Patenty so značkou «zabezpečeného»

Systém na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie cez komunikačnú sieť a spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7505

Dátum: 01.08.2016

Autori: Jedlička Martin, Strémy Maximilián, Eliáš Andrej

MPK: H04L 9/32

Značky: hlasovej, komunikácie, spôsob, přenosu, zabezpečený, komunikačnú, systém, prenos, sieť, zabezpečeného

Text:

...komunikácia medzi sieťovými komunikačnými zariadeniami volajúceho účastníka a volaného účastníka a schopnosť centrálnej riadiacej jednotky obslúžiť potrebný počet zariadení súčasne v reálnom čase. Všetky zariadenia v uvedenom systéme sú schopné komunikovať obojsmerné a v reálnom Case.Spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie V systéme na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie podľa tohto technického riešenia zahŕňa tieto kroky-...

Zapojenie zabezpečeného online dátového kanála na prenos dvoch doplnkových informácií o tlakoch z výmenníkovej stanice distribútora tepla priamo do velína dodávateľa tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6758

Dátum: 06.05.2014

Autor: Suder Peter

MPK: G06Q 99/00, G08C 17/00

Značky: dvoch, tlakoch, informácií, kanála, online, dodávateľa, zapojenie, tepla, stanice, doplnkových, priamo, výmenníkovej, velína, distribútora, zabezpečeného, datového, prenos

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, obr. l znázorňuje celkové blokové usporiadanie technologickej a informačnej časti, obr. 2 znázorňuje laický nadhľad na navrhované technické riešenie informačnej časti s číslovaním blokov v zhode ako v obr. l, obr. 3 znázorňuje tlakové pomery odberateľa vo VS 4 a sú spracované do grafickej podoby v mieste dodávateľa.Na obr. 1 je znázomený príklad uskutočnenia...

Spôsob zabezpečeného elektronického hlasovania a šifrovacie protokoly a počítačové programy pre ne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5748

Dátum: 09.09.2002

Autori: Castellá Roca Jordi, Riera Jorba Andreu

MPK: G07C 13/00

Značky: šifrovacie, počítačové, spôsob, zabezpečeného, protokoly, elektronického, programy, hlasovania

Text:

...vlastnosťou je utajenie všetkých predbežných výsledkov, pokial nie je hlasovanie ukončené, pokial povaha tohto procesu nevyžaduje inú možnosť. Cieľom uvedeného utajenia je zabrániť tomu,aby aktuálny stav volieb ovplyvnil rozhodnutie určitých voličov. Ďalšou veľmi dôležitou požiadavkou na zabezpečenie je overovanie konečných výsledkov. Voliči musia mat možnosť overiť si, že ich príslušné hlasy boli správne zaznamenané. V prípade zistenia...

Spôsob výroby trombínu zabezpečeného proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279193

Dátum: 08.07.1998

Autori: Eibl Johann, Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74, A61K 38/48

Značky: zabezpečeného, výroby, vírusom, spôsob, proti, trombínu

Zhrnutie / Anotácia:

Trombín ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ktorý je zbavený infekčných látok, sa pripraví tak, že sa aktivovaný protrombínový komplex, získateľný z plazmovej frakcie obsahujúcej protrombínový komplex, spracuje na inaktiváciu infekčných látok a k spracovanému aktivovanému protrombínovému komplexu sa pridajú soli aktívne pri zrážaní.