstup prvního 3 dvuhćho pomocnóho relé 9, AQ tvoří vývody ovxPrvní kontakt 15 řííĺcího vačkovćho spínače 12 lisu lg pxvní püidavná vaš prvmí ináukční snímač 5 tvoří včtgvvnčka É, druhy lnúukční snímač Q žvcří vštev horní...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24, H02P 1/46

Značky: správné, proudu, synchronního, statorového, obvodů, zařízení, funkce, omezovačů, zabezpečení, stroje

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Zařízení k zabezpečení bezprokluzového pohonu navíjecí cívky na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259055

Dátum: 17.10.1988

Autori: Němec Jiří, Halamka Petr, Stránský Milan, Horníček František

MPK: B65G 54/22

Značky: bezvřetenovém, zabezpečení, navíjecí, bezprokluzového, stroji, cívky, pohonů, dopřádacím, zařízení

Text:

...2 jsou pevně spojény a opačnýmip konci tlačně válcové pružiny 2 tak, že společně vytvéřejíhe v nezatíženém stavu jednotný celek. Akumulátor àíly 1 je. vložen do vlastního mechanismu zařízení tak, že náhonovápáka Q je nuceně ovládána programovou vačkou 1 a proatředà niotvím otočných čepů 12 a li je spojene přes akumulátor síly 1 s přitlačovací pákou §. Při zahájení zapřádacího °oyklu jsou navíjecí ramena g s navíjenou oívkou g pákou zvedání...

Havarijní zabezpečení pokročilého tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243951

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kotvas František, Vážny Emil

MPK: G21C 15/18

Značky: zabezpečení, reaktoru, jaderného, havarijní, tlakovodního, pokročilého

Text:

...místech aktivní zony, vyvolají okamžitou jaderně fyzikální silně zápornou zpětnovazební výkonovou odezvu vlívem místního prudkého poklesu moderaoe neutronů, ke které dochází už v předkrízové a tedy v ještě teplotechnícky bezpečné fázi rozvoje havarijního režimu energetického provozu. Za třetí, předřezením teplofyzikálního způsobu před absorbčním způsobem havarigního snižování reaktivity dochází v neutronové kinetice e teplotechnice...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Míka Josef, Kožela Bohumil, Jirgl Ota, Tkáe Ivan, Šmoldas Stanislav, Švancara Rudolf, Exner Karel, Pichoueek Miroslav

MPK: E21D 19/00

Značky: případně, proti, samonavíjející, dynamického, vysunutí, zabezpečení, prostoru, gravitačního, vyvržení, hornín, flexibilní, účinkům, hrazení, pracovního

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Zapojení obvodu pro zabezpečení funkce sdílené dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244296

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: G06F 15/62

Značky: dynamické, obvodů, zabezpečení, pamětí, zapojení, funkce, sdílené

Text:

...vstup prvního klopného obvodu a na nastavovací vstup druhého klopného obvodu, jehož inverzní výstup je připojen na první vstup sedmého dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jedenáctý výstup řídící jednotky zobrazení je připojen na první vstup čítače, první výstup čítačeje přípojen na druhý vstup čítače a na hodinový vstup třetího klopného obvodu, druhý výstup čítače je připojen na datový vstup třetího klopného obvodu,...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ivanova Lidija Michajlovna, Mininko Leonid Petrovic

MPK: B60L 5/00

Značky: konstantního, regulační, prítlaku, proudu, zabezpečení, samočinně, vozidel, elektrických, sběrače, ústrojí

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/08

Značky: správné, obvodů, proudu, stroje, omezovačů, funkce, zabezpečení, rotorového, synchronního, zařízení

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Zapojení pro zabezpečení sběrnice proti příjmu neplatných dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247422

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pajgrt Oldoich, Jonáš Pavel

MPK: G06F 13/42

Značky: sběrnice, neplatných, proti, zabezpečení, zapojení, příjmu

Text:

...logíckého prvku łgg negovaného součinu a současně je spojen s výstupem § 51 čtvrtého třívstupového logického prvku łlg negovaného součinu a nadto je spojen se třetím vstupem lgâ třetího třívstupového logického prvku łgg negovaného součinu a konečně je spojen s prvním vstupem lgł pátého třívstupového logického prvku ggg negovaného součinu, zatímco výstup lg prvního dvouvstupového logického prvku łgg negovaného součinu je spojen se třetím...

Způsob připojení a zabezpečení tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246234

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sažin Gennadij Vasiljevie

MPK: B21D 39/06

Značky: způsob, zabezpečení, tenkostěnné, připojení, trubky

Text:

...se například o tenkostěnnou trubku z plastů, může krátká trubka zasunutá do tenkostěnné trubky nahradit rozpěrný kroužek.Hlavní výhoda zpüsobu připojení tenkostěnných trubek do otvorů podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že při zasouvání tenkostěnné trubky do otvoru, a zvláště při utěsňování rozpěrným kroužkem, nedojde k poškození tenké stěny trubky. U tenkostěnné trubky například z plastů je tento způsob jedinou možností, jak nasunout tuto...

Zapojení pro zabezpečení stálého sledu fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 240742

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kueka Jozef

MPK: H02J 3/26

Značky: sledu, zabezpečení, fázi, stálého, zapojení

Text:

...vodiče 11,ježto na druhém vstupu sledovaní fáze detektoru 21 je fáze C z třetího vstupního vodiče 13, která je za fází A zpožděná. Proud z druhého uzlu 20 přes druhé tlačítko START22 a druhé tlačítko STOP 23 přejde na cív ku druhého stykače 25, který se sepne, jeho zamykací kontakt 28 zůstane sepnut a jeho Silové kontakty 29 propojí první vstupní vodič 11 na třetí výstupní vodič 17, druný vstupní vodič 12 na druhý výstupní vodič 16 a...

Zařízení k zabezpečení stability sklopného dílu na podstatné konstrukci nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251266

Dátum: 11.06.1987

Autori: Miholová Natália, Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/48

Značky: dílů, sklopného, stability, podstatné, zabezpečení, konstrukcí, zařízení, nábytku

Text:

...přesahem skĺopnáho dílu vysouvatelně uložen. Podstatou předmětu vynálezu je zajištění přesahu sklopnéhb dílu proti nežádoucímu sklopení a je provedono uložením blokováho dílu pod přeaeho Vysunutím blokového dílu se zajištění ruší.Zařízení předmětu vynálozu zajiščuje jednoduchým způsobem stabilitu přeaehu sklopnéno dílu před neládoucim sklopením pod váhou osoby a blokovaci dílgc lze navíc využít pro ukládání věcí jako aoliter. Úplným výsuvem...

Zařízení k zabezpečení stability přesahujícího sklopného dílu na podstavné konstrukci nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250921

Dátum: 14.05.1987

Autori: Miholová Natália, Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/48

Značky: zařízení, nábytku, zabezpečení, přesahujícího, sklopného, podstavné, dílů, stability, konstrukcí

Text:

...a je provedeno jednostranné, případně oboustranně s libovolnou kombinací počtu skříněk nebo desek. K otočnému připevnění skříňky nebo desky je použito lihovolných závěsů či jiných zařízení. U skříňky je přesah sklopného dílu zajištěn i při otočení skříňky o 90 ° do polohy II.Zařízení předmětu vynálezu zajišťuje jednoduchým způsobem stabilitu přesahu sklopného dílu před nežádoucím sklopením pod váhou osoby a skříň plní funkci pro ukládání...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06

Značky: zařízení, synchronního, obvodů, správné, funkce, hlídání, zabezpečení, stroje, podbuzení

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Způsob zabezpečení spolehlivé činnosti pletacího stroje a zásobníkový hlídač rázů tahové síly v niti k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231367

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zezula Radomír, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/14

Značky: zabezpečení, spolehlivé, pletacího, tohoto, činnosti, tahové, stroje, hlídač, způsob, způsobu, rázů, zásobníkový, síly, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zabezpečení spolehlivé a výkonné činnosti pletacího stroje vyloučením poruch v přívodním systému nití s použitím zásobní smyčky niti snímané délky působením tlakového plynného media. Podstatou vynálezu je nezávislost reakce na vypínací sílu, která vyvolává zkrácení zásobní smyčky niti při poruše v přívodním systému na velikosti rychlosti a změn rychlosti niti a má konstantní hodnotu centrálně dálkově nastavitelnou....

Zařízení pro zabezpečení stability kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230988

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zapletal Pavel, Dražný Jaroslav

MPK: E02F 3/26

Značky: zařízení, rypadla, zabezpečení, podpěrné, stability, nežádoucí, kolesového, síly, vzniku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit stabilitu kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly, a předejít tak případné havárii kolesového rýpadla. Vynález řeší tento úkol pomocí zařízení, které snímá deformaci nejméně ze dvou vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje. Na každé z vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje je umístěn snímač deformace se spojitým vystupem, jejichž výstupy jsou napojeny na součtový člen, který...

Zapojení bloku pro zabezpečení výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238118

Dátum: 16.02.1987

Autori: Janů Karel, Müller Jan, Müller Vladimír, Aleš Ferdinand, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 9/26

Značky: výstupních, zapojení, signálu, bloků, zabezpečení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bloku pro zabezpečení výstupních signálů. Mikropočítače pro řízení technologických procesů a strojů musí mít v každém okamžiku plně definovaný stav výstupních signálů. Klopný obvod, který svým výstupním signálem řídí průchod výstupních signálů budicím obvodem se po zapnutí napájení nastaví systémovým nulovacím signálem do výchozího stavu. Tento stav blokuje průchod výstupních signálů budicím obvodem a výstupní signály do...

Kontrolní zařízení obvodu pro plynulé zabezpečení přejezdové rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247972

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ruml Ladislav, Vaško František

MPK: B66B 5/06

Značky: obvodů, zařízení, rychlostí, plynule, zabezpečení, přejezdové, kontrolní

Text:

...nádoby a elektricky proud proJde obvodom čidlo rychlosti. j., první čidlo proudu g, druhý oddělovací polovodičový prvek Q, snímač ji polohy dopravní nádoby a čidlo rychlostí 1.tento proud působí aktivací prvního čidla proudu g, jehož kontakt nebo jiný,zde nezakresleny výstup zpdsobí zabrzdční těžního stroje.Při příjezdu dopravní nádoby do oblasti, ve ktoré je nutné zahájit snižování rychlosti, se současně zapne první spínací kontakt Al,...

Způsob zabezpečení pracovního porubního prostoru proti účinkům samovolného dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin z pilíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 233194

Dátum: 01.12.1986

Autori: Korczyňski Petr, Kublín Karel, Šmidák Štěpán

MPK: E21D 19/00

Značky: dynamického, vysunutí, pilíře, samovolného, porubního, vyvržení, hornín, pracovního, způsob, případně, gravitačního, účinkům, proti, zabezpečení, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zabezpečení porubního pracovního prostoru proti nežádoucímu vyplnění horninou z pilíře v porubech vybavených důlní mechanizovanou výztuží a provozovaných v podmínkách možného nepředvídaného porušení stability pilíře. Každá sekce výztuže v porubu se vybaví samonavíjecím flexibilním hrazením se samonavíjecím blokovacím zařízením mezi stropnicí výztuže a základovým rámem výztuže nebo hřeblovým dopravníkem.

Způsob hygienického zabezpečení vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230352

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hamerník Jiří

MPK: C02F 1/46

Značky: zařízení, provádění, zabezpečení, hygienického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hygienického zabezpečení vody, vyznačený tím, že se na proudící vodu s proměnlivou koncentrací solí působí elektrickým polem vytvářeným uhlíkovými elektrodami o stejnosměrném napětí v rozmezí od 3 do 6 V.

Zařízení pro zabezpečení zimního provozu pojezdového mostu nebo samonosné soustavy pro shrabování nebo odsávání kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235445

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mecnarowski Vladislav

MPK: C02F 11/00

Značky: provozu, shrabování, zařízení, odsávání, zabezpečení, mostů, zimního, samonosné, pojezdového, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čistíren odpadních vod a úpraven vod a jeho účelem je zlepšení funkce pojezdových zařízení u obdélníkových dosazovacích nádrží během zimního provozu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že podélné vedení 1 pojížděcího podvozku 11 pojezdového zařízení nebo samonosné soustavy je duté a na jednom konci připojené na výtlačné potrubí 21 čerpadla 2, na druhém konci na odtok 3. Ke spouštěcímu zařízení čerpadla 2 je připojen snímač...

Uzamykatelné zařízení pro zabezpečení zejména šroubovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231739

Dátum: 15.07.1986

Autor: Steiner Pavel

MPK: E05B 73/00

Značky: zejména, uzamykatelné, zabezpečení, šroubovacích, zařízení, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit uzamykat pomocí přídavného, zejména visacího zámku, jednoduchým a nenákladným způsobem uzávěry matice, hlavy šroubů atd., a to tehdy, když výrobce neopatřil předem zabezpečované prvky úpravou, která uzamčení umožňuje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zabezpečovaný prvek (3) je instalován na kruhovou podložku (2) o jedné nebo dvou rovinách, na kterou se zaklesne jednou stranou své válcovité části miskovitý kryt (1),...

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin a způsobu jeji výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226100

Dátum: 01.06.1986

Autori: Knotek František, Bartoň Karel, Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav, Saidl Milan, Jaroš Miroslav

Značky: výroby, hliníku, slitin, povrchu, priľnavosti, způsobu, organických, vrstva, povlaků, zabezpečení

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin, vyznačující se tím, že je tvořena krystalickým hydroxidoxidem hlinitým, gelem hydroxidu hlinitého a gelem kyseliny křemičité, přičemž přepočítaný celkový obsah kysličníku hlinitého v této vrstvě je k přepočítanému celkovému obsahu kysličníku křemičitého v poměru 20 : 1 až 2 : 1.

Havarijní zabezpečení parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: G21D 1/00

Značky: generátoru, havarijní, zabezpečení, parního

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu přísluší k samostatným teplosměnným jednotkám, které vytvářejí v souboru parní generátor, jednak dvojice uzavíracích a odlehčovacích armatur, přičemž armatura umístěná na potrubí vstupu alkalického kovu je dále současně připojena buď přímo, nebo přes první pomocnou armaturu přepouštěcím potrubím na vyrovnávací nádrž a armatura umístěná na výstupu kovu je dále současně bud přímo, nebo přes druhou pomocnou armaturu...

Zařízení k zabezpečení okruhů pracujících s tekutým kovem proti deformaci a havárii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223316

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klemensevič Jiří, Tomeš Václav, Klinga Josef

Značky: deformací, zabezpečení, havárií, tekutým, okruhu, proti, zařízení, kovem, pracujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zabezpečení okruhů pracujících s tekutým kovem proti deformaci a havárii způsobenými překročením dovoleného pracovního přetlaku. U provedení podle vynálezu je na straně sání a výtlaku čerpadla na tekutý kov napojeno potrubí k zásobní nádrži přes průtržné membrány, které jsou umístěny mezi ventily, umožňujícími jejich výměnu. Vynálezu je možno použít především u zkušebních i provozních zařízení jaderných elektráren.

Zařízení pro zabezpečení důlních vozů proti pádu do jámy z pevného kolejiště na nárazišti vybaveném stavítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220160

Dátum: 15.10.1985

Autori: Synek František, Luňáček Roman

Značky: stavítky, důlních, proti, pádu, zabezpečení, zařízení, jámy, vybaveném, vozů, kolejiště, nárazišti, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy v hlubinných dolech. Řeší zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti při narážení důlních vozů do těžní klece na nárazišti vybaveném stavítky. Na otočném palci stavítka je upravena na čepu dvouramenná dosedací páka. Na jednom jejím ramenu je dosedací plocha, která zasahuje do průjezdního profilu těžní klece. Na druhém ramenu je vodicí drážka, ve které je posuvně uložen spojovací čep dvojzvratného...

Zařízení pro zabezpečení důlních vozů proti pádu z kolejiště sklopných mostů do jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219141

Dátum: 15.07.1985

Autori: Luňáček Roman, Synek František

Značky: důlních, kolejiště, proti, vozů, mostů, pádu, zabezpečení, jámy, sklopných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy. Řeší jednoduché zařízení, sloužící ke zvýšení bezpečnosti při narážení důlních vozů do těžní klece na nárazištích vybavených sklopnými moty. V kolejišti sklopného mostu je na čepu otočně uložena zarážka, jejíž dosedací patka zasahuje do průjezdního profilu těžní klece a jejíž dorazová část zasahuje v pracovní poloze zarážky do průjezdního profilu podvozku důlního vozu. Zarážka může být opatřena...

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225615

Dátum: 01.07.1985

Autor: Sluka Josef

Značky: řízených, prvků, pulsních, zabezpečení, podproudové, měničů, seriového, zejména, zapojení, polovodičových, chodu, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů, skládající se ze zdroje napětí připojeného jednak k paralelně připojenému čidlu napětí zdroje a jednak na sériový řetězec řízených polovodičových prvků, spojený jednak řídicím vstupem s výstupem generátoru impulsů, na jehož řídicí vstup je připojena žádaná hodnota proudu, a jednak svým výstupem připojený na vstupní svorku čidla...

Zařízení k zabezpečení lan proti vypadnutí z kladek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218942

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dědic Evžen, Krzyžánek Leopold

Značky: proti, vypadnutí, zařízení, zabezpečení, kladek

Zhrnutie / Anotácia:

Na zvedací lana pracny jeřábu s kladkami je nasazen rám vodicích kladek, umístěných kolmo k ose rámu, přičemž vodicí drážky vodicích kladek jsou v osách lan a vodicí kladky umístěné v párech na čepech jsou přidržovány k rámu příložkami pomocí šroubů.

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na zinku a pozinkovaném materiálu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222924

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hauser Josef, Růžička Radomír, Bartoň Karel, Chocholoušek Jaroslav

Značky: vrstva, povlaků, výroby, její, priľnavosti, pozinkovaném, organických, zinku, materiálů, způsob, zabezpečení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zvýšení účinnosti organických povlaků na zinkových površích. Dosahuje se toho vytvořenim tenké vrstvy xerogelu kyseliny křemičité na zinkových površích před nátěrem. Způsob podle vynálezu se provádí ponorem nebo postřikem vodním roztokem obsahujícím 1 g. 1 l-1 až 300 g . 1 l-1 liontů SiO22-, iontů polysilikátových a/nebo solu kyseliny křemičité. Roztok může dále obsahovat ionty...